Overzicht van mijn Prive verzameling boeken over Leven en Sterven:    

 

Nr.

Jaar Aankoop datum Prijs ISBN Foto Boek Titel + omschrijving

1(2)

moeilijk te lezen

1990 24 jul 1990 39,70  90-202-4778-6

Het Tibetaanse dodenboek, volgens Lama Kazi Dawa-Samdup's

Ervaring in het stadium van het sterven. Het eeuwenoude Tibetaanse dodenboek (Bardo Thödol) is misschien wel het merkwaardigste boek dat het Westen van het Oosten ontvangen heeft. Nadat het eeuwenlang (van mond tot oor) werd overgeleverd, zou deze tekst zijn opgeschreven door Padma Smabhava, de yoga-leraar die het boeddhisma in de achter eeuw naar Tibet bracht en die als grondlegger van het lamaïsme wordt beschouwd.

2(7)

2002  10 nov 2002 €27,50 90 215 8508 1

Het Tibetaanse boek van Leven en Sterven

(Sogyal Rinpche)

Sogyal Rinpoche ziet 'Het Tibetaanse boek van leven en sterven' als basishandleiding voor degenen die het Tibetaans boeddhisme in het algemeen en zijn onderricht in het bijzonder willen beoefenen en in praktijk brengen. Rinpoche onderscheidt in het boek vier fundamentele thema's, de zogenaamde Vier Pijlers: Meditatie, de geest thuisbrengen; Mededogen, het wensvervullende juweel in jezelf vrijmaken; Devotie en de beoefening van goeroeyoga; en reflectie over leven en sterven leidend tot wat eraan voorbij is, de Natuur van de Geest. "Zoals de Boeddha in zijn eerste lering zei, is de wortel van al ons lijden onwetendheid. Onwetendheid lijkt eindeloos, totdat we onszelf ervan bevrijden, en zelfs als we ons op het spirituele pad begeven hebben, wordt onze zoektocht erdoor versluierd. Maar als je dit onthoudt, en het onderricht in je hart koestert, zul je langzamerhand het onderscheidingsvermogen ontwikkelen om de ontelbare verwarringen van onwetendheid te herkennen voor wat ze zijn, zodat je nooit je verbondenheid in gevaar brengt of je perspectief verliest."

 3(8)

Uit gelezen

1997  26 apr 2003  €17,22 90 225 2248 2

Het licht van afscheid. Hoop vinden in leven en sterven. Een leidraad voor emotionele en spirituele zorg

( Christine Longaker) 

Het licht van afscheid is hét essentiële boek over hoe we de dood kunnen begrijpen en hoe we ons er tijdens ons leven op kunnen voorbereiden. Christine Longaker combineert haar eigen levensgeschiedenis en haar jarenlange ervaring met Hospice-werk met de eeuwenoude tradities en universele spirituele principes van het Tibetaans boeddhisme. Met haar unieke uitgangspunt ‘Vier taken van leven en sterven’ schenkt de auteur de westerse wereld een bijzonder waardevol en verhelderend perspectief op de dood en hoe we een zinvol leven kunnen leiden voordat we sterven.
Het vroegtijdige stervensproces van haar man betekende een ommekeer in het leven van Christine Longaker. Sinds deze ingrijpende gebeurtenis die haar eigen bestaan zo dramatisch veranderde, heeft ze haar leven en studie gewijd aan het begeleiden van hen die gaan sterven. Juist daarom weet ze herkenbaar en begripvol te schrijven over de angsten die de stervenden en hun naasten ervaren.

 4(8)

Uit gelezen

2002  31 mei 2003    €16,90 90 6963 539 9

Leven en dood omarmen (Judith L. Lief) 

De boeddhistische leraar Judith Lief laat in dit boek zien dat wij door inzicht en meditatieve oefeningen niet alleen onze houding ten aanzien van de dood kunnen veranderen, maar door deze oefeningen ook het leven intenser kunnen ervaren. De wijze waarop wij tegen het leven aankijken, is volgens Lief bepalend voor de manier waarop wij met de dood omgaan.
De auteur baseert haar inzichten op de inspirerende teksten van Het Tibetaanse Dodenboek en biedt ons richtlijnen hoe wij met stervenden, hun familie en vrienden kunnen omgaan.....


 

 5(8)

Uit gelezen

2001 6 mrt 2005 €11,50 90-71886-20-4

Zinvol Sterven (Tiny de Jong)

In dit boekje wordt een vergelijking gemaakt tussen stervensbegeleiding  in Tibet, in de moderne westerse cultuur en begeleiding door hedendaagse  boeddhisten in het Westen. Er wordt beschreven in hoeverre de stervensbegeleiding, zoals die traditioneel in Tibet plaatsvond, wordt aangepast aan de westerse cultuur.

6(8)

Uit gelezen

2003 6 mrt 2005 €15,- 90-225-3850-8

Het Licht van afscheid "Hoop vinden in Leven en Sterven" (Christine Longaker)

Het licht van afscheid is hét essentiële boek over hoe we de dood kunnen begrijpen en hoe we ons er tijdens ons leven op kunnen voorbereiden. Christine Longaker combineert haar eigen levensgeschiedenis en haar jarenlange ervaring met Hospice-werk met de eeuwenoude tradities en universele spirituele principes van het Tibetaans boeddhisme. Met haar unieke uitgangspunt 'Vier taken van leven en sterven' schenkt de auteur de westerse wereld een bijzonder waardevolle en verhelderend perspectief op de dood en hoe we een zinvol leven kunnen leiden voordat we sterven.

7(4) Nog Lezen

 2003 21 jan 2006 €3,99 90-225-3430-8

Over de Dood (Dalai Lama met Jeffrey Hopkins)

Iedereen sterft maar niemand is dood luidt een Tibetaans gezegde.
Juist dit snijpunt tussen het vergankelijke en het permanente - de essentie in de stroom van leven en dood - vormt het uitgangspunt van dit indrukwekkende boek. Zijne Heiligheid de Dalai Lama toont ons hoe wij onze houding kunnen bijstellen en deugdzame gedachten kunnen aannemen om ons op de dood voor te bereiden, ongeacht of het ons eigen sterven betreft of dat van iemand die ons dierbaar is. Op levendige en boeiende wijze onthult hij de bewustzijnsniveaus die we doormaken in de fasen van sterven, alsook wanneer we slapen, dromen en tijdens een orgasme.

 

 8(8)

Uit gelezen

 

 2002 24 jun 2006 €15,90 90-77247-12-2

De Aarde op weg naar de vijfde dimensie 2012 (Ute Kretzschmar)

Gechannelde informatie door Meester Confucius en Meester Kuthumi (Kuthumi zie ook DVD Staya Erusa Djwal Kuhl)

9(8)

Uit gelezen

 

 2003 9 jul 2006 €15,90 90-77247-36-x

De ziel in de meesterjaren 2012 (Ute Kretzschmar)

Gechannelde informatie door Meester Confucius en Meester Kuthumi (Kuthumi zie ook DVD Staya Erusa Djwal Kuhl)

10(8)

Uit gelezen

 

2006 26 okt 2006 €14,95 90-9021081-4

 De kruistocht van de Geestenwereld (Paul Jacobs)

(Paul Jacobs (48) reist als toonaangevend medium door Europa en de Vs. en overal is hij de boodschapper van de geestenwereld, in kleine zalen, op grote bijeenkomsten, in prive consulten en op de tv Dit boek beschrijft op een zeer toegankelijke manier het gedreven bestaan van dit bijzondere medium. Het geeft daarnaast een helder beeld van de opmerkelijke geschiedenis van het mediumschap en van verrassende, nieuwe wetenschappelijke inzichten in de raadsels waarmee de 'andere wereld'is omgeven

11(4) Nog Lezen

1965 29 okt 2006 €10,- 90-6030-255-9

Dood geen einde  (Ijsbrand Rogge)

12(8)

Uit gelezen

 

2003 19 nov 2006 €22,50 90-73798-91-4

 Welkom Thuis  (Steve Rother & de group) tweede Golf Het lven op de Nieuwe aarde

13(8)

Uit gelezen

 

2006 10 dec 2006 €21,50 90-77341-28-5

De vierde demensie. (Hans Peter Roel) De onzichtbare werled die ons leven bepaalt.

'De vierde dimensie' is een verhaal over de onzichtbare wereld om ons heen, die bepalend is voor het succes in ons leven. Het is een boek dat inzicht geeft in de wetmatigheden die in de vierde dimensie gelden, een boek dat ingaat op de magie van het leven.
Het boek is geschreven in een romanvorm. Dit heeft de auteur gedaan omdat mensen informatie gemakkelijker opnemen in de vorm van mythen en verhalen. Het is geen saaie wetenschappelijke verhandeling over kwantumtheorie en universele velden, maar gewoon een verhaal dat u zelf had kunnen overkomen. Een verhaal waar wens, werkelijkheid en fictie dwars door elkaar heen lopen, net als in het leven zelf.

14(8)

Uit gelezen

 

2006 16 dec 2006 €18,50 90-75636-6--1

Alchemie van negen dimensies. (Barbara Hano Clow met Gerry Clow) De ontraadseling van de verticale as door de dimensies, graancickels en de maya-kalender.

In 1995 ontving Barbara Hand Clow van de Pleiadische godin Satya een verbazingwekkend relaas over de negen dimensies van het menselijk bewustzijn, dat zij opnam in het ook bij petiet verschenen boek Het Pleiadisch Plan.
Na meer dan 10 jaar studie en onderzoek publiceerde Barbara onlangs haar gedetailleerde, verdere analyse van dimensies en de visie daarop van de Peiadiërs. Ze legt uit hoe de mens contact kan maken en werken met de wezens die in die dimensies wonen, en geeft meditaties en oefeningen om deze dimensies te gronden.
Dit boek bevat ook een nieuwe interpretatie van het fenomeen ‘graancirkels’.
Tot slot onthult Clow de werkelijke betekenis van einddatum 2012- het einde van de Maya-kalender- en wat wij dienen te weten om ons daarop fysiek en spiritueel voor te bereiden.

 

15(8)

Uit gelezen

 

1998 13 jan 2007 €19,30 90-75636-21--0


HET PLEIADISCH PLAN (Barbara Hand Clow)
Een nieuwe kosmologie voor het Tijdperk van het Licht

De beroemde astroloog en spiritueel leraar Barbara Hand Clow beschrijft een immens kosmisch drama, dat zich tegelijk in negen dimensies afspeelt, met Aarde als het uitverkoren theater.
Terwijl ze voornamelijk als spreekbuis van SATYA B een Pleiadische godin - fungeert, onthult ze de timing van de kritieke evolutiesprong aan het einde van de Maya-kalender. Plezier en orgasme, fotonengordel-initiaties, scripts die alle negen dimensies betreffen - dit en nog meer staat op het menu dat gechanneld wordt door Barbara Hand Clow in dit boek, haar encyclopedische magnum opus. Barbara Hand Clow is een internationaal bekend astroloog, leider van ceremonieën, auteur en uitgeefster. "Het Pleiadisch Plan" is een synthese van haar trilogie [The Mind Chronicles], die een verkenning biedt van 300.000 jaar menselijk bewustzijn op Aarde, en haar onderzoek in twee astrologische boeken: Chiron en Liquid Light of Sex. Barbara's vermogen om multidimensionale waarnemingsvaardigheden te beschrijven werd geopend tijdens een reeks inwijdingen die ze met Hakim Nazlit Essaman uitvoerde in de Grote Piramide van Gizeh.

16(4) Nog Lezen

2003 10 mrt 2007 €7,- 90-215-3596-3

CHAR Het Medium (Char Margolis) Vragen van de aarde; antwoorden uit de hemel

17(8)

Uit gelezen

 

2002 05 apr 2007 €16,95 90-75636-43--1

CATASTROFOBIE  (Barbara Hand Clow) de waarheid achter de aardeveranderingen in de komende Tijdperk van het Licht.

Barbara Hand Clow schreef eerder o.a. The Pleiadian Agenda (bij Petiet verschenen onder de titel Het Pleiadisch Plan).
Ze is een internationaal gewaardeerd astroloog, uitgever, en begeleider van heilige ceremonieën. Van huis uit is ze theologe uit de school van Matthew Fox. Ze woont tegenwoordig op het platteland van Nieuw Engeland.
In CATASTROFOBIE onderzoekt Barbara Hand Clow de zeer bekende catastrofen uit onze aarde-geschiedenis en komt ze tot de conclusie dat de huidige angsten voor de voorspelde nieuwe catastrofen méér met het verleden dan met de toekomst te maken hebben. Ze concludeert dat we feitelijk aan de vooravond staan van een ongelofelijk groei.
De recent ontdekte restanten van dorpen onder de Zwarte Zee onderstrepen nog eens de juistheid van de veronderstelling dat onze mythen en overleving van gebeurtenissen als de Val van Atlantis en de Bijbelse Zondvloed echte historische gebeurtenissen zijn. De auteur toont aan dat een reeks cataclysmische gebeurtenissen, veroorzaakt door een enorme verstoring van de aardkorst die zo'n 11.500 jaren geleden plaatsvond, de wereld op zijn kop heeft gezet en de mensheid met diepe trauma's heeft achtergelaten.  Wij zijn een "gewonde" soort, en de generatie op generatie doorgegeven angst voor herhaling van deze verschrikkelijke gebeurtenissen, is verantwoordelijk voor die voortdurende angst voor de apocalyps, ellende rond de recente wisseling van millennium, culminerend in een onderhand berucht einde van de wereld aan het einde van de Maya-telling in 2012.

18(8)

Uit gelezen

 

2003 9 jun 2007 €18,80 90-807533-1-9

Op weg naar Meesterschap Met de meesters van het Titicacameer  (Karel en Caroline van Huffelen) 

Op weg naar Meesterschap is zowel een esoterisch werk over de Beginselen van Creatie als een reisverslag dat tevens als spirituele reiswijzer gebruikt kan worden. De innerlijke en de uiterlijke reis gaan in dit boek hand in hand.

Ons boek Op weg naar Meesterschap met de Meesters van het Titicacameer zag het licht op 12 mei 2003.

19(8)

Uit gelezen

 

2004 9 jun 2007 €17,50 90389 1576 4

Zoektocht naar De Heilige Graal & De Ark van het verbond Het Mysterie van Rennes-Le-Chãteau ontrafeld  (Klaas van Urk) Het mysterie van Rennes-le-Château ontrafeld
Als twee Urker broers die gefascineerd zijn door de raadselachtige verhalen over Rennes-le-Château alle beschikbare informatatie verzamelen, wordt al spoedig een samenhang duidelijk. De informatie wijst naar een verborgen fort en een gewelfde voorraadkamer. Ook wordt een locatie genoemd.

Op de bewuste plek aangekomen, blijken de aanwijzingen te kloppen. Maar het blijft niet bij deze ene ontdekking. Via slingerende bergpaadjes bereiken ze trotse Katharenburchten en voormalige Tempelierkastelen. Terwijl ze zich een weg hakken door dichte begroeiing wordt er gespeurd naar curieuze stenen opgericht door de Ingewijden. Afdalend in donkere schachten en duistere crypten bereiken zij de catacomben van onze westerse geschiedenis.

Dichter en dichter naderen de broers het hart van het mysterie. Ingewijden worden herkend. De Hoeders van het Grote Geheim blijken mensen van vlees en bloed. Eeuwenlang hebben zij de kostbare schat bewaakt en bewaard. Nog altijd dreigt het gevaar. Achter elke hoek loeren geheime genootschappen, terwijl in elke verborgen nis de Heilige Graal voor het grijpen lijkt te staan.

20(8)

Uit gelezen

 

2002 9 jun 2007 €17,50 90-75636-13-X

Nefratete Priesteres in Atlantis  (Joke Bouwsma) Channelde informatie.

Een heerlijke, spannende roman met een boodschap!
Dit boek is de herinnering aan een leven waarin de auteur priesteres was in Atlantis. Haar gids heeft het verloop van dit vorige leven doorgegeven met de boodschap dat het een boek moest worden. Hierdoor werd de basis gelegd voor de transformatie van de problemen van de auteur in dit huidige leven. Deze problemen zijn herkenbaar in de levens van vele mensen. In romanvorm geschreven is dit een verhaal met diepe spirituele wijsheden en lessen die voor iedereen van toepassing zijn. Het is een boek om meerdere malen te lezen en van te genieten.
De auteur zal geen geschiedkundig of wetenschappelijk bewijs leveren dat Atlantis heeft bestaan. Ze wil inzicht geven in de bedoeling van het leven: dat niets zonder reden gebeurt, dat de mens zijn/haar eigen werkelijkheid schept. Hij trekt de dingen naar zich toe door de vibraties die hij uitstraalt. Het boek maakt duidelijk hoe angst overwonnen kan worden door liefde en hoe het ontbreken van liefde de mens een speelbal maakt van lagere vibraties. Het beschrijft hoe ieder mens als afgezant van de ziel een taak heeft te volbrengen op aarde en hoe hij - als hij daarvoor openstaat - voortdurend geleid, beschermd en aangemoedigd wordt. De herinnering aan de liefde en de eenheid uit de hogere dimensies waar onze ziel zijn woonplaats heeft, kan als baken dienen in onze zoektocht naar de ware liefde.

21(8)

Uit gelezen

 

1998 14 jul 2007 €7,- 90-202-81 56-9

Seth Spreekt  (Jane Roberts)
Een hoge intelligentie vertelt over het leven voor en na de dood.
Seth spreekt met als medium Jane Roberls (8 mei 1929 - 5 september 1984). Hij gebruikte haar fysieke aanwezigheid om met onze wereld te kunnen communiceren. In haar eerste hoek, The Seth Material, beschrijft zij de verbazingwekkende ervaringen van iemand die ingewijd word( in de mediamieke wereld. Kort daarna begon Seth haar een eigen boek Ie dicteren. Op zijn eigen manier maakt Seth u deelgenoot van alle kennis die bij in de loop van duizenden jaren bijeen heeft vergaard; hij vertelt over gebeurtenissen die bij om zich heen heeft meegemaakt: wat er werkelijk gebeurde op de Calvarieberg, hoe en wanneer Christus weer op aarde zal komen, over de Dode-Zeerollen en verdwenen beschavingen, over zijn eigen problemen als derde-eeuwse paus en over vele andere incarnaties. Hij geeft aan wat een mens onmiddellijk na de dood kan verwachten, hoe iemand een glimp van een vorig leven kan opvangen, hoe je wegen kunt vinden naar en contact opnemen met overleden vrienden en familieleden. Seth beschrijft op welke manieren een mens zich kan oefenen in het vinden van die kernpunten in deze wereld van materie die de geest openen voor het ongeziene en ongekende, voor liet buitenzintuiglijke.

22(8)

Uit gelezen

 

 2007 5 aug 2007 € 17,90 978 90 77247 63 1

Vrij reizen in andere dimensies  (Ute Kretzschmar)
Bij steeds meer mensen is het bewustzijn zo ver ontwikkeld dat ze in staat zijn om contact te leggen met andere dimensies de sferen en fijnstoffelijke levensvormen die het dichtst bij onze driedimensionale sfeer liggen. Dit is allemaal nieuw voor ons en de eerste stappen die we in het onbekende zetten zijn net zo opwindend en spannend als alles wat je voor het eerst doet. Er liggen nieuwe werelden in het verschiet waarvan de levensvormen en levenswijzen nog vrij onbekend zijn. Uiteraard kun je je dan gemakkelijk vergissen en verkeerde inschattingen maken.
De meesters van de mensheid, in dit boek in het bijzonder de meesters van wijsheid, Kuthumi en Confucius, onderkennen dit gevaar. Zij hebben Ute Kretzschmar gevraagd om namens hen haar ervaringen te vertellen over hoe haar eerste contacten met de niet-fysieke werelden tot stand zijn gekomen, wat deze contacten bij haar teweeg hebben gebracht, waar ze van is geschrokken en wat haar in verwarring heeft gebracht. Beide meesters geven hierop hun toelichting, waardoor iedereen kan leren hoe hij zich veilig op dit nieuwe terrein kan begeven.
Het boek neemt je mee op een spannend avontuur waarin alles voorkomt wat het leven of een goede roman zoal te bieden heeft: nieuwsgierigheid, nieuwe werelden, nieuwe wezens, relatieproblemen en liefde. Daarnaast kun je het boek als leidraad gebruiken om de onderhoudende en leerzame lessen daadwerkelijk in de praktijk te brengen wanneer jij de tijd rijp acht om zelf aan deze reis te beginnen.

23(8)

Uit gelezen

 2003   11 aug 2007 € 19,75 90-77463-02-X

Oog van de Centaur  (Barbara Hand Clow) Visionaire expeditie door vorige levens
In de Kronieken van de Geest herschrijft Barbara Hand Clow vanuit toestanden van verruimd bewustzijn de menselijke geschiedenis. In deze herziening van de geschiedenis krijgen gevoelens en bewustzijn, de aarde en de kosmos, het mannelijke en het vrouwelijke, planten, dieren en stenen, deze dimensie en andere dimensies, een plaats. Clow maakt ons op intieme wijze deelgenoot van het leven in oude geavanceerde culturen, aarde/hemel rituelen, heilige krachtplaatsen en de rol van aardetempels. Ze werpt nieuw licht op zin en zinloosheid, apathie en vervulling, ontworteling en verbinding, macht, geweld en seksueel misbruik en de ontwikkeling van die thema’s in de loop van de tijd.
De gepassioneerde verhalen hebben de kracht om verwondering, verbazing, irritatie en afschuw op te roepen, en onze sluimerende magische en mythische krachten tot leven te wekken. De trilogie is een uitnodiging tot een grondige zelfbespiegeling over wie wij zijn en wat we met onze vrije wil doen.

24(8)

Uit gelezen

 2003

  

 11 aug 2007 € 19,75 90-77463-01-1

Hart van de Christos (Barbara Hand Clow) Het ontwaken van sterrenbewustzijn op Aarde
In deel twee van de Kronieken van de Geest zet Barbara Hand Clow haar ontdekkingsreis door het menselijk geheugen voort. En niet alleen het menselijk geheugen? Wie zijn wij? Wat is ons bewustzijn? En als het waar is dat we onze eigen werkelijkheid scheppen, zoals tegenwoordig vaak beweerd wordt, waarom staan we dan op de rand van ecocide? Waarom is er nog geweld, seksueel misbruik, hebben we massavernietigingswapens en armoede op deze wereld? Hart van de Christos is een sjamanistische, transmuterende reis door de onderwereld, om licht te brengen in iedere schaduw die ooit deel heeft uitgemaakt van de menselijke ervaring op deze planeet. Het is een reis die werd aanvaard om het geheugen van de bijna voltooide 5125 jaar durende Mayacyclus te wekken - de cyclus van de ontwikkeling van zelfbewustzijn – om de verschrikkingen te helen, te ontdekken dat slachtoffer en dader één zijn, en te zien dat we inderdaad onze eigen werkelijkheid scheppen.
Hart van de Christos gaat over evolutie, over de relatie tussen de mensen en de goden, over het goddelijke dat de incarnatiecyclus inging, over de geschiedenis van de vrije wil, en over het misbruiken, weggeven en opnieuw aanvaarden van onze macht. Het gaat over de Oude en de Nieuwe Wereld, over de ontwikkeling van de linkerhemisfeer van de hersenen en de dringende noodzaak tot herstel van het evenwicht met de rechter hemisfeer. Het gaat over de rol van aardetempels en piramides. Over het ademen met God. Het gaat over het heilige huwelijk, faustiaanse verdragen, kruisiging en wedergeboorte. Het gaat over bewustzijn, van mannen en vrouwen, van kinderen en dieren en stenen, van de aarde en de kosmos zelf. Het gaat over een weg naar heelwording, het terugvinden van de magische en mythische delen van de psyche, en het vinden van de Christos... in ons eigen hart.

25(8)

Uit gelezen

 

 2003

 11 aug 2007 € 19,75 90-77463-03-8

Zegel van Atlantis   (Barbara Hand Clow) Omweg langs de oorlog in de hemel

Als de ingewijden barden van weleer ontvouw ik mijn verhaal voor jou. Laat ons, samen, ontwaken tot volledig planetair bewustzijn’.
Met deze woorden, en met humor, wijsheid en compassie, leidt Barbara Hand Clow ons op een reis door de oeroude herinneringen waarmee haar bewustzijn wordt overspoeld. Omdat de lezer wordt meegenomen in een energetische bewustzijnservaring, worden en passant de bij de lezer opgeslagen herinneringen geactiveerd, want ieder van ons draagt deze herinneringen in zich mee. In dit derde deel van de Kronieken van de Geest beleven we tijdreizen door de vierde en de vijfde dimensie. Zegel van Atlantis leert ons dat onze gedachten bepalen wie wij zijn en waar wij zijn, en wekt in ons het besef hoe we een levende relatie met de Aarde kunnen onderhouden. Want niet alleen het mannelijke technocratische beheersingsaspect van Atlantis komt aan bod: als we ons alleen daarop concentreren, is dat wat we opnieuw zullen creëren, aldus Barbara Clow.
In de oorspronkelijke titel Signet of Atlantis verwijst ‘signet’ niet alleen naar ‘zegel’ en ‘sleutel’, maar ook naar ‘sterrenpoort’. Het zal dan ook niet verbazen dat in dit boek de functie van heilige krachtplaatsen opnieuw uitvoerig aan bod komt, in dit deel van de trilogie onder meer uitgebreide aandacht voor Avebury en Silbury Hill (Engeland), Tana Toraja (Indonesie), Malta, Mohenjo Daro (India), en Çatal Hüyük.

26(8)

Uit gelezen

 

 1982

   (1974)

11 aug 2007

€ 11,50 -

Je lichaam, je leven en het wezen van de creativiteit   (Jane Roberts)  Een Seth-boek
Je lichaam als je eigen unieke levende beeldhouwwerk, je leven is je meest vertrouwde kunstwerk. Dit zijn enkele van de adembenemende inzichten die dit boek ons geeft over de wisselwerking tussen geest en lichaam. Het lichaam is voortdurend bezig zich opnieuw te creëren door bewuste suggesties. Na het boek Seth spreekt begon Seth dit boek aan Jane Roberts (1929-1984) te dicteren. Seth geeft ons wegen om eik hoekje van onze geest te onderzoeken en zo een 'medeschepper' van dit universum te worden. Niet alleen met ons doen, maar ook met ons denken 'scheppen' we namelijk onze eigen werkelijkheid en bouwen we (in positieve dan wel in negatieve zin) mee aan de wereld waarin we leven. Zo kunnen we met de kracht van onze geest bergen verzetten, maar ook aardbevingen veroorzaken. Dit boek sluit aan op Het wezen van de persoonlijke werkelijkheid. In originele Amerikaanse uitgave vormen beide boeken één geheel. Ze kunnen echter heel goed onafhankelijk van elkaar worden gelezen.

27(8)

Uit gelezen

 

   1990   (1980)  11 aug 2007 € 11,50 -

Gesprekken met Seth I (Jane Roberts)
Seth, een hogere intelligentie, heeft zijn enorme kennis en inzichten aan ons doorgegeven via Jane Roberts (1929-1984). Al deze kennis is gedicteerd en voor ons beschikbaar in boeken. Jane fungeerde gedurende acht jaren tevens als medium voor de ongeveer 300 cursussessies die Seth aan studenten gaf. Sue Watkins woonde de meeste sessies (lessen) bij en beschrijft in dit boek hoe ze verliepen, waarover Seth sprak en welke discussies er plaatsvonden. Er werd door een steeds andere groep mensen aandeelgenomen. Ze wisselden van gedachten over eeuwenoude gebeurtenissen, begonnen ineens in een andere taal te praten maar bleven elkaar verstaan, werden door Seth uitgedaagd om hun diepgewortelde overtuigingen aan de orde te setellen. Seth gaf hen opdracht om een 'innerlijke stad'te creëren, een nieuwe dimensie in de werkelijkheid. De Seth-sessies, weergegeven in dit boek, zijn een esoterisch avontuur en een demonstratie van de rijkdom van Seths kennis. Hij blijkt daarbij ook nog een humoritsch. Denadruk ligt tijdens veel sessies op onze creatieve vermogens om van ons leven een kunst te maken en het vorm en inhoud te geven zoals wij zelf willen. Opgenomen zijn ook enkele tekeningen en gedichten van cursisten. De gesprekken met Seth gaan over het wezen van de psyche, verruiming van onze mogelijkheden, seks, spiritualiteit en creativiteit, maar ook over meer dan dat - het is een onthullende ontdekkingsreis die leidt tot aan de grenzen van het bewustzijn.

28(8)

Uit gelezen

 

  1990    (1981)  11 aug 2007 € 11,50 -

Gesprekken met Seth II (Jane Roberts)
Gaat over meer dan het wezen van de psyche. Gezondheid, genezing, oorlog, drugs, maar ook reizen buiten het lichaam komen in zeven hoofdstukken aan bod. In 1991 verschijnt Gesprekken met Seth III

29(8)

Uit gelezen

 

   1991    (1981)

 11 aug 2007 € 11,50 -

Gesprekken met Seth III (Jane Roberts)
Dit beok is het derde en laatste deel van een serie Gesprekken met Seth. Het vormt de afsluiting van een getrouw verslag van een aantal cursus-sessies, waarin Jane roberts, alias Seth, de cursisten op soms nogal provocerende wijze de les leest. Op een speelse maar pittige manier worden ze geconfroteerd met de door henzelf gecreëerde werkelijkheden, die maar al te vaak met 'de werkelijkheid'worden verward. Seth leert ons hoe we los kunnen komen uit verstarde denkbeelden en patronen van handelen en zelf onze nieuwe identiteit kunnen scheppen. een verfrissend en openhartig boek, dat de lezer stimuleert op een creatieve manier zijn leven vorm en inhoud te geven zoals hij dat zelf wil.

30(8)

Uit gelezen

 1988     (1986)

11 aug 2007

€ 11,50 -

Dromen,  (Jane Roberts)  evolutie en waarde vervulling Een Seth-boek
Van 1963 to 1984 heeft seth, een hogere intelligentie, met onze wereld gecommuniceerd. Hij gebruikte de fysieke aanwezigheid van Jane Roberts (8 mei 1929 - 5 september 1984) om zijn grote kennis en inzichten met ons te delen.Dit boek is het eerste voltooide werk dat Robert Butts, de echtgenoot van Jane, klaarmaakte voor postjume publicatie. Seth zet hierin uiteen hoe de materiële werled tot stand kwam door middel van 'bewustzijneenheden'en dat het ogenblik van de schepping nooit eindigt. De mensheid droomde de taal en technologie die ze later zou gebruiken, evenals de noodzakelijk aanpassingen die ze onderging toen de droomwereld doorbrak tot fysieke realiteit. Seth beschrijft een bewust, zelf gewaarzujnd universum - een universum waar de vervulling van waarden zich niet alleen manifesteert in de chromosomen van een soort maar tevens in de opeenvolgende reïncarnaties van zijn individuele leden. Dromen, 'evolutie'en waardevervulling 1 beantwoordt errlijk, provocerend en stimulerend de meest cruciale vragen over de betekenis van Seths denkbeelden.

31(8)

Uit gelezen

 

 1981   (1983)

18 aug 2007

€ 7,50 90-202-4949-5

Individu en wereldgebeuren,  (Jane Roberts)  Een Seth-boek

In devorige door hem gedicteerde boeken (Seth Spreekt, Het wezen van de persoonlijke werkelijkheid en JE lichaam, je leven en het wezen van creativiteit) benadrukt Seth dat we onze eigen werkelijkheid scheppen. Als onze individuele werkelijkheden nu samengaan, hoe kunnen er dan zulke ingrijpende en masale gebeurtenissen uit voorkomen als oorlog, aarbevingen of nieuwe tijdperken in kunst en wetenschap? Seth wijst ons dan op de invloed die onze gedachten en overtuigingen hebben op bijvoorbeeld wetenschap en religie, zonder dat we ons deze bewust zijn. Daarbij gaat hij in op de psychologische achtergronden van leiders als Hitler en Nixon, op epidemieën en natuurrampen. Ook verklaart hij religieuze en wetenschappelijke cultussen en massagebeurtenissen, zoals de bijna-ramp met de kerncentrale in Harrisburg en de zelfmoord in Jonstown - waarbij individuen verkiezen samen te sterven, zodat hun dood in feite een massale verklaring is. Seth probeert duidelijk te maken how we onze wereld kunnen verbeteren. Daarbij gaat hij uit van de ,, bron van jouw wereld'' een niveau van een hogere werkelijkheid waarin alle positieve voornemens verwezenlijkt zijn - en hoe die zich laat vertalen en realiseren in het leven van alledag. Indereen kan een '' praktisch idealist'' zijn en een bijdrage leveren aan die realisatie, zoals Seth tenslotte laat zien: ,, Het Wezen van het leven is er een van blijheid, van overgave en daarin is elke actie doeltreffend en elke daadkrach een vanzelfsprekend recht''

32(8)

Uit gelezen

 

 1984

05 nov 2007

€ 7,50 90-202-5480-4

Schep je eigen werkelijkheid   (Jane Roberts)  Een Seth-boek

 

Jarenlang heeft Seth met onze wereld gecommuniceerd. Hij gebruikte de fysieke aanwezigheid van Jane Roberts (1929-1984) om ons deelgenoot te maken van zijn grote kennis en diepe inzichten. Sinds 1963, toen Seth begon met dicteren, is er een groot aantal boeken verschenen waarin hij daarvan blijk geeft. Seth spreekt als iemand die de mens naar een steeds groeiende spirituele bewustwording kan voeren. Voortdurend wijst hij ons op de kracht en, invloed van onze gedachten en vermogen tot zelfverwerkelijking en vervolmaking. Hij stelt ook dat onze verborgen overtuigingen, onze beperkingen de stof scheppen die wij werkelijkheid noemen. Maar al te vaak weerhouden ze ons ervan een volwaardiger zelf te worden. Toch hebben we het in eigen hand ons van deze overtuigingen en beperkingen bewust te worden en ze door positievere en flexibele te vervangen.
 

33(8)

Uit gelezen

 

2004 10 nov 2007 € 11,50 90-77247-07 6   

de Gouden Belofte (Gechanneld door Ronna Herman)

Aartsengel Michaël
Dit boek gaat over de Lichtwerkers, de spirituele voorhoede van de nieuwe tijd. Lichtwerkers zijn de boodschappers van "Ik Ben". Dit boek bevat de boodschappen van Aartsengel Michaël voor de Lichtwerkers op hun weg naar Meesterschap. In de tweede helft van het boek noemt Michaël de lichtwerkers ook meesters. De Gouden Belofte van Michaël is, dat elk spiritueel ontwaakt mens in één leven, het huidige, het meesterschap kan bereiken. Dat wat vroeger een proces van vele, vele levens vereiste, kan nu in dit leven bereikt worden. Dit betekent wel een zware, moeilijke tijd voor de Lichtwerkers. Ze hebben hun eenzame strijd gestreden.
Geboorte van het meesterschap
Voor de meer gevorderde spiritualisten is het boek toch gedateerd, de gechannelde informatie is van 1997 en er is al zeer veel nieuwe informatie ontvangen in de afgelopen zeven jaren. Toch is een waardevol, verhelderend boek voor de persoonlijke ontwikkeling van en inzicht in de taak van de LIchtwerker. De Gouden Belofte is een goed boek voor mensen die zich midden in hun spirituele ontwakingsproces bevinden. Het kan je op je weg begeleiden en je zult veel gemoedstoestanden herkennen die in het boek besproken worden. Vele frustraties en je ongeduld, maar ook de onbedwingbare drang om verder te gaan op je weg. Er staan goede visualisaties in het boek om je te helpen je rustpunt te vinden en om in contact te komen met de engelenwereld. Troostrijk is ook de Gouden Belofte zelf, namelijk dat je in dit leven het meesterschap kunt bereiken. Dat gaat niet zonder slag of stoot; het is een geboorteproces en zoals bij elke geboorte kent ook dit proces geboortepijn, maar je zult ervaren dat je na elke pijnscheut en worsteling met je eigen duisternis een stap verder bent gekomen op je pad naar het Licht. Lichtwerkers zijn niet trots, zij zetten zichzelf niet op een voetstuk, Lichtwerkers zijn dankbaar dat ze dat mogen zijn wat ze zijn, wegbereiders voor anderen. De Liefde voor God en de medemensen is hun drijfveer en ze kunnen niet anders dan deze weg gaan; er is geen weg terug. Bij elke spirituele stap die de Lichtwerkers zet op de weg, is hij/zij zich bewust van het feit dat de achterliggende weg afgesloten is. Bedenk dat de hele geestelijke wereld de belofte geeft dat je geholpen wordt op je pad. Dit boek is een deel van die hulp. Namasté; de God in mij eert de God in jou.

34(4) Nog Lezen

  1988 10 nov 2007 € 2,- 90-70742-07-1

Heengaan en terugkomen - De wetenschap der reïncarnatie

Deduidelijkste en bevattelijkste verklaring van de reïncarnatieleer ooit in boekvorm verschenen.

Het leven begint niet bij de geboorte en eindigt evenmin bij de dood. Wat gebeurt er precies met het "ik" wanneer dit het huidige lichaam verlaat? Gaat het dan in een ander lichaam? Moet het altijd maar door blijven reïncarneren? Hoe verloopt die reïncarnatie eigenlijk?  Kunnen we bepalen how we in de toekomst willen terugkomen? Heengaan en terugkomen geeft antwoordt op al deze diepe en hoogst mysterieuze vragen, door de lezer een volledige verklaring te bieden aan de hand van 's werelds tijdloze en meest authentieke bronnen van kennis over het leven na de dood. Met behulp van dit boekje krijgt u vat op uw huidige bestaan, bestuurt u uw toekomst en laat u uw leven een granioze verandering ondergaan!

35(8)

Uit gelezen

 

  1982 24 nov 2007 € 10,- 90-202-4940-1

Het wezen van de persoonlijke werkelijkheid   (Jane Roberts)  Een Seth-boek

 

Wij maken onze eigen oplossing van problemen met behulp ban bijzondere en praktische technieken. In het succesvoll SETH SPREEKT (2e druk) maakten we kennis met Seth en met zijn medium, Jane roberts. In dit tweede boek ligt het accent op de psyche, door welke we toegang krijgen tot de universele werled en andere realiteiten. Wat is de rol van suggestie, van geloof, van vooroordeel? Wat is de kracht van ons denken? Hoe negatief kunnen slechte gedachten op ons en onze ongeving inwerken? Onze gezondheid wordt steeds door ons denken bepaald. ,, Als je in slechte gezondheid verkeert, kun je herstellen. Als je persoonlijke betrekkingen je geen voldoening schenken, kun je ze verbeteren. Als je arm bent, kun je je bevinden temidden van overvloed..... Ieder van jullie wordt beheerd door zijn eigen ervaring, ongeacht standpunt, status, omstandigheden of lichamelijke toestand. Het wezen van de persoonlijke werkelijkheid verschijnt in twee delen. Deel 2 zal in het najaar van '82 worden uitgebracht onder de titel : Je lichaam, je leven en het wezen van de creativitiet

36(8)

Uit gelezen

 

  1989 24 nov 2007 € 17,- 90-202-5519-3        

Dromen, 'evolutie' en waarde-vervulling II  (Jane Roberts)  Een Seth-boek

 

Dit is het vervolg op Dromen, 'evolutie'en waardevervulling 1. Daarin zet Seth, een hogere intelligentie, uiteen hoe de materiële werled tot stand kwam door middel van 'bewustzijnseenheden' en dat het ogenblik van de schepping nooit eindigt. Hij beschrijft een bewust, zelf gewaarzijnd universum waar de vervulling van waarde manifisteert in de chomosomen van een soort en in de opeenvolgende reïncarnaties van zijn individuele leden. In dit tweede deel behandelt Seth ondermeer de rol diet het verstand en de verbeelding van ieder spelen in de deelname aan groepbestemmingen. Plezier, ontevrdenheid, spontaniteit en magie past hij in zijn totale visie. Seth breidt bovendien die visie van een door en door levend organisme verder uit - een universum waarin in feite iedere mogelijkheid niet alleen impliciet aanwezig is, maar ook voordurend wordt gestimuleerd tot haar hoogste capacitieit.

37(4) Nog Lezen

  2007 25 nov 2007 € 6,- 978-1-4054-9751-0

Het hiernamaals Leven na de dood -

38(4) Nog Lezen

2007 10 dec 2007 €3,50 9789021514505

CHAR  Leef vandaag! Bewust leven, gelukkig sterven

Met haar humor en wijsheid heeft Char al eveln ervan overtuigd dat er méér is na dit leven. Steeds meer mensen worden diep geraakt door haar hoopvolle en troostrijke boodscap dat wij na de dood niet ophouden te bestaan. In dit nieuwe boek gaat Char nu een stap verder. Zij vertelt hoe je kunt leven alsof elke dag je laatste zou zijn, want in dat licht krijgt het leven de grootste waarde. Alleen dan leef je volledig, stel je belangrijkste dingen niet uit en krijgen spijt en wrok, ook in de laatste fase van je leven, geen kans. Dit boek zal in inspireren en motiveren. Leef vandaag!

39(8)

Uit gelezen

 

2007 23-dec-2007 €24,90 9789025957780

Eindeloos bewustzijn (Pim van Lommel)  Een wetenschappelijke visie op de BIJNA-DOOD ERVARING

Een paar jaar geleden publiceerde cardioloog Pim van Lommel een artikel in het gerenommeerde medische tijdschrift "The Lancet" over zijn onderzoek naar bijna-doodervaringen (BDE) bij 344 Nederlandse patiënten. Zij hadden een hartstilstand in het ziekenhuis gehad. Van hen bleken er 62 een BDE te hebben meegemaakt.
Sindsdien kunnen we niet meer om het verschijnsel 'bijna-doodervaring' heen. Het is een authentieke ervaring die niet te herleiden is tot fantasie, psychose of zuurstoftekort; een BDE verandert en mensen blijvend.
Van Lommel geeft in dit boek een wetenschappelijk verantwoorde uitleg van de BDE. Dat doet hij niet voor zijn vakbroeders, maar voor een lekenpubliek. Hij doorspekt zijn betoog met verhalen van mensen die een BDE hebben meegemaakt. Met de meesten van hen heeft Van Lommel persoonlijk contact gehad.
Kern van Van Lommels betoog is dat de heersende, materialistische visie van artsen, filosofen en psychologen op de relatie tussen hersenen en bewustzijn te beperkt is om het verschijnsel te kunnen duiden. Volgens Van Lommel zijn er goede redenen om aan te nemen dat ons bewustzijn niet altijd samenvalt met het functioneren van onze hersenen. Het bewustzijn kan ook los van ons lichaam functioneren.

40 (8) = Uitgelezen

1989 24-dec-2007 €17,95 9020255339

De Seth-materie  (Jane Roberts)  Een Seth-boek

Je bent wat je bent en je zult meer worden. Wees niet bang voor verandering, want jij bent verandering en je verandert terwijl je voor me zit. Elke actie is verandering, anders zou er een statisch universum zijn en dan zou dood inderdaad het eind zijn. Wat ik ben is ook wat jij bent: geïndividualiseerd bewustzijn.

De Seth-materie is een belangrijk deel in de door ons uitgegeven serie Seth-boeken. Het bevat de beste van een serie opmerkelijke voordrachten van Seth, een hogere intelligentie, via Jane Roberts (1929-1984). Ze gaan over onderwerpen als gezondheid, het wezen van de fysieke werkelijkheid, dromen, astrale projecties, God, reïncarnatie en het onderbewustzijn van de mens. Seth presenteert deze - toch betrekkelijk complaxe materie - op de hem bekende heldere manier. Over wie en wat hij is, wordt in deze uitgave eveneens informatie gegeven. De Set-materie is het overtuigend bewijs van een van de meest buitengewonen geestelijke 'leraren'van deze eeuwe. Seth verraste niet alleen door de inhoud en diepgang van zijn mededelingen. Hij stelde ook diagnose van ziekten, beschreef de inhoud van gesloten enveloppen en kon een geestverschijning materialiseren in een volop verlichte woonkamer. De tekst wordt afgewisseld met een aantal foto's, gemaakt van Jane roberts tijdens de sessies

 

41(8)

Uit gelezen

 

2005 03 jan 2008 €8,95 9021543206

CHAR  Innerlijke wijsheid Leren leven met je intuïtie

 

In Innerlijke wijsheid beschrijft het medium Char voor het eerst uitvoerig haar uniek werkwijze. Ze vertelt hoe zij de universele energie gebruikt om kennis door te geven en laat zien hoe groot de kracht van intuïtie is. Hoe ze daarmee gedachten en emoties leest en boodschappen van gene zijde ontvangt. Hoe intuïtie haar helpt bij belangrijke beslissingen en moeilijke keuzes. Volgens Char heeft iedereen zulke vermogens. Allemaal kunne we communiceren met de krachten om ons heen. In vier eenvoudige stappen leert Char je aangeboren intuïtieve gaven te ontwikkelen, en zo een rijker en gelukkiger leven mogelijk te maken.

42(8)

Uit gelezen

 

2007 3-jan-2008 €4,95 9789020201765

ENLP Sjamanisme en kwantumfysica (Paul Liekens)

In deze boeiende tijd van zich versnellende evolutie op allerlei gebieden is het niet zo eenvoudig om maximaal de groeikansen te benutten die nu op vele niveaus aangeboden worden. We stevenen met volle kracht op een nieuw tijdperk af...
De kwantumfysica geeft een heel nieuwe wending aan inzichten over materie, energie en tijd. Wetenschappelijke experimenten tonen de invloed aan van gedachten en intenties op materie, op de toekomst, op jouw leven.
Deze nieuwe denkbeelden, komen wonderwel overeen met de oeroude inzichten van de praktisch ingestelde sjamanen, de Hawaiïaanse kahunas en de Egyptische priesters.
Paul Liekens overbrugt de kloof op zijn manier en reikt NLP-oefeningen en sjamanenrituelen aan om kennis te integreren in de praktijk.
Pas nieuwe inzichten in de kwantumfysica met NLP toe op je eigen leven

43(8)

Uit gelezen

 

1987 21 mar 2008 €10,- 90-202-5494-4

Het wezen van de psyche (Jane Roberts)

Haar menselijke expressie

Dit boek bevat een stroom informatie over essentiële levenszaken die we elders niet of nauwelijks kunnen krijgen. Seth, een hogere intelligentie,maakt ons vertrouwd met de ware aard van de psyche, de menselijke persoonlijkheid en haar wisselwerking met het lichaam. Teven belicht hij de rol van de psyche in relatie tot seksualiteit, creativiteit, taal dromen en energie. Zo maakt Seth duidelijk wat het belang van onze dromen is, ze dienen om informatie te verzamelen en verwerken, maar staan ook in direct verband met het lichaam. Hij toont welke lichamelijke ziekten het gevolg zijn van onderdrukte of geblokkeerde impulsen en dat ieder van ons zijn of haar eigen dood kiest. Onthullend zijn ook Seths uiteenzettingen over de psyche in relatie tot de menselijke seksualitieit en seksuele elementen. In dat verband komen ondermeer homeseksualitieit en lesbische liefde ter sprake. We leren bovendien welke rol onze psyche speelt in de taal en de creativiteit, en wat de eigenschappen zijn van ernergie. Het blijft niet bij beschouwingen en inzichten: Het wezen van de psyche is eveneens een praktisch en stimuleren boek. Het reikt ons oefeningen aan, creatieve en speelse bezigheden waarmeer we de mogelijkheden in ons leren gebruiken en zicht kunnen krijgen op onzienbare facetten inde levensvrageb en geeft hij nieuwe prespectieven voor de eveolutie en voor de oorsprong van gebeurtenissen.

 

44(4) Nog Lezen

2006 20 apr 2008 €10,15 90 215 8066 7

CHAR  Innerlijke kracht (Adviezen, oefeningen en tips van een Medium en een psycholoog)

Een team van een medium en een psycholoog die samen mensen genezen? Het klinkt onverwacht. Toch is dat precies wat Char en haar zuster, de psychologe Alicia Tisdale, al jarenlang doen. Samen behandelen zij geestelijke en spirituele problemen en levensvragen. Volgens Alicia kan Char soms maanden van therapie voorkomen, omdat zij met haar verbazend nauwkeurige readings direct de kern van een probleem ziet. Char heeft op haar beurt groot respect voor de wetenschappelijke therapeutische methodes van Alicia. Hun diepe band en langdurige samenwerking is uniek en zij hebben al talloze mensen geholpen om balans te vinden in lichaam, geest en ziel. In Innerlijke kracht vertellen Char en Alicia hoe kennis en intuïtie elkaar kunnen versterken. Ze laten zien hoe een gezond en evenwichtig leven mogelijk is door je eigen innerlijke kennis te ontdekken. Zo kun je intuïtief blokkades in je verleden opsporen en die overwinnen. De oorzaken van het diepste verdriet of de grootste woede kunnen worden blootgelegd en geheeld, waardoor je blijvende innerlijke kracht verwerft. De vele tips, oefeningen, adviezen en voorbeelden in dit bijzondere boek zullen je helpen op weg naar hoop, wijsheid en innerlijke kracht!

45(8)

Uit gelezen

 

2003 20 apr 2008 €12,50 90 77247 01 7

Atlantis en ufo's (Lanto) deel 1 in de lanto-serie
Essays door de meesters van de Witte Broederschap doorgegeven via trancemedium Daan Akkerman.
Atlantis ging 26.000 jaar geleden ten onder. De inwoners van Atlantis waren hoogbegaafde, transparante wezens met weinig emotie. Zij konden in contact treden met andere kosmische dimensies en beschikten daardoor over een ongeloofelijke technische kennis. Zij konden reizen in fijnstoffelijke ruimteschepen. Ze konden de materie oplossen, gewichtloos maken en elders herplaatsen.
Een kosmisch jaar, van 26.000 aardse jaren, wordt nu afgesloten. We staan aan het begin van het Aquariustijdperk, een tijdperk van vrijheid, gelijkheid en broederschap, van liefde en wijsheid. Direct contact met onze gids, levitatie, reizen in de Kosmos, wordt weer mogelijk.
Liefdevol geven de meesters van de Witte Broederschap hun informatie om ons in deze turbulente overgang te begeleiden. Zij vertellen ons over de Wet van Karma en laten de grote lijnen zien. De oorzaak van veel recente gebeurtenissen ligt in Atlantis.
Wat is onze taak? - Wat is de zin van ons leven? - Hebben we religies nodig?  - Waarom zijn er rassen en talen?
Waarom zijn er piramides gebouwd? - Wat zijn ufo's en graancirkels?

46(4) Nog Lezen

2006 27 apr 2008 €7,- 978 90 215 8426 3

Leven na de dood (De wetenschappelijke basis van zielverhuizing) Deepak Chopra

Als een mens sterft, sterft diens lichaam. De ziel echter is een vorm van energie en verdwijnt niet. Deepak Chopra laat dit baanbrekende nieuwe boek zien dat de moderne wetenschap wonderlijk goed aansluit bij oude wijsheid over reïncarnatie en zielsverhuizing. Hij onderzoekt wat het betekent wanneer we worden geconfronteerd met sterven, verdriet en rouw. Ontroerend en persoonlijk vertelt hij hoe het overlijden van zijn eigen moeder hem ertoe bracht om de dood niet als een vijand te zien, maar als het belangrijkste geschenk dat het leven je biedt. Zijn woorden zijn wijs, diep spiritueel en troostrijk.

47(8)

Uit gelezen

2008   8 nov 2008 €18,50 978-90-75636-69-7 De Maya-code (Tijdversnelling en het wakker schudden van de wereldgeest)
Bij het naderen van het moment waarop de Maya-kalender eindigt, versnelt de tijd en groeit het bewustzijn, waarbij een nieuw begrip ontstaat van het universum. Clow maakt in dit boek uitvoerig gebruik van het onderzoek van Carl Johan Calleman en de ideeën van andere kalender-kenners. Clow onderzoekt 16,4 miljard jaren evolutie-geschiedenis en de patronen die daarin zijn te ontdekken, culminerend in 2011, en de astrologische invloeden gedurende 2012 die ons zullen inspireren om eenheid en verlichting te bereiken. In de komende jaren lopen wij wat de Maya's noemen: 'de weg van verwondering' en dit boek zal een goede hulp blijken in deze tijden van grote transformatie. Overigens is het van vitaal belang dat we de vraag 'wat gebeurt er in 2012' loslaten en ons bezighouden met de diepere vraag van wat er in de huidige tijd gebeurt en waar de goddelijke schepping eigenlijk over gaat.

48(4) Nog Lezen

1899   erfenis  

Uit de Geestenwereld "Shadowland" Mrs E. D'Esperance

Ik kom bij u een boek inleiden, waarvan de inhoud den meesten uwer zeker zeer vreemd zal voorkomen - een boek vol onmogelijkheden, ongerijmheden, want het is een spiritistisch boek. Ik zie uw straks nog vriendelijk gelaat een andere uitdrukking aannemen; die uitdrukking spelt wellicht eenigen wrevel, daar ge u bewust zijt tot het groot getal 'verlichten" en 'fijnbeschaafden"te behoren..

49(8)

Uit gelezen

 

  1989  4 jan 2009 Kado 90-202-5509-6

Schep je eigen geluk (Jane Roberts)


Een Seth-werkboek
De inspirerende ideeën en wijsheid van Seth, een hogere intelligentie, kunnen we in ons dagelijks leven toepassen. Nancy Ashley baseert zich daartoe op het omvangrijke oeuvre dat Seth aan Jane Roberts heeft doorgegeven. Zij vertaalt de visie en inzichten van Seth in een praktische levensbeschouwing. Onze persoonlijke overtuigingen stellen ons in staat onze eigen werkelijkheid te creëren. En meer dan dat: ons geluk valt of staat ermee. Het gaat erom dat we onze innerlijke stem volgen en openstaan voor onze opvattingen. Gelukkig zijn ligt letterlijk voor de hand: door ons meer bewust te zijn van onze overtuigingen, kunnen we met succes werken aan de doelen die we ons in dit leven willen stellen. Neem verantwoording voor je overtuigingen. Je bent uniek - geniet daarvan. Stem af op alles wat je bewerkstelligt. Wees ervan overtuigd dat geluk iets is waarvoor je kunt kiezen. Dat is wat Seth de lezer in dit boek voorhoudt.

50(4) Nog Lezen

2005   4 jan 2009  kado 90 77247 37 8

Beginnersgids voor pasgestorvenen (Een uitgebreide reisgids naar de einige onvermijdelijke bestemming) David Staume

Wie is er niet nieuwsgierig naar het leven na de dood? David Staume geeft in dit boek een humoristische en een aan het denken zettende kijk in andere bestaanswerelden. Hij vraagt je om je hiervoor open te stellen en je lichaam achter te laten terwijl hij je meeneemt op een reis aan de andere kant. Ontdek alles wat je nodig hebt in de astrale wereld: hoe je ergens kunt komen, wat er gebeurt en wie en waar je tegenaan zou kunnen lopen tijdens je reizen. Verken de grote vragen met betrekking tot het waarom en het waarvoor van het bestaan: is er een hel, hoe zit het nou met reïncarnatie, wie ben ik en wie is God?
Deze unieke gids biedt ook praktische tips voor hoe je je nieuwe kennis kunt gebruiken om je leven nu op aarde te verbeteren. Je zult leren hoe je: - je energie vermeerdert en gezondheid bevordert met behulp van je chakra's
- jezelf tegen kwaad kunt beschermen  - je intuïtieve vaardigheden versterkt  - je leven verbetert door een positieve instelling
- een creatiever, krachtiger en betekenisvoller leven kunt leiden
Beginnersgids voor pasgestorvenen levert op een directe en vermakelijke wijze een unieke bijdrage aan onze kennis over de enige onvermijdelijke bestemming van het leven. David Staume (Australië') is een natuurgeneeskundige therapeut en kruidengenezer. De informatie in dit boek is voortgekomen uit zijn persoonlijke observaties van de natuur en zijn studies op het gebied van filosofie, wetenschap, metafysica en theosofie.

51(8)

Uit gelezen

 

2008 7 feb 2009 €17,50 978-90-813151-1-1

Door de Nacht (Sten Oomen)  Een Praktisch doe-boek voor uittredingen

DOOR DE NACHT is een praktische handleiding waarin wordt uitgelegd wat uittredingen zijn en hoe iedereen er bewust mee aan de slag kan.
Het fenomeen uittredingen is daarom niet langer met een geheimzinnig aura omgeven, maar wordt voor de lezer op heldere wijze toegankelijk gemaakt.

DOOR DE NACHT bevat vierentwintig technieken met schitterende illustraties.
Met de praktische werkbladen, twee uitgewerkte uittreedscripts en eenvoudige oefeningen kan de lezer direct aan de slag.
De vele tips kunnen het daartoe benodigde zelfvertrouwen geven.

DOOR DE NACHT is een unieke aanvulling op eerdere publicaties van de auteur over hetzelfde onderwerp.
Zij geeft met haar visie en ervaring een gedurfde en revolutionaire aanzet tot het natuurwetenschappelijk onderzoeken van dit verschijnsel waar al
sinds de oudheid verslag van wordt gedaan. Het is echter nooit eerder zo grondig belicht.

Van Sten Oomen verschenen eerder de boeken DOOR HET RAAM - Ervaringen met uittredingen (2004, tweede gewijzigde druk) en
DOOR DE POORT - Ervaringen met astrale erotiek (2007).

52(8)

Uit gelezen

 

  2008  2 mei 2009 € 24,50 978 90 77478 21 9 Reis naar het hiernamaals (Ontdekkingsreizen naar het onbekende) Bruce Moen - Deel 3

Wat gebeurt er aan de andere kant van het leven of met andere woorden wat gebeurt er na de dood? In dit boek vervolgt Bruce Moen zijn ontdekkingsreizen naar het leven na de dood die er op wijzen dat de fysieke dood slechts een moment is uit ons eeuwige (bewust)zijn.
Met gebruik van baanbrekende technieken, ontwikkeld door Robert A. Monroe (auteur en oprichter van het Monroe Instituut), projecteert Moen zichzelf buiten zijn lichaam om voorbij de dood te reizen naar nieuwe, onontdekte gebieden van Zijn.
Deze reizen maken het hem mogelijk om kennis te vergaren die alleen beschikbaar is voor ontdekkingsreizigers die buiten hun eigen lichaam treden.
Met Moen reis je naar de kern van de aarde en leer je als lezer hoe astrologie werkelijk werkt en zelfs hoe je in contact kunt treden met buitenaardse wezens. Maar misschien wel het meest fascinerende in dit boek zijn de ervaringen die Moen met ons deelt over zijn reizen naar niet-fysieke gebieden en zijn groeiende inzichten over wat hij ervaart.
Lees dit boek en leer samen met Bruce Moen over de kosmos en de plek die wij daarin hebben.

 

53(8)

Uit gelezen

2008  16 mei 2009 € 24,50 978 90 77478 13 4

Reizen zonder twijfels (Ontdekkingsreizen naar het onbekende) Bruce Moen - Deel 2

Het tweede deel uit de vijfdelige serie Ontdekkingsreizen naar het onbekende, dat door Zwerk Uitgevers in Nederlandse vertaling wordt uitgegeven. Bruce Moen vervolgt hierin zijn ontdekkingsreizen naar een andere wereld.
In het eerste deel van de serie, Reis naar het onbekende, beschrijft Moen hoe hij voor het eerst in aanraking komt met de reis die mensen maken na hun overlijden. Hij maakt de lezer wegwijs in dit fenomeen en deelt zijn twijfels, die hij aanvankelijk heeft.

In dit tweede deel beschrijft hij hoe hij steeds ervarener wordt in het maken van de reis naar het hiernamaals om overledenen te helpen hun weg te vinden. Meer en meer raakt hij overtuigt van en ervarener in het maken van de reis en zijn taak als gids voor de pas gestorvenen.
Volg zijn ervaringen, die in dit boek op zeer overtuigende wijze beschreven worden, over de grenzen van het leven, voorbij de angst en voorbij de twijfel.


54(8)

Uit gelezen

2008 23 mei 2009 € 24,50 978 90 77478 11 0 Reis naar het onbekende (ontdekkingsreizen naar het onbekende) Bruce Moen - Deel 1

Dit fascinerende boek vertelt het verhaal van Bruce Moen’s reizen voorbij de grens van het leven. Met technieken die hij aanleerde op het Monroe Institute ervoer hij vele malen het leven na de dood. De kennis en ervaringen die hij tijdens deze reizen opdoet, beschrijft hij in dit boek.

Moen beschrijft voor de lezers hoe ze toegang kunnen krijgen tot deze kennis en zegt te hopen dat “op zijn minst stukjes en beetjes in dit boek aansluiten bij uw eigen ervaring, en die stukjes en beetjes u zullen aanmoedigen om verder te gaan … Laat u leiden door uw nieuwsgierigheid, en deze kan u naar uw eigen kennis betreffende het leven na de dood voeren. Dan zult u het ook weten.

55(8)

Uit gelezen

1977 30 mei 2009 € 7,50 90 202 4845 6  

Uittredingen (Experimenten buiten het lichaam) Robert A Monroe - Deel 1

In 1958 had Robert Monroe, een Amerikaanse zakenman, voor het eerst ervaringen die zijn leven drastisch zouden veranderen. Hij bemerkte onverwacht dat bij, zonder dat te willen, zijn stoffelijke lichaam verliet om naar plaatsen te reizen, ver verwijderd van de stoffelijke en geestelijke werkelijkheid van zijn leven. Hij bevond zich dan ergens waar bij niet gebonden was door tijd en ruimte. De auteur beschrijft in dit boek zijn aanvankelijke weerstand tegen deze uittredingen, die spoedig in een verontrustende hoeveelheid beginnen voor te komen. Later ontdekt hij dat zulke ervaringen in de literatuur van het Oosten herhaaldelijk worden beschreven, waardoor zijn vrees iets vermindert. Monroe gaat zijn uittredingen steeds bewuster ervaren en krijgt ze langzamerhand geheel in de hand. Hij geeft een uiterst nauwkeurig verslag van wat hij meemaakt. Tijd, plaats en omstandigheden worden steeds exact genoteerd. Dit boek is een aangrijpend persoonlijk relaas van Monroe's avontuur in een onbekende wereld. Deze volledig gedocumenteerde authentieke geschiedenis daagt de lezer uit de grenzen te onderzoeken van ons stoffelijk universum en zich te bezinnen op het leven aan gene zijde. In dit boek staan duidelijke instructies voor een ieder die zelf op dit gebied experimenten wil doen. Voor de gevaren bij deze experimenten wordt herhaaldelijk gewaarschuwd. Allen al het kennisnemen van de inhoud van dit boek geeft echter een dimensie meer aan ons leven.

56(8)

Uit gelezen

1994 30 mei 2009 € 17,60 90 202 8061 9 De Ultieme Reis (Astrale ervaringen) (Ultimate Journey) Robert A, Monroe - Deel 3

Robert Monroe is cartograaf. In De ultieme reis probeert hij het gebied in kaart te brengen dat 'achter de horizon' ligt, voorbij de grenzen van de stoffelijke wereld. Hij geeft ons een kaart van de weg die zich voor ons uitstrekt wanneer we ons fysieke bestaan verlaten. Hij kan dat omdat hij zelf die weg is gegaan. Hij schrijft op grond van kennis gebaseerd op eigen ervaringen, niet vanuit een geloof. Dit boek verschilt in belangrijke mate van zijn eerdere boeken Uittredingen (6e druk) en Astrale reizen (beide uitgegeven door Uitgeverij Ankh-Hermes). Tot nu toe heeft het verhaal zich uitsluitend tot Monroe zelf beperkt. Het waren zijn avonturen, zijn ontmoetingen, gevaren en ontdekkingen. In De ultieme reis vertelt hij hoe hij de weg heeft gevonden, die weg heeft afgelegd en de reden en het doel van zijn pionierstochten heeft ontdekt. Maar bovendien heeft hij verslagen opgenomen van anderen, die door zijn nieuwe cursus in staat waren de kaart te lezen, de richting te volgen en dezelfde bestemming te bereiken.57(8)

Uit gelezen

1987 25 jul 2009 € 17,95 90 202 5490 1

Astrale Reizen (Far Journey's) Robert A. Monroe - Deel 2

Monroe beschrijft zijn buitenlichamelijke ervaringen voor het eerst in Uittredingen experimenten buiten het lichaam, waarvan reeds zes drukken verschenen zijn. Zonder dat te willen, verlaat hij zijn stoffelijke lichaam en reist naar plaatsen, ver verwijderd van de stoffelijke en geestelijke werkelijkheid van zijn leven. Na meer dan tien jaar dieptepsychologisch en parapsychologisch onderzoek, beschrijft hij een geheel nieuwe en fascinerende reis een reis die ons verder brengt dan de bekende dimensies van het fysieke universum. In Astrale reizen maken we nader kennis met het Monroe Instituut voor Toegepaste wetenschappen. We zijn getuige van Hemi Sync: een opmerkelijk proces met geluidsgolven dat indrukwekkende invloeden heeft op de stadia van bewustzijn. Met behulp van dit door Monroe ontwikkelde programma blijken personen tot reizen door tijd en ruimte in staat. Door de hierdoor verkregen gegevens vanuit wetenschappelijk gezichtspunt te benaderen en beschrijven, wordt een levendig beeld geschetst van de fascinerende wereld van ons bewustzijn. Kunnen we ons lichaam verlaten? Wat is de relatie tussen de bijna dood-ervaringen? Kunnen we in de tijd achter- en vooruitgaan wanneer we ons buiten ons lichaam bevinden? Deze en andere vragen kunnen nu worden beantwoord. Astrale reizen maakt ons bewust van niet eerder betreden gebieden en de oneindige mogelijkheden van de menselijke geest. Achtergronden, toepassingsmogelijkheden van het Hemi-Sync programma en een aantal uittredingservaringen worden beschreven en toegelicht. Ook beantwoordt Monroe de meest gestelde vragen over ervaringen buiten het lichaam.

58(8)

Uit gelezen

1999 28 aug 2009 € 5,90 90 202 8136 4 Werken met gidsen en engelen Werken met gidsen en engelen ( Ruth White)
In dit toegankelijke en praktische boek vertelt Ruth White ons hoe we kunnen samenwerken met onze gidsen en engelen. Ze legt uit wat gidsen en engelen zijn, wat hun functie is voor ons, hoe we contact kunnen leren maken met gidsen en engelen en wat we daarbij kunnen verwachten. Ze geeft een overzicht van die levensgebieden waarop ze ons kunnen bijstaan en draagt een schat aan praktische oefeningen aan, met behulp waarvan we kunnen leren contact met ze te leggen. Bij alles wat ze vertelt baseert Ruth White zich op haar eigen ervaringen met engelen en op de informatie die haar door haar eigen geestelijke gids, de bekende Gildas, is verstrekt.
59(4) Nog Lezen 1991 12 sep 2009 € 10,- 90 6069 618 2 Gesprek met de engelen (Gitta Mallasz) deel 1 en 2

Gesprek met de Engelen is het waargebeurde verhaal van vier vrienden die in Hongarije woonden en, tijdens de Tweede Wereldoorlog, leringen ontvingen van Wezens die zij Engelen noemden. Benjamin Creme’s Meester heeft bevestigd dat de ‘Engelen’ in feite de Meesters Jezus, Morya en Koot Hoomi in vermomming waren. (Zie “Vragen en antwoorden” in Share Nederland, maart 2003.)Gitta Mallasz en haar drie joodse metgezellen Hanna, Josef en zijn vrouw Lili woonden in een klein dorp buiten Boedapest en waren hevig verontrust door het toenemende aantal arrestaties. Het was een periode van politieke spanning en angst, met de nazi’s die door Hongarije raasden en joden gevangennamen en deporteerden.In de hoop tegemoet te komen aan hun gevoel dat, zoals Gitta schreef, zij “tot een afronding gekomen waren en er iets stond te gebeuren”, spraken ze af hun zorgen op papier te zetten en met elkaar te bespreken. Op een dag zei Hanna tegen Gitta dat wat zij geschreven had erg oppervlakkig was. Terwijl zij dit zei, had ze plotseling een visioen waarin een “vreemde kracht” Gitta’s aantekeningen oppakte, ze verscheurde en op de grond gooide. Van haar stuk gebracht zei ze tegen Gitta: “Ik ben niet degeen die met je zal spreken.” De volgende keer dat ze sprak, vormde Hanna met haar lippen de woorden: “Weg met je oppervlakkige vragen! Het is tijd om verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen!” Dit was het begin van de boodschappen van de ‘Engelen’.Op 25 juni 1943 vond het eerste van 88 gesprekken met de Engelen plaats. Gitta schreef de woorden van de Engelen op, die door Hanna werden ‘gesproken’. Hanna zei dat ze “vervuld was van een helder licht maar dat er niets vreugdevols aan was. Integendeel, het verlicht mijn donkerste innerlijk met genadeloze helderheid en ik ben gedwongen om mezelf te zien zonder misleiding.” De Engel zei haar: “Het zaad zal niet op harde grond gezaaid worden. Je zult bewerkt zijn door eindeloos zoeken. Wat goed was, zal slecht worden. Wat slecht was, zal goed worden.” De engel nodigde haar uit om een vraag te stellen, maar ze was zo overweldigd dat ze er geen een kon bedenken en het contact eindigde......

60(4) Nog Lezen 1973 12 sep 2009 € 5,- 90 257 0176 0 Een wereld aan Gene zijde (Ruth Montgomery)
Dit boek is een buitengewone beschrijving van het leven na de dood, het resultaat van een reeks boodschappen van het
befaamde medium Arthur Ford, na zijn dood, per automatisch schrijven doorgegeven aan de schrijfster Ruth Montgomery. In
de boodschappen gaat Arthur Ford uitvoerig in op de betekenis van leven en dood, geboorte en wedergeboorte,
karma en reicarnatie. Ook bevat het boek onthullende informatie over het bestaan en activiteiten in het
hiernamaals van mensen als John F. Kennedy, Martin Luther King en vele anderen. Verder geeft Arthur Ford uitgebreide
toelichting over theologische problemen met de bijzondere feitenkennis die ons in het aarde leven nu eenmaal ontbreekt.

61(8)

Uit gelezen

1995 12 sep 2009 € 7,- 90 202 2924 9 De uitverkoren planeet (Phyllis V. Schlemmer)  24 hoofd beschavingen
DE UITVERKOREN PLANEET PHYLLIS SCHLEMMER
RAADGEVINGEN UIT DE RUIMTE
Dit boek bevat dialogen die gevoerd zijn in een periode van 20 jaar tussen de raad van Negen en een internationale groep vooraanstaande onderzoekers, uit zes landen, werkzaam in de wetenschap, het onderwijs, de zakenwereld en op het gebied van spirituele groei! De Raad van Negen is een kring van negen hoge entiteiten, niet van de aarde, maar hier wel bekend uit oude mythen en legenden! Dit boek gaat over de toekomst van onze planeet, een thema dat velen momenteel bezighoudt.
Wat staat ons nog te wachten, wat kunnen we er zelf aan doen, veranderen? Op deze en nog andere vragen geven de DE NEGEN antwoord. Het is aan ons om de juiste keuzes te maken!
Phyllis V. Schlemmer
62(4) Nog Lezen 1985 13 sep 2009 € 3,75 90 202 3032 8 Visioenen van de toekomst (Chet B. Snow)
In haar boek De mens heeft vele levens beschrijft de Amerikaanse psychologe Helen Wambach boe zij haar patiënten onder hypnose terug laat gaan naar vorige levens. Dit fenomeen heeft inmiddels algemene bekendheid verworven onder de term 'regressie'. Minder bekend is echter dat dr. Wambach samen met de auteur van dit boek onderzoek heeft gedaan naar 'progressie', dat wil zeggen: het onder hypnose naar toekomstige levens gebracht worden. Een dergelijke fascinerende mogelijkheid - zou die bestaan - tart uiteraard alle conventionele opvattingen over ruimte en tijd, oorzaak en gevolg en over de vrije wil van de mens. Aan de hand van een overstelpende hoeveelheid onderzoeksmateriaal laat de auteur ons zien hoe het leven er in de nabije en in de verre toekomst op aarde en daarbuiten uit zal zien. Het lijkt af en toe wel science fiction, maar is het beslist niet. Uitvoerig staat hij stil bij de consequenties van een en ander voor het (lineaire) wereldbeeld dat de conventionele wetenschap ons voorhoudt en dat door diezelfde wetenschap op een aantal punten inmiddels al in twijfel wordt getrokken. Wetenschappers als Capra, Prigogyne en Sheldrake hebben daar onder meer de aanzet toe gegeven. De 'toekomst' heeft een boodschap voor ons. De mensheid staat nu voor belangrijke keuzes, betoogt Snow. De wereld wordt bedreigd door enorme crises op economisch, ecologisch en geestelijk gebied. We moeten de moed hebben voor de innerlijke weg te kiezen, die gekenmerkt wordt door werkelijke spiritualiteit en echte menselijkheid.

63(8)

Uit gelezen

13 jan 2009 16 oct 2009 € 29,50 of gratis pdf 978-90-813871-7-0

1e Oorsprong en bestemming van de mens; Over inzicht in bewustzijn en gezondheid

Gelovigen komen per definitie nooit achter de Waarheid over God of Allah of welke naam dan ook, want door te geloven gaan ze mee in de waarheid van een ander. Alleen via onze eigen Waarheid, en dus via eigen waarneming, waarweten en waarvoelen kunnen we dit allergrootste mysterie (voor onszelf) oplossen. Niemand anders kan dit daarom voor ons doen. Aan het napraten van voorgekauwde waarheid (lees: geloof) hebben we dan ook minder dan niets. Alle gelovigen zijn gehersenspoelden die in volle overtuiging precies de verkeerde kant oplopen. Stop per direct met geloven. Ga via eigen waarneming, weten en voelen na wat voor u waar is, en wat niet. Lees ook gerust dit boek - graag zelfs - maar geloof er geen woord van! En dat is absoluut geen grapje!

Dit boek gaat over het fenomeen van '2012'. Volgens velen stopt de Maya-kalender op 21 december 2012. De Maya's hadden echter 17 verschillende kalenders, en niet één stopt op deze datum! Ook hierbij weer het indringende advies: STOP A.U.B. MET GELOVEN! Wanneer iemand weer begint over 2012, vraag dan eens welke Maya-kalender deze persoon precies bedoelt. Als domme schapen gaan we allemaal mee in een verhaal dat (vrijwel) niemand van ons heeft gecontroleerd (met eigen waarneming, weten of voelen). Daarom worden we keer of keer voor de gek gehouden. Blijkbaar willen we dat graag. U niet meer? Nee, ik ook al heel lang niet meer! Daarom heb ik ook dit boek geschreven. Ik wilde zelf nu wel eens weten hoe het allemaal echt zat. En zo zit het dus voor mij. Misschien komt het in de buurt van uw waarheid.

(ook beschikbaar als gratis pdf en in de vorm van een zevendelige videopresentatie).

64(4) Nog Lezen 13 feb 2009 16 oct 2009 € 13,20 of gratis pdf 978-90-813871-1-8

2e Bewustzijnsdynamiek Over Inzicht in de Schepping, het Einde der Tijden en de Zin van ons Leven

Iedereen heeft wel eens de bevreemdende gedachte dat er iets niet klopt in onze wereld. Maar omdat we er vaak de vinger niet op kunnen leggen, of achter kunnen krijgen, denken we dat het aan ons ligt. Dit boek laat u zien dat het officiële verhaal van onze 'wereld' inderdaad niet klopt en dat het dus gelukkig niet aan ons ligt. In dit boek neemt psycholoog Dr. Johan Oldenkamp u mee op een reis door de tijd, en laat u kijken naar patronen in onze geschiedenis, in onze samenleving, in onze levensstijlen en nog veel meer.

Dit boek laat u ook zien dat 13 helemaal geen ongeluksgetal is, want toevallig geluk of ongeluk bestaat namelijk helemaal niet. Toeval is niets anders dan onbegrepen dynamiek. En deze dynamiek, daarover gaat nu dit boek. De dynamiek in ons bewustzijn is een gevolg van de dynamiek in de Schepping en in de tijd. Deze dynamiek verklaart ook de onzuiverheid die we nu overal om ons heen hebben. En het mooie is, deze dynamiek vertelt ons ook hoe we alles weer zuiver kunnen krijgen. Dit boek is daarom eigenlijk één lang pleidooi voor het herstellen van Zuiverheid. Het is nu aan ons en aan niemand anders om de duisternis liefdevol te verdrijven met ons Licht!

Het komende Einde der Tijden is een Nieuw Begin, en de zin van ons huidige leven is om dat begin een stapje dichterbij te brengen.

UITVERKOCHT (alleen nog beschikbaar als gratis pdf)

Benieuwd wat anderen van dit boek vonden? Klik dan hier.

Klik hier om een filmpje (25 minuten) te zien waarin een belangrijk deel van het boek wordt toegelicht.

Klik hier om de opname (113 minuten) te beluisteren van het interview door Nexus met Johan Oldenkamp op donderdagavond 15 januari 2009 voor Argusoog Radio.

Klik hier om een radiospotje te horen dat 89 dagen lang 13 maal per dag wordt uitgezonden op Columbia Fm.

65(4) Nog Lezen 13 mrt 2009 16 oct 2009 € 9,50 of gratis pdf 978-90-813871-3-2

3e Aanklacht tegen de overheid Over het schenden van mensenrechten in Nederland

 

Te pas en vooral te onpas wordt er in ons land vaak met een beschuldigend vingertje gewezen naar landen waar ze het niet zo nauw nemen met het respecteren van de mensenrechten. Het is ronduit schijnheilig te noemen wanneer onze minister-president dit onderwerp publiekelijk durft aan te snijden bij een officieel bezoek aan China. De waarheid is namelijk dat de Nederlandse overheid al anderhalve eeuw lang onze fundamentele mensrechten systematisch schendt. Aanklacht tegen de overheid toont maar liefst 33 afzonderlijke voorbeelden van mensenrechtenschendingen in Nederland. Ieder voorbeeld is dermate schokkend dat het feitelijk een aanklacht op zich is. Deze schendingen brengen allemaal direct of indirect grote schade toe aan de gezondheid van alle Nederlanders. Bij een hand met een wijzende vinger wijzen er tevens drie vingers terug naar de wijzer. In dit geval wijzen deze drie vingers ons op 33 onmenselijke misstanden in Nederland. Aanklacht tegen de overheid is het tweede boek van psycholoog Dr. Johan Oldenkamp uitgegeven door Pateo, naast zes eerdere boeken van hem bij andere uitgevers.

 

UITVERKOCHT (alleen nog beschikbaar als gratis pdf)

Klik hier om een kort artikel te lezen naar aanleiding van het verschijnen van dit boek, inclusief reacties van anderen hierop.

Klik hier om korte recensie van dit boek te lezen.

66(4) Nog Lezen 13 apr 2009 16 oct 2009 € 19,50 of gratis pdf 978-90-813871-4-9

4e Inleiding in de Salveologie (Leven) Over de wetenschap van leven in volle gezondheid

De reguliere 'geneeskunde' kent het zogeheten placebo-effect. Dit effect treedt op wanneer een 'medicijn' zonder werkzame stoffen toch het gewenste resultaat bewerkstelligt. De verwachting dat het echt werkt is alleen al voldoende voor de daadwerkelijke werking. Het is meer dan opmerkelijk te noemen dat de oorzaak voor dit effect nooit verder is onderzocht. Inleiding in de Salveologie laat zien waarom het placebo-effect optreedt. De mate van onze gezondheid wordt bepaald door het voortdurende samenspel van lichaam, gedachten en gevoelens. Aanhoudend negatieve gedachten maken het lichaam ziek. Een ziek lichaam maakt dat we ons slecht voelen. Een slecht gevoel brengt negatieve gedachten teweeg. Dit is slechts een voorbeeld van een negatieve gezondheidsspiraal. Ons lichaam, gevoelens en gedachten vormen drie afzonderlijke gezondheidspijlers. Deze drie kernpijlers gaan respectievelijk over (1) de voortdurende opbouw van elementair kernweefsel, (2) de voortdurende uitwisseling van emotionele berichten en (3) de voortdurende omzettingen van subtiele energiestromen. Dit boek beschrijft de (wissel-) werking van deze drie fundamentele gezondheidspijlers. Inleiding in de Salveologie is het derde boek van Dr. Johan Oldenkamp uitgegeven door Pateo, naast zes eerdere boeken van hem bij andere uitgevers.

UITVERKOCHT (alleen nog beschikbaar als gratis pdf)

67(4) Nog Lezen 13 mei 2009 16 oct 2009 € 7,50 of gratis pdf 978-90-813871-5-6

5e Ethiek van leven en gezondheid Waarborg voor waardig leven van voor het begin tot na het einde

In de zuivere samenleving waarnaar we op weg zijn neemt ethiek een centrale plaats in. Ethiek gaat over intuïtief weten, voelen of waarnemen wat juist is, en wat niet. Ethiek is dan ook nadrukkelijk niet gelijk aan waarden en normen. Waarden en normen behoren tot het domein van ons gewone bewustzijn. Ethiek is afkomstig van een hoger bewustzijnsniveau. Ethiek van leven en gezondheid is geschreven om ons onze eigen verantwoordelijkheid hierin weer terug te laten nemen. Iedere ethische kwestie kunnen we beschouwen als een persoonlijke toets. Alleen wijzelf kunnen het juiste antwoord geven. Natuurlijk kunnen we andere om raad of ondersteuning vragen. Maar we kunnen de beantwoording nooit in de schoenen van een ander schuiven. We kunnen gewoonweg niet weglopen voor de levensvragen die voor ons bedoeld zijn. Dit boek beschrijft de Algemene Levensethiek, die daartoe wordt onderverdeeld in 11 afzonderlijke ethiekgebieden, elk gekoppeld aan een levensfase. Ook worden 11 professionele aspectgebieden van Algemene Levensethiek onderkend. Ethiek van leven en gezondheid is het vierde boek van psycholoog Dr. Johan Oldenkamp uitgegeven door Pateo

(ook beschikbaar als gratis pdf)

68(8)

Uit gelezen

13 jun 2009 16 oct 2009 € 18,50 of gratis pdf 978-90-813871-6-3

6e Wetenschap van de ziel Over inzicht in onze innerlijke dynamiek

De letterlijke betekenis van Psychologie is Wetenschap van de Ziel. Maar wat weet de hedendaagse psychologie ons nog te vertellen over onze ziel? Waarom zijn onze psychologen en psychiaters het spoor feitelijk helemaal bijster? We kunnen het huidige dwaalspoor van deze 'wetenschappen' terugvoeren op foutieve wissels getrokken door Descartes en Freud. René Descartes bracht een kuntsmatige scheiding aan tussen het denken en de waarneming. Mede hierdoor kwam ons gevoel eeuwenlang in hongersnood. En Sigmund Freud deed ons geloven dat psyche 'geest' betekent, in plaats van 'ziel'. Om het nog erger te maken liet hij ons ook nog een geloven dat ons 'ik' genaamd 'ego' gelijk was aan onze persoonlijkheid. Dankzij de oorspronkelijke blunders van Descartes en Freud slaat de psychologie en de psychiatrie die wij heden ten dage kennen eigenlijk helemaal nergens op. Het doel van dit boek is om onze Wetenschap van de Ziel te zuiveren van de historische opeenstapeling van onjuistheden, en deze wetenschap weer te laten dienen waarvoor ze bedoeld is: het bevorderen van zelfonderzoek. Wetenschap van de Ziel is het vijfde boek van psycholoog Dr. Johan Oldenkamp uitgegeven door Pateo

(ook beschikbaar als gratis pdf)

69(8)

Uit gelezen

2009 25 nov 2009 € 24,50 978 90 77478 26 4 Reis naar de oerbron (verwacht: Oktober 2009) Bruce Moen - Deel 4

In dit deel van de bekende serie Ontdekkingsreizen naar het onbekende reist Bruce Moen verder weg dan ooit, naar de onontdekte echo's van het bestaan en werkelijkheid. Aan degenen die hij onderweg tegenkomt, vraagt hij keer op keer: "Wat is het bewustzijn? Waar en hoe passen wij onze idee�n, onze perceptie, in het plaatje van de ultieme waarheid? Hoe kunnen we er voor eens en altijd achter komen, wat er voor ons leven op aarde is gebeurd en wat er voor ons ligt, na ons leven op aarde?"

En zo komt hij bij de bron van het bewustzijn zelf: de oerbron.

70(8)

Uit gelezen

2009 04 jan 2010 € - cado 978 90 75636 64 2 Een cirkel doorbroken (Thea Terlouw)  24 hoofd beschavingen
De auteur hielp jarenlang mensen met hun zoektocht naar vorige levens om de diepste oorzaken van hun angst, pijn en ziekten te achterhalen. Later legde zij zich toe op het begeleiden van mensen met bijna-doodervaringen en op stervensbegeleiding. Beschreef zij in haar eerste boek ervaringen van overgegane dierbaren, in dit boek vertelt zij over haar reizen naar andere dimensies tijdens haar droomslaap en meditaties. Zij ontmoet daar 'mensen' met eenzelfde zielstaak, wezens van andere sterrenstelsels die haar liefdevol een diepgaand inzicht bieden in de lichtsferen. De tijd is aangebroken dat de aarde en de mensheid naar een hoger frequentieniveau gaan, van de 3e naar de 5e dimensie, waardoor de kosmische cirkel van leven en dood beeindigd wordt teneinde weer heel te worden. Zij beschrijft met een grote vanzelfsprekendheid beeldend de wondere schoonheid van de kosmos, de lichtsteden, de plaatsen van heling en zuivering en het werk van de sterrenvolken. Haar leer- en ervaringsproces, herinnert en beschreven in haar wakend bewustzijn, biedt de geinteresseerde lezer inzicht in de huidige kosmische cyclus. Publicist, theoretisch fysicus en docent alchemische symboliek Van Erkelens levert bijdragen over o.a. Atlantis. Vlot geschreven, goed verzorgd en boeiend boek.

71(8)

Uit gelezen

27 oct 2008 17 jan 2010 € 4,- 978 90 438 1941 Hulp uit het Universum (Jonathan Cainer)  Maak gebruik van de onmetelijke energie van de kosmos om uw diepste wensen te verwezenlijken

Ieder van ons heeft op een bepaald moment wel een wens die hij graag vervuld zou zien: de een wil graag een nieuwe liefde in zijn leven, de ander is op zoek naar het huis van zijn dromen, en weer anderen zouden graag meer geluk en succes willen. Maar hoe laat u uw wensen uitkomen? Het antwoord is heel simpel: met de hulp van de kosmos.

In dit boek leert u hoe u via kosmische bestellingen gebruik kunt maken van de positieve kracht en energie van het universum. Visualiseer wat u wenst, formuleer uw vraag en de kosmos doet de rest. Miljoenen mensen overal ter wereld hebben al ervaren dat kosmisch bestellen echt werkt. Nu is het uw beurt om datgene te wensen en te krijgen waar u al zo lang van droomde! Jonathan Cainer is wereldwijd een bekend astroloog. Al meer dan dertig jaar plaatst hij met succes kosmische bestellingen. In dit boek vertelt hij u hoe dat moet.

72(8) = Uitgelezen 1996 17 jan 2010 € 6,- 978 438 1477 5 Op zoek naar uw vrige levens (Cassandra Eason)  Ontdek de magie van het verleden en open de poort naar de toekomst.
*de betekenis van reincarnatie  *contact maken met ervaringen uit vroegere levens
*uw verborgen eigenschappen onthullen  *een dagboek met vroegere ervaringen bijhouden
Voelt u zich intuitief verbonden met bepaalde plaatsen? Ervaart u regelmatig een deja vu? Wuif deze gevoelens niet weg, maar laat ze u helpen uw verleden te ontdekken. In ieder van ons zit namelijk een fenomenaal geheugen vol wijsheid dat kan worden blootgelegd en dat de gecombineerde ervaring vormt van onze vorige levens. Die levens zijn van onschatbare waarde om verborgen facetten van onze persoonlijkheid te onthullen en nieuwe inzichten te verwerven in het huidige leven. Met behulp van dit boek krijgt u toegang tot deze verbazingwekkende nieuwe rijkdom. U leert de puzzelstukjes van uw verleden samen te leggen en ze te gebruiken als poort naar een positieve toekomst.
U zult in dit boek kennismaken met:
*Psychische beschermingen *Methoden met levende geschiedenis  *Regressie  *Onderzoek met de pendel
*Psychometrie *Werken met kristallen en stenen  *Kaarsenmagie
73(4) Nog Lezen 2000 17 jan 2010 € 10,- 90 72676 08 4 Op vleugelen van Licht (via Ronna Herman)  De Aartsengel Michael spreekt
Doorgevingen van de Aartsengel Michaël. Een boek wat ook door veel therapeuten wordt gebruikt en een leidraad voor deze tijd genoemd kan worden.  Zeer goede Nederlandse vertaling; duidelijk en veel gevraagd
74(8) = Uitgelezen 2008 27 jan 2010 free download - Galactische voor ouders (Zion Levi) Gids doorheen de sterrenpoorten
Dit studiewerk is een samenstelling van verschillende informaties die tot onze beschikking zijn. Heb ze alleen maar samengevoegd om een beter beeld te krijgen hoe onze voorouders en verschillende andere beschavingen in onze melkwegen leven. Dit boek is een handig pocketboek of sterrengids doorheen onze melkwegen op zoek naar onze voorouders en andere beschavingen
75(8) = Uitgelezen 2009 27 jan 2010 free download - Atlantis van Plato (Zion Levi) De wareplaats en zoektocht van het mystieke verdwenen continet Atlantis
Zion, beschrijft in dit studiewerk de ware gebeurtenis over de ondergang van het continent Atlantis. In deze leer brengt Zion u terug naar de Aloude mystieke leer en kennis van Atlantis die voor het eerst werdt doorgegeven en opgeschrven door Plato. Dit studiewerk brengt u dichter tot de ware gebeurtenis van de ondergang, de ware feiten over de "Holle Aarde", de mystieke leer van de "Grid points", de geheimen en functies van de "Bermuda driehoek" en "Deuvels driehoek" en de geheime functie van AUTEC.

76(8) = Uitgelezen 2001 30 jan 2010 € 12,50 90 75636 35 0 De cyclus van Leven en dood (Thea Terlouw)
Dit boek bevat een schat aan informatie, aan kennis en wijsheid, afkomstig van dierbaren die ons zijn voorgegaan. Het bevat hún eigen interpretatie van hun levens hier op aarde, van hun overgang en de tijd die ze nu doorbrengen in de realiteit waarin ze zijn 'thuisgekomen'. Er is nauwelijks een mooiere wijze te bedenken om achter de zin van het leven op aarde te komen en daarmee te ontdekken dat er géén sprake is van een einde aan het leven, maar slechts van een einde aan een tijdelijk verblijf in de fysieke wereld zoals wij die zien. Met dit boek geven Thea, haar begeleiders en allen die ons zijn voorgegaan, aan iedereen die nog met angsten zit, een waardevol cadeau. Het is een boek om in één adem uit te lezen. Het brengt de honger naar informatie over onze afkomst, over thuis, weer op gang. Het biedt vooral perspectief voor een nieuw denken over het leven. Thea Terlouw was zich reeds als kind bewust van een wereld die anderen niet konden waarnemen. Voor haar was die wereld aangenaam en geruststellend, en échter dan de 'gewone' wereld, waarin mensen met maskers op leven. Tijdens haar fase als beeldend kunstenaar begon zich haar speciale begaafdheid te ontwikkelen. Vele jaren hielp zij mensen vorige levens te onderzoeken, en de diepe oorzaken van ziektes op te sporen, in nauwe samenwerking met therapeuten, artsen en psychologen. Haar opvang van mensen met een bijna-doodervaring, en haar begeleiding van stervenden, vloeiden daar logisch uit voort. Thea Terlouw is te bereiken per email op het adres t.terlouw46@upcmail.nl
77(8) = Uitgelezen 1996 7 feb 2010 € 4,- 90 75636 02 4 Brengers van de Dageraad (Barbara Marciniak)

Dit fascinerende boek is samengesteld uit materiaal dat Barbara Marciniak tijdens meer dan vierhonderd uren channeling ontving.

Brengers van de Dageraad maakt ons deelgenoot van de wijsheid van de Pleiadiërs, een groep verlichte wezens die naar de Aarde zijn gekomen om ons nu de sprong te helpen maken naar een nieuw stadium in onze evolutie. Ze geven ons het advies om onafhankelijk te worden van berichtgeving in kranten en op radio en TV, met elkaar samen te werken, en zinnetjes als "eigenlijk moet ik" en "ik zal proberen" uit ons woordenboek te schrappen. In dit boek vertellen de Pleiadiërs, dat we onze angsten kunnen overwinnen en dat de mens op Aarde oorspronkelijk een magnifiek wezen was, met twaalf DNA-strengen en twaalf chakra's. Ook leggen ze uit wie in werkelijkheid onze 'Goden' zijn.
78(8) = Uitgelezen 1985 23 mrt 2010 free download - De Boodschap gegeven door buitenaardsen (Rael)
Al het leven op aarde is wetenschappelijk gecreëerd door mensen uit de ruimte, die een perfecte beheersing van het DNA hadden ontwikkeld. Sporen van hun werk kunnen in alle oude geschriften worden gevonden. In de oorspronkelijke Bijbel worden ze ELOHIM genoemd, wat letterlijk “zij die uit de hemel komen" betekent. Ze onderhielden contact met ons via PROFETEN, zoals Boeddha, Mozes, Jezus en Mohammed. De profeten hadden de opdracht om de mensheid progressief te onderwijzen met behulp van de boodschappen die ze onderwezen en hen aan hun scheppers te herinneren. Zo had Jezus de opdracht om de mensheid voor te bereiden op het tijdperk waarin we nu leven; het tijdperk van OPENBARING. Dit is niet het einde van de wereld, maar het tijdperk waarin we alles kunnen begrijpen dankzij de wetenschap. In 1973 hebben de Elohim RAEL gecontacteerd en hem de opdracht gegeven om deze revolutionaire boodschap te verspreiden en een AMBASSADE te bouwen, waar ze officieel zullen terugkeren in gezelschap van alle Grote Profeten uit de Oudheid, die op hun planeet in leven worden gehouden dankzij klonen, het geheim van het eeuwige leven.
79(8) = Uitgelezen 1985 23 mrt 2010 free download - Heilige boek der Gevallen Engelen (Zion Levi)
Dit boek komt uit de lijst van de Index “librorum prohibitorum” (lijst van verboden boeken) uit het Vaticaan of kortweg Index was een uiteindelijk door de Paus vastgestelde lijst van boeken die katholieken niet mochten lezen omdat ze door de rooms-katholieke Kerk verwerpelijk werden geacht. Het is strikt verboden dit boek te lezen sinds 1200 jaar, u bent schuldig gevonden door Congregatie van geloofleer als u dit boek nu verder leest! De boodschappen of verhaal van dit boek komt uit de geheimeleer van de Thora (Kabbalisten) en uit de oud Sumerische kleitabletten en Egyptische geschriften. Het is het Heilige Boek der Gevallen Engelen.

80(8)

Uit gelezen

2000 2 apr 2010 € 4,- 90 75636 34 2 De twaalf dagen van licht (Gary Bonnell)
Vanuit de Akasha Kronieken verkregen informatie over de multiversele cycli van 13.000 jaar, met name de afzonderlijke energie van de Twaalf Dagen van verandering vanuit een derde en vierde dimensie van Vissentijdperk naar een derde, vierde en vijfde dimensie van het Watermantijdperk. Na een algemene uitleg over de oeroude ringen van licht en hoe het in den beginne was (Genesis vanuit de Akasha en de beschaving van Atlantis) schetst de schrijver een drietal scenario's waarop men de manifestatie van deze overgang naar het Nieuwe Tijdperk kan beleven, afhankelijk van de individuele levensbenadering. De gebeurtenissen en veranderende dimensies in de eerste drie dagen, dag 4 t/m 6, dag 7 t/m 9 en dag 10 t/m 12 met de tussentijds optredende ascensiegolven worden apart besproken. Hierna volgt een beschrijving van de periode na dag 12 en een conclusie, gecompleteerd door een hoofdstuk met losse opmerkingen, een lijst van aanbevolen literatuur en een bijlage Genesis, hfdst. 1, 2 en 3. Dit alles in een klein boekje met op de voorflap een illustratie van de oude Akashatekst.
81(4) Nog Lezen 2005 2 apr 2010 € 16,90,- 90 75636 57 1 Pad van kracht - Wijsheid van de Pleiaden voor een wereld in chaos (barbara Marciniak)
Aarde maakt op dit moment een tumultueuze bewustzijnstransformatie door; velen vragen zich af wat ze met deze nieuwe kennis zullen doen. De keuzes die we nu maken, zullen de loop van gebeurtenissen bepalen die complexer en ontzagwekkender zijn dan we ons nu kunnen voorstellen. De dageraad van een nieuwe bewustzijnsrevolutie breekt aan. De mens kan niet om de noodzaak heen deze krachten te beheersen: nu of ooit. Gezien hun avontuurlijke geest, zijn de Pleiadiërs hier om onze kijk op ons snel veranderende leven te delen en om hun steun te bieden. Ze willen vooral enkele voorstellen doen over het omgaan met de enorm opgevoerde energieën die in stilte onze planeet beroeren. Dit vierde boek van Marciniak en de Pleiadiërs gaat vooral over onze meerdimensionale werkelijkheid en het ontwerp van het bestaan, over energie en frequentie, over het loslaten van overtuigingen, en helen van onze genealogische lijn, en het terugwinnen van de kracht die in ons sluimert. Het is onze taak om ons hogere bewustzijn te activeren, ons te bevrijden van de tirannie van angst, en onze menselijke gevoeligheden te waarderen en te begrijpen. Daarmee kunnen we onze vermogens gebruiken om een nieuwe waarschijnlijke wereld te creëren! Vernietiging of wederopbouw is een keuze. Je kunt realiseren wat je wenst; je gedachten, dromen en intenties veranderen de structuur van de werkelijkheid, dus welk programma wil je in het leven roepen?

82(8)

Uit gelezen

1999 6 apr 2010 € 15,80,- 90 75636 25 3 Familie van Licht (barbara Marciniak)
Met compassie en op indringende wijze nemen de Pleiadiërs, tijdreizigers uit de toekomst, ons op reis door Het boek van de aarde, dat alle menselijke ervaring bevat. Nu ons wereldbeeld op de kop wordt gezet in deze unieke tijd bieden zij ons 'gereedschap voor overleving' aan. In de cruciale periode tussen 1987 en 2012, een nanoseconde in de annalen van het bestaan waarin geheimen en oplossingen besloten liggen, hebben wij een unieke kans om een stap te doen van diepe verdichting naar de hoogste frequenties, waarmee wij zullen bewegen van een lineair naar een multi-dimensioneel leven. Om deze overgang te maken moeten wij niet alleen de begrenzingen onder ogen zien van onze drie-dimensionele wereld met al haar elektronische manipulaties en overheersingen, maar moeten wij ook onze eigen wonden en die van onze voorouders en leiders helen. Voor onze eigen heling en om onze frequentie te verhogen van wanhoop en angst naar een van grootse inspiratie en liefde, sporen de Pleiadiërs ons aan om onze denkpatronen te herzien en ons leven te herwaarderen: ‘Jullie zullen veranderen, jullie moeten veranderen omdat dit dé tijd van verandering is.’ Barbara Marciniak is een internationaal bekend kanaal en auteur van de Brengers van de Dageraad en Onze levende bibliotheek: AARDE waarvan wereldwijd meer dan een half-miljoen exemplaren zijn verkocht in meer dan twaalf talen. Marciniak geeft lezingen en workshops in heel Amerika en op krachtplaatsen over de hele wereld. Zij is de uitgever van het kwartaalblad The Pleiadian Journal.

83(8)

Uit gelezen

1989 11 apr 2010 € 6,90,- 90 72676 03 3 Ashtar - een huldeblijk (bijeengebracht door Tuella)

Een uniek boek van de galactische Federatie, Ashtar, als aanvoerder van een Command, in dienst van de Lichtrijken voor de evolutie van alle werelden, waar de Aarde, als een klein puntje zo groot in het Grote Geheel, bijbehoort.

In nauwe samenwerking met de Aartsengel Michaël.

Er is een logo aan Tuella aangereikt, wat een beschermende werking en betekenis heeft; duidelijk in het boek uitgelegd; Tuella was een vrouw, die als Cosmisch Kanaal fungeerde. Een zeer bijzondere en wijze vrouw; de ziel van Maria Magdalena


84(8) = Uitgelezen 1983 11 apr 2010 € 2,- 90 202 0654 0 Vanuit de andere wereld (ALbert Pauchard)
A. Pauchard: Vanuit de andere wereld - Boodschappen uit het hiernamaal, ontvangen en opgetekend door ‘J.-M.’ Albert Pauchard (1878-1934) had reeds als kind belangstelling voor al het spirituele. In 1911 studeerde hij een jaar occultisme; vanaf dat jaar ontwikkelde hij zijn magnetische gaven en ging hij zich geheel op het spiritisme richten. Zijn verdere leven wijdde hij aan innerlijke zelfontplooiing, en aan het dienen van God en zijn medemens. Na zijn overlijden verscheen hij enkele malen aan een kleine groep mensen. Daarbij vertelde hij hen wat hij in het hiernamaals waarnam en ontdekte. Tussen 1935 en 1937 gaf hij zijn bevindingen door. Het zijn alle telepathische boodschappen van licht, hulp en troost. In dit boek komen talrijke onderwerpen aan de orde, zoals astrale verschijnselen, het vagevuur op aarde, reincarnatie, de wereld van voor de geboorte, over ‘meesters’, de grens tussen tw ee werelden, gelijktijdig bewustijn op verschillende gebieden en het menselijk mechanisme. Uitg. Ankh-Hermes, ingenaaide paperback. In gelezen, redelijk/goede staat.
85(8) = Uitgelezen 1996 17 apr 2010 € 10,- 90 75636 09 1 (Het Pleiadisch Werkboek Hoe activeer ik mijn Goddelijke Ka? (Amorah Quan Yin)
Dit prachtige boek is een liefdevolle les in het openen van de zogenaamde Ka-kanalen, die een energiestroom mogelijk kunnen maken vanuit onze multidimensionale, holografische zelven naar ons fysieke lichaam. Door deze galactische technieken tot heling van ons lichaam kan de mens zijn trillingsniveau verhogen, zijn lichaam vernieuwen en in fysieke en emotionele balans brengen, en tegelijk de spirituele ontwikkeling bevorderen.

Amorah Quan Yin is al sinds haar geboorte begiftigd met uitzonderlijke talenten als genezer en paranormaal medium. Pas later is zij door een crisis in haar gezondheid gekomen tot de weg van holistisch leven en spirituele groei en tot het doorgeven van haar begaafdheid aan anderen. Intussen heeft zij een groeiende naam in Amerika en andere Engelstalige landen. In Nederland verspreidt zich nu het "Pleiadisch Lichtwerk" ook snel. 

86(8)

Uit gelezen

1990 17 apr 2010 € 9,50 90 75676 05 x De geheimen van Vader's boekje (samengesteld door Tuella)

Tuella zei me: 'Een boek voor echt spirituele mensen'.
De corruptie van de Lichtcodes van de Schepping?
Het mysterie van 666 en van de 144000?
Wat is het Nieuwe Jeruzalem.
Wat wordt bedoeld met de Witte Stad.
Wat is de elektromagnetische nulzone? Krijgen we daar mee te maken?
Het grote geheim van de piramide onder de Golf van Mexico.
Het geheim van de 13e vortex en het zesde wortelras
Waar blijft de Aarde letterlijk en wat is Haar Plaats in het onmetelijke Universum?
en nog veel meer.

87(8)

Uit gelezen

1996 7 mei 2010 € 14,95 90 72676 06 8 Met een Opdracht naar de Aarde (1996)
"Wat is jouw Speciale opdracht"?
Duizenden zijn NU hier om anderen te helpen de geestelijke en fysieke overgang van onze wereld te doorstaan, die naar een hoger niveau van bewustzijn wordt opgestuwd.
Ontdek wat jouw PERSOONLIJKE TAAK zal zijn in deze glorieuze Nieuwe Eeuw, nu wij snel
"De Eindtijd" naderen en het begin van een nieuwe bewustwording van de gehele mensheid aanbreekt.
 
DE AURA VAN MILJOENEN MENSEN WORDT LANGZAAMAAN DOORDRONGEN DOOR GODDELIJKE
TRILLINGEN, DIE ONTSLUIEREN EN DECODEREN.
Waarom? Hoe?    Geen paniek!   Lees dit boek.
De oprechte getuigenis van een ziel, op weg terug naar de sterren.
Vol wijsheid, zoals nooit eerder in druk is verschenen.
Het persoonlijke relaas van een vrouw, die vertelt wat een uitdaging het was om met God samen te werken, in toegewijde dienst aan de mensen van de Aarde, die leidde tot interdimensionale communicatie van de ziel met Hogere Werelden.
Universele openbaringen, die de sluiers van verbijsterende mysterien uiteenscheuren.
Tuella was een bekend wereldleraar, wier bestsellers over Cosmische  Informatie, Nieuwsbrieven en Seminars haar roeping inluidden als Woordvoerder voor de Intergalactische Raad, Het Ashtar Commando en de Geestelijke Hierarchie.

88(8)

Uit gelezen

1988 11 mei 2010 € 12,95 90 72676 04 1 De Dynamiek van Cosmische Telepathie (1993)

Belangrijke informatie wat door een Cosmisch kanaal Tuella werd ontvangen. Zij fungeerde als woordvoerster voor de Galactische federatie. "Wij zijn kinderen van de sterren. Ontdek de 85% van je hersenen! Leer hoe het werkt en wat de functie is. De sluier is aan het oplichten. Het is universeel en spreekt geen geloof of religie tegen en er zijn GEEN dure trainingen voor nodig en is een bombardement van geestelijke waarheid.
Aan degenen die dit boek lezen zal het uiterste communicatie-systeem van alle werelden worden ontvouwd." aldus Het Michaël-Lichtleger!

89(8)

Uit gelezen

2009 20 jul 2010 € 21,85 978 94 6015 004 3 2012 een poort in de Tijd - Het Goddelijk Plan (Caroline Cory)
2012 – een poort in de tijd is een opbeurend en praktisch handboek voor iedereen die moeiteloos zijn weg wil vervolgen tijdens de belangrijks veranderingen die zich op Aarde aandienen. We staan aan de vooravond van de onvermijdelijke en noodzakelijke opkomst van een nieuwe tijd op Aarde, die wordt georganiseerd en ondersteund door de Goddelijke Orde. Dit boek belicht op heldere wijze de multidimensionale aspecten van deze grootse gebeurtenis.

De schrijfster werkt in Florida als Energy Healer en leraar Spirituele Studies en Metafysica. Ze schreef eerder boeken over de zichtbare en onzichtbare goddelijke werelden. Volgens haar channeling is onze schepping een 32-dimensionale werkelijkheid, die vibreert op exact omschreven galactische frequenties. De menselijke ziel komt van andere planeten en kan in drie parallelle lichamen incarneren. Er is een Universele Vader/Zoon-energie die de Goddelijke Vader in zijn zeven aspecten toestemming geeft om de orde te herstellen in ons stelsel dat door vernietigende energie geisoleerd is geraakt. Een liberale Galactische Raad kondigt gelukkig een era van Verlichting aan met spontaan verschijnende spirituele begeleiders voor de noodzakelijke veranderingen na 2012. Cory beschrijft zeer uitgebreid hoe de nieuwe, visionaire Wereldregering er uit gaat zien, compleet met 23 Ministeries, de functies van Presidenten, Gouverneurs etc, allemaal Galactisch goedgekeurd. Het Aardse rasterwerk wordt in een Goddelijke geometrie afgestemd op het centrum van de Melkweg, een proces dat al gaande is sinds 2000.

90(8)

Uit gelezen

2009 20 jul 2010 € 21,85 978 94 6015 004 3 De Vierde dimensie - de dimensie van het Niets (Oth gechanneld door Ellen Rauh)
De vierde dimensie gaat over het Niets. Alleen vanuit het Niets kunnen wij geïnspireerd worden door de vijfde dimensie. Het boek gaat verder over het accepteren van jezelf en je tekortkomingen. Door mens te zijn, heb je jezelf verbonden met de eerste, de tweede en de derde dimensie. Dit wordt uitgebreid uitgelegd in dit boek. Als je dit begrijpt, kun je contact krijgen via de vierde dimensie – het Niets – met de hogere dimensies. Door alles vanuit een ruimer perspectief te zien, ga je minder oordelen en ben je beter in staat om van jezelf te houden zoals je bent. Al deze dimensies zijn ook terug te vinden als lagen in en buiten de Aarde. Zij hebben ook invloed op alle leven op Aarde.

91(8)

Uit gelezen

2009 24 jul 2010 € 18,50 978 90 812207 2 9 Alles verloopt volgens plan (ute Kretzschmar)
De fundamentele veranderingen op Aarde werden rond de millenniumwisseling al aangekondigd door de meesters Confucius en Kuthumi. Zij vertelden dat de economie, het financiële systeem, de gezondheidszorg, het onderwijs en de maatschappelijke samenleving volledig zouden gaan veranderen. Over onze financiële en economische crisis zeggen de meesters: Alles verloopt volgens plan. In dit boek maken de meesters ons opmerkzaam op hoe wij omgaan met bijvoorbeeld liefdesrelaties, opvoeding, bezit en vermogen, techniek, Aarde en klimaat, en spiritualiteit en onze zielsontwikkeling. Zij wijzen ons op de noodzakelijkheid van het ineenstorten van bepaalde systemen, zoals het financiële systeem. Wanneer wij daar de juiste lessen uit trekken, kan er iets nieuws, beters en rechtvaardigers ontstaan. Want het is steeds ons denken dat bepaalt hoe de wereld vorm krijgt. Recensie: Dit boek bevat via de auteur gechannelde informatie van de opgestegen Meesters Confucius en Kuthumi. Zij beantwoorden vragen en beschrijven onderwerpen zoals persoonlijke gezondheid, liefde en partnerschap, dood en sterven, ontmoeting met de duaalziel in de fysieke wereld, karmaspellen en zelfsobservatie. Ook bevat het boek uitgebreide informatie over de mogelijke toekomst van de wereld op politiek, economisch, financieel, ecologisch, technisch en spiritueel gebied. Het gaat uit van de gedachte dat de aarde en haar bewoners hun trillingsgetal aan het verhogen zijn, zodat zij op een hoger ethisch en praktisch niveau kunnen gaan functioneren.

92(8)

Uit gelezen

2004 31 jul 2010 € 12,50 90 77463 05 4 Voyagers de slapende geabduceerden (Ashayana Deane) - Smaragden verbond CDT-Plaat vertalling deel 1
Wat weten we zéker over andere werelden, onze oorsprong en de aard van onze werkelijkheid zelf? Dat de auteur haar inleiding begint met deze vraag, is niet verwonderlijk in het licht van dit boek. In Voyagers 1 worden op heldere en gedegen wijze een aantal blinde vlekken in de kennis waarover onze huidige samenleving beschikt, zichtbaar gemaakt en ingevuld. Nog opmerkelijker is het, dat de samenhang tussen deze ogenschijnlijk niet-verwante onderwerpen inzichtelijk wordt. Verschijnselen als UFO's, graancirkels, multidimensionale communicatie, de oorsprong van de mens, de historische ontwikkeling van emotie en intuïtie, worden belicht en toegelicht. Bovendien komen de geschiedenis van ons DNA en de relatie tussen ons DNA en onze bestemming aan bod, en niet te vergeten de vervormingen erin en de mogelijkheden tot heling. Deze uitgave bevat het eerste deel van de Voyagers-serie, volgens de auteur verkregen door directe overbrenging van elektronisch gecodeerde gegevens van twaalf pre-Atlantische holografische schijven uit 246.000 v.Chr. Deze laatste bevatten onder meer de evolutiegeschiedenis van de aarde en de mensheid. Het doel van de auteur - naar eigen zeggen sinds haar kinderjaren door goedwillende en kwaadwillende buitenaardse rassen ontvoerd en verder getraind door de 'Melchizidek Cloister Priesters van Ur, de Graallijn van de Grondleggerrassen' - is een oproep aan de lezer om zijn vermogens te ontwikkelen om de 'Beschermer-Allianties van het Smaragden Verbond' behulpzaam te zijn bij het voorkomen van een apocalyptische poolverschuiving van de 'Parallelle Aarde' en een verdere 'Gevallen Engelenras infiltratie'. Deze strijd tussen goed en kwaad wordt geplaatst in een qua methodiek, typologie en terminologie behoorlijk doortimmerd theoretisch kader (met onder andere de Keylontische Morfogenetische Wetenschap van licht, geluid, taal en de materieel fundamentele basiscodes), die voor de doorsnee lezer al snel een lat te hoog zal zijn.
Ashayana Deane

93(8)

Uit gelezen

2006 31 jul 2010 € 8,50 978 90 202 8450 8 Onze toekomst, een andere aarde (Marie Therese Lips)
We leven in een tijd van grote veranderingen en snelle evolutie, een tijd waarin het heden te snel verleden is en nog sneller toekomst. Is er nog wel toekomst voor ons, voor onze aarde, en zo ja, waar gaat die heen en hoe zal die er uitzien? Via uittredingen is de auteur in contact gekomen met meerdere planeten en dimensies, onder andere ook met een planeet, die heel veel lijkt op onze eigen aarde, maar die in alle opzichten veel verder geëvolueerd is dan onze 'beschaving'. Alles is er transparant en van een adembenemende schoonheid. Alles is er liefdevol, er is niets dan liefde. Onze evolutie houdt dan ook niet op bij onze planeet. Deze nieuwe aarde is onze toekomst, een onaards paradijs, een werkelijke hemel!
Kosmische reizen naar andere planeten en ver daar voorbij; contacten met gidsen en meesters van een getransformeerde aarde; ontmoetingen met de Raad van Drie: planetaire presidenten van de belangrijkste planeten in het zonnestelsel: dat zijn de onderwerpen die worden beschreven dankzij diverse uittredingen van de auteur. Het boek bestaat uit zeventien hoofdstukken, onder meer over reizen in de tijd, verruimd bewustzijn, christusbewustzijn, kosmologie, mannelijke en vrouwelijke energie, elk afgesloten met een praktische toepassing. Hoofdthema is 'een nieuwe aarde, een onaards paradijs, een werkelijke hemel', als eindbestemming van, of als volgende fase in de menselijke evolutie. Actuele stoffelijke en geestelijke veranderingen die volgens de auteur momenteel gaande zijn, kunnen als voorboden gezien worden. Het geheel is een verwijzing naar de Apocalyps: 'En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde', een voorspelling die in de Maya-kalender verbonden word aan het jaar 2012. De psychotherapeut en begeleidster van bijeenkomsten over aura's en chakra's ziet meditatie, een meer geestelijke manier van voelen, denken en doen, plus praktische oefeningen als mogelijkheden tot bezinning op deze onderwerpen.

94(4) Nog Lezen 1996 18 sep 2010 € 6,50 90 75636 05 9 Onze Levende bibliotheek Aarde - Lessen van de Pleiaden (Barbara Marciniak)
AARDE is het logische vervolg op 'Brengers van de Dageraad'. Nadat in de Brengers van de Dageraad een visie is gegeven op onze geschiedenis en op de manipulatie die de mensheid heeft ondergaan, gaan de Pleiadiërs in dit tweede boek van Marciniak diep in op de aspecten van ons huidige bestaan en de weg die zou kunnen leiden naar herstel van onze relatie met onze planeet. Ook de informatie die in AARDE is verwoord, wordt ons aangereikt met liefde en stimulansen om vooral onze eigen rol op te nemen in het verbeteren van een leefbare wereld. De Pleiadische lessen zijn altijd vol humor en bevrijdend. Bij veel lezers roepen ze een gevoel van herinnering op: ‘natuurlijk, zo heb ik dat altijd gevoeld, maar ik dacht dat ik er zo niet over MOCHT denken’.

Brengers van de Dageraad en Aarde willen niet een nieuwe beknellende godsdienst vestigen, maar wijzen ons wel op de knechting van doctrines waarin hele generaties zijn grootgebracht, en op de waarde van zelfstandig denken en handelen, ten opzichte van onszelf, van anderen, van onze planeet en vooral in samenhang met de grootse schepping waarvan wij deel uitmaken. In Pleiadische termen: ‘Geen technologie zal zich ooit kunnen meten met de grootsheid van je eigen biologische en spirituele wonder. De toekomst zal verdriet brengen om alles wat verandert, maar ook een uitdaging om materiële dingen los te laten en een nieuwe werkelijkheid te aanvaarden.’ Zij willen ons in die zelfstandige ontwikkeling steunen, aanmoedigen en ons herinneren aan die spirituele waarheid, die we diep in onszelf hebben opgeborgen.

95(8)

Uit gelezen

1993 24 oct 2010 € 7,50 90 202 1035 1 De opleiding van Overziel 7  (Jane Roberts) - geeft een goedbeeld hoe je ziel werkt
Ma-ah, een mooie, jonge zwarte vrouw die leeft in 35.000 voor Christus. Haar bestaan stond voornamelijk in het teken van overleven, totdat een onverklaarbare innerlijkedrang haar naar het Land van de Sprekers bracht ...
Josef, een zeventiende-eeuwse schilder en losbol die werd opgesloten in eenkamer zonder ramen en de hongerdood dreigde te sterven, totdat hij de Oude Man in zijn dromen ontmoette ...
Lydia, een twintigste-eeuwse bejaarde dichteres in een verzorgingstehuis,die ontdekte dat haar poëzie zijn oorsprong vindt in een oude beschaving en in de toekomst weer actueel zal worden ...
Proteus, in 2300 na Christus bewoner van een zwevende stad boven de aarde, voelt een onbedwingbaar verlangen naar de aarde te gaan om het leven daar zelf te ervaren ...
Jane Roberts, auteur van vele Seth-boeken, is er in geslaagd de theorieën van Seth op boeiendewijze om te zetten in romanvorm. Als in een film beleven we als lezer de verschillende levens van ' Overziel 7 ' die los van elkaar lijken te staan, maar toch wezenlijk met elkaar verbonden zijn.
Verbanden die gaandeweg steeds duidelijker worden en de wonderlijke samenhang laten zien tussen de verschillende levens van een mens.
96(8) = Uitgelezen 1883 14 nov 2010 € 8,- 9065560696 . Oahspe - Een geheimzinnig en wonderlijk boek (Rein Hougee)
Het boek Oahspe verscheen aan het einde van de 19e eeuw in de Verenigde Staten en bevat opzienbarende mededelingen over de oorsprong van de sterfelijke mensheid op aarde en hoe deze zich langzaam, gedurende talrijke tijdscyclussen ontwikkelde in het verre verleden.
Het oorspronkelijke boek, dat meer dan 1000 pagina's omvat, werd geschreven door Dr.John Newbrough, een tandarts uit New York met ongewone paranormale gaven.
Dit boek vormt een beknopte versie van dit oorspronkelijke boek en geeft de meest essentiële gedachten daarvan weer
97(8) = Uitgelezen 1998 14 nov 2010 € 6,50 90 215 3079 1 . Ontvoerd! De schokkende kidnapping van een 12 jarige jongen door buitenaardse wezens (Ann Andrews en Jean Ritchie)
Het begint altijd met het licht. Ik word er wakker van. Dan zie ik de lange aan het voeteneind van mijn bed staan. En opeens zijn er overal kleintjes, die heel snel bewegen. Ik wil gillen en wegrennen, maar er gebeurt niets. Ik haat ze, ik haat ze. En ik haat jou ook, omdat je er niet bent als ik je nodig heb. Jason Andrews was twaalf toen zijn ouders ontdekten dat hij werd ontvoerd door buitenaardse wezens. Eindelijk viel alles op z'n plaats; de vreemde kneuzingen op zijn lichaam, de geheimtaal die hij brabbelde en de vreselijke nachten waarin ze zijn bed leeg vonden.
Ontvoerd! is het fascinerende en ware verhaal van de familie Andrews, een normaal gezin, gevangen in een spiraal van abnormale, verschrikkelijke gebeurtenissen. Jean Ritchie is een onafhankelijk onderzoeker die de bewijzen heeft onderzocht en geanalyseerd. Na aanvankelijke twijfel, kon zij tenslotte niet anders dan concluderen dat de ontvoeringen inderdaad hebben plaatsgevonden.
recensie
De jongste zoon van een arme Engelse boerenfamilie heeft telkens bizarre, mysterieuze ervaringen, totdat hijzelf een alarmerend verhaal naar buiten brengt op 12-jarige leeftijd na het zien van een TV- programma over UFO-ontvoeringen. Jason Andrews en zijn oudere broer Daniel zijn beiden al vroeg erg overgevoelig voor 'Poltergeist' -achtige fenomenen rond hun huis. Op school doet vooral Jason erg moeilijk, totdat hij zijn problemen aan een schoolpsyochologe vertelt. Via een buurvrouw (de schrijfster) komt de familie bij de gepensioneerde politieman Tony Dodd, directeur van de vereniging Quest, die abducties onderzoekt. Deze Dodd, ook ooit zelf ontvoerd, wordt verder beschreven als de 'redder' van talloze ontredderde ontvoerden, en door zichzelf beschouwd als "uitverkoren om berichten door te geven voor de wereldvrede." Er volgt dan verslag van andere zaken. De gebeurtenissen worden ondersteund door de Amerikaanse professor Mack, maar een objectieve diagnose blijft moeilijk. Worden we bezocht door wezens uit een andere dimensie of echt van een andere planeet? Het verslag kent een wat dramatische Paravisie-stijl, maar is zeker prikkelend. Blauwe sterrenhemel op witbeletterde omslag.
98(8) = Uitgelezen 2000 20 nov 2010 € 9,00 90 6271 518 4 . Mensen en Zonne-inwijding (Alice A. Bailey)
Een inwijding is een uitbreiding van bewustzijn - een middel tot het openstellen van het denkvermogen en het hart voor een erkenning van hetgeen in de werkelijkheid reeds bestaat. Een van de grote verdiensten van dit boek is dat het denkvermogen kan worden verruimd tot nieuw begrip omtrent de intense activiteiten die heerst op alle bewustzijngebieden op de planeet, ten behoeve van het scheppen van de voorwaarden waaronder evolutionaire groei kan plaatsvinden. Het werk van de planetaire Hiërarchie wordt uiteengezet op een wijze die het menselijk leven van alledag belichten als een uiterlijk uitdrukking van doelstelling die met hoedanigheid is begiftig door middel van de Ashrams van de Meester. De onderlinge verwantschap en wisselwerking tussen vele natuurrijke bewustzijncentra komt in het boek tot uitdrukking als de neiging tot volledige intergratie en eenlijnigheid van onze Planetaire Logos binnen het geheel van het zonnestelsel Op grondslag van de leringen van De Tibetaan (een der vele theosofische Meesters) berustende, esoterische uitleg van het begrip inwijding (in al haar gedaanten), met sterke nadruk op de oosterse en christelijke fundamenten en implicaties daarvan. Hoewel Mevrouw Bailey (1880-1949) met de dames Blavatsky, Besant en Fortune zeker tot de diepzinnigste, esoterische denksters uit deze eeuw (en even daarvoor) behoort en zij zeker via haar Arcane-School voor vele duizenden een bron van geestelijke inspiratie is geweest, geloof ik toch, dat haar ethiek te wereldvreemd, haar bronnen te vaag (de Tibetaan) en haar doelstellingen te hoogdravend zijn om de algemene lezer en zeker de jeugdige te boeien. Voor wie dit boek over inwijding wil kunnen volgen zijn een instelling en kennis vereist, die bij het doorsnee esoterisch publiek totaal ontbreken. Bij haar trouwe aanhang, die niet gering is, zal deze niet ophoudende stroom van verheven abstracties er zeker ingaan als koek. Donkerblauw omslag met gouden letters. Bevat verklarende woordenlijst.
99(8) = Uitgelezen 1997 21 nov 2010 € 6,- 90 6590 269 4 . Zij kwamen van 400 lichtjaren ver (Gary Kinder) - Billy Meijer
Vanaf 1975 verdween de Zwitser Eduard Meier herhaaldelijk voor onbepaalde tijd in de bossen rondom zijn woonplaats. Hij keerde terug met duidelijke foto's van een grote, zilverkleurige vliegende schotel. Naar zijn zeggen onderhield hij contact met de bewoners van de Plejaden, een sterrengroep die 400 lichtjaren van onze Aarde verwijderd is. Nu zijn er vele getuigenissen van UFO-waarnemingen en contacten met buitenaardse wezens. Het uitzonderlijke van 'de zaak Meier' is echter het verbluffende bewijsmateriaal! Want over een periode van vijf jaar maakte Meier niet alleen honderden heldere en gedetailleerde foto's van ruimteschepen, maar legde hij de vliegende schotels ook op 8 mm film vast, verzamelde hij stukken onbekend metaal en maakte hij bandopnamen van het geluid dat deze ruimteschepen voortbrachten. En wat meer is, Meier plaatst de wetenschappelijke wereld voor een raadsel! Want hoewel zijn bewijsmateriaal werd onderzocht door wetenschappers van IBM, NASA's Jet Propulsion Laboratory, vliegtuigfabriek McDonnel Douglas en Arizona State University, hebben deze onderzoekers noch aan de foto's, noch aan het andere materiaal ook maar iets kunnen ontdekken dat wijst op trucage of bedrog. Gary Kinder heeft er drie jaar voor uitgetrokken om 'de zaak Meier' consciëntieus en intensief te onderzoeken. In Zij kwamen van 400 lichtjaren ver doet hij verslag van zijn bevindingen en belicht op uiterst objectieve wijze alle kanten van deze spraakmakende zaak. Zijn kalme, nuchtere stijl draagt bij aan de fascinatie die uitgaat van dit ongewone verhaal waarin het ongelooflijke aan geloofwaardigheid wint.
100(4) Nog Lezen 2010 4 dec 2010 € 24,50 90 77478 34 9 . Reisgids voor het onbekende (Bruce Moen)
Dit is het vijfde en laatste deel uit de serie Ontdekkingsreizen naar het onbekende. Hoe zou je reageren als iemand je een veilige, betrouwbare methode voorstelt om de waarheden rond het reizen naar het onbekende, naar het hiernamaals in je eentje te ondernemen, terwijl je nog leeft? Zou je die kans met beide handen aangrijpen? Deze reisgids is precies zo'n unieke kans.
Bruce Moen is ondertussen een ervaren reiziger naar het onbekende. Hij bevestigt keer op keer dat, ook al is het tegendeel gemakkelijker en veiliger om te beweren, de waarheid ontdekken over het leven na de dood door middel van communicatie met de overledenen, gemakkelijker is dan we denken. De van huis uit werktuigbouwkundige Bruce Moen heeft een systematisch geheel van concepten, technieken en oefeningen gecreëerd dat door mensen over de hele wereld gebruikt wordt om uit eigen hand het bewijs te krijgen van het leven na de dood.
Je hoeft niet langer genoegen te nemen met het verhaal van iemand anders. Ontdek met deze reisgids naar het onbekende zelf de waarheid en stel je voor hoe je leven zal veranderen als je weet, zonder enige twijfel, dat je een eeuwig wezen bent, een wezen dat nooit dood gaat.
101(7) = Nog aan het lezen 1996 10 dec 2010 € 21,20 90 803457 1 7 . OAHSPE (oorspronkelijk uitgave in 1882) 1067 pagina's Heilig boek (John Ballou Newbrough (1828-1891)
Geschreven dmv automatisch schrift
102(8) = Uitgelezen 2006 28 dec 2010 € 13,50 90 808 6952 x . De gewijde reis (Lars Faber)
De Gewijde Reis is een boek dat je leven weleens een heel andere wending zou kunnen geven. Zoals het mijn leven totaal op haar kop zette toen ik de Gewijde Reis doorkreeg van een oude wijze vrouw. Met hart en ziel beschrijf ik de 'pelgrimstocht naar de ziel', zoals de Reis ook wel genoemd wordt. De Reis is er voor wie kracht, inzicht en genezing zoekt. Zij toont je zonder omweg je roeping, je bestemming en heeft de potentie om iedere ons bekende ziekte tot op celniveau te genezen. Het hoofdstuk 'Magisch Genezen' is gratis te downloaden).
Ik gun je de liefde in je hart en de wijsheid van je ziel om haar wijs te gebruiken. Schroom niet om de wereld van magie en wonderen te betreden, want dat is de wereld die de Reis ons openbaart. Zij leert ons met hart en ziel te leven en iedere seconde die wij te leven hebben op onze prachtige planeet Aarde te benutten om met volle teugen te genieten. Ik wens je liefde en Licht op jouw pad, ik wens je een Gewijde Reis.
103(4) Nog Lezen 2010 9 jan 2011 € 11,50 978 90 215 4744 2 . Hoe word ik een medium (conact met gidsen, wat het is en hoe je het moet doen (Lita de Albedi)
Lita de Alberdi heeft honderden mensen geholpen contact te leggen met hun persoonlijke gidsen. In dit toegankelijke en praktische boek legt ze uit hoe het voor iedereen mogelijk is contact te maken en te communiceren met hun gids.
Hoe wordt is een medium? staat vol met eenvoudig te volgen meditaties en oefeningen gebaseerd op haar succesvolle cursussen. Ze biedt hulp bij het verruimen van het bewustzijn en het werken met gidsen en engelen, het effectief gebruiken van psychische bescherming, het communiceren met gidsen om hulp te krijgen op gezondheidsgebied, het leggen van contact voor anderen en het realiseren van meer zelfvertrouwen.
Recensie(s) De auteur wordt op het achterplat gepresenteerd als een ervaren en begenadigd spiritueel leraar, die zich bezighoudt met channeling en spirituele coaching. In het boek, op haar website en in haar school geeft de auteur allerhande tips voor wie wil (leren) channelen, d.w.z. fungeren als spreekbuis of energiekanaal voor een niet-belichaamde entiteit (zoals een overledenene, een gids uit een andere dimensie of een engel). Hoewel iedereen zoiets kan, vraagt het van een aspirant-medium heel wat voorbereiding om in dit opzicht tot zuivere koek in staat te zijn. Tot de belangrijkste adviezen van de auteur behoren: de zorg voor ontspanning met beide benen op de grond; het leren omgaan met de eigen energie en hogere energieen; het leren mediteren; en het zich leren afstemmen op de hoogst mogelijke wezens, zodat men niet in de greep komt van lagere entiteiten uit astrale dimensies. De praterige, wat oppervlakkige tekst is doorspekt met voorbeelden van boodschappen die de auteur zelf doorgaf, naar haar zeggen afkomstig van haar eigen gidsen. Met literatuuropgave en register; informatie over het cursuswerk en de website van de auteur.
104(8) = Uitgelezen 1981 30 jan 2011 € 5,- 90 6271 640 7 . Verhalen uit de hemel (Towie Maris)
Dit boek is wooerdelijk op telepatische wijze ontvangen en dus eigenlijk geschreven door mensen die meer dan 700 jaar geleden van de aarde zijn weggegaan. Sindsdien zijn ze nog steeds helpend met de emsnheid verbonden. Zij rusten niet voor het doel van de Schepping, een rechtvaardiger wereld is bereikt. Totdat iedere geschapen ziel heeft ingezien waarom hij bestaat. Zo ontstonden 3 reeksen van bij elkaar behorende verhalen, die duidelijk maken, wat de mens na de aardse dood kan verwachten in de duizende hemelen die er zijn en waarom. De middelste reeks handelt over mensen die door gebrek aan inzicht tot hun eigen schade, tegen de wtten van de kosmos hebben gehandeld. Het blijkt dat de hel niet eeuwig is en is niet bedoeld als straf, maar als laatste redmiddel om hardnekkig weigerende zielen tot inzicht te brengen. Wat weigeren zij dan? De goede gedachten die hen voortdurend worden ingelegd, geinspireerd, door de oudere broeder of zuster, die de zorg voor deze mens heeft. God rust niet voor de laatste ziel is opgetrokken naar het Licht en dus rusten zijn dienaressen en dienaren ook niet. Eenmaal zal iedere ziel tot diepe dankbaarheid geraken over het zijn, wat haar (hem) ook overkomen zou zijn in de verschillende levens. De begrippen reincarnatie en tweelingziel komen op verschillende plaatsen voor. HET LEVEN HEEFT ZEER VEEL ZIN
105(8) = Uitgelezen 2005 30 jan 2011 € 9,- 90 77247 35 1 . Bestaat de dood? Contact met hen die onze stoffelijke wereld hebben verlaten (Joke Schols)
Bestaat er echt leven na de dood of willen wij dat zo graag? Is het mogelijk om contact te krijgen met overledenen en hoe gaat dat dan? Op deze vragen krijg je in dit boek antwoord en uitleg. In bestaat de dood geeft Joke Schols weer hoe haar eerste contacten met Antoinette, haar begeleidster aan gene zijde, zijn verlopen en legt ze uit hoe haar gave zich heeft ontwikkeld. Voor veel mensen is het moeilijk om zich voor te stellen wat trance (contact met gene zijde) precies is. Daarom staan verschillende trancesessies op de bijbehorende DVD en krijgt iedereen nu de unieke kans om zelf te zien wat trance in al zijn facetten inhoudt.
106(4) Nog Lezen   8 feb 2011 free download    

. The Life beyond the veil (George Vale Owen) 1860-1931

Life Beyond the Veil, volume 1; "The Lowlands of Heaven"- Rev. G.Vale Owen, 1921

Life Beyond the Veil, volume 2; "The Highlands of Heaven"- Rev. G.Vale Owen, 1921

Life Beyond the Veil, volume 3; "The Ministry of Heaven"- Rev. G.Vale Owen, 1921

Life Beyond the Veil, volume 4; "The Battalions of Heaven"- Rev. G.Vale Owen, 1921


107(8) = Uitgelezen 1973 20 feb 2011 € 9,- 90 6010 594 x . De Bron der wijsheid (W.A.H. Mulder Schalekamp)
Emed, een levendige en intelligente persoonlijkheid, tracht vanuit zijn wereld vanuit zijn wereld aan gene zijnde via de mediamiek begaafde schrijfster van De Bron der Wijsheid als haar leidsman zijn boodschap van liefde en vrede op aarde te verspreiden. De Bron der Wijsheid voert ons naar dat leven aan Gene Zijde en de daaraan verbonden bewustwording van onze fouten en mislukkingen, die Emed ons uitlegt aan de hand van zijn eigen ervaringen. Hij wil daarmee geenzins uitleggen hoe goed hij altijd is geweest. Integendeel, hij confronteert ons met een Emed die wij niet kennen.
108(8) = Uitgelezen 1994 6 mrt 2011 € 6,50 90 9006600 4 . Ween niet mijn Kinderen (Mary en Wim de Redelijkheid)
Houdt geen kennis voor u, maar verspreidt haar. Het is de grondgedachte waaruit dit boek geschreven is. Door het boek loopt de rode draad van Ariadne, vanaf de schepping van de ziel, zijn evolutie in talloze levens op aarde tot uiteindelijk zijn terugkeer naar de God, die hem geschapen heeft. Belangrijke onderwerpen in die boek zijn reïncarnatie en karma, Verder wordt aandacht geschonken aan een groot aantal zaken die in de belangstelling staan, onder meer chakra's, bioritme en wiegedood. Het ontstaand van het universum, het verdwijnen van de ozonlaag en de gevolgen daarvan worden uitgebreid belicht. Het laatste hoofdstuk geeft informatie over het plan voor de nieuwe wereld. Wij hebben dit boek geschreven in de hoop dat het voor velen een venster zal zijn naar de toekomst; een toekomst waarin een vredige aarde samenwerkt met andere levenvormen in het universum. Een boek, waarin lezers een antwoordt kunnen vinden op vragen, die hen bezighouden.
109(8) = Uitgelezen 1999 6 mrt 2011 € 6,50 90 804550 1 6 .Elk uur Elk Ogenblik (Mary en Wim de Redelijkheid)
Een boek over bewustzijn en de groei ervan tijdens het evolutieproces van de mens, totdat hij zich kosmisch bewustzijn eigen gemaakt zal hebben. De lezer wordt teruggevoerd naar het legendarische Atlantis en het oude Egypte, hoogtepunten in de wereldgeschiedenis, waarin veel contacten met buitenaarde wezens plaatsvonden. Ruime aandacht wordt besteed aan de Heilige Graal, die in de toekomst van byzondere waarde voor de Aarde zal zijn, de oorzaak van bepaalde ziekten, de werking van edelstenen en het fenomeen graancirkels. Onder de title Buitenaards bewustzijn worden een aantal levensvormen buiten ons zonnestelsel belicht. verder een stukje toekomst waarin 360 ruimtevaartuigen, die rond de Aarde cirkelen, een grote rol spelen. Voor degenen die in deze materie geïnteresseerd zijn zal dit boek een verruiming van hun kennis betekenen.
110(8) = Uitgelezen 2001 10 apr 2011 € 8,50 90 6010 211 8 . EMED Zijn leven aan gene zijde (W.A.H. Mulder Schalekamp)
Door een diepgaand onderzoek van het leven tot de dood komt men stap voor stap tot de overtuiging dat de mens, als het middelpunt in de evolutie, zijn geestelijke groei nooit in één enkel leven kan vervolmaken. Om dit in een, voor ieder belangstellende, begrijpende vorm te gieten, heeft de schrijfster- geïnspireerd door haar leidsman Emed- in dit boek geprobeerd de lezer te begeleiden bij het vinden van een antwoord op de vraag: "Is er een bewust voortbestaan en op welke wijze leven zij, die dit aardse bestaan beëindigd hebben, voort in hun nieuwe bestaan? Kunnen zij werken en met elkaar in contact komen? Bestaat er ook een herinnering aan het voorbije aardse leven en hoe ontwikkelt zich de mogelijkheid om contact op te nemen met de aarde? Hoe wordt dit nieuwe bestaan beleefd en manifesteert het zich?" Emed, een levendige, intelligente persoonlijkheid, tracht vanuit zijn wereld aan gene zijde van het graf, zijn boodschap van liefde en vrede op de aarde te verspreiden en begeleidt mediamiek de schrijfster bij het noteren van gegevens en het zoeken en vinden van veel dat om een oplossing vraagt, ook aan actuele vraagstukken zoals abortus en reïncarnatie wordt aandacht geschonken.
recensie: De auteur heeft verschillende boeken geschreven over het thema: leven na de dood. Ze is medium en krijgt als zodanig informatie en berichten door van Emed, de entiteit die met haar in verbinding staat. In dit boek vertelt Emed over zijn leven op aarde, zijn lichamelijke dood en over zijn leven daarna. We krijgen een beeld van het werk dat hij verricht en van zijn contacten. Ook krijgen we een indruk van het leerproces 'aan gene zijde'. Op vele vragen, die ons mensen bezighouden, komen antwoorden. Een leesbaar boek, geschreven vanuit liefde voor de mens, voor geinteresseerden in dit onderwerp.
111(8) = Uitgelezen 2003 16 apr 2011 € 9,95 90 75636 46 6 . De poort naar de eeuwigheid - Een Leidraad voor Planetaire Ascensie (Kiara Windrider)
Nadat Kiara Windrider soefisme, boeddhisme, hindoeïsme, christendom, taoïsme en zen boeddhisme had onderzocht, ging hij naar Amerika om te studeren. Hij werd gefascineerd door de vele 'new age' aspecten die hij ontdekte in Californië, maar werd net zo gedesillusioneerd door de oppervlakkigheid die hij daarin tegenkwam. Na zijn eerste contact met Babaji tijdens een meditatie volgden vele ongewone contacten - met geascendeerde meesters in Mount Shasta, walvissen en dolfijnen in Hawaï, de Kumara van de planeet Maldek, weer ontwakende draken, met tijdreizigers en 'Vrouwe Gaia'. De praktische informatie van deze bronnen draait om een centraal thema: de Aarde en de mensheid ascenderen naar een hogere dimensie en er wordt ons veel hulp geboden, zodat we van de reis kunnen genieten, in plaats van de boot te missen. Het boek bevat tevens eenvoudige meditatieoefeningen en technieken om het Zelf één te maken en het lichtlichaam te activeren. Omdat ze in een beschrijvende stijl zijn geschreven, zijn ze zowel geschikt voor groeps- als voor persoonlijk gebruik. Kiara's reis van bewustwording zal iedereen inspireren die het licht zoekt en die persoonlijke transformatie wenst als onze planeet overgaat naar een hogere dimensie. Dit in blauwe inkt gedrukte boek bevat de vervlechting van theorieen uit de New Age-wereld en de 'new science'. De auteur wil de controverse in de metafysische kringen niet groter maken, maar omdat hij niet opgesloten zit in een versie van de werkelijkheid hoeft hij ook niet te worstelen met onbewezen feiten. Deze opvatting tekent zijn boek. De auteur is belezen en heeft innerlijk contact met Sai Baba en verlichte meesters. Hij is bovendien de afgezant van avatar Babaji. Zijn boek gaat over contact met dolfijnen en pleiadians, de binnenkant van de aarde, het planetaire grit, de christusgeest, engelen en de 'Ik-Ben-Aanwezigheid' zelve. Hij biedt de mensheid zijn hulp aan en stimuleert hen mee te werken aan de planetaire healing. Het boek bevat ook veel meditatietechnieken om het lichtlichaam te activeren om op te stijgen naar hogere dimensies. Al de napraterij en zelfverheffende New Age-denkbeelden en gechannelde conclusies die door zijn visioenen bevestigd worden, wekken weerstand op. Bevat veel verwijzingen naar internetsites; bibliografie en verklarende woordenlijst. Geillustreerd met paginagrote blauwwitte schilderingen waarin de mensfiguren geen gezichten hebben gekregen.
112(8) = Uitgelezen 1998 16 apr 2011 € 4,95 90 6010 668 7 . De opening van het derde oog (Dr Douglas Baker)
Het menselijke brein is een verbazingwekkend instrument, dat nagenoeg ongebruikt is. Niemand benut alle mogelijkheden, maar wij bezitten alleen een geheime trekker om dit mechanisme te activeren. In occulte taal aangeduid als het 'Derde Oog', kan deze 'trekker'een sterke stroom van pyschische energie vrijmaken voor het bewust worden van nieuwe dimensies om de tijd, zoals wij die op onze planeet ervaren, te versnellen of te vertragen en om de eigen persoonlijkheid volledig te ontwikkelen. Dr. Baker onthult dat het Derde oog zijn krachten ontleent aan de pijnappelklier, de hypofyse en de halsslagaderklier; krachten gebundled tot een wervelwind van energie, bekend als krachtencentra of chakra's. Het menselijk lichaam kent zeven van deze centra, aan de basis van de zonnevlecht (solar plexus), de ruggegraat, de milt, het hart, de keel, het voorhoofd en op de bovenkant van het hoofd. Vijf, volsterkte verlige, technieken om het Derde Oog te prikkelen en te opnenen, worden in dit boeg besproken. Zij zijn alle, in een priode van meer dan twintig jaar, door de schrijver in de praktijk beoefend. hij is beloond met een rijkdom aan unieke ervaringen.
113(8) = Uitgelezen 2011 13 may 2011 € 0,- free edition . HERCOLUBUS or RED Planet (V.M Rabolu)
 What I am affirming in this book is a prophecy that will be fulfilled very shortly, because I am certain about the end of the planet; I know it. I am not frightening, but warning, because I am distressed about this poor hunanity. These events will not be long in coming and there is no time to waste with illusory things.
114(8) = Uitgelezen 1985 30 may 2011 € 4,- 90 202 3875 2 .reiki de universele levensenergie (Bodo J. Baginski Shalila Sharamon)
De universele levensenergie voor totale genezing van onszelf en van anderen. Reiki is levensenergie, de energie van alle leven en de grondslag van genezing. reiki leer je niet. Je kunt haar van een ander ontvangen en zelf aan anderen geven. Met die energie kun je anderen zich laten ontspannen, hun pijnen verlichten en ziekten genezen, hen het gevoel geven lichamelijk en geestelijk compleet te zijn. Reiki brengt mensen weer in harmonie met zichzelf. reiki geeft wat je nodig hebt en gaat daarheen waar ze nodig is. Ze is tegelijk een vorm van zelfgenezing. Reiki werkt - eenvoudig en doeltreffend. Speciale vermogens of paranormale gaven zijn niet vereist. Bodo Baginski en Shalila Sharamon werken zelf al geruime tijd met Reiki. Ze beschrijven wat reiki is, hoe deze oude heelwijze herondtdekt werd, hoe je Reiki ontvangt, wat ze voor je kan doen en hoe je haar kunt gebruiken voor het gezond maken van mensen, dieren, planten en mineralen. ook geven ze veel nuttige adviezen en gaan ze uitgebreid in op de betekenis en achtergronden van een groot aantal ziektesymptomen. Reiki geven is heel praktisch methode voor behandeling en genezing van klachten en ziekten.
115(8) = Uitgelezen 2005 30 may 2011 € 5,- 90 202 8375 8 . van ego naar essentie (Barbara marx Hubbard)
Volgens Barbara Marx Hubbard zal er een nieuw type mens ontstaan: de universele mens. De universele mens is via het hart verbonden met het leven in zijn totaliteit, zich bewust ontwikkelend en strevend naar het samen bouwen aan een nieuwe wereld. Hij heeft zich getransformeerd van het afgescheiden, egoïstische zelf tot een dieper zelf dat een directe uitdrukking is van de Bron. Van ego naar essentie bevat de blauwdruk van deze nieuwe mens in een wereld die nog niet eerder bestond en beschrijft alle stappen van het innerlijk proces dat noodzakelijk is om de overgang naar het volgende evolutiestadium te kunnen maken.
116(8) = Uitgelezen 2001 30 may 2011 € 9,50 90 806700 1 4 . Graancirkels goden en hun geheimen (Robert Booerman)
In dit vlot geschreven boek kan men lezen dat, naast een wetenschappelijk en geschiedkundig gedeelte, de auteur een link heeft gelegd tussen twee afzonderlijke graancirkelformaties, beide nabij Alton Barnes, Wiltshire Engeland. Het betreft een 'oud-Hebreeuwse' inscriptie en de zogenaamde DNA-spiraal. In die twee formaties staat de naam van de maker, zijn boodschap, belangrijke data, en de geschiedenis van de mensheid beschreven. Naar aanleiding van deze uitkomst is een begin gemaakt om de 'graancirkelcode' te kraken.
Robert Boerman heeft in dit boekje zijn zoektocht naar het oplossen van de betekenissen van graancirkels beschreven. Met behulp van onder andere de boeken van Zecharia Sitchin en Erich von Daniken, een combinatie van eerdere onderzoeken, numerologie en Hebreeuws heeft hij een mogelijke vertaling van twee graancirkels gemaakt. De boodschappen van deze cirkels komen volgens de auteur van de goden van Nibiru, een planeet die wellicht binnenkort weer in ons zonnenstelsel verschijnt. Helaas heeft de schrijver maar twee cirkels kunnen onderzoeken, omdat van andere formaties geen afmetingen bekend zijn. Jammer is ook dat het boekje niet geredigeerd is en/of gecorrigeerd: Robert Boerman is geen schrijver maar onderzoeker en er zijn veel taal- en zetfouten. Foto's en tekeningen in zwart-wit, achterin lijsten met gemelde Nederlandse graancirkels van 1590 tot en met 2001 en een vrij uitgebreide bibliografie. Hopelijk kan het onderzoek worden voortgezet of gecombineerd met het eerste in een waardiger uitgave en zo bijdragen aan het oplossen van de graancirkelmysteries.
117(4) Nog Lezen 1992 23 jul 2011 € 6,0 90 6458 087 1 .Bewust zijn in de nieuwe tijd (Noud van den Eerenbeemt)
Wie ben ik? Waar kom ik verdaan? Waar ga ik heen? Wat is de zin van het bestaan? Wat is het leven? Wat is waarheid? Wat is liefde? Dat zijn enkele van de vele vragen, die worden beantwoord - en dat in duidelijke, klare taal en zonder gebruik van esoterische, alleen voor ingewijden begrijpelijke termen. De diepe zin van de menselijke evolutie en de weerspiegeling daarvan in de nog immer voortgaande ontdekking van ons Zonnestelsel, maar ook het wezen van mineralen, planten en dieren en dat van de mensenrassen die de Aarde bevolken, wordt de lezer op boeiende wijze vor ogen gesteld. Geen facet van het bestaan blijft onbesproken. Het wordt allemaal van binnenuit bekeken, zodat de geheime binnenkant van het bestaan komt bloot te liggen. En ook hier geen verheven vaardiheden, die niemand wijzer maken, maar duidelijke, eenvoudigeen voor elk gemakkelijk herkenbare feiten en waarheden. Het boek besteedt aandacht aan tijdsverschijnselen als krant, televisie, het roken en de daaruit voorkomende verslaving, geeft oorzaken aan en wijst een weg naar totale bevrijding. De wortels van de angst, die in deze tijd tallozen teistert, komen aan het licht en de lezer wordt duidelijk gemaakt hoe een mens zich van alle angsten kan bevrijden. Si alles - en meer! - krijgt gestalte in dit boek, dat naar inhoud en omvang een werkelijk handboek wil zijn, dat de lezer tot zelf-werkzaamheid en zelfbewustwording brengt.
118(4) Nog Lezen 1974 23 jul 2011 € 4,50 90 233 0287 7 . ESP -Buiten zintuiglijke waarnening  (Susy Smith)
De drie simpele letter voor Extra Sensory Perception (Buiten zintuigelijke Waarneming) duiden voor vele aanhangers op een geheel nieuwe levemsstijl en geloof in een nieuwe wereld. Schuilt er enige betekenis in de vreemde gewaarwordingen die wij ontvangen, gewaarwordingen die soms verband houden met toekomstige gebeurtenissen? of ligt ESP geheel in het vlak van politieke voorkeur en geloofs-gemeenschap? Suzy Smith, als erkend specialiste, geeft haar persoonlijke en gefundeerde mening in een boek, dat belangrijk is voor aanhanger, zowel als opponent. haar werk, eenvoudig, maar van onmiskenbare allure, schets de ontwikkeling der paranormale kennis: een ontwikkeling die met uiterst kritische zin afwijst wat onbewezen, troebel of verward blijft, maar dankbaar datgene registreert wat op grond van langdurig onderzoek onmiskenbaar is gebleken, en dus een basis voor verder onderzoek.
119(4) Nog Lezen 1974 23 jul 2011 € 4,- 90 224 0169 3 . de onherbergzame planeet - gedachten over een natuurwetenschappelijk wereldbeeld (Hoimar von Ditfurth)
dit nieuwe boek breekt de auteur van sellers zoals In den beginnen was er waterstof en kinderen van het heelal op een boeiende en overzichtelijke wijze een lans voor de werkwijze van de natuurwetenschap, die met haar eiegen specifieke middelen zoekt naar de betekenis van het menselijke bestaan. Een kleine greep uit de kleurrijke inhoud: Neanderthalers van morgen; doelvervreemde hersenen, kosmische quarantaine,honderdduizend Mona Lisa's; ruimtelijke uitvaart; sociaal bewogen virussen; De realiteit is onvoorstelbaar; Vrees voor Utopia, etc. De onherbergzame planeet is een uniek boek, dat de lezer op indringende wijze confronteert met de plaats die de mens in het heelal inneemt en met de geheimen van de natuur die boeiender en soms onheilspellender worden naarmate we dichter bij de oplossing lijken te komen.
120(8) = Uitgelezen 2000 9 aug 2011 € 15,- 90 334 4626 x . Palliatieve zorg, stervensbegeleiding, rouwbegeleiding (Alfons van Orshoven en Johan Menten (red.))
Jarenlang hebben wij dood en sterven zoveel mogelijk uit ons bewustzijn gebannen. Nu staan zij in het midden van de belanhstelling. Het is inmiddels duidelijk geworden dat therapeutische hardnekkigheid noch actieve levensverkorting aanvaardbaar is. Een volwaardig alternatief wordt hierbij geboden door een goede palliatieve zorg en stervensbegeleiding die de mens bij zijn levenseinde kunnen helpen. Dat vergt evenwel bij alle betrokkenen aangepaste kennis, vardigheden en attitudes, die nog al te vaak ontbreken. Dit handboek kan die tekorten wegwerken.
In het eerste deel komen algemene en kritische beschouwingen over leven, sterven en stervensbegeleiding vanuit ethisch, juridisch en medisch perspectief aan bod. Ook wordt een overzicht gegeven van de diverse organisatievormen van palliative hulp.
Het twwede. meer technische deel beschrijft de praktische aanpak van palliatieve zorg en stervensbegeleiding. Achtereenvolgens komen de somatische, pyschologische, sociale en existentiele aspecten aan bod.
Het derde deel ten slotte handelt over de ondersteuning van naastbestaanden en zorgverleners en de begeleiding van het rouwproces.
Dit stndaardwerk voor stervenbegeleiding is een waardevolle gids voor al wie op deskundige wijze hulp wil verlenen. In Vlaaderen is het ontegensprekelijk uitgegroeid tot het standaardwerk voor stervens begeleiding. Deze herbewerkte en uitgebreide editite houdt rekening met alle recente evoluties op medisch, sociaal en jurdisch gebied.
Ps. Er is ook al een 3e editite, alleen die is zeker 2x zo duur in aanschaf.
121(8) = Uitgelezen 1980 13 aug 2011 € 10,- 90 6271 616 4 . Hemel Bewoners op bezoek (Towie Maris)
Voor evenwichtige en ontspannen mensen wordt hier een weg gewezen waarop men ten eerste een diepe zelfkennis kan bereiken en ten tweede via de weg van het ASTRALE CONTACT telepatisch in verbinding kan komen en eventueel gesprekken hebben met overleden dierbaren. Duidelijk wordt ook uitgelegd dat zelfs diegenen, die de Bijbel als richtsnoer in hun leven kozen, in volle vrde deze weg kunnen volgen. De opdracht tot dit boek is een hernieuwde poging van de hogere wereld om ons op ade aarde te steunen in de strijd, die zeker niet gemakkelijker gaat worden. De strijd om een rechtvaardige wereld, waar liefde zal heersen, en het milieu ontzien zal worden. De met de hier beschreven methode verkregen resultaten zullen in overeentemming zijn met de eerlijkheid en de zuivere bedoelingen van de individuele onderzoeker. Over het leven aan de andere zijde wordt een eenvoudige algemene schets gegeven, samengesteld uit de vele gesprekken met familieleden. Het is aan de onderzoekers zelf deze gegevens te controleren. Voordeel van het ASTRALE CONTACT zullen vooral hebben, oudere echtparen die door de aardse dood gescheiden zijn en helaas ook vele jongere echtparen en groepen, die door ziekte en verkeersongevallen voor geruime tijd uit elkaar zijn gerukt.
122(8) = Uitgelezen 1983 13 aug 2011 € 10,- 90 70688 04 2 . Het logische visioen - Een duidelijk antwoord op de vraag: Waarheen en waarom (Towie Maris)
De bedoeling van dit boek is: ten eerste te verklaren waarom er leed bestaat en wanneer het zal ophouden. Waarom het niet anders kan dan ophouden. De grootste bijdrage hiertoe wordt geleverd door broeder Fatalus, een hoge geest, die zich voortdurend bezig houdt met de bestudering van het lot van de mensheid op de aarde. Hij weet alles wat wij weten, maar bovendien nog veel meer en kand aarom beter beoordelen wat er gebeurt en gaat gebeuren. Hij weet ook en legt uit - en dan is het ten tweede - dat GOS gaat ingrijpen, omdat anders de aarde niet meer bruikbaar zal zijn voor de komende nieuwe mensen. We zijn niet verloren, We worden gered, maar op een andere manier, dan wij zelf zouden bedenken. Wij zijn hier niet alleen aan het modderen. Wij worden gezien en geholpen, mits wij dat zelf willen.
123(8) = Uitgelezen 1996 13 aug 2011 € 1,- 90 230 0907 x . De intieme dood (Marie de Hennezel)
'Hoe te sterven?' Met deze vraag begint Francois Mitterrand zijn woord vooraf -- de laatst gepubliceerde tekst van zijn hand voor zijn overlijden. De vrouw die hem hielp deze vraag te beantwoorden is de psychologe Marie de Hennezel, die in een Parijs ziekenhuis terminale patienten begeleidt gedurende de laatste weken van hun leven. Haar voornaamste taak is luisteren, praten en troosten, om zo de weg vrij te maken voor een waardig en vredig afscheid van het leven. Haar boek is de weergave van vele ontroerende gesprekken met verschillende patienten die in het besef van hun aanstaande dood de balans van hun leven opmaken: oude geschillen bijleggen, verzwegen waarheden aanvaarden, zich verzoenen met familie of vrienden, of discussieren over een leven na de dood. De intieme dood is een indrukwekkende getuigenis van menselijke ervaringen.
De kracht van het boek schuilt in de feiten en in de eenvoud waarmee ze worden gepresenteerd. Marie de Hennezel schetst onvergetelijke portretten van de stervenden die ze van nabij heeft meegemaakt. `Dit boek is een levensles,' schrijft Mitterrand. `Het licht dat het werpt is helderder dan menige wijsgerige verhandeling [...] de mooiste les die dit boek ons geeft is dat de dood een mens kan brengen tot datgene waartoe hij was geroepen; zij kan in de ware zin van het woord een vervulling zijn.'
Zeer bijzonder boek mag ik wel zeggen!
124(8) = Uitgelezen 2009 16 aug 2011 € 5,- 978 90 202 03394   . Hulp inzicht rondom sterven (Fons Delnooz & Patrica Martinot)
Sterven is … geboren worden in een andere dimensie. Maar dit roept veel vragen op zoals: Hoe is die wereld na de dood? Hoe is de samenhang tussen die wereld en het leven hier op aarde? Hoe kunnen we de stervende mens helpen bij het overgaan? Hoe kunnen we na het overgaan helpen? Is er contact mogelijk na het sterven? De auteurs geven in dit boekje in heldere en duidelijke taal antwoord op deze vragen. Ze leggen uit wat we kunnen betekenen voor de stervende mens én voor de ziel na de dood van het lichaam. De theorie wordt voortdurend vertaald naar 'hoe doe je dat dan, wat is er mogelijk?'. Een boek voor eenieder die gelooft in leven na de dood en daar betekenisvol mee wil omgaan. Hoe kunnen wij betekenisvol met sterven omgaan. Fons Delnooz en Patricia Martinot hebben jarenlange ervaring als reguliere en alternatieve therapeuten. Ze geven samen consulten aan kinderen en aan volwassenen – ook aan paren – en geven cursussen en lezingen. Eerder verschenen van hen de succesvolle boeken: Energetische bescherming, Reiki als ambacht, Op weg naar zuiverheid, Voeding en spiritualiteit, Bezielde communicatie, Spirituele verdieping, Opvoeden in liefde, Het leven is hart en Handboek energetische bescherming. www.de-verbinding.com
125(8) = Uitgelezen 1913 28 aug 2011 € 12,76,- x . De eeuwige schoonheid des hemels (George Vale Owen 1913)
ook 4 boeken gratis downloaden
1. Life beyond the Veil, Volume 1 pdf: The Lowlands of Heaven
- lage regionen van de Hemelen
2. Life beyond the Veil, Volume 2 pdf: The Highlands of heaven
- De hoge regionen van de hemelen

3. Life beyond the Veil, Volume 3 pdf: The Ministry of Heaven - De bediening of verzorging van de hemelen
4. Life beyond the Veil, Volume 4 pdf: The Battalions of heaven
- De bataljons of legers van de hemelen
5. The Outlands of heaven -
Het buitenland van de hemelen

George is aanvankelijk een britse priester en later bekeerling tot het spiritisme. Na een aantal mediamieke, bovennatuurlijke of paranormale ervaringen ontwikkelde George automatisch handschrift, dat is een geschreven boodschap die bv door een onstoffelijke gids of geest met jouw hand schrijft en ontvangt in de jaren twintig van de twintigste eeuw van een aantal zeer vergevorderde onstoffelijke personen uit de hemelen, een aantal uiteenzettingen, beschrijvingen en verhalen yut het leven dat zich voltrekt na de dood en voor die tijd ver gaande filosofische leerstellingenm maar voor de huidige tijd beter begrijpbaar.
126(8) = Uitgelezen 2010 4 sep 2011 € 11,50,- 978 90 215 4907 1 . Zorg voor de ziel bij ziekte (Thomas Moore)
Er zijn maar weinig ervaringen die een mens zo emotioneel beroeren als ziek zijn - niet alleen het lichaam maar ook geest en ziel worden geraakt. Toch is de huidige gezondheidszorg daar niet op ingericht. Dokters en verpleegkundigen worden opgeleid om vooral het lichaam te behandelen en niet de mens als geheel. Thomas Moore geeft advies aan zowel mensen die de gezondheidszorg werken als aan patiënten om waardigheid en menselijkheid te behouden in de omgeving van een ziekenhuis.
127(8) = Uitgelezen 1995 4 sep 2011 € 8,- 90 202 8073 2 . Mediumschap Inzicht in een andere wereld (Gaye Muir)
Een ervaren helderziende en medium, spreekt over haar levensvisie en ervaringen die zich voor een deel ook buiten het aardse uitstrekken. Zij weet allerlei kleinmenselijke problemen in een veel ruimer kader te zetten. In vele opzichten is dit dan ook een bemoedigend en troostrijk boek.
De eerste twee, meer beschouwelijke delen van het boek gaan over haar visie op het leven aan deze en aan gene zijde.
Deel 3 gaat over het ontwikkelen van mediale vaardigheden. Deel 4 behandelt het onderwerp healing en in het laatste deel komen vaak gestelde vragen aan de orde
128(8) = Uitgelezen 1985 28 aug 2011 € 12,76,- 90-70688-07-7 . Wie ben ik eigenlijk - Over ontstaan en beïnvloeding van het bewustzijn en het levensgevoel (Towie Maris)
 
ordeAls allereerste grond voor het zijn van de mens, wordt dit boek de uiterste oorzaak beschreven van de schepping van de mens, Van hieruit wordt verder duidelijk het ontstaan van het persoonlijke bewustzijn geschilders en de vanzelfsprekendheid der ontelbare mogelijkheden, waaruit - ook mede door andere oorzaken - het uniek zijn van de mens wel moet volgen. Daarna geeft het een handleiding tot een beperkte weg naar zelfgenezing. Het werd hierdoor een bijzonder bemoedigend boek.
129(8) = Uitgelezen 1998 22 okt 2011 € 9,- 90 202 81593 . Het recht om waardig te sterven (David Kessler)
Velen van ons zijn zich er niet van bewust dat de stervende mens ook rechten heeft. Het gaat daarbij om zaken als: eerlijke en volledige informatie voor patiënt en familie, aandacht voor persoonlijke wensen, het beleven van spiritualiteit, het betrekken van kinderen bij de dood en een respectvolle behandeling van het lichaam voor én na het overlijden. David Kessler heeft honderden mensen begeleid tijdens hun stervensproces, maar daarnaast ook familie en vrienden van nuttige en waardevolle adviezen voorzien. De verhalen in Het recht om waardig te sterven laten iets zien van de uitdagingen waar patiënten, hun familieleden en vrienden mee worden geconfronteerd. We kunnen ons laten inspireren en ontroeren door hun liefde en moed, door hun hoop, hun angsten, hun dromen en hun strijd. Het recht om waardig te sterven is een respectvol geschreven boek over voor velen moeilijk bespreekbare zaken.  recensie:
Gelukkig heeft Kübler-Ross toegewijde en aandachtige leerlingen, die voortbouwen op het werk waaraan zij haar leven heeft gegeven: omgang met stervende mensen. Zelf is zij al enige jaren gestopt om zich bezig te houden met haar eigen toekomstige dood, maar haar jongere volgelingen gaan door. Een van de beste boeken van een toegewijde leerling en vriend heb ik nu gelezen. Een boek, waarvan je wilt zeggen, dat het als een soort bijbel in ieder huis te vinden zou moeten zijn. Want iedereen krijgt op een gegeven moment te maken met een stervende mens en die momenten zijn voor de meeste mensen moeilijk, want hoé ga je om met zo iemand? De auteur van dit boek is uiterst radicaal. Hij heeft regels opgesteld over rechten van de stervende mens en de uitwerking van die regels zal menigeen verbazen. Sommige lijken nieuw en schokkend, maar het hele verhaal klopt. Daar komt een aandachtig lezer achter als hij/zij zich in de plaats durft stellen van een stervende. Als werkelijk iedereen zich zou doordringen van de inhoud van dit boek zou - waarschijnlijk - het sterven van iedereen niet zo zwaar beladen meer zijn.
130(8) = Uitgelezen 1996 22 okt 2011 € 4,50 90 202 8109 7 . Een Lichtstraal van de zon (anne en Daniel Meurois-Givaudan)
Een stem vertelt het echtpaar Meurois dat ze -naar Syrië moeten afreizen. Ze weten niet wat de bedoeling is, maar geven er gehoor aan. In hun hotelkamer in Damascus krijgen ze al meteen het antwoord: een wezen van licht verschijnt aan hen; zijn stem zullen ze de komende weken blijven horen. Zijn eenvoudige boodschap is er een van liefde, alles moet nieuw worden, vooral geen strijd of oorlog, laat het hart spreken. Hij noemt zichzelf slechts 'een lichtstraal van de zon'.Hij was de Jezus die gekruisigd werd onder Pilatus. Christus sprak, handelde toen door hem, maar zijn (huidige) persoonlijkheid verschilt wel van Christus. Als hij het over Jezus/Christus heeft, gebruikt hij hoofdletters; voor zichzelf volstaat hij met kleine letters. In het boek komt hij uitgebreid zelf aan het woord; de Menrois voegen hooguit korte inleidende of toelichtende alinea's toe. Het boek gaat over de situatie in onze huidige wereld en over een spiritualiteit die de tegenstelling goed/kwaad, licht/duister overstijgt. Het benadrukt: leef vanuit het hart, vanuit echte liefde; neem je eigen verantwoordelijkheid, maak werkelijke keuzen en laat de goddelijke vonk in je opvlammen. Dan blijft er hoop voor aarde en mensheid. Recensie
Het esoterische schrijversechtpaar Meurois en Givaudan heeft veel gepubliceerd. Zij stellen echter dat de teksten hen doorgegeven worden vanuit de hogere werkelijkheid. Zo is dit boek afkomstig van Meester Jezus (van Nazareth), die het door hen gesproken heeft. De inhoud van dit boek bevat de traditionele esoterische elementen: de mens moet beseffen hoe zijn situatie is; vervolgens zich daaraan ontworstelen door de goddelijke kern in zichzelf te doen groeien, en door te werken met de energie van liefde; en ten slotte dat er zodoende, door gebed, meditatie en actie, een nieuw tijdperk zal aanbreken. De vraag die opkomt is die van het gezag: in hoeverre is de inhoud van een dergelijke doorgeving belangrijker en gewichtiger dan van een gewoon boek? We zouden het zo kunnen stellen: er is geen reden aan te nemen dat een dergelijk boek niet zou zijn voortgekomen uit de creatieve spiritualiteit van het echtpaar Meurois-Givaudan. De bovennatuurlijke legitimatie is enkel een kwestie van geloven. Daarom is dit boek gewoon één van de vele spirituele gidsen op esoterisch terrein, niet uitzonderlijk, niet opvallend, gewoon een variant op een intussen al veel beschreven thema.
131(8) = Uitgelezen 1982 24 okt 2011 € 9,- 90 70688 03 4 . Gesprekken met Hemelbewoners - telepatisch ontvangen (Towie Maris)
Dit boek was door de schrijfster beloofd, aan het eind van het eerste boek Hemelbewoners op bezoek, waarin de ontwikkelinggeschiedenis van haar helderhorendheid, alsmede vele bevestigende ervaringen worden geschets.Dezeontwikkeling zal tevens die van vele andere mensen zijn. Het tijdstip van uitkomen is iets vertraagd omdat haar oudere zusters en broeders haar vroegen eerst het boek Verhalen uit de hemel van hen te willen ontvangen en het verder te verspreiden. Het is n.l. hun bedoeling om zoveel mogelijk mensen inzicht en moed te geven voor de moeilijke reis door het leven. Dat is ook de bedoeling vsn het eerste boek, maar op een andere manier. Met Oudere Broeders en Zusters wordt onze geestelijke leiding aangeduid. Deze leiding bestaat uit gewone mensen, die ooit op de aarde hebben geleefd-duizend en meer jaren geleden maar reeds enigszins gevodrderd zijn op de weg naar God. Daardoor staan zij voortdurend met Zijn Helige Geest in contact en via hen zijn wij ook ononderbroken In Gods Hand. Uit dit alles vloeide voort, dat Towie Maris verschillende mensen met hun dierbare overledenen heeft kunnen verbinden en tot wezenlijkegesprekken met hen kwam. Het zijn deze gesprekken die u zult vinden in het boek dat nu voor u ligt. De taal is niet literair. Wij wilden een nuchter verslag geven ook van de wijze van uitdrukken, die juist als hier bij iedere mens verschilt. Volgens de schrijfster zullen vele mensen dergelijke contacten kunnen bereiken en zou het de bedoeling zijn in de volgende eeuw te komen tot een andere opvatting van de aardse dood als een soort emigratie met blijvend contact.
132(8) = Uitgelezen 1996 6 nov 2011 € 7,50 90 202 9087 8 . In een tijdloze sfeer (Michael Roads)
Eigenlijk is dit boek een anachronisme. Roads beschrijft namelijk op zijn boeiende wijze gebeurtenissen die plaatsgevonden hebben vóórdat hij zijn eerder gepubliceerde boeken schreef. 'Ik durfde dit niet eerder naar buiten te brengen, zo schrijft hij, 'want men zou mij absoluut belachelijk hebben gemaakt.' Nu is hij inmiddels zo geliefd en bekend dat hij dit boek, dat zo naadloos aansluit op zijn andere boeken, aandurft. Hij neemt ons mee op een wonderlijke spirituele reis, die hij maakt tijdens de uittredingen in zijn slaap. Het vreemde daarbij is dat zijn fysieke lichaam onderwijl noteert wat er gebeurt, zodat er een geloofwaardig verhaal ontstaat. Hij ontmoet de personificatie van zijn eigenliefde, die hem in zijn levensspiegel laat kijken, komt in een glazen stad terecht, ontdekt dat tijd slechts een begrip is en dat hij moeiteloos van de ene naar de ander sfeer kan reizen. Van Michael Roads verschenen eerder bij Ankh-Hermes: Een met de natuur en De kracht van de eenvoud. Bij Kosmos verscheen: Gesprekken met de natuur. recensie De auteur pretendeert een beschrijving te geven van een fundamentele religieuze ervaring. Gedurende een uittreding van drie uur kwam hij in de metafysische wereld, waarin hij onder leiding van vele gidsen diverse reizen maakte en avonturen beleefde. In al die gebeurtenissen wordt hem in toenemende mate inzicht geschonken in de structuur van de werkelijkheid, het wezen der dingen, en de vele mogelijkheden van de mens zelf. De mens zelf bepaalt zijn werkelijkheid en dient te groeien naar steeds grotere eenheid met het Zelf. Vooral de verbondenheid met (het wezen van) de natuur is van groot belang. De reis wordt beschreven in beeldende taal, vol met mythische, magische en sprookjesachtige aspecten. Na lezing vraagt men zich af of dit werkelijk een beschrijving van een ervaring is. Veeleer kan het boek beschouwd worden als de literaire vormgeving van een bepaalde religieuze visie, mogelijkerwijs gebaseerd op ervaringen. Vanwege het sterk individuele van de beschrijvingen is het de lezer vaak niet duidelijk wat hij er mee moet. Anderzijds is de boodschap duidelijk: streef naar de eenheid.
133(8) = Uitgelezen 2005 / 1937 4 feb 2012 € 15,- 90-70554-54-2 . Een Blik in het Hiernamaals (Jozef Rulof)
De trilogie EEN BLIK IN HET HIERNAMAALS is de eerste boektitel van Jozef Rulof en als zodanig een uitstekende kennismaking met zijn schrijvend mediumschap. De trilogie is gebouwd rondom het basisbeginsel voor de verruiming van ons geestelijk bewustzijn: `Er is leven na de dood´. De trilogie maakt duidelijk dat de geesten zich zowel in de `hemelse sferen´ bevinden als hier op aarde. Zij zijn voor de meeste mensen niet zichtbaar, omdat zij geen fysiek lichaam meer hebben. Jozef Rulof echter kon ze reeds als klein kind waarnemen en met hen praten. Door zijn hoge mate van helderziendheid en helderhorendheid en zijn rein gevoelsleven kon hij ontwikkeld worden tot een zuiver medium voor de geesten om zich op aarde kenbaar te maken. Jozef wordt in deze boeken `André´ genoemd. Het eerste deel van deze trilogie beschrijft op welke wonderlijke wijze André de geest Alcar leert kennen. In eerste instantie wil André niets weten van geesten of spiritisme, maar Alcar zoekt zelf contact met André omdat Alcar aan de mensheid zijn wijsheid en liefde wil geven. Alcar en André maken samen honderden `astrale´ reizen naar de sferen van licht en duisternis. Alcar neemt André mee naar de hoogste `hemelen´, om aan de mensheid een algeheel overzicht te geven welk geluk de mens te wachten staat na zijn aards sterven. André ziet in de `kindersfeer´ zelfs zijn eigen doodgeboren kind terug en kan hierdoor zijn vrouw steunen met de boodschap dat hun kind voortleeft in hemels geluk, opgevoed door geestelijke moeders. Alcar laat André zien hoe de mens als geestelijke persoonlijkheid verder bouwt aan kunst en wetenschap, om vervolgens die wetenschap op aarde te brengen. Vele geesten van het licht zijn voortdurend bezig om de aardse wetenschapper en medicus te inspireren om de vreselijke ziekten te genezen. Alcar voert André ook naar de zeven sferen van duisternis, waar de duistere geesten hun astrale woonplaats hebben gevonden. André wordt in deze donkere gebieden aangevallen door duistere entiteiten die hem willen overheersen. Alcar redt hem uit hun klauwen, maar André heeft hierdoor geleerd hoe `werkelijk´ de astrale krachten zijn. Deze boeken geven geestelijke `kennis van zaken´ om beslissingen over leven en dood te kunnen nemen. De trilogie geeft meer inzicht in het leven na de dood dan elk ander boek dat op de markt is. EEN BLIK IN HET HIERNAMAALS verbindt ons aardse bestaan met het leven na de dood en toont hoe we geestelijk kunnen evolueren door het geven van liefde.
134(8) = Uitgelezen 2005 / 1937 4 feb 2012 € 11,- 90-70554-56-9 . Zij die terugkeerden uit de dood (Jozef Rulof)
De tweede titel van Jozef Rulof, Zij die terugkeerden uit de dood is eveneens een uitstekende kennismaking met zijn reeks boeken.Jozef werkte geruime tijd als genezend medium. Onder leiding van zijn geestelijke leider Alcar genas hij vele mensen. Andere mensen die bijna aan het eind van hun aardse leven waren, kon hij door zijn genezende uitstraling helpen in hun laatste dagen op aarde. Dikwijls kon hij door zijn helderziendheid contact houden met deze mensen tijdens en ook na hun sterven op aarde. In dit boek lezen we hoe drie van zijn patienten na hun dood terugkeren naar Jozef om hem en de mensheid te vertellen over hun ervaringen.De eerste patient heeft tijdens zijn leven een onvoorwaardelijke liefde gegeven aan alle mensen die zich tot hem richtten. Zijn sterven verloopt heel rustig en ingetogen, omdat hij als geestelijke persoonlijkheid zich tijdens zijn leven al heeft losgemaakt van aardse gevoelens. We kunnen lezen op welke wijze zijn geest zich tijdens het sterven losmaakt van zijn aardse lichaam, en hoe hij gehaald wordt door zijn overleden zoon. Een liefde die over de dood heen zielen met elkaar verbindt.In het tweede deel vertelt Jeanne hoe zij tijdens haar sterven veel last heeft van de droefheid van haar zuster die voor haar zorgt. Haar zuster wil Jeanne voor het aardse leven behouden, en Jeanne ervaart dit als weerstand die het moeilijk maakt voor haar om van het aardse bestaan afscheid te nemen.Het derde deel draagt als ondertitel: De terugkeer van iemand die spotte met hetgeen hij niet begreep. Die iemand is Gerhard, een kennis van Jozef Rulof. Gerhard spot met het idee dat er een geestelijke wereld zou bestaan. Zijn motto luidt: dood is dood en de doden moet je laten rusten. Jozef kan hem niet overtuigen dat de doden zelf tot hem zijn gekomen om de mensheid van hun hemels leven te overtuigen. Gerhard sluit zich volkomen af voor deze geestelijke wetenschap. Na zijn dood komt Gerhard terecht in een astrale sfeer, die door zijn afgeslotenheid vorm heeft gekregen. Hij vindt zichzelf opgesloten in een soort van astrale bunker waar hij niet uit kan totdat hij zich innerlijk opent voor de geestelijke waarheid van een voortleven na de dood. Hij moet tot zijn wanhoop ervaren dat de astrale sfeer een perfecte spiegel betekent van zijn innerlijke gevoelens.Na zijn terugkeer uit de dood vertelt hij aan Jozef over zijn verschrikkelijke strijd op leven en dood om zijn ongeloof, zijn spot en zijn afgeslotenheid af te leggen. Hij schreeuwt de lezer toe om al tijdens het aardse leven aan het geestelijke voelen en denken te beginnen, om niet in eenzelfde ellende als hij te verzeilen. Door het beschrijven van zijn strijd geeft hij ons een diep inzicht in hoe we onze lagere karaktereigenschappen kunnen afleggen en ons kunnen openen voor het licht van onze eigen geestelijke evolutie.Zij die terugkeerden uit de dood gaat verder waar de bijnadoodervaringen eindigen. Het boek biedt het vervolg op de ervaringen van miljoenen mensen over de hele wereld die reeds een glimp van een geestelijk voortbestaan mochten ervaren.
x x x x x x . Jozef Rulof - van de 14 boeken zijn er een aantal als e-book te downloaden
 • nl_01_een_blik_in_het_hiernamaals_ebook.pdf
 • nl_02_zij_die_terugkeerden_uit_de_dood_ebook.pdf
 • nl_03_de_kringloop_der_ziel_ebook.pdf
 • nl_04_Zielziekten van Gene Zijde bezien
 • nl_05_Het Ontstaan van het Heehal
 • nl_06_tussen_leven_en_dood_ebook.pdf
 • nl_07_De volkeren de aarde door Gene Zijde bezien
 • nl_08_door_de_grebbelinie_naar_het_eeuwige_leven_ebook.pdf
 • nl_09_Geestelijke Gaven
 • nl_10_Maskers en mensen
 • nl_11_jeus_van_moeder_crisje_1_ebook.pdf
 • nl_11_jeus_van_moeder_crisje_2_ebook.pdf
 • nl_11_jeus_van_moeder_crisje_3_ebook.pdf
 • nl_12_Vraag en antwoord
 • nl_13_57_lezingen
 • nl_14_De_kosmologie van Jozef Rulof
 • 135(8) = Uitgelezen 1994 4 feb 2012 € 4,- 90-202-8057-0 . Worden wie je werkelijk bent (Phoebe Lauren)
  Ken je het gevoel dat je hier niet zomaar op aarde bent, in er ben je er nog niet achter gekomen wat de speciale reden waarom jij nu hier moet zijn? Ben je iets wezenlijks vergeten dat je je graag weer herinneren zou, zodat je weet wat je levensmissie is en je weer van daaruit zou kunnen gaan leven? Dit boek wil met jou die weg van zelfontdekking gaan zodat je kunt gaan inzien wat de werkelijke bedoeling is van je verblijf op aarde en wat jouw plaats is in het grotere geheel. Via boodschappen van engelen, en doordat de schrijfster deze weg met haar leven illustreert, word je er liefdevol toe geleid om je eigen plek in deze wereld in te nemen. Het is er de tijd voor. Het bewustzijn van de mensheid als geheel kan alleen veranderen wanneer van ons de moed en het vertrouwen heeft zijn/ haar innerlijke licht te laten stralen, zodat het ook anderen aanzet hun licht te ontsteken. Daarvoor is het nodig dat we oude gewoonten een patronen, die niet langer zinvol zijn, loslaten. De wereld zal meer harmonie en vrede kennen als iedereen wordt wie hij werkelijk is en doet waarvoor gekomen is.
  136(8) = Uitgelezen 2001 18 feb 2012 € 12,50,- 90-70554-55-0 . De kringloop der ziel (Jozef Rulof)
  In de roman "De kringloop der ziel" beschrijft Lantos zijn moeizame weg naar het kosmische leven. Ook dit boek heeft Jozef Rulof van gene zijde ontvangen. De roman bestaat uit drie delen: Het stoffelijk leven, Het geestelijke leven en Het kosmische leven. Hoewel het het verhaal van Lantos is, heeft het boek een veel diepere betekenis. Het gaat in op wezenlijke levensvragen en toont aan, dat alles met alles een uitweg is. De weg kan lang zijn en vol beproevingen,maar uiteindelijk bereikt ook de diepstgevallen mens de bron van het licht waaruit hij ooit is voortgekomen. De schrijver maakt duidelijk dat de wetten van karma, die de wetten van God zijn, niet wreed en zinloos zijn, maar liefdevol en zinrijk.

  137(4) Nog Lezen 1999 19 feb 2012 € 15,- x . Vraag en Antwoordt Deel II (Jozef Rulof)
  138(4) Nog Lezen 2001 19 feb 2012 € 15,- x   . Vraag en Antwoordt Deel III (Jozef Rulof)
  139(8) = Uitgelezen 2012 25 feb 2012 € 18,90 978 94 6015 054 8 . De samenleving in 2015 (Aartsengel Gabriël) gechanneld door Christoph Fasching
  In 2012 is de verhoging van energieën op aarde voltooid. In 2015 zullen alle structuren van onze samenleving hiermee in overeenstemming zijn. 2015 is het begin van een paradijselijk nieuw tijdperk.
  Aartsengel Gabriël belicht in dit boek de wereld waarin we leven. Hij geeft een gedetailleerde beschrijving van wat er zich op dit moment op aarde afspeelt en vertelt waarop de mensheid zich kan verheugen wanneer ze in de vijfde dimensie aankomt. De mens is bezig het afgescheiden zijn te verlaten en een enorme stap vooruit in zijn ontwikkeling te zetten.
  Volgens aartsengel Gabriël is het belangrijk om nu al na te denken over wat het voor de huidige samenleving betekent om in een nieuwe dimensie te leven. Voor alle maatschappelijke gebieden stelt hij veranderingen voor: financiën, gezondheidszorg, opvoeding, ecologie, enzovoort. Christoph Fasching is een succesvol autoverkoper geweest. Hij maakte een grote ontwikkeling door op spiritueel gebied. Dit boek schreef hij omdat hij daarvoor door aartsengel Gabriël werd gevraagd en hij heeft dit met grote vreugde gedaan.

  140(8) = Uitgelezen 2000 14 mrt 2012 € 2,50 90 215 8919 2 . Een nieuwe werkelijkheid (Carolina Bont) Impulsen voor intuïtie, liefde en levenskracht.
  Een nieuwe werkelijkheid is een heel bijzonder hoek. Geschreven vanuit een innerlijk weten, is het zo rijk aan inzicht, zo vanzelfsprekend overtuigend dat je na lezing het gevoel hebt iets heel nieuws te hebben ervaren, en niet het zoveelste boek te hebben gelezen dal iets interessants vertelt over onze psyche. Carolina Bont geeft met dit boek niet alleen een uitermate helder inzicht in de aura en de chakra's en de diepere betekenis ervan, maar door de praktische inzichten te begeleiden met analoge symbolische verhalen, laat ze ons dingen voelen die in taal niet zijn uit te drukken. Een nieuwe werkelijkheid, nu opnieuw herdrukt, is al vele jaren een bron van inspiratie voor mensen die op zoek zijn naar hun essentie.
  141(8) = Uitgelezen

  sep 2015
  super boek
  2004 7 apr 2012 € 9,95 90-77668-06-3 . Bekijk het, voel het en laat het los (Eilise Schuitenmaker & Tresi Barros)
  Met trots presenteerden paranormaal genezend medium Tresi Barros, Isaak, gids van het medium en schrijfster Elise Schuitenmaker, het afgelopen jaar hun eerder verschenen boek Bekijk het, voel het en laat het los. In zoveel zalen in het land kregen zij een warm welkom en luisterden de mensen gretig naar de woorden van Isaak, hoge meester uit het Hiernamaals. Nieuwsgierig geworden, kwamen de vragen van het publiek in de zaal vaak als vanzelf. De vragen werden beantwoord op de zo welbekende wijze van Isaak, helder, boeiend, met liefde en geduld, maar wel direct, want de waarheid kan heel confronterend zijn. In dit boek zijn alle wijze woorden die Isaak sprak en de vragen uit het publiek opgenomen. Ook laat Isaak iets meer van zichzelf zien. Met mij, Elise, sprak hij over zijn laatste leven hier op Aarde met zijn instrument, het medium Tresi Barros en de warme herinneringen die hij aan deze tijd heeft. De onderwerpen die Isaak onder de loep neemt zijn zeer uiteenlopend, maar zullen ons in staat stellen een beter bestaan voor onszelf te creëren. We hebben gekozen daarboven om hier op Aarde te groeien en de aardse leerscholen zijn vaak zwaar. Isaak wil ons helpen ons bestaan op Aarde te verlichten, hij wil ons wakker maken, bewust maken en ons verder helpen in ons evolutieproces. Zoals Isaak vaak zei: Luister naar je gevoel, dan luister je naar ons en wij zijn er om jullie te helpen. De volgende onderwerpen komen ondermeer aan bod: dementie, schizofrenie, euthanasie, donorschap, crematie, autisme, mediumschap, natuurrampen, IVF, abortus, buitenaardse wezens, engelen, zelfrealisatie, dromen, vlees eten, reïncarnatie, charlatans, toeval, de sferen, tweelingziel, jong overlijden, 2012, intuïtie en nieuwetijdskinderen. Tresi en ik doorkruisten het hele land, soms door weer en wind, soms plakkerig van de hitte, maar altijd met plezier in ons hart. We genoten van Isaaks wijze woorden en van de lieve mensen die zo verlangend waren om verder te komen op hun spirituele pad. Het publiek in de zaal hing immer aan Isaaks lippen en ik hoop dan ook dat u, lieve lezer, net als wij, zult genieten van zijn mooie woorden in Mijn naam is isaak.
  142(8) = Uitgelezen 2011 29 apr 2012 € 1,- 97890 202 05039 . Buitenaardse beschaving (Stefan Denaerde)
  In 1969 verschijnt Buitenaardse beschaving voor het eerst en wordt direct een bestseller. De auteur stuit bij toeval op een ufo en staat oog in oog met acht buitenaardse wezens, afkomstig van een planeet buiten ons zonnestelsel. Zij gunnen hem via computers en filmbeelden een kijkje in hun leefwereld. Denaerde constateert verbijsterd hoe een zeer hoog sociaal niveau en verregaande technische kennis het leven bepalen op een planeet met meer dan 5000 inwoners per vierkante kilometer. Er bestaat echter geen hongersnood of armoede. Iedereen heeft een huis en werk. Nu, meer dan veertig jaar later, rijst dan ook de vraag: wat kunnen wij, anno 2011, leren van deze bijzondere ontmoeting? Kan de kennis van de Jarganen ons helpen met het oplossen van armoede, hongersnood en de huidige economische crisis? Een hoogstaande beschaving creëer je vanuit drie principes: vrijheid, rechtvaardigheid en doelmatigheid.
  143(8) = Uitgelezen 19 4 feb 2012 € 1,- x . Een ongeboren baby vertelt (René en Mira Coudris)
  Ik kan spreken, aldus het vijf maanden jonge embryo tegen zijn 27 jarige moeder. Daarmee begint een 44 dagen durend buitenzintuiglijk contact tussen een aanstaande moeder en haar ongeboren kind. In diepe meditatie vangt ze zijn boodschappen op en verneemt ze wat haar kind in wording voelt, ziet en zich herinnert van vorige levens. Hij beschrijft zijn conceptie op de geneesmiddelen die zijn moeder krijgt en de onderzoekjes waaraan ze wordt onderworpen. Hij vertelt over zijn vorige bestaan en over onderwerpen als dood, leven , kennis en waarheid, dromen en vrijheid. De diepzinnige inhoud van zijn boodschappen is opmerkelijk, evenals zijn verklaring waarom hij ter wereld wil komen. Een ongeboren baby vertelt is het bijzondere verslag van een misschien fantastische, maar reele gebeurtenis. Het zou ook bij u of op ieder andere plaats van de aarde kunnen gebeuren, aldus beide ouders. Hun boek zal daarom niet alleen aanstaande ouders tot steun zijn: het leert bovendien hoe we open kunnen staan voor dezelfde wonderbaarlijke ervaringen en hoe de moeder de communicatie met haar ongeboren baby mogelijk kan maken. Zo krijgen het ontstaan en de wording van een nieuwe mens een extra dimensie.
  aantal pagina's: 230
  144(4) Nog Lezen 1976 10 jun 2012 € 8,- Rozenkruis-Pres . De grote omwenteling (J. van Rijckenborgh)
  De consequenties van de overgang van het Pisces- naar het Aquariustijdperk, maar ook de ontzaglijke mogelijkheden tot bevrijding die deze grote omwenteling biedt, worden door de auteurs helder uiteengezet.
  145(8) = Uitgelezen 2011 23 jun 2012 € 15,95 978 90 77463 12 3  . Anastasia de zoemende ceder nr 1(Vladimir Megre)
  De nuchtere Russische zakenman Vladimir Megre ontmoet op een reis met zijn koopvaardijschip over de rivier de Ob twee oude mannen. Zij willen zijn bemanning lenen om een zoemende Siberische ceder – vermaard om zijn heilzame werking – te oogsten. Megre gaat niet in op het dringende verzoek en zet zijn reis voort. Het voorval laat hem echter niet los, en een jaar later keert hij terug naar de plek van ontmoeting. Ditmaal zijn daar niet de beide mannen, maar ontmoet hij hun kleindochter, Anastasía. Het is het begin van een bijzondere relatie met een vrouw die - zonder huis - in volstrekte harmonie met haar omgeving in de taiga woont, nooit naar school is geweest en niettemin op de hoogte is van de gebeurtenissen in de wereld en de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen. Anastasía heeft niet alleen een visie voor de aarde en de mensheid, ze lééft die visie, en in dit eerste boek van deze serie maakt ze Megre deelgenoot.
  146(8) = Uitgelezen 2011 24 jun 2012 € 15,90 978 90 77463 13 0 . Wie zijn Wij? nr 5 (Vladimir Megre)
  In dit boek, dat werkt als een volle teug verademende boslucht, schetst Megre, aan de hand van zijn belevenissen met Anastasia, het ontstaan van een schitterende toekomst, een ongekende wereld die binnen handbereik is van eenieder die er warm voor loopt: inspirerend, hoopgevend en haalbaar. Velen van ons zien de Natuur als iets dat losstaat van onszelf; als een omgeving waar we onze vakantie doorbrengen, of gaan wonen als we rijk zijn of gepensioneerd. En velen van ons zijn het leven in de grote stad, het werken in gebouwen met airco, en het eten van genetisch gemanipuleerd voedsel als 'natuurlijk' gaan beschouwen – net zo 'natuurlijk' en onvermijdelijk als milieuvervuiling, oorlog en de aanwezigheid van verwoestende wapentechnologieën. In Wie Zijn Wij? draait Anastasia die omgekeerde wereld weer om. In Schepping hebben we kunnen lezen hoe het – in den beginne – bedoeld was, en in Wie Zijn Wij? kunnen we ons laven aan een beeld van hoe het kan worden. En zo kan het worden op deze Aarde als we in staat zijn ons allereerst een voorstelling te maken van een prachtige wereld, en dan de inspiratie en de daadkracht hebben om te werken aan de verwezenlijking daarvan.
  Anastasia laat ons zien dat zo'n betere en leefbare wereld geen utopie hoeft te zijn, dat het alleszins haalbaar is om in harmonie en zonder zorgen te leven, en dat we de tijd die dan beschikbaar komt, kunnen gebruiken voor zaken die ons vreugde en vervulling bieden. De ontplooiing van onze sluimerende vermogens zou daar wel eens een belangrijk onderdeel van kunnen zijn.

  147(8) = Uitgelezen 2011 24 jun 2012 € 15,90 978 90 77463 11 6 . Schepping nr 4 (Vladimir Megre)
  ‘Zie, Vladimir, het is maar zo’n klein zaadje. Maar wanneer je het in de aarde stopt, groeit er een machtige ceder uit. Niet een eik, een esdoorn, of een roos, alleen maar een prachtige ceder. Die ceder zal weer zaden produceren, en ieder zaadje zal, net als het allereerste, alle informatie van de oorspronkelijke bron bevatten. Het maakt niet uit wanneer het zaadje in contact komt met de aarde – al was het miljoenen jaren geleden of is het ver in de toekomst – er zal altijd alleen maar een cederplantje uit dit zaadje kunnen ontspruiten. Daarin, in ieder zaadje van Gods volmaakte Schepping, is alle informatie vastgelegd. Miljoenen jaren zullen verstrijken, maar die zullen de informatie van de Schepper niet kunnen uitwissen. En aan de Mens – het hoogste wezen van de schepping – heeft de Schepper alles geschonken op het moment van de schepping. Alle waarheid en alle toekomstige realisaties heeft de Vader van het begin af aan in Zijn geliefde kind vastgelegd, geïnspireerd door Zijn grote droom.’
  148(8) = Uitgelezen 2011 21 jul 2012 € 15,90 978 90 77463 10 9 . De Zoemende Ceders can Rusland nr 2 (Vladimir Megre)

  Een deel van dit boek is gewijd aan Vladimir Megre's terugkeer in de ‘gewone wereld' na zijn verblijf bij Anastasia en aan het proces van de totstandkoming van het eerste deel. De reacties van lezers op het eerste boek hebben de auteur meer vertrouwen gegeven. Dit geeft hem de moed en inspiratie om in dit tweede deel enkele verhalen prijs te geven die hij eerder nog niet aan het papier durfde toevertrouwen.
  Megre neemt de lezer mee van de oude geschiedenis van de mensheid naar onze toekomst, van de harde werkelijkheid van het leven in Moskou naar de ‘magische' gebeurtenissen op het veldje in de taiga, van de dolmen in de Kaukasus naar de winning van pijnboompittenolie.

  149(8) = Uitgelezen 2010 21 jul 2012 € 15,90 979 90 77463 09 3 . De ruimte van Liefde nr 3 (Vladimir Megre)
  Vladimir Megre gaat opnieuw op bezoek bij Anastasia, om zijn zoon te zien en om antwoorden te krijgen op de talrijke vragen van de lezers. Onderweg merkt hij, dat hij allang niet meer de enige is die van plan is Anastasia op te zoeken. Zijn verhaal hierover biedt nieuw inzicht in geweldloosheid en de onbegrensde macht van Liefde...
  In dit derde deel bijzondere aandacht voor opvoeding en onderwijs, uiteenlopend van de rol van de ouders, tot het belang van borstvoeding, tot een voorbeeld van een school waar ‘Anastasia’s antisysteem’ in praktijk wordt gebracht, met wondere resultaten.
  Verder komen uitvoerig aan bod: de kracht van ons denken dat de toekomst van de Aarde kan beïnvloeden, en adviezen hoe iedere mens Anastasia’s droom van een gelukkig leven in praktijk kan brengen. Het begint allemaal met de schepping van een Ruimte van Liefde, waartoe we allemaal in staat zijn
  150(8) = Uitgelezen 1995 21 jul 2012 € 8,- 90 6010 866 3 . Atlantis en wereldkarma (regressies naar vorige levens van de geest in trance) Pieter Barten
  151(4) Nog Lezen 1987 10 aug 2012 € 10,- 90 6271 568 0 . Esoterische genezing (Alice A. Bailey)
  Genezen is een exacte en veeleisende wetenschap. Ook esoterische genezing heeft een wetenschappelijke basis. In dit boek worden de afzonderlijke genezingsmethoden van de zeven stralen beschreven en eveneens worden de wetten en regels voor genezing besproken.
  Recensie(s)"Esoterische Genezing" is deel IV uit de reeks "Een verhandeling over de Zeven Stralen", het hoofdwerk van de Engelse Alice Bailey (1880-1949), stichtster van de z.g. "Arcane School", een aan de Theosophische Vereniging ontleende kring van ingewijden. Als al haar werk stoelt ook dit boek op mededelingen en leringen van de Tibetaan, een discipel met wie zij sinds 1919 verbinding had en door wiens invloed haar gedachtenwereld gevormd werd. Vanuit de haar geopenbaarde kennis van de Oude Wijsheid behandelt de schrijfster de psychologische oorzaken van ziekte, de oorzaken welke uit het groepsleven voortkomen, de fundamentele eisen voor genezen en de wetten van genezing. Haar benadering blijft strikt exoterisch, is binnen dat raam zeker waardevol, maar of deze abstracte aanpak de huidige zo veel efficiënter ingestelde mens zal aanspreken lijkt twijfelachtig. Voor een beperkte kring zonder meer van betekenis.
  152(4) Nog Lezen 1996 11 aug 2012 € 5,- 90 6271 866 3  . Een verhaal over reïncarnatie (Shanti Devi - Sture Lönnerstrand)
  Shanti Devi herinnerde zich in haar vroegste jeugd al dingen uit haar vorige leven, kende woorden uit de taal van haar vroegere woonplaats en herkende nog levende personen die een rol in dat leven speelden. Mahatma Gandi interesseerde zich voor haar geval en op zijn voorstel werd een commissie van onderzoek ingesteld om na te gaan wat er van haar verhalen op waarheid beruste. Dit leidde tot het best gedocumenteerde geval van reïncarnatie dat we tot nu toe kennen. Alleen dit al maakt het tot een zeer interessant boek. Daar het boek tevens zeer makkelijk leesbaar is en van begin tot het eind boeiend om te lezen blijft, is dit boek volgens mij een absolute aanrader!
  Citaten: De eerste onmoeting met de echtgenoot uit haar vorige leven ging, na een controle gesprek door een ander familie lid, als volgt:
  Citaat 1: Ik wil niemand onaangenaam zijn zegt de gast met onverwachte zachtheid. Ik ben alleen opzoek naar de waarheid.We hebben U als gast ontvangen zegt Rang Bahadur. Ik neem aan dat U onze dochter Shanti Devi wilt ontmoeten? Ja inderdaad, zo heet ze dus. Is het dat meisje dat daar zit? Waarom verbergt ze haar gezicht? Ze is wat verlegen Santi Devi, we hebben een nieuwe gast die graag wat met je wil praten. Hij komt uit Muttra en heet Babu Ram Chaubey. Het meisje kijkt op vanachter haar sari met een uitdrukking in haar grote ogen die geen van de aanwezigen ooit zal vergeten. U bent mijn Jeth niet zegt ze, U bent Kedar Nath. Ja ik ben kedar Nath antwoord de ander. Het is waar, mijn God, het is waar. Citaat 2: Ik herinner me alles roept ze uit. Ik herinner me hoe het was in het donker. Ik herinner me hoe ik stierf.. Kedar Nath knielt naast haar en raakt voorzichtig haar handen aan. Heftig pakt ze zijn hand in beide handen. Ik heb zo lang opje gewacht fluistert ze en nu ben je dan eindelijk gekomen. Het is heel moeilijk zegt hij, wat moet ik doen? Je moet niet meer huilen, je moet gelukkig zijn. Dat zei je ook vaak toen ik ziek was. Je zou me altijd gelukkig maken, Kedar Nath. Heb je de belofte gehouden die je me gedaan hebt? Wat heb ik je beloofd? Je hebt beloofd dat je niet zou hertrouwen. . . . .
                                  153(8) = Uitgelezen 2011 5 sep 2012 € 48,- 978 90 77463 22 2 . Voyager - Deel 2 - (Ashayana Deane) De Geheimen Van Amenti / Deel II Van De Smaragden Verbond
  Dit boek is geschreven voor degenen die zich op het pad van bewustwording bevinden, voor degenen die innerlijk weten dat het voor hen de bedoeling is dat zij Voyagers worden of voelen dat ze lid van de Blauwe of Violette Vlam zielengroepen zijn. Maar het is ook geschreven voor degenen die graag de veranderingen zouden begrijpen waarmee de mensheid geconfronteerd wordt op dit kritieke verbindingspunt van tijd en ruimte en voor degenen die op zoek zijn naar effectieve methodes met behulp waarvan deze veranderingen in goede banen kunnen worden geleid. Dit boek is een inleiding, die als functie heeft om de gedetailleerde conceptuele grondslagen neer te leggen waarmee inzicht in de huidige toestand van de mensheid bereikt kan worden. Dit boek is bedoeld voor degenen die er aan toe zijn om inzicht te krijgen in het multidimensionale toneel waarvan Aarde altijd deel heeft uitgemaakt. Moge de kennis in dit boek de lezer inspireren, verheffen en krachtiger maken, zoals dat ook voor mij het geval is geweest.
                                  154(8) = Uitgelezen 2009 9 sep 2012 € 10,- 978 90 75636 52 9 . Door Licht Verbonden (Loes van Loon)
  In Door licht verbonden vraagt het medium Loes van Loon haar gids Hebenes het hemd van het lijf. En hij geeft haar daar graag antwoord op via haar helderhorendheid of via automatisch schrift.  Loes stelt 'gewone-mensen-vragen' , over liefde en verwachtingen, maar ook over angst en verdriet zoals bij abortus, echtscheiding, misbruik en mishandeling, zelfdoding en discriminatie, vragen die iedereen herkent. Hebenes geeft hier op een heel open manier antwoord op met als doel ons het gereedschap te geven voor de oplossingen. Hebenes geeft 'gewone-mensen-antwoorden', die voor iedereen te begrijpen, maar vooral ook te gebruiken zijn. Hij neemt daarbij de gelegenheid te baat om het een en ander uit te leggen over bijvoorbeeld de functie van pijn en verdriet, over omgaan met woede en agressie, over tweelingzielen, over het al dan niet bestaan van 'de hel'.  Door licht verbonden is zeer toegankelijk voor mensen die voor het eerst in aanraking komen met een niet-tastbare wereld. Maar ook voor de spiritueel meer ervaren lezer bevat dit boek veel nieuws, vooral vanwege de prachtige beschrijvingen van het reilen en zeilen aan gene zijde, die zo levendig en beeldend zijn, dat je die wereld werkelijk voor je ziet.
  Recensie(s) Er bestaan veel gechannelde boeken waarin gidsen informatie doorgeven aan de mensheid, maar er zijn er niet veel waarin die informatie zo helder en duidelijk overkomt. De vragen en antwoorden in dit boek zijn eenvoudig en ondubbelzinnig en gaan zonder uitzondering over fundamenteel menselijke emoties en omgangsvormen. De kwesties die aan de orde worden gesteld, zijn actueel, soms heel erg Nederlands en altijd herkenbaar, maar gaan over de totale zin van het leven van de hele mensheid, zowel hier op aarde op dit moment als na de stoffelijke dood. In dit boek worden alvast vervolgen op schrift van dit medium en haar gids Hebenes aangekondigd. Hopelijk worden daarin de flauwe gedichtjes achterwege gelaten. Als lezers van dit boek werkelijk hun verantwoordelijkheid voor een liefdevol bestaan kunnen aanvaarden en uitdragen, kan de gegeven informatie inderdaad bijdragen tot spirituele groei en wereldvrede.
  (Biblion recensie, F. van Soelen)
                                  155(4) Nog Lezen 2005 28 okt 2012 € 5,- 90 202 8163 1 . Dimensies achter regressie en reïncarnatie (Henri de Vidal de St. Germain)
  Dimensies achter regressie en reïncarnatie sluit aan bij het reeds eerder verschenen Spectrum van regressie en reïncarnatie van dezelfde auteur, waarin een breed, zij het beknopt overzicht van deze materie wordt gegeven. Worden voor dit nieuwe boek hieruit enkele belangrijke aspecten uitgelicht en uitgediept, meer nog zal de lezer in Dimensies achter regressie en reïncarnatie kennis kunnen nemen van (nog) onbekende, niet eerder gepubliceerde mogelijkheden in de regressie- en reïncarnatietherapie. Een toonaangevende rol heeft hierin de onzienlijke wereld om ons heen, die even werkelijk is als de wereld waarin ons stoffelijk lichaam zich bevindt. Evenals het voorgaande, is dit een helder en duidelijk boek, zowel bestemd voor een breed publiek als voor de professionele hulpverlener. Door de hier beschreven grensverleggende eigen praktijkervaringen zal de titel van dit boek voor de lezer een diepere betekenis krijgen. De auteur bouwt voort op zijn 'Spectrum van regressie en reincarnatie'*. Hij licht er onderwerpen uit, geeft achtergrondinformatie en vertelt over andere aspecten van de regressietherapie. Drie thema's staan centraal: allereerst de periode tussen dood en geboorte; beschreven wordt hoe deze eruit ziet, wat er gebeurt, hoe men terugkomt en welke problemen er kunnen zijn. Ten tweede over de gevolgen van zelfdoding voor het leven na de dood. De auteur betoogt dat zij die zo gestorven zijn vanuit deze wereld liefde en hulp nodig hebben. Ten derde de onzienlijke wereld. Deze wordt door veel krachten, wezens en geesten bevolkt en deze kunnen inwerken op de levenden en bij hen problemen veroorzaken; niet alles in de andere wereld is goed. Regressie-therapie kan in ieder geval veel opsporen en verhelpen. Enerzijds is het interessant, boeiend om te lezen, anderzijds wordt al lezend het gevoel van onwerkelijkheid steeds sterker, m.n. in het derde nogal spiritistisch gekleurde gedeelte. Hoe 'waar' is dit alles? In ieder geval hebben we met 'onbewezen zaken' van doen. Misschien is het het beste dit alles als symbolische psychologie te beschouwen, met regressietherapie als methode daarvan.
                                  156(8) = Uitgelezen 1998 4 nov 2012 € 22,50 90 70544 25 9 . Het ontstaan van het Heelal (Jozef Rulof)
  Plotseling voer een ontzaglijke stroom door hem heen. Hij zag, dat het universum vaneen scheurde en dat was het wat hij reeds geruime tijd had verwacht. Het heelal verdeelde zich in miljoenen lichtbollen en hij zag grote en kleinere van deze lichtende bollen voortzweven. Een geweldig gebeuren had zich voltrokken. In onnoembare delen had het universum zich verdeeld. God had zich geopenbaard. In biljoenen deeltjes en daaronder zag hij nietige vonkjes, was dit ontzaglijke uiteengespat. Nu hoorde André zeggen: Het wordingsproces is gekomen, het ontstaan van sterren, planeten en zonnestelsels. Wat gij ziet, zijn lichtende vuurbollen, doch in werkelijkheid is dit Gods eigen licht en leven, Gods heilige uitstraling. ... Wie naar het heelal kijkt, aanschouwt het leven van God. Uit dat alles kwamen wij voort...'Vanwaar zijn wij gekomen en waar gaan wij heen? Is er een ander leven na dit leven op aarde? Zijn er behalve de aarde nog andere bewoonde planeten? Is reïncarnatie een feit? Op deze en vele andere vragen wordt in Het ontstaan van het heelal antwoord gegeven. Onder leiding van zijn gids Alcar mag de schrijver getuige zijn van een machtig proces waarvan wij kleine mensjes deel uitmaken. Het boek bestaat uit drie delen, die achtereenvolgens behandelen: Het stoffelijke organisme, Het zieleleven en De wedergeboorte op aarde. De lezer komt tot het inzicht dat alles met alles samenhangt en dat hij deel uitmaakt van een bron waaruit al het bestaande is voortgekomen. Ook het mysterie van Golgotha, en de kosmische functie die de kruisdood van Christus vervulde, wordt majestueus en ontroerend uiteengezet in dit indringende boek.
  Jozef Rulof (1898-1952) was een uitstekend medium, dat vanuit zijn helderziend- en helderhorendheid veel bemoedigends over ziekte en dood meegedeeld heeft. Jammer echter is, dat hij in zijn latere jaren gemeend heeft, met hulp van de entiteit Alcar, ook een kosmologie te moeten scheppen, waarin hij in drie reizen niet alleen het ontstaan van het heelal, maar tevens problemen als instinct, hel, Golgotha verklaart. De authenticiteit van zijn uittredingen hoeven wij niet in twijfel te trekken, dat wat hij ervoer evenmin. Hem ontbrak evenwel het intellectueel vermogen vraagstukken van deze orde 'aan te kunnen', laat staan op een voor een denkend mens aanvaardbare wijze te verwoorden. Rulof gaat hier veel verder dan zijn gaven hem veroorloven. Jammer, hoewel dit verhaal voor zijn trouwe fans misschien juist de gedachtewereld, sfeer en taal bevat, waarin zij geloven. Mooie uitgave met een felblauw omslag, prettige, duidelijke letter. Gemoderniseerde editie.
                                  157(8) = Uitgelezen 2006 7 dec 2012 € 13,- 90-75636-56-3 . U wordt gedragen door onze Liefde (Loes van Loon)
  Dit is alweer het vierde boek van Loes van Loon en haar trouwe steun en toeverlaat Hebenes, haar gids. En dit boek is weer heel anders dan de voorgaande boeken, hoewel er natuurlijk ook dieper wordt ingegaan op de stof die reeds is behandeld in de vorige 'klassen'. Dit boek is uniek, want het is één grote rondleiding 'aan de andere kant'. Geen tipje, maar een groot stuk van de sluier wordt opgelicht. Want, zoals Hebenes zegt: 'Het is immers nodig dat u een reëel beeld krijgt van ons leven aan Gene Zijde, zodat u weet wat u kunt verwachten indien u bij ons aankomt en u niet bang hoeft te zijn. Dat is de functie van dit boek.'
  Hebenes neemt ons mee naar verschillende plaatsen die aan de andere kant te verkennen zijn, en dit gebeurt op een zodanige manier dat je werkelijk zelf kunt meekijken, voelen en beleven. De functie van Loes daarin, want zij is natuurlijk mee op reis, confronteert ons met de gedachtenwereld waarin wij hier op aarde leven, waardoor je je van jezelf bewust wordt. Loes heeft daarbij geen gemakkelijke rol, want ze voelt zich regelmatig publiekelijk te kijk staan of, zoals ze zelf zegt 'als een olifant in de porseleinkast'. Maar, voegt ze daar dan direct aan toe: 'ik weet wat de functie ervan is en zolang er iemand iets mee opschiet, vind ik het niet erg. Spirituele groei is niet alleen in het aardse leven het doel van de mens, maar ook in het leven aan gene zijde. Het hiernamaals kent verschillende niveaus waar de overgegane zielen vertoeven en verder werken aan hun groei. Het niveau waar iemand terechtkomt, is afhankelijk van de verworven geestelijke bagage uit het leven op aarde. In dit boek wordt de lezer meegenomen langs de diverse niveaus waar men tot de verbeelding sprekende persoonlijkheden als Wim Sonneveld, Leonardo da Vinci en de apostel Lucas tegenkomt, maar ook de overleden hond van de auteur. Uitgelegd wordt o.a. hoe in hologrammen verleden, heden en toekomst zijn vastgelegd en dat pas in 6073 de aarde de vrede mag begroeten. Dit boek is deel vier van een reeks waarin de werking van het universum wordt uiteengezet. De auteur fungeert als channel van haar gids Hebenes.
                                  158(8) = Uitgelezen 2012 1 feb 2013 € 19,90 978-90-75636-80-2 . Kiezen voor liefde biedt Geborgenheid (loes van Loon)
  Dit is het zevende boek van Loes van Loon en haar gids Hebenes.
  Het centrale thema van dit boek is de bewuste KEUZE die wij als mensen voortdurend maken om liefdevol te zijn of in het tegenovergestelde te vervallen. Elke ziel kenmerkt zich door een bepaalde kleuring, noem het maar een pallet aan ervaringen. Die kleuren zijn ook als fakkels die aan anderen worden doorgegeven. Die gekleurde ervaringen kunnen helend werken maar ook besmettend werken naar andere zielen. En een ziel die zijn ontwikkeling nog niet heeft voltooid, is ook ontvankelijk voor kleuren van anderen.De situaties waarin Hebenes zijn medium brengt, zijn opnieuw uiterst veelzijdig maar nooit exotisch en daarom voor veel mensen op deze aarde zo herkenbaar. Door wat zij samen schrijven, maken zij de lerende mens bewust van de weg die de lezer in zijn eigen bestaan gaat. De boeken zijn niet alleen informatief, maar werken kennelijk ook om ons milder te stemmen, en daardoor bij te dragen aan een betere manier van omgaan met de ander. En liefdevol begrip voor de ander, zonder daarbij het Zelf geweld aan te doen, geeft Vrede. Het zijn onze keuzes die onze wereld bepalen. Ook het plan voor dit leven is op grond van uw eigen keuze ontstaan. Daarom leiden we het leven dat we wilden leiden, ook als dat soms lijden inhoudt. Dat komt omdat we wilden leren. Ook dit zevende boek is lesmateriaal voor het leven dat onze leerschool is. Recensie(s) De schrijfster verslaat voor de zevende keer de gesprekken die zij met gids haar Hebenes voert. Hebenes geeft adviezen die de mensen moeten stimuleren op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan zodat eenieder het levensdoel kan uitwerken waarvoor deze geboren is. Wanneer het tegengestelde gebeurt, zal de mens in de problemen komen en anderen daar in meeslepen. Hebenes neemt de schrijfster mee naar ‘gene zijde’ om haar te laten inzien wat de problemen zijn waar we mee te maken hebben en hoe we daar mee om kunnen leren gaan. Hoewel de boodschappen en adviezen die de lezer krijgt goedbedoeld zijn, lezen de teksten zelf ongemakkelijk. Om de zoveel regels wordt de lezer direct aangesproken, ‘lieve lezer’, wat meer irritatie dan waardering opwerkt. Ook lijken Hebenes en de schrijfster vast te zitten in de gedachte dat iets goed of verkeerd is
                                  159(8) = Uitgelezen 2012 17 feb 2013 € 5,- 97890 202 08283 . Alles Wat je altijd al wilde weten over 2012 (van Mayakalender tot melkwegstelsel) Geoff Stray
  Alles wat je altijd al wilde weten over 2012 Eindtijdverwachtingen of eindtijdveranderingen? 2012 is een jaar dat vele verschillende culturen over de hele wereld raakt en bezighoudt, dat overal besproken wordt, en waar mythes omheen gebouwd zijn. Geoff Stray biedt u het meest complete en compacte overzicht aan. Hoe denken andere culturen over dit fenomeen? Duik in het verleden en neem een kijkje achter de schermen van de Maya, de oude Egyptenaren en de sjamanen. Ontdek de vele boeiende feiten die de mensheid geleid hebben naar dit bijzondere moment: het jaar van de waarheid!
                                  160(8) = Uitgelezen 2013 23 mrt 2013 € 18,90 978 94 6015 088 3 . Over chaos en Goddelijke verandering Lichtboodschappen van Meester Confucius en Meester Kuthumi (Ute Kretzschmar)
  In deze periode van grote verandering spreken Meester Confucius en Meester Kuthumi ons moed in. Informatief en boeiend leggen deze meesters van wijsheid uit wat zich op dit moment in ons innerlijk afspeelt en welke maatschappelijke vernieuwingen voor de deur staan. De meesters vertellen over de in ons sluimerende geestelijke vaardigheden, de werking van het collectieve bewustzijn, de zielenfamilie, karma en vrije wil, en hoe we de cyclus van wedergeboorte kunnen beëindigen. Zij leggen uit hoe wij als bewoners van de aarde zelf natuurcatastrofes aantrekken, maar ze vertellen ook hoe we een gouden tijdperk kunnen creëren. In deze periode worden wij met elke ademtocht bewuster. Op een realistische en behulpzame wijze bereiden de meesters ons voor op veranderingen in ons innerlijk en in de samenleving. Het is hun taak om ons in dit proces te begeleiden - als wij dat willen. Ute Kretzschmar channelt al jaren de boodschappen van Meester Confucius en Meester Kuthumi. Zij is een zeer succesvol auteur op het gebied van boeken over de overgang van de aarde naar de vijfde dimensie.
                                  161(4) Nog Lezen 1982 21 apr 2013 € 10,- 90.70554.02 . ZielsZiekten van Gene Zijde bezien (Jozef Rulof)
  De vierde titel van Jozef Rulof is ‘Zielsziekten van Gene Zijde bezien’. Alcar, de geestelijke leider van Jozef Rulof, analyseert in dit boek de psychische problematiek. Alcar heeft in de sferen van licht een ‘graad’ behaald die als ‘meester’ wordt aangeduid. Deze graad wordt verleend aan een geest die al het leven op aarde kan doorgronden. Deze graad kan slechts behaald worden na honderden jaren studie als geestelijke student. Meester Alcar geeft vanuit zijn astraal leven een diepgaande analyse van de psychische ziekten op een niveau waar de officiële aardse psychologie en psychiatrie zelfs in de huidige tijd nog geen weet van heeft. Dit boek is geschreven in de eerste helft van de twintigste eeuw, en maakt gebruik van de toenmalige benamingen voor psychische ziekten. Zo spreekt het boek over ‘psychopathie’ en ‘psychopaat’. Nu zou men bij deze problematiek wellicht spreken over ‘mentale of geestelijke handicap’. Meester Alcar legt in dit boek de werkelijke oorzaak van deze geestelijke handicap bloot, en verklaart waarom er verschillende graden of niveaus onderscheiden kunnen worden.  De hedendaagse psychiatrie maakt een onderscheid tussen neurotische en psychotische problematiek. Menselijk vertaald heeft men het dan over ‘lichte’ en ‘zware’ psychische ziekten. Bij de ‘lichte’ problematiek spreekt Meester Alcar ondermeer over ‘zwakte van geest’. Hij maakt duidelijk dat veel psychologische problemen waar mensen mee te kampen hebben hun oorsprong vinden in verkeerde denkbeelden die het zenuwstelsel storen. Zo heeft de ‘eeuwige verdoemdheid’, die door bepaalde religies gepredikt wordt of werd, zware sporen nagelaten in het denken van miljoenen mensen, die zich hierdoor bezwaard voelen en geen levenskracht meer kunnen opbrengen om hun zogenaamd ‘zondig leven’ te verbeteren. Ook de vernietigende invloed van andere waandenkbeelden worden uitvoerig geanalyseerd.  Meester Alcar laat in dit boek duidelijk zien hoe de grootste geestelijke oorzaak van zenuwziekten gelegen is in de onwetenheid van geestelijke werkelijkheden. Zolang de mens niet aanvaardt dat hij na de aardse dood verder leeft, en dat de ‘geesten’ op diverse wijzen met de aardse mensen in contact staan, kan zijn denken niet evolueren. En indien hij niet durft te denken in termen van wedergeboorte, kan hij zijn psychische ‘binnenwereld’ nooit begrijpen. Hierdoor blijven de ‘zielsziekten’ ook voor de psychiatrie onbegrijpbaar.  Meester Alcar toont door tal van voorbeelden aan hoe veel psychotische problematiek te maken heeft met astrale beïnvloeding. Deze negatieve invloed van duistere geesten kan variëren van het licht versterken van lagere gevoelens in de aardse mens enerzijds, tot de diepste graad van bezetenheid anderzijds. Vroeger sprak men hier over ‘krankzinnigheid’, een term die in het boek veelvuldig gebruikt wordt. Meester Alcar beschrijft de oorzaken en kenmerken van deze zware problematiek zeer uitvoerig.
                                  162(8) = Uitgelezen 1987 21 apr  2013 € 10,- 90.70554-16 . Tussen leven en dood (Jozef Rulof)
  ‘Tussen Leven en Dood’ is de zesde titel in de reeks die Jozef Rulof mediamiek ontvangen heeft. Het boek is een meeslepende roman over het tempelleven van de priesters in het Oude Egypte. Het historische waar gebeurde verhaal speelt zich af in de tempel van Isis, ongeveer 4000 jaar geleden.  Door het boek leren we Dectar kennen als priester in deze tempel. Dit tempelleven is één van de belangrijke vorige levens van Jozef Rulof. In dat leven leerde hij de magische krachten kennen en overwinnen, en legde zo de basis voor zijn latere mediumschap. Vóór het leven van Jozef Rulof waren deze krachten naar zijn onderbewustzijn gezonken, maar Alcar – de geestelijke leider van Jozef – gebruikte die krachten uit het onderbewustzijn om het mediumschap op te bouwen. Door zijn tempellevens kon Jozef een hoogte in het mediumschap bereiken die zelden op aarde is voorgekomen.  ‘Tussen Leven en Dood’ geeft ons een indringend beeld van de macht van de Oud-Egyptische tempels. De priesters legden zich leven na leven toe op het overheersen van hun lichaam en hun denken, zodat zij tijdens hun meditaties door niets meer werden gestoord. Het boek beschrijft hun lessen in concentratie, en de bikkelharde proeven die zij moesten afleggen om aanvaard te worden als priester. Het boek onthult hun kennis over leven en dood, met inbegrip van een diepgaande analyse van het sterven, de dood als persoonlijkheid, de slaap als toegang tot het astrale leven, genezingen door concentratie, en een metafysische studie van het karakter.  Alle priesters stonden onder de strenge controle van de hogepriesters. Hun macht was onbeperkt. Zij controleerden door hun vlijmscherpe concentratie niet alleen alle gedragingen van de priesters, maar zelfs hun gedachten. Als een priester één gedachte ontwikkelde die niet volgens de regels van de tempel opgebouwd was, werd hij hiervoor pijnlijk gestraft. Herhaalde zich deze gedachten, dan werd hij gedood. In deze hel van macht en koude concentratie wordt in het boek één priester gevolgd, Venry. Deze priester was een ‘natuurtalent’ met een zeldzame hoogte van aangeboren helderziendheid en concentratievermogen. Venry voelde dat de tempel ontdaan was van elk gevoel van liefde, en hij zocht naar een weg om de tempel weer naar het licht te brengen. In de tempel leert hij ook zijn tweelingziel kennen, wat zijn hogere gevoelens van liefde en harmonie nog versterkte. Al deze gevoelens brachten hem, tezamen met zijn leermeester Dectar, in een strijd op leven en dood met de opperste hogepriester Iseués. Deze strijd werd op het hoogste niveau gevoerd, tot aan het hof van de farao.  Tijdens de tempelzittingen trad Venry uit zijn lichaam en ontving hij van de ‘Godin van Isis’ astrale en kosmische wijsheid, die in ‘Tussen Leven en Dood’ is opgetekend. De boeken die Jozef Rulof nu ontvangen heeft, zijn in feite een voortzetting van deze kennis. Toen konden de meesters niet verder gaan, omdat de priesters zichzelf wilden beleven en de magische krachten in eigen handen wilden houden. Uiteindelijk vielen de tempels in handen van de zwarte magie. Enkele priesters bleven hun hogere idealen trouw en versluierden de kennis, opdat die niet in handen zou vallen van oningewijden.  In de huidige tijd is die versluiering niet meer nodig. Nu kan de hoogste wijsheid op aarde worden gebracht, omdat de mensheid voor de geestelijke ontwaking staat en geestelijke kennis kan aanwenden om zich naar het licht te stuwen. Nu liggen de boeken open voor elke geïnteresseerde.
                                  163(4) Nog Lezen 1991 21 apr 2013 € 10,- x . De Volkeren der aarde - door Gene Zijde bezien (Jozef Rulof)
  De meesters gingen naar de bijplaneten. Maar op de tweede kosmische levensgraad, een planetenstelsel, dat het innerlijk leven als ziel van de Maan ontving, konden zij al evenmin ziekten vaststellen.Ook hier was het stoffelijk en innerlijk leven in niets besmet, want het bewustzijn er voor moest daar nog ontwaken.Mens en dier begrepen dus niets van ziekten of van de verkeerde handeling, waardoor ziekten zouden kunnen ontstaan, dat was daar niet mogelijk.Mens en dier beleefden de natuurlijke wetten en konden nog geen eigen weg volgen.De meesters stonden voor grote problemen, maar Moeder Natuur, het leven zelf wees hun de weg.Zij zweefden naar de Aarde terug en volgden ook op deze planeet al de levensgraden voor het stoffelijk lichaam.Toen zagen zij het ontstaan van de ziekten!
  Het volwassen bewustzijn schiep ellende, omdat de mens zichzelf niet kende.Op de Maan konden er geen ziekten bestaan, omdat het menselijk wezen daar geen volwassen bewustzijn bezat.Op Aarde bezat de mens dat bewustzijn wel en toen ontstonden de ziekten.De meesters zagen een geweldige studie voor zich.Alles gingen ze nu na en kwamen zo tot ontleding.Zij zelf, leerden ze, hadden aan het ontstaan geholpen, door hun wil om te beleven, te bevruchten.Door met andere stoffelijke levensgraden het éénzijn te beleven, schiepen zij afbraak voor het organisme.Hun graad splitste zich er door.Die bewijzen er voor kregen ze, toen zij hun eigen levens volgden.Zij hadden zelf schuld aan al die ellende en moesten aanvaarden, dat zij niet de geestelijke, maar de stoffelijke afbraak hadden gediend.Ze stonden nu voor hun eigen gedrag, voor hun levens, die in onbewustzijn waren volbracht, en zij begrepen!

                                  164(4) Nog Lezen 2013 29 apr 2013 € ? 978 90 77463 20 8 . De Energie van het Leven (Vladimir Megre)
  Als mensen hebben we allemaal de energie van het denken tot onze beschikking – de energie die de hoofdrol speelt in ieder scheppingsproces, omdat aan iedere manifestatie een gedachte voorafgaat.
  Anastasia’s grootvader vertelt over het belang van onze gedachtesnelheid, hoe we deze kunnen verhogen – en hoe het eigenlijk gekomen is dat deze zo drastisch is afgenomen, met voorbeelden uit de lichte en duistere kanten van onze geschiedenis. En hoe onze voeding en ons contact met de natuur op onze gedachtesnelheid van invloed zijn.
  De gevolgen van ‘ondoordachtheid’ zijn overvloedig zichtbaar in de wereld om ons heen. De energie van het leven toont ons alternatieven, en de weg om deze te verwezenlijken. Er zijn wel degelijk oplossingen, zelfs binnen handbereik.
                                  165(4) Nog Lezen 1943 29 apr 2013 € ? 90 60 77 5732 . Geestelijke gaven (Jozef Rulof)
  ‘Geestelijke Gaven’ is de zevende titel in de reeks die Jozef Rulof mediamiek ontvangen heeft. Het is geschreven door meester Zelanus, die we in de derde titel ‘De Kringloop der Ziel’ hebben leren kennen als Lantos. Meester Zelanus is de hoogste astrale leerling van meester Alcar, Jozef’s geestelijke gids. Zelanus heeft negen eeuwen lang het leven op aarde en in het hiernamaals bestudeerd, en ‘Geestelijke Gaven’ bevat zijn diepgaande analyse van parapsychologische verschijnselen en krachten. Meester Zelanus geeft in dit boek een uitgebreide ontleding van alle graden van het mediumschap. Alle gaven die Jozef Rulof bezat worden uitvoerig uitgelegd in evenveel hoofdstukken: het schrijvend mediumschap, het spreken onder inspiratie, de psychische trance, het mediamieke schilderen en tekenen, de geestelijke helderziendheid en het genezende medium. Daarnaast komen ondermeer de volgende bovennatuurlijke verschijnselen uitvoerig aan bod: de communicatie met het kruis-en-bord en de planchette, geestesfotografie, directe stem, materialisaties en dematerialisaties, levitatie, apports, kloptonen en spookverschijnselen. Bovendien worden de graden van de menselijke slaap haarfijn en helder ontleed. Onze slaap blijkt de poort te zijn tot alle graden van het mediumschap. Ook de rol van het fysieke lichaam in het tot stand komen van parapsychologische verschijnselen komt uitvoerig aan de orde.  De term ‘gaven’ heeft een veelzeggende betekenis. Meester Zelanus maakt ons duidelijk dat de meesters van het licht alle astrale wijsheid en krachten in eigen handen houden, en hun boodschap ‘geven’ aan het medium dat zich hiervoor openstelt. De schrijver geeft aan dat de astrale wereld hiertoe het initiatief neemt, en niet het medium. Als de mens op aarde ook maar één gedachte of wens heeft om geestelijke wijsheid te ontvangen stoort dat reeds het mediumschap, omdat de mens dan zélf aan het denken is en dus geen zuiver kanaal kan zijn voor de hemelse wijsheid die de meesters willen doorgeven. Meester Zelanus doet in het boek verslag van tientallen mensen die hij astraal heeft gevolgd, en die dachten dat ze astrale boodschappen ontvingen. De meeste mensen waren, zonder dat te weten, zélf bezig. Ze stelden vragen, en hun eigen onpeilbare onderbewustzijn gaf hun de antwoorden. Dit eigenmachtig willen bezitten van de occulte krachten wijst meester Zelanus toe aan de ‘Oosterse’ mentaliteit. In het boek volgt hij de fakir uit het Oosten, de witte en zwarte magiër, en de oosterse ingewijde. Velen van hen willen de occulte krachten voor eigen belang aanwenden, waardoor ze zich afsluiten voor de hemelse wijsheid. Ze kunnen dus niet boven hun eigen denken en voelen uitkomen, zodat ze het niveau van een hoogstaand westers medium niet kunnen evenaren, hoe machtig en ‘kunstig’ ze ook zijn op hun eigen terrein. Het Oosten komt echter naar het Westen, en ook in de westerse landen eigenen zich vele mensen de occulte krachten toe en werpen zich op als genezers en kanalen voor hogere energieën. Meester Zelanus geeft in ‘Geestelijke Gaven’ de ultieme sleutel om als lezer het onderscheid te kunnen maken tussen een waarachtig en hoogstaand mediumschap, en het geknoei van de vele charlatans. Het bedrog op dit terrein is echter zo verschrikkelijk groot dat de nuchtere mens met recht niets meer wil weten van al dat geestelijke gedoe. ‘Geestelijke Gaven’ scheidt hierin het licht van de duisternis. Om dit indringende boek goed te begrijpen is het raadzaam eerst ‘Een Blik in het Hiernamaals’ en ‘Het Ontstaan van het Heelal’ te lezen.
                                  166(8) = Uitgelezen 1980 4 feb 2013 € 7,50 90 202 4894 4 . Onze beide Werelden (W Martin)
  Het leven hier en aan gene zijde. Bewijzen voor een leven na de dood biedt dit boek niet. Het is wel een overtuigende visie op het leven op aarde en aan gene zijde. Onze opdracht hier is het bannen van haat uit de wereld en liet verspreiden van liefde. Als we aan de andere zijde arriveren, moeten we verder leven met wat we er op aarde van gemaakt hebben. Dat is de kern van de boodschap die hogere intelligenties aan ons doorgeven. Werken voor een ander is bouwen aan jezelf. Tal van levensvragen worden in deze uitgave beantwoord: wat de zin is van dit leven, wat reïncarnatie is, hoe het leven aan gene zijde er uit ziet, de aardse begrippen ruimte en lijd, toeval, tweelingzielen en toekomstvoorspellingen. Alle antwoorden en raadgevingen zijn bedoeld om ons te helpen aan onszelf te werken en daardoor aan een nieuwe wereld. Middels de antwoorden die de schrijver van zijn overleden vader ontvangen heeft, probeert hij tal van levensvragen en vragen over het leven na de dood te beantwoorden. De kern van het boek is samen te vatten in: als je werkt voor een ander, dan bouw je aan jezelf. De aarde wordt hierbij als een korte trainingsperiode voor gene zijde gezien. "Bewijzen" voor een leven na de dood levert dit boek natuurlijk niet. Wel een samenhangende filosofie. Doordat het de stof vrij eenvoudig behandelt neigt het naar oppervlakkigheid. De milde toon maakt het prettig leesbaar.
                                  167(8) = Uitgelezen 2012 31 mei 2013 € 21,50 978 90 780704 3 6 . Verborgen waarheid en verboden kennis (Stevn M Greer M.D.)
  - Waarom een trauma-arts, voorzitter van een drukke spoedafdeling, zijn carrière beëindigde om de wereld te informeren over het feit dat we niet alleen zijn.
  - Wat sinds mijn jeugd mijn persoonlijke ervaringen zijn geweest omtrent kosmische culturen en kosmisch bewustzijn.
  - Hoe de bijzondere blauwdruk van de komende 500.000 jaar beschaving op Aarde en de overgang daar naartoe er uitzien.
  - Waar tijd, ruimte, bewustzijn en materie samenkomen en hoe dit technologisch kan worden aangewend door een geavanceerde beschaving.
  - Welke alternatieve energie- en aandrijftechnologieën er al tientallen jaren zijn, die tot een nieuwe wereld kunnen leiden, vrij van vervuiling, armoede en conflicten.
  - Wat ik heb geleerd en ervaren tijdens ontmoetingen met ministers, staatshoofden, generaals, CIA-functionarissen, miljardairs en geheime agenten. Vele van hen zien zich genoodzaakt om de geheimhouding in stand te houden, maar willen niets liever dan bevrijd worden uit de kooien waarin ze zich bevinden.
  - Wie deze verborgen waarheid en verboden kennis geheim heeft gehouden en waarom.
                                  168(4) Nog Lezen 2007 29 jun 2013 € 3,- 978 90 225 5533 0 . Leven in twee werelden - Mijn Leven met bovennatuurlijke gaven (Pascal Voggenhuber)
  Als kind kon Pascal Voggenhuber al overledenen zien en had hij contact met zijn geleidegids en beschermengel. Op twintigjarige leeftijd werd door diverse mediums bevestigd dat hij helderziend is. Hij volgde een jarenlange opleiding tot medium in Engeland en Zwitserland, en elke keer weer imponeerde hij zijn toehoorders op seminars en lezingen met uiterst gedetailleerde verhalen van zijn contacten met de andere wereld. In zijn boeiende autobiografie vertelt Pascal hoe hij als jonge man zijn bovennatuurlijke gave in zijn dagelijkse leven leerde te integreren en hoe zijn spiritualiteit zich tot op de dag van vandaag ontwikkelt. Hij beschouwt zijn buitengewone gave ook als een verplichting om mensen te verlossen van de angst voor de dood. Hij communiceert met overledenen en geeft rouwende nabestaanden advies over de verwerking van hun verdriet. Recensie(s) De in 1980 geboren auteur vertelt in dit autobiografische boek over zijn leven als helderziende. Reeds als 4-jarig kind zag hij een oudere man, die niemand anders zag. Het bleek zijn geleidegids te zijn. Later ontdekte hij dat hij ook overledenen kon zien. Hij leefde als het ware in de twee werelden van het tastbare en het onzichtbare. Aanvankelijk had hij het er heel moeilijk mee dat zijn omgeving hem moeilijk accepteerde en dat men dacht dat hij gek was of teveel fantasie had. Het liefst was hij 'normaal' geweest. Het kunnen zien van zijn geleidegids en overledenen maakte echter deel uit van het bewustwordingsproces dat hij helderziend was. De auteur fungeert thans als medium en helpt mensen die in contact willen komen met overleden personen en helpt nabestaanden met hun rouwverwerking.
                                  169(8) = Uitgelezen 1996 29 jun  2013 € 3,- 90 202 9097 5 . Reis naar eenheid (Michael Roads)
  Reis naar eenheid is chronologische gezien ei es uit van e mystieke tocht van auteur Michael Roads, waarvan hij de eerdere fasen heeft beschreven in Gesprekken niet de natuur, Eén met de natuur en In een tijdloze sfeer. In Reis naar eenheid openen zich eindelijk de deuren naar andere dimensies van de realiteit. In de inleiding schrijft Roads: 'Zolang de mens het schrift kent, hebben mystici over deze mystieke deuren geschreven, maar altijd gehuld in sluiers van geheimzinnigheid. Zelfs de vaak genoemde poort van bet paradijs zinspeelt op het mysterie van een wonderbaarlijke verlokking die buiten het bereik ligt van onze normale, dagelijkse gewaarwording. Als kind was ik me al van de deuren bewust. Het was toen nog niet moeilijk erdoorheen te gaan.( ... ) Toen 'ik, even in de dertig, besloot op zoek te gaan naar het Zelf, kreeg mijn relatie met de deuren een nieuwe dimensie. Ik werd me weer van ze bewust toen ik de ervaringen doormaakte die ik in Gesprekken met de natuur heb beschreven, maar ze bleven op afstand, afgeschermd door de spanningen van de dagelijkse werkelijkheid. ( ... ) Onder leiding van de Geest van de natuur stelde ik me geleidelijk open voor het ontastbare, het onzichtbare, terwijl ik steeds dichter in de buurt van de ongrijpbare deuren kwam. (...) Na een proces dat vaak heel pijnlijk was en me op de proef stelde en emotioneel uitwrong, maar me tegelijkertijd de grootst denkbare vreugde gaf - een proces dat vele jaren duurde-, ervoer ik de verwezenlijking van het Zelf en van wie Ik Ben. De deuren die zo lang gesloten waren geweest, gingen open.' Recensie(s) Dit is het op zichzelf staande vervolg op Gesprekken met de natuur, a.i. 97-05-175-6, en Eén met de natuur, a.i. 96-44-148-8. De opening van de deuren naar de andere dimensies, de opening naar het werkelijke zijn wordt op bijzondere wijze beschreven. Een mystieke zochtocht waarin de hoofdpersoon verschillende dimensies tegelijkertijd waarneemt en beleeft. Een spannend en leerzaam verhaal met veel stof tot nadenken. Het in de ik-vorm geschreven boek is enigszins te vergelijken met de verhalen van Richard Bach. De andere dimensies worden op een heldere manier beschreven en geïntegreerd in het dagelijks leven. Gebeurtenissen worden verklaard vanuit het andere bewustzijnsniveau.
                                  170(8) = Uitgelezen 2013 7 jul 2013 € 20,- x978 94 6015 91 3 . De Aarde vindt zichzelf opnieuw uit - De vijfde dimensie wordt zichtbaar (Aartsengel Chamuël - gechanneld door Christoph Fasching)
  Het is deze keer aartsengel Chamuël, de engel van liefde, die contact heeft gezocht met Christoph Fasching om zijn boodschappen door te geven. De aartsengel vraagt ons om onze eigen mooie wereld voor ons te zien. Nadat we deze wereld 'gedroomd' hebben, kunnen we hem met elkaar gaan scheppen, want onze beelden worden gedachten, onze gedachten worden daden en ons handelen schept onze realiteit. Om ons te helpen ons zo'n nieuwe wereld voor te stellen, beschrijft Christoph Fasching tot in detail hoe de wereld eruit kan gaan zien op alle levensgebieden: menselijke relaties, politiek, milieu, onderwijs, wetenschap, enzovoort. In de nieuwe wereld die ontstaat, zijn we nog niet meteen vertrouwd met de nieuwe wetten van het universum. Daarom worden de zeven kosmische wetten uitgebreid beschreven. Aartsengel Chamuël geeft aan dat het belangrijk is dat wij ons hier grondig in verdiepen, want wie de universele wetten kent, kan al zijn levensomstandigheden verklaren en direct veranderen. Christoph Fasching heeft een groot deel van zijn werkzame leven in de verkoopbranche gezeten. Hij volgde een opleiding tot coach en NLP-master en maakte een grote ontwikkeling door op spiritueel gebied. Eerder verschenen van Christoph Fasching De samenleving in 2015 met doorgevingen van aartsengel Gabriël en De terugkeer in het paradijs met doorgevingen van Aartsengel Michaël.
                                  172(8) = Uitgelezen 1994 20 jul 2013 € 8,50 90 266 0381 9 . Engelen onder ons - Hedendaagse ontmoetingen met Hemelse Wezens ( Eric Leijenaar)
  Bestaan engelen nog steeds in het leven van mensen?
  Treden ze nog net zo op als vroeger?
  Zijn er mensen die, vandaag de dag, werkelijk een engel hebben gezien?
  Na het verzamelen en bestuderen van honderden hedendaagse verhalen over engelen kan de auteur die vragen volmondig met ja beantwoorden. Toen de auteur engelenverhalen begon te verzamelen, verwachte hij er niet meer dan enkele tientallen te kunnen krijgen.  Binnen enkele weken waren het er al honderden. In dit boek heeft auteur een selectie gemaakt.
  Hij beschrijft meer dan 200 hedendaagse engelervaringen.
  Ik geloof dat we op de drempel staan van een periode waarin we nog veel vaker dan tot nog toe met engelen te maken zullen krijgen. Ik geloof dat ervaringen met engelen voor veel meer mensen weggelegd zijn dan tot nog toe
                                  173(8) = Uitgelezen 2003 20 jul 2013 € 2,55 90 202 83359 . Visioenen en uittredingen - Openbaring van goddelijke wijsheid ( Jaap Hiddinga)
  Dit we in een bijzondere tijd leven wordt nog eens bevestigd door dit aangrijpende verslag van een ooggetuige in de geestelijke wereld. In Visioenen en uittredingen schetst de auteur Jaap Hiddinga zijn ervaringen, waaruit blijkt dat de mensheid op een belangrijk breekpunt in haar ontwikkeling is aangekomen. Over niet al te lange tijd zullen zich dingen voltrekken op onze planeet die ons huidige voorstellingsvermogen verre te boven gaan. Op zijn 'reizen' door de geestelijke wereld ervaart de auteur hoe perfect alles op elkaar afgestemd is en hoe liefdevol alle ontwikkelingen en evolutieprocessen in de scheppping worden begeleid. Hij krijgt antwoorden op de vele vragen die hij heeft over de bestemming van de mensheid en schouwt de fascinerende samenhangen tussen de zichtbare en onzichtbare werkelijkheid, de aardse en de geestelijke wereld. jaap Hiddinga heeft al vanaf zijn prille jeugd de gave om uit zijn lichaam te kunnen treden, De visioenen die hij tijdens deze uittredingen heeft, kan hij zich bewust herrinneren. Van de meer dan duizend van dergelijke ervaringen heeft hij de meeste opgeschreven. Met de in dit boek bijeengebrachte selectie wordt ons een blik vergund in een wereld die voor de meesten van ons niet toegankelijk is. Recensie(s) De auteur doet in dit boek verslag van zijn buitenlichamelijke reizen naar andere dimensies. Engelen, die zijn reisbegeleiders zijn, onthullen hem door indringende visioenen de geheimen van het leven. Zo is hij getuige van de schepping van universa, leert hij hoe de verschillende dimensies functioneren en interacteren, reist hij door een zwart gat en ontmoet buitenaardsen. Ook ziet hij de grote familiestamboom met de levensvormen die zich in verschillende tijden, dimensies en universa bevinden en terug te voeren zijn op het allerkleinste deeltje, het zogenoemde 'kwantum van licht'. Het boek bevat de apocalyptische boodschap dat de eindtijd voor de aarde en haar inwoners nadert en dat er een overgang zal plaatsvinden naar een andere (hogere) dimensie. De vele rampen (aardbevingen, overstromingen etc.) die de aarde momenteel teisteren zijn daar voorboden van.
                                  174(8) = Uitgelezen 2005 20 jul 2013 € 2,50 90 77247 05 x . Een stem voor hem - Boodschappen van overleden mensen die met ons in contact willen komen en waarin Gods aanwezigheid kenbaar wordt (Maudy Fowler Zitter / Gail Hunt Violette)
  Maudy Fowler is intermediair tussen overleden mensen en hun nabestaanden, die alleen met Gods toestemming met elkaar in contact mogen komen. Deze overledenen doen vanuit de hemel aards werk om de nabestaanden verder op weg te helpen. Maudy ziet zichzelf als een positieve boodschapper. Zij levert mensen 'post' die met Gods toestemming rechtstreeks 'van boven' komt. Dit betekent dat zij persoonlijk niets van iemand weet. Zo is Maudy een stem voor Hem. In dit inspirerende boek is Gods aanwezigheid kenbaar. Je krijgt als het ware een kijkje achter de schermen van de hemel. De informatie is kort, krachtig en liefdevol. Het geeft je aan welke keuzes je in je leven kunt maken en het geeft je inzichten waardoor je de wereld met andere ogen bekijkt. Maudy Fowler heeft de gave om ver buiten de grenzen van de godsdienst te gaan en bereikt de kern van spiritualiteit en het geloof in God: Liefde. Maudy heeft dit boek samen met haar vriendin en co-auteur Gail Hunt Violette geschreven, waarbij Gail de verbinding legt tussen het bovennatuurlijke en het voor menselijke begrippen natuurlijke.
  Recensie(s) De schrijfster is een medium dat haar gave aanwendt om nabestaanden in contact te brengen met overleden dierbaren. Zij doet dit als God haar dat toestaat en verricht haar werkzaamheden ook geheel in dienst van de Heer. De adviezen die zij geeft zijn voor iedere lezer bruikbaar. Zij stoelt de raadgevingen op voorbeelden uit haar praktijk, maar ze zijn algemeen van aard, concreet en pakkend in hun benadering. De ervaringen die zij opdoet bij dit intermediairschap, zijn levendig beschreven en geven handvaten om het leven op een positieve manier te benaderen. De basis voor haar werk is het geloof in God en dit is een rode draad die door het boek loopt. Zij ziet zichzelf als een instrument van God en vraagt ook geen beloning voor haar werk. Het aspect 'liefde' dat zij in haar boek als leidend beschouwt, geeft zij op deze wijze een geheel eigen karakter. Zij verricht haar werk uit liefde voor de mens en met een sterk geloof in God. Door de eenvoud een boeiend geschreven werk dat vlot leest. Met inleiding, inhoudsopgave, nawoord en dankbetuiging
                                  175(8) = Uitgelezen 2008 2 aug 2013 € 11,40 978 90 202 0222 9 . Het Leven (Jaap Hiddinga)

  Interactie tussen de geestelijke wereld en het stoffelijke bestaan

  Wat is leven? Hoe verbinden wij ons met de geestelijke wereld? In dit boek gaat de schrijver in op de wisselwerking tussen de geestelijke wereld en het aardse leven. Veel mensen hebben de neiging om de geestelijke wereld buiten zichzelf te plaatsen en hebben geen idee dat zij er uiteindelijk zelf ook deel van uitmaken. Aan de orde komen geestelijke begeleiders, of engelen en hoe zij om ons heen hun werk doen. Verder laat de schrijver zien hoe het stoffelijke leven een bepaalde vorm van illusie is waarin de mens een schijnwereld heeft opgebouwd. Als men door deze schijnwereld heen kan kijken wordt de goddelijke werkelijkheid zichtbaar en kan men ook verder met het leven op het nieuwe niveau. In het samenspel tussen de geestelijke wereld en het aardse leven wordt de goddelijke werkelijkheid zichtbaar.  Recensie(s) Leven wij werkelijk? Leven wij werkelijk op een dieper en bewust niveau, waarop de essentie van het leven werkelijk gevoeld en ervaren wordt? Vaak komt men pas tijdens een korte vakantie of tijdens een ernstige ziekte tot het besef dat het leven misschien meer zou kunnen zijn. Dit kan bijvoorbeeld in het contact met de natuur zijn, maar ook iets wat met een dieper filosofisch of spiritueel inzicht te maken heeft. We voelen vaak dat er een ongeziene wereld is waarmee we op de een of andere manier in verbinding staan. We noemen dit de geestelijke sferen en alternatieve realiteiten. Dit boek gaat over een ontdekkingsreis naar 'het leven'. Het leven in de stof maar ook in de geest. Hierin kunnen we banden ervaren met zielen of energieen die niet in de stof zijn. We kunnen engelen ervaren, maar wat zijn deze krachten nu werkelijk? Wie zijn onze geestelijke begeleiders en gidsen? De auteur probeert antwoord op deze vragen te geven.

                                  176(8) = Uitgelezen 2009 9 aug 2013 € 12,40 x . De reis naar het licht - 2009 ( Jaap Hiddinga)

  Veel lezers zijn vertrouwd met de boeken van Jaap Hiddinga en zijn uittredingen. Maar vóór deze boeken schreef de auteur ooit nog een ander belangrijk werk De reis naar het Licht. Hierin vertellen de geestelijke begeleiders van de mensheid over de grote tijdscycli, de geschiedenis van de mensheid en haar toekomst in spiritueel opzicht. Vanuit geestelijke zijde wordt ons een diep inzicht gegeven in het leven en hoe de mensheid op een punt staat om ook in deze tijd een transformatie te ondergaan en weer een volgende stap in de ontwikkeling te maken. De mensheid zal zich altijd blijven ontwikkelen totdat alles uiteindelijk terugkeert in het Goddelijke. Deze reis naar het Licht biedt niet alleen diep inzicht maar inspireert ons ook om onze weg met toewijding te vervolgen. Vanuit geestelijke zijde wordt ons een diep inzicht gegeven over de constante ontwikkeling van de mensheid Recensie(s) Vanaf 2003 verschenen van deze auteur (voorheen chemisch ingenieur) acht boeken die zijn gebaseerd op diens uittredingen en visioenen. Dit is een (herziene) heruitgave van een reeds begin jaren '80 van de 20e eeuw onder pseudoniem A. Anaconda verschenen boek. Het onderscheidt zich van de andere door de letterlijke weergave van de ontvangen teksten waarbij de begeleiders van de aarde en de mensheid spreken. Een apocalyptische boodschap over de eindtijd van de aarde en haar bewoners in de zeer nabije toekomst. Deze veranderingen zouden nodig zijn om de aarde en de daarop levende zielen naar een hoger trillingsniveau te tillen. De gemiddelde lezer zal het waarschijnlijk duizelen bij de hiernavolgende stortvloed aan informatie over de reis die de zielen in miljoenen jaren en incarnaties door vele niveaus en sferen nog zullen maken om uiteindelijk terug te keren tot het goddelijke. Interessante materie die tot nadenken stemt, maar door de boodschap niet iedereen zal aanspreken. Eenvoudige, maar verzorgde uitgave

                                  177(8) = Uitgelezen 2011 7 sep 2013 € 0,-
  Free down load
  978 90 484 2129 9 . Wouter en zijn hemelse vriend (Alice Vrebos & Yvonne van Oosterhout
  Wouter en zijn hemelse vriend is een rijk geïllustreerd voorleesboek voor kleuters. Het boek laat kleuters op een eenvoudige wijze kennismaken met geestelijke gidsen (hemelse vrienden), helderziendheid, het leven na de dood, geïnspireerde dromen, geestelijke uittredingen en reïncarnatie, zoals dit alles beschreven is in de boeken van Jozef Rulof. De kleuters horen en zien in dit boek dat ze net als Wouter nooit alleen zijn en altijd kunnen vertrouwen op hun beschermengel die hen helpt, zelfs al kunnen ze die niet zien. Als ze bijvoorbeeld bang zijn in het donker, verdwaald of verdrietig zijn. Wij hebben dit boekje gemaakt omdat we graag de geweldige inzichten en vergezichten die we gekregen hebben door het lezen van de boeken van Jozef Rulof ook aan onze kinderen en kleinkinderen willen doorgeven. We zochten daartoe een vorm die goed aansluit bij de belevingswereld van jonge kinderen die vaak nog heel open en ontvankelijk zijn voor de onderwerpen die in ons boekje beschreven staan en in beeld gebracht zijn. Daarom hebben we korte afgeronde verhaaltjes geschreven en ge-lijks leven van jonge kinderen. We hopen dat we met dit boekje ook andere ouders een middel kunnen aanreiken om op een aanschouwelijke wijze over het leven na de dood te vertellen. Het boekje kan zo vele vragen van jonge kinderen beantwoorden: ‘Waar zijn (mijn overleden) lieve oma en opa, en ons hondje?’ ‘Waar woonde ik mama, voordat ik bij jou in de buik kwam?’ ‘Ben ik altijd een jongetje geweest, papa?’ Je hoort ook wel eens dat jonge kinderen met herinneringen aan vorige levens zeggen: ‘Mijn echte mama zag er anders uit.’ Of ze hebben speciale talenten, opgebouwd in vorige levens. Of ze hebben er angsten aan overgehouden, voor water of dieren bijvoorbeeld. Al deze thema’s worden in ons boekje belicht. Als moeder en oma hebben we met veel plezier aan dit boekje gewerkt en we hopen onze vreugde met jullie te kunnen delen. Alice en Yvonne November 2011
                                  178(8) = Uitgelezen 2004 8 sep 2013 € 3,50 90 77247 28 9 . Over de zin van Leven en dood (Berend Jager) Herziene uitgave van reis door de sferen
  In dit fascinerende boek gaat de schrijver in op de vraag die steeds meer mensen in deze tumultueuze tijd bezighoudt: wat is de zin van het leven? Meer dan veertig jaar heeft hij gezocht naar mogelijke antwoorden op deze kernvraag van het bestaan, zich verdiept in de belangrijkste godsdiensten, in esoterische en gnostieke literatuur, in theosofische en antroposofische geschriften. Theorieën spreken elkaar vaak tegen; de schrijver ontdekte dat de mens, als hij zijn intuïtieve vermogens ontwikkelt, veel antwoorden kan vinden op existentiële vragen en dat meditatie, over dingen die je wezenlijk bezighouden, daartoe een methode is. Steeds meer drong het besef tot hem door dat ingevingen vaak door hoge helpers ingefluisterd worden. Hij gaf ruimte aan die ingevingen en toetste ze aan wat hij als juist ervoer. En zo groeide er in zijn geest een levensbeschouwing en een beeld van de werkelijkheid achter de grens tussen dit leven en het leven hierna, die, hoewel subjectief gekleurd door zijn eigen invulling, wezenlijke universele waarheden bevat. Recensie(s) Velen kunnen niet geloven dat na dit aardse leven alles ophoudt. De auteur was reeds vele jaren op zoek naar de zin van het leven, maar ook van de dood. Op een gegeven ogenblik ziet hij zich zitten op een zandverstuiving en maakt daar in zijn droom kennis met Simon, een geestelijk raadsman (engel), die reeds zeer veel kennis heeft opgedaan in de sferen waar men na de dood in terechtkomt. Met Simon maakt hij een tocht door de diverse sferen van het hiernamaals, maakt kennis met andere hemelgeesten en volgt met hulp van Simon een leerpad. Dit leerpad (evolutiepad) wordt beschreven met telkens verdergaande informatie. Tot slot komt Berend tot de ontdekking dat hij dit alles in een inspirerende droom heeft beleefd. Degenen die op zoek zijn naar de zin van ons bestaan en zich afvragen wat ze na het aardse kunnen verwachten, zullen in dit boek zeer veel informatie vinden. De benadering is vanuit de algemeen christelijke gedachte van de theosofie en de antroposofie en New Age. Het boek is zeer boeiend geschreven in begrijpelijke taal. Er is niet zoveel goede lectuur over dit onderwerp; dit boek springt er uit door niet te zweverig te zijn. De tekst van deze editie is aangepast aan voortschrijdend inzicht; de ontmoeting met de tweelingziel is verwijderd
                                  179(8) = Uitgelezen 2008 8 sep 2013 € 3,- 978 90 259 5901 2 . Uit COMA (Alison Korthals Alies ) Verslag vaan een bijna-doodervaring
  Alison Korthals Altes beschrijft haar ervaringen tijdens een periode waarin ze in coma lag, en in de halfbewuste toestand daarna. Ze vertelt over haar dromen, fantasieën, angsten, pijn en ontmoetingen. Een boek over de grens tussen dood en leven. Kunstenares Alison Korthals Altes belandt na een zwaar auto-ongeluk in een Zuid-Frans ziekenhuis. Ze raakt in coma, maar beleeft tijdens die periode van alles. Ze maakt ons bijvoorbeeld deelgenoot van haar altijd aanwezige zorg over haar dochter, die in de auto naast haar had gezeten. Maar vooral laat de schrijfster zien hoe ze ondanks alles bleef leven. Recensie(s) Kunstenares Alison Korthals Altes beschrijft in dit boek, dat is opgedragen aan haar dochter, haar herinneringen aan de periode dat zij in coma lag en de tijd vlak daarna. Zij laat zien dat een comateuze patiente, ondanks haar bewusteloosheid, toch waar kan nemen. In haar waarnemingen vloeien werkelijkheid en fantasie in elkaar over. Zo speelt het verplegend personeel een rol in haar comawanen. In haar comadromen heeft Alison Altes contact met gene zijde. Haar comadromen lijken voorspellend te zijn. De zorg om haar dochter, die tijdens het zware auto-ongeluk naast haar zat, speelt ook een belangrijke rol. Alison Altes schrijft in eenvoudige taal. Het boek bevat ook gedichten van de hand van de schrijfster; de tekeningen van haar hand die in de eerste druk stonden, zijn achterwege gebleven. Wel zijn er enkele zwart-witfoto's
                                  180(4) Nog Lezen 1975 8 sep 2013 € 4,- 90 6317 521 3 . Kosmonauten op de SinaÏ (zarkon)
   
  Astronomen, milieudeskundigen en geestelijken zijn het er over eens dat wee aan de vooravond van een grote ramp staan, dat aarde en mensheid op de rand van een afgrond wankelen. Wijworden omringd door onheilsprofeten die de naderende ondergang voorspellen. sombere berichten in de pers over steeds dodelijker vernietigingswapens ondermijnen onze gemoedrust. Maar de schrijver van "kosmonauten op de Sinai" liet zich hierdoor niet ontmoedigen. Koel en nuchter stelde hij eenonderzoek in om voor zichzelf de antwoorden te vinden op vragen die de mensheid al eeuwenlang bezighouden. Vragen als: Bestaat er een God en, zo ja, wie of wat is Hij dan? Is Hij eeuwig, in een universum, dat gedoemd is ineen te storten? En: Wat is de mens? Waartoe is hij geschapen en door wie?Wat is de zin van zijn leven en wat zijn zijn kansen op voortbestaan? Zich niet storend aan de traditionele denkbeelden vaagde hj het stof weg, dat eeuwen van interpretatie en overlevering op de heilige geschriften der godsdiensten hadden doen neerdalen.Zijn heldere, oorspronkelijke geest liet licht schijnen op plaatsen, die voorheen in het duister gehuld waren en jij kwam tot de conclusie dat goden de aarde bezochten en dat dit slechts het begin was! Wat dedn die goden hier, waarom bemoeiden zijzich met de mens, waarom trachten zij hem te begeleiden enwat ging er verkeerd? Tenslotte stelde hij nog een vraag, deze: Hoeveel tijd nog is de mensheid gegeven? Het antwoord was verbijsterend: een grimmige conclusie, die schokt en ontstelt, maar tegelijkertijd nieuwe hoop geeft.
                                  181(8) = Uitgelezen 2009 5 oct 2013 € 8,- 978 90 202 0321 9 . Goddelijk Bewustzijn in de mens - Oorsprong, ontwikkeling en vervulling (Jaap Hiddinga)
  Veel mensen hebben wel eens een ervaring gehad die hen uittilden boven hun normale doen en hun een gevoel van verbondenheid met het hele leven gaf. Zo'n ervaring van Goddelijk bewustzijn in jezelf kan elk moment plaatsvinden: bij een speciale gelegenheid, in de natuur, of gewoon spontaan in het leven. In het verleden werden de wereldreligies uit dergelijke ervaringen geboren, maar hoe beleven we dit nu? De schrijver kreeg in zijn visioenen en uittredingen een compleet beeld te zien van de oorsprong, de ontwikkeling en de toekomstige vervulling van het Goddelijke bewustzijn. De mens maakt nu een evolutie door in het werkelijk beleven van het Goddelijke in hemzelf, hetgeen tevens bijdraagt aan een verdere ontwikkeling van Goddelijk bewustzijn in de toekomst. Alles is niet alleen doordrongen van Goddelijk bewustzijn maar wij dragen met ons persoonlijk bewustzijn hieraan bij. Recensie(s) De auteur heeft de gave dat hij door middel van uittredingen bijzondere visioenen krijgt en ervaart over het leven, de mens en God. In dit boek beschrijft hij negen visioenen. Elk visioen geeft inzicht in de oorsprong, de ontwikkeling en vervulling van het goddelijk bewustzijn dat in elk mens aanwezig is. De belangrijkste boodschap die de lezer meekrijgt, is ervoor te waken je niet vast te zetten met dogmatische religieuze opvattingen. De mens is heel goed in staat om zichzelf te bevrijden zonder tussenkomst van een verlosser die buiten hemzelf staat. Alleen dan is een doorbraak mogelijk naar een goddelijke bewustzijn. Net als in vorige boeken van de auteur beschrijft hij wederom visioenen met voorstellingen van de toekomst van de aarde en de mens.
                                  182(8) = Uitgelezen 2008 26 oct 2013 € 4,- 978 90 202 02182 . Hemelse boodschappen - Influisteringen van engelen en gidsen (Maudy Fowler en Gail Hunt Violette)
  Hemelse boodschappen is het ware verhaal over de paranormaal begaafde Maudy Fowler, die via overledenen boodschappen van engelen en gidsen ontvangt. Samen met co-auteur Gail Hunt Violette heeft zij een zelfhulpboek geschreven dat met zijn positieve boodschap een sterke stimulans kan zijn voor spirituele groei en bewustzijnsontwikkeling. In simpele voor iedereen toegankelijke bewoordingen vertaalt Maudy de diepe inzichten en levenswijsheden die ze vanuit de hogere wereld krijgt ingefluisterd naar de alledaagse praktijk. Zo is een boek ontstaan gebaseerd op de kracht van positief denken, eenvoud en gezond verstand en over hoe je deze waarden in je leven gestalte kunt geven.
  De hemelse wijsheid van engelen en gidsen vertaald naar de praktijk van het dagelijks leven.
  Maudy Fowler is geboren en getogen in Nederland; haar ouders waren afkomstig uit voormalig Nederlands-Indië. Al van haar 11e is zij zich bewust van haar gave en helpt zij mensen om verder te komen op hun levensweg. Ze woont nu in de VS.
  Gail Hunt Violette, Amerikaanse van geboorte, is kunstenaar en heeft 20 jaar in het godsdienstonderwijs gewerkt. Ze ontmoette Maudy in 2000 en samen reizen ze nu door de VS en Europa en geven presentaties. Ze zijn geregeld in Nederland. (www.maudy.com)
  De auteur bezit de gave om via overledenen boodschappen van engelen te ontvangen. In het boek beschrijft zij de spirituele wet die gebaseerd is op de zeven pilaren van liefde, eer, respect, geduld, moed, vergeving en geloof. De auteur stelt dat als je in deze wereld van leren en keuzes maken, de uitgangspunten van de spirituele wet volgt, er wonderen kunnen ontstaan. De wet is daarmee een richtlijn voor het leven en een geschenk uit de hemel. In het boek staan heel veel voorbeelden over de wijze waarop de auteur met deze wet werkt en hoe zij mensen heeft kunnen helpen met haar hemelse boodschappen. Tegelijkertijd inspireert zij de lezer ook zelf ontvankelijk te worden voor hemelse boodschappen. De weg daar naartoe is om het positieve toe te laten in je leven door positieve gedachten te koesteren, en dit te versterken door liefde voor jezelf en de kracht van het gebed. Het is verder van belang om het verleden los te laten en God toe te laten om de boodschappen te ontvangen. Op deze wijze kun je het leven niet tegen je, maar voor je laten werken.
                                  183(4) Nog Lezen 1989 26 oct 2013 € 0,50 90-6229-024-8 . Helder sterven (Jan Karel Hylkema)
  H
  elder Sterven is in feite een praktische gids voor het leven. Bij veel mensen bestaat nog een grote angst voor sterven en de dood, ook al zullen zij zich daarvan niet dagelijks bewust zijn. Deze angst maakt niet alleen het uiteindelijke stervensproces onnodig moeilijk; ook veel gewonen levenssituaties zullen aan helderheid verliezen doordat zij besmet zijn met dezelfde angst. Sterven is in essentie niets anders dan loslaten. Wie gedachten, gevoelens en verlangens uit voorbije momenten niet los kan laten, staat daarmee de heldere aanvaarding van heden en toekomst in de weg. In feite is daarom elk moment een stervensmoment. Helder sterven laat de consequenties zien van een levensinstelling die het sterven aanvaardt als het moment bij uitstek waarop de mens zijn lot in handen kan nemen. Dit boek gaat ovr wat sterven is, wat erbij gebeurt en hoe de mens dit proces gedurende zijn leven kan sturen en beinvloeden. De auteur beseert zich op inzichten en ervaringen van recent onderzoek en moderne therapeutische methoden, en laat zich bovendien mede inspireren door stervensinstructies uit de boeddhistische traditie.
                                  184(8) = Uitgelezen 1985 1 nov 2013 € 10,- 90-70688-06-9 . God straft nooit! - Gesprekken met verdwaalde zielen over hun belevenissen vroeger en nu (Towie Maris)
  U vindt in dit boek een reeks uitermate boeiende discussies die Towie Maris onder hogere leiding heeft mogen hebben met zielen die in hun aardse leven op zeer verschillende gebieden de menselijkheid hebben vergeten. Zij vertellen over hun aardse, maar ook over hun tegenwoordige belevenissen (aan Gene zijde). Het is altijd weer spannend langs welke weg zij tot een bepaald inzicht komen en hoe zij verwerken, wat ze veleven. Het kan niet anders of vele mensen moeten door dit boek geboeid worden en mogelijk ook de anderen om hen heen en zichzelf beter gaan begrijpen. Moge dit er toe leiden, dat er mensen gespaard worden voor deze toestand in de duistere gebieden, die geen straf inhoudt maar wel een laatstse en hevige poging is om de ziel in het spoor naar het gelukt te brengen.
                                  185(8) = Uitgelezen 2205 7 nov 2013 € 6,- 90 202 8373 1 . Man vrouw en zielenbewustzijn - 2005 ( Jaap Hiddinga)

  Man, vrouw en zielenbewustzijn is een boek dat de relatie met onze partner en de medemens vanuit een diep zielsniveau belicht. We kennen allemaal onze gevoelens, hoop en gedachten over liefde maar wat gebeurt er nu werkelijk met ons? Wat is aantrekkingskracht en waarom voelen we liefde voor die ander? Wat is een tweelingziel en wat is een complementaire ziel? Omtrent al deze en andere diepgaande vragen zoals de invloed van seksualiteit in ziel en lichaam wordt een dieper inzicht gegeven vanuit de geestelijke wereld via de uittredingen van de schrijver. Recensie(s) In dit boek doet de auteur verslag van astrale reizen die hij onder begeleiding van een engel heeft gemaakt. Tijdens deze reizen wordt hem in bijzondere visioenen duidelijk gemaakt waar het echt om gaat in relaties en wat echt ten grondslag ligt aan de aantrekkingskracht tussen man en vrouw. Mensen worden tot elkaar aangetrokken om een bepaalde zielenopdracht uit te werken: het vinden van liefde tot God via de andere ziel. Of gewoonweg het goddelijke leren zien en ervaren in de partner. In dit boek wordt verder ingegaan op o.a. de geestelijke en spirituele verschillen tussen man en vrouw, het verschijnsel van tweelingzielen en seksualiteit. Homoseksualiteit komt slechts zijdelings aan de orde. Interessant boek waarin m.n. de energetische beschrijvingen van de ziel, mensen, evolutiegolven etc. indrukwekkend

                                  186(8) = Uitgelezen 2006 7 nov 2013 € 6,- 90 202 8413 4 . Conceptie geboorte en leven - 2006 ( Jaap Hiddinga)

  Daartoe uitgenodigd door de vele vragen naar aanleiding van zijn eerdere boeken is de auteur op zoek gegaan naar antwoorden vanuit het oogpunt van de ziel over het conceptieproces, de geboorte, het leven en het sterven. Via uittredingen heeft hij totaal nieuwe informatie mogen ontvangen over onderwerpen als klonen, IVF, gewelddadige conceptie, tweelingen, de invloed van de energie van Liefde op de conceptie en allerlei andere onderwerpen die een bepalende factor zijn in ons leven. Een boek voor eenieder die geïnteresseerd is in de spirituele kant van het leven en meer te weten wil komen over de geestelijke aspecten van conceptie, geboorte en leven. Recensie(s) In dit boek beantwoordt hij de vraag welke rol processen van de ziel spelen in grote gebeurtenissen als conceptie, geboorte, het leven en het sterven. Daarbij is het doel van de ziel altijd het opdoen van nieuwe ervaringen en zo lessen te leren die voor de huidige persoonlijkheid niet altijd goed te begrijpen zijn, b.v. in het geval van miskraam, abortus, verkrachting, wiegendood, etc. De engelen laten hem zien wat het doel van de conceptie en in bredere zin van de schepping in z'n geheel is: bezieling van de materie. Bijzonder is dat hij ook ongewone concepties zoals klonen, IVF en draagmoederschap behandelt en een lans breekt voor het concept van het stoffelijke sterven als een geboorte in de geest. De toon waarop hij deze ongewone materie beschrijft, is serieus en integer, en begrijpelijk voor een breed publiek. Een boek dat een antwoord geeft op vragen over de zin en betekenis van leven, lijden en sterven. Op het verzorgde omslag staat een mandala in roze en groen.

                                  187(8) = Uitgelezen 19 27 dec 2013 € 22,50 Nog kopen . Hemels aarden (Sigrid Karssens)
  Sigrid Karssens beschrijft in dit boek haar weg in het openen van nieuwe bewustzijnsvelden. Zij doet dat met steun van haar begeleiders, de lichtwereld en met behulp van de Healing Arts-remedies. Tijdens uittredingen in de nacht en heldere waarnemingen overdag verkent zij andere werelden. Dit boek geeft informatie over werkelijkheden, waar fijnstoffelijke wezens leven, van draken, Verrezen Meesters tot buitenaardse volken. Haar bijzondere ervaringen zijn verstrekkend, verhelderend en soms ook vermakelijk. Op uitermate vlotte wijze beschrijft zij een multidimensionale wereld die voornamelijk in sprookjes, legendes en sciencefiction bestaat maar die voor haar realiteit is. Sigrid beschrijft vier jaren van haar leven. Jaren waarin ze regelmatig, soms dagelijks als in een dagboek, nieuwe ervaringen en opgedane inzichten verwerkte. Alles berust op haar eigen waarheid, niets is verzonnen. Dit boek is een wezenlijke bijdrage aan aarde en kosmos voor 2012 en beyond. Reis mee op de nieuwe bewustzijnsvelden en ontdek je eigen multidimensionaliteit. Maak kennis met je aardse of buitenaardse parallelle levens en ervaar heelheid en eenheid in verbinding met Moeder Aarde. Laten we gezamenlijk een hemelse aarde creëren!
                                  188(8) = Uitgelezen 2004 21 nov 2013 € 9,50 90 202 83545  . Engelen en visioenen - 2004 ( Jaap Hiddinga)

  Dit boek bevat diepgaande lessen die aan de auteur werden geopenbaard tijdens zijn uittredingen. Deze lessen zullen heel veel mensen aanspreken omdat weliswaar vanuit een hoger perspectief, maar toch in eigentijdse bewoordingen wordt ingegaan op situaties die we elke dag meemaken in onze samenleving. Op vragen over onderwerpen als zelfmoord, euthanasie, omgaan met het dieren- en plantenrijk en liefde worden heldere en duidelijke antwoorden gegeven. Recensie(s) Na het schrijven van zijn eerste boek 'Visioenen en uittredingen'* kreeg de auteur zoveel reacties van lezers en informatie tijdens nieuwe uittredingen, dat hij besloot ook deze ervaringen te bundelen. In een selectie van twintig visioenen schetst hij de grote samenhang tussen wat wij mensen zien en de (voor de meeste mensen) onzichtbare schepping. Hij gaat ervanuit dat de tijd is aangebroken waarbij de goddelijke geest direct de verbinding aangaat met de mens. Veel van zijn vragen over de bestemming van de mensheid worden tijdens zijn schouwen beantwoord. Onderwerpen als o.a.: de overgang en het heelal, de schepping, evolutie en manifestatie van God, het ervaren van de tijd, lessen in liefde, de natuur, planten en dieren en hun verhouding tot de mens, de weg van de ziel, het einde van de evolutie in de neutrale zone komen aan de orde. Zijn verslaggeving blijft neutraal en wordt achteraf niet toegelicht of gedetailleerd uitgelegd om subjectiviteit te voorkomen. Het is boeiend deze openbaringen over de evolutie van de ziel te lezen, hoewel men de auteur op zijn woord zal moeten geloven. De fraaie omslagillustratie: 'Awaiting the dawn' van G. Williams (een vrouwelijke engel met staf in een rotsig landschap in paars-roze tinten) zal veel lezers aanspreken

                                  189(8) = Uitgelezen 2006 21 nov 2013 € 8,75 x . De Verwarde Mens - 2006  ( Jaap Hiddinga)

  Zin en betekenis van psychische stoornissen. De hersenen besturen niet alleen onze lichaamsfuncties, maar be loeden ook ons gevoelsleven en ons denken. Wat gebeurt er als de hersenen niet meer goed functioneren? Welke invloed heeft dit op ons zielenleven en ons gedrag? Een groot deel van de mensen is momenteel bijvoorbeeld chronisch depressief. Waarom is dat zo en wat kunnen we eraan doen? Wat gebeurt er in het lichaam van iemand met Down-syndroom of Alzheimer? Hoe functio-neert de ziel in een lichaam dat psychoses heeft? Wat is het verschil tussen een psychotische ervaring en een mediamieke ervaring? Vanuit zijn unieke spirituele invalshoek en zonder een diagnose te stellen of te oordelen bespreekt de auteur deze en andere vragen rond het thema 'de verwarde mens'. Een visie op psychische stoornissen vanuit de Geestelijke wereld Recensie(s) De auteur (chemisch ingenieur) kreeg in 1993 een eerste visioen via uittreding in de geestelijke wereld, daarin begeleid door engelen. In dit boek beschrijft hij zijn uittredingservaringen en inzichten daarmee opgedaan in relatie tot het functioneren van de menselijke hersenen en stoornissen die een verband daarmee hebben zoals onder meer psychosen, chronische depressies en de ziekte van Alzheimer. Hem wordt duidelijk dat vanuit de ziel gekozen kan worden voor bepaalde geestelijke ervaringen in het menselijk lichaam, waardoor een bepaalde betekenisvolle opdracht voor de eigen ziel of die van anderen vervuld kan worden. De meeste hoofdstukken beginnen met een korte inleiding of vraag van de auteur, vervolgens wordt het visioen beschreven dat antwoord daarop geeft, waarna de auteur afsluit met enkele bespiegelende conclusies. Bevat voor- en nawoord en inleiding. Omslag van schildering in roodtinten met stralend wit licht. Verhelderend boek voor geinteresseerden in betekenis en inzichten vanuit de geestelijke wereld die uit visioenen voortkomen met betrekking tot psychische verstoringen.

                                  190(8) = Uitgelezen 2010 21 nov 2013 € 8,75 x . Bronnen van inspiratie - 2010 ( Jaap Hiddinga)

  Waar komt inspiratie vandaan? Is zij altijd gewenst? Hoe gaan we daar als mens mee om? In dit boek worden alle aspecten van inspiratie, mediamieke gaven en hooggevoeligheid besproken. We zijn vaak kritisch over wat anderen zeggen, maar informatie uit de geesteswereld nemen we klakkeloos aan. Er zijn ook kwaadwillende bronnen en daarom is het belangrijk om een goed onderscheidingsvermogen te ontwikkelen. De schrijver geeft door middel van zijn uittredingen inzicht in de interactie van de verschillende bronnen met de mens en hoe we op een goede manier hiernaar kunnen leren luisteren. Ook veel jongeren zijn hooggevoelig. Vaak worden zij bestempeld als indigo- of nieuwetijdskinderen, maar wat ervaren zij nu echt? De schrijver geeft waardevolle tips hoe we onze kinderen beter kunnen begrijpen en hoe we antwoord kunnen geven op de vele vragen die zij hebben. Waardevolle inzichten in goede en slechte bronnen van inspiratie Recensie(s) Dit tiende boek van de auteur over paranormale onderwerpen geeft uitleg en goede raad aan mensen, die met mediamieke gaven worden geboren of deze tijdens de jeugd ontwikkelen.De schrijver put uit zijn eigen ervaringen en geeft veel voorbeelden uit de intense en veelzijdige leerschool, die hij zelf heeft doorlopen. Hij geeft beschrijvingen van uittredingen en visioenen en de consequenties daarvan voor zijn feitelijk handelen en zijn verantwoordelijkheid voor het gewone leven in de wereld. Zijn schrijfstijl is duidelijk, eenvoudig en maakt deze soms ingewikkelde materie goed te begrijpen.

                                  191(4) Nog Lezen 1984 15 dec 2013 € 10,- 90 70554 11 9 . De Kosmologie van Jozef Rulof
                                  192(8) = Uitgelezen 1994 29 dec 2013 € 7,50 90 202 8048 1 . Sterven kan ook anders (Angelica Roquas)
  Langzamerhand raakt de dood uit de taboesfeer en worden sterven en de voorbereiding daarop bespreekbare onderwerpen. Hoe je ook denkt over een eventueel voortbestaan na de dood, het op een goede manier afscheid nemen van het leven is op zich de moeite waard om bij stil te staan. Dit boek is gebaseerd op de veronderstelling dat het 'leven' met de dood niet is afgelopen, maar in een andere werkelijkheid verdergaat, een werkelijkheid die volgens de auteur even 'tastbaar' blijkt te zijn als het leven hier en nu. Om ons op dat andere leven te kunnen voorbereiden is dit boek geschreven. Sterven kan ook anders bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat over de voorbereiding op de dood, in bet tweede gedeelte wordt gesproken over wat er tijdens het stervensproces gebeurt en in het laatste deel wordt ingegaan op het leven na de dood, als de grote overgang eenmaal achter de rug is. Het bijzondere aan dit boek is dat de lezer een blik wordt gegund in het leven aan gene zijde, doordat een deel van dit boek mediamiek tot stand is gekomen. Recensie(s) : De auteur is er door haar mediamieke ervaringen van overtuigd dat sterven op aarde tegelijkertijd geboren worden in een geestelijke dimensie inhoudt. Het boek bestaat uit ij delen: het naderen van de dood: dood en transformatie; en leven na de dood. Ieder deel is onderverdeeld in de zienswijze en ervaringen (waarvan vele opgedaan in weekend-workshops) van de schrijfster, readings, meditaties en rituelen, met als doel het 'ongekende' te leren herkennen. De ervaring van de dood te veranderen in een ervaring van transformatie, inwijding en verheerlijking. De auteur is in staat de lezer op alle mogelijke manieren direkt te betrekken bij dit onderwerp. Van enkele 'readings' (zien welke invloeden de zielereis van een mens heeft gehad in ruimte en tijd) lijkt het of ze enigszins willekeurig tussen de stof zijn geplaatst. Bestemd voor mensen die zichzelf beter willen leren kennen en de moed hebben zich te verdiepen in het mysterie van de dood.
                                  193(8) = Uitgelezen 1973 3 jan 2014 € 8,50 90202 48219 . Helder Weten (Gijsbert van der Zeeuw)
  In Helder weten geeft Van der Zeeuw een filosofische visie die gebaseerd is op zijn eigen opmerkelijke ervaringen. Van der Zeeuw leefde namelijk eigenlijk in twee werelden tegelijk, in de gewone en in een onstoffelijke. In zijn heldere verteltrant zet hij zijn bijzondere weten voor ons neer. Als de standpunt van helderzienden op kleine punten soms uiteenlopen, is dit volgens de auteur te wijten aan de verschillende persoonlijk gekleurde interpretaties. Van verschillende zangers klinkt dezelfde muziek ook steeds iets anders. Dit boek kan steun bieden aan hen die twijfelen aan de eigen, op religieuze of intuïtieve ervaringen gebaseerde opvattingen. Het geeft een diep perspectief aan het leven. in deze reeks verschenen van Van der Zeeuw verder nog: Helderziendheid in ruimte en tijd en Wonderen of wetten. Recensie(s): De zeer bekende en verfijnde paragnost Gijsbert van der Zeeuw (1912-1981) was voor velen die geïnteresseerd zijn in het spirituele bestaan van de mens een leidsman. Door zijn helderziendheid en het vermogen zijn bewustzijn los te maken van zijn lichaam, het z.g. uittreden, kwam de auteur in contact met de niet materiële sferen, waar het leven na de dood gewoon doorgaat. Hij vertelt van zijn ontmoetingen in deze sferen, ook door middel van dromen en séances op een overtuigende manier, vooral ook door de bescheidenheid van toon èn de zekerheid en vanzelfsprekendheid die dit alles voor hem had. Ook voor degene die niet vertrouwd is met de gedachte aan het ijlere trillingsgetal van de stof dat een wereld is op zichzelf, of die de spiritistische opvattingen en de gegevens uit de parapsychologie niets zegt, kan dit boek de aanzet zijn tot een andere kijk op de wereld. Pocket-editie met een modern rose-paars omslag, normale druk.
                                  194(8) = Uitgelezen 2013 19 jan 2014 € 9,- 978 90 78070 49 8 . De 12de Planeet (Zecharia Sitchin)
  In dit revolutionaire boek, resultaat van een dertigjarige studie, heeft de schrijver oeroude teksten, kosmologiën en pas ontdekte kaarten van ruimtevluchten naar de Aarde bijeen gebracht… om tot de schokkende conclusie te komen dat wij afstammelingen zijn van de Nefilim, een superieur ras op Mardoek, de twaalfde planeet. Recensie(s): Dit boek werd bij verschijning in 1976 (in Amerika) een briljante combinatie genoemd van geschiedkundige, archeologische, astronomische, mythologische en bijbelse informatie. De auteur toont overtuigend aan dat het begin van de Soemerische beschaving, 3800 v.Chr., met een plotselinge onwaarschijnlijk hoge cultuur in bouwen, aardewerk en muziek maken, metaal verwerken, geneeskunde, kookkunst, rechtspraak, textielindustrie en zeevaart moet zijn gestimuleerd door astronauten die in het olierijke Mesopotamie een brandstof-station hadden gevestigd. Op duizenden kleitabletten werd een compleet planetarium met aanvliegroutes en planeetbewegingen vastgelegd. Deze kennis was voor de lokale mens van generlei waarde, maar ze biedt hedendaagse astronomen een volstrekt aannemelijke verklaring voor het ontstaan van ons zonnestelsel, inclusief het bestaan van een grote, bewoonde planeet die met een verre omloop van 3600 jaar de aarde aandoet. De 'goden' lijken in families verwant maar soms ook bitter verdeeld. Hun onderlinge conflicten worden in talloze heilige mythen (Vedisch, Egyptisch, Babylonisch, Grieks) vergelijkbaar beschreven. Met zeer veel zwartwitillustraties wordt Sitchins hypothese uiterst aannemelijk gemaakt.
                                  195(8) = Uitgelezen 2005 19 jan 2014 € 13,90 90 202 83987 . Eindtijd of overgang - 2005  ( Jaap Hiddinga)

  Veel mensen hebben een diepgaand gevoel over komende veranderingen. De afgelopen decennia zijn er vele ideeen geformuleerd en voorspellingen gedaan over wat ons in de nabije toekomst te wachten staat. Velen denken dat deze veranderingen gepaard zullen gaan met allerlei rampen. Maar wat is de werkelijke betekenis van de huidige overgang? In een aantal diepgaande ervaringen die aan de auteur werden geopenbaard tijdens zijn uittredingen werd hem een blik gegund in de nabije toekomst. Een toekomst waarin vele veranderingen zullen plaatsvinden, die grootser zijn dan wij voor mogelijk houden, maar ook anders zijn dan wij vermoeden. Het is een boek vol hoop voor de gehele mensheid, want de toekomst is een toekomst voor iedere ziel in Gods hand. Recensie(s) Het journaal wordt gedomineerd door apocalyptisch aandoende berichten over natuurrampen die elkaar in snel tempo opvolgen. Volgens de auteur is er een ingrijpend spiritueel proces gaande waarbij de aarde en mensheid zich op een kantelpunt bevinden. Er is sprake van een transitie naar een volgend evolutiestadium waarbij de overgang enorm gewelddadig en ingrijpend verloopt. Het betekent dat de aarde zoals we deze kennen zal sterven, maar elders op een hoger trillingsniveau wordt opgebouwd. Een kleine groep mensen zal het overleven en overgaan naar die andere aarde om daar een nieuwe en spirituele samenleving op te bouwen. Ook in dit boek zijn de beschrijvingen en theorieen over de (spirituele) wereld gebaseerd op de visioenen van de auteur die inmiddels ook internationaal belangstelling geniet. Hoewel de materie fascinerend is, blijft de lezer met veel vragen achter

                                  196(8) = Uitgelezen 2013 26 jan 2014 € 12,99 978 9020208764 . Wat gebeurt er als je doodgaat? (Hans Stolp)
  Wat gebeurt er als je doodgaat? De reis stap voor stap beschreven. Als iemand sterft, ziet hij zijn lichaam wegglijden. Anders dan de achterblijvenden denken, is dit een moment van diepe vreugde: de gestorvene ervaart nu dat de geest sterker is dan de materie en dat hij leeft, ook al is zijn lichaam hem ontvallen. Bij het sterven wordt hij bijgestaan door gestorven geliefden en engelen. Daarna volgt het levenspanorama, de reis door de astrale wereld en de intrede in de zeven sferen van de lichtwereld. In dit boek wordt die reis van stap tot stap beschreven. Recensie: De auteur schreef een groot aantal boeken, gebaseerd op de zienswijze van het esoterische christendom, met veel invloeden uit de theosofie en vooral de antroposofie in de persoon van Rudolf Steiner. Dit bijzondere boek vertelt over het stervensproces en de reis die een overledene maakt, nadat het aardse leven is afgesloten. Die innerlijke weg wordt gekenmerkt door loutering, een toenemende zelfkennis en transformatie. De reiziger krijgt in deze geestelijke wereld begeleiding van engelen en andere lichtkrachten en gaat door vele sferen in de astrale wereld, tot aan de uiteindelijke lichtwereld. De onvermijdelijke vraag doet zich voor, waar deze bijzondere kennis en inzichten vandaan komen en welke bronnen zijn geraadpleegd. Met name het tweede gedeelte van het boek, waarin de verschillende stadia van de lange reis zeer gedetailleerd wordt beschreven, vraagt van de lezer een zekere mate van inwijding, een (goed)gelovige houding of noopt tot de aanschaf van een eerder boek van de schrijver, waarnaar hij expliciet verwijst. Voor geïnteresseerden in leven na de dood is dit boek uniek. Het is geschikt voor lezers die al eerder kennismaakten met spirituele zienswijzen.
                                  197(8) = Uitgelezen 2000 26 jan 2014 € 13,95 978 90 202 8217 7 . Omgaan met gestorvenen - Leven voorbij de dood (Hans Stolp - Margarete van den Brink)
  Wanneer iemand met wie we verbonden zijn sterft, komen er vragen op ons af als: Waar is de ander nu? Is er leven na de dood, en zo ja, hoe ziet dat er dan uit? Is de verbinding tussen mij en de ander nu definitief verbroken of blijft er ook nu nog een vorm van contact en een verbinding in liefde mogelijk? Niet alleen in de oosterse traditie, ook in de westerse spiritueel-christelijke traditie is er van oudsher veel bekend over het nieuwe leven dat de gestorvene na de dood binnentreedt. De dood wordt gezien als een geboorte, als het begin van een nieuw leven in de geestelijke wereld. In dit boek vertellen Hans Stolp en Margarete van den Brink hoe het verdergaande leven in de geestelijke wereld voorbij de dood er volgens die esoterische traditie uitziet. Zij laten zien welke ontwikkeling de gestorvene in dat nieuwe leven doormaakt en hoe hij of zij stap voor stap toegroeit naar de steeds verdere ontplooiing van het geestelijke lichtwezen dat ieder mens in werkelijkheid is. Op die reis door de geestelijke wereld blijft de relatie van de overgegane met de achtergeblevenen bestaan. Die relatie wordt gesteund en gedragen door de liefde die haar of hem vanaf de aarde wordt toegedragen. Zij kan echter ook gehinderd worden door de onmacht, de woede of het niet loslatende verdriet van hen die achterbleven. Meer dan wij beseffen kunnen wij, die achterblijven, invloed uitoefenen op die tocht en dus op het leven van hen die in het hiernamaals verblijven. Omgekeerd hebben degenen die na de dood in de geestelijke wereld leven grote invloed op de weg die wij mensen hier op aarde gaan. 'Omgaan met gestorvenen' sluit qua inhoud perfect aan bij mijn boek 'Opengaande Vergezichten, als oudere mensen sterven gaan'.
                                  198(8) = Uitgelezen 1991 26 jan 2014 € 5,- 90 6291 628 7 . Naar het hiernamaals en terug - Verslag van bijna-dood-ervaringen (P. van de Eijk)
  Van de duizende Nederlanders die de dood voor ogen hebben gehad, vertelt een aantal later in die benarde situatie hoogst opmerkelijke dingen te hebben beleefd; ze hadden een bijna-dood-ervaring. Deze was verre van schrikwekkend, integendeel: zij verhalen van een 'allesomvattende liefde' een 'totaal begrijpen' en de mooiste vergezichten die hen ten deel zijn gevallen. Ze werden geconfronteerd met ontmoetingen met overleden familieleden en koesterden zich in een haast onbeschrijfelijke vredigheid. Doven blijken tijdens hun bijna dood ervaring weer te kunnen horen, blinden weer te kunnen zien. Deze bijna dood ervaringen komen steeds weer aan de oppervlakte nu mensen die ermee te maken hebben gehad weten dat ze sireus worden genomen. In dit boek komt een aantal mensen aan het woord dat zo'n ervaring aan den lijve heeft ondervonden. Hun verhalen zijn verschillend, maar ze hebben één ding gemeen, het heeft een immense verandering in hun leven teweeggebracht. Ten goede wel te verstaan. Ook is de mening over bijna dood ervaring gepeild van wetenschappers die geboeid zijn geraakt door het fenomeen, waarvan het bestaan door niemand meer in twijfel wordt getrokken. Ook dit boek kan geen antwoordt geven op de vraag of het gaat om hoogstpersoonlijke belevenissen of om een universele werkelijkheid. Maar het zoeken naar een antwoordt is een boeiende journalistieke speurtocht naar vragen die een ieder bezighouden.
                                  199(8) = Uitgelezen 2004 26 jan 2014 € 5,- 90 5179 181 x . Mijn Leven - Mijn Leerschool (Paula Schirmer)
  Paula Schirmer (1946) uit Zaandam is een bijzonder medium. Ze combineert het doen van helderziende waarnemingen met het tekenen van portretten van overledenen. Paula legt contact met gestorvenen en tovert hun gelaat in sneltreinvaart op papier. Onderwijl geeft ze nabestaanden informatie over de overleden dierbare die heel karakteristiek voor hem of haar is en geeft ze boodschappen uit onstoffelijke wereld door. In haar eerste boek, 'Mijn leven, Mijn leerschool', vertelt Paula in het kort haar levensloop. Gebeurtenissen die haar gevormd hebben tot de persoon die ze nu is passeren de revue, met als doel de lezer te laten zien dat alles in het leven een positieve bedoeling heeft. Het eerste hoofdstuk bevat een sfeerverslag van een openbare avond van Paula. Het geeft een goed beeld van de manier waarop Paula werkt. In de rest van het boek komt Paula zelf aan het woord. De eerste hoofdstukken beschrijven belangrijke gebeurtenissen uit haar leven. In de daarop volgende hoofdstukken geeft ze uitleg over verschillende spirituele disciplines. Recensie: Dit boek is vooral het verslag van het leven en de werkwijze van de auteur die een bekend tekenmedium en regressietherapeut is. Deze bijzondere vorm binnen het mediumschap houdt in dat de auteur (vooral gezichten van) overleden personen natuurgetrouw en herkenbaar kan tekenen. Vervolgens communiceert ze de bijbehorende boodschappen naar degene voor wie de boodschap bestemd is. Het boek bevat talloze praktijkvoorbeelden waarin haar werkwijze wordt toegelicht en hoe ze mensen helpt. Daarnaast wordt ook in algemene zin ingegaan op de spirituele wereld. Uitgelegd wordt bijvoorbeeld hoe je contact kunt maken met je eigen geleidegids of hoe je zelf kunt leren magnetiseren. De auteur is opgeleid door de bekende en inmiddels overleden regressietherapeut Jan Kleyn.
                                  200(8) = Uitgelezen 2002 9 apr 2014 € 9,50 90 75636 42 3   . Het Hathor Materiaal - Berichten van een verlichte beschaving (Tom Keyyon & Virgina Essene)
  Het in dit boek opgenomen materiaal is afkomstig uit een ongebruikelijke bron: een groep interdimensionale wezens die samen bekendstaan als de Hathors. Deze wezens, die beweren in de vierde dimensie van ons universum te wonen, zijn onze oudere broers en zusters in bewustzijn en ze zijn al millennia lang betrokken bij de mensheid. In het oude Egypte bijvoorbeeld, werkten ze via de vruchtbaarheidscultus van de hemelgodin Hator. Zij zijn meesters van klank en energie. Tom Kenyon werd enkele jaren geleden in een meditatie onverwacht benaderd door deze wezens, die hem verzochten dit boek te schrijven. Hij bleek dit zelf niet te kunnen zonder verlies van zijn concentratie, en het was de samenwerking met Virginia Essene die uiteindelijk dit boek opleverde. De Hathors hebben herhaaldelijk gezegd, dat ons menselijke gevoel een belangrijk aspect is van bewustzijnsontwikkeling. Let vooral op je gevoelsreacties naar aanleiding van hun woorden en ideen. Zie ze niet alleen als intellectuele concepten, maar voel veeleer de weerklank ervan in je eigen hart en geest. Voor Tom Kenyon zijn de Hathors werkelijk de meest liefdevolle en krachtige wezens die hij ooit heeft ontmoet. Recensie: Dit boek is de nieuwste loot aan de steeds dikker wordende stam van publicaties met gechannelde boodschappen van interdimensionele wezens, hier die van de Hathors via het medium Tom Kenyon. Deze groep beschouwt zich als spirituele metgezellen van de mensheid, die ze naar eigen zeggen reeds millennia lang terzijde staat. Via vragenstelster Virgina Essene wordt via deze 'meesters van klank, energie en liefde' zowat het hele scala aan begrippen (met de kosmologische overgangstijd van de aarde als aanleiding) en thema's (zoals de mens als energiesysteem of het belang van gevoelsmatige ontwikkeling) in het huidige channelcircuit doorgenomen. Het doel van de menselijke spirituele ontwikkeling is 'overgave aan liefde en aan het hoogst mogelijke in iedere situatie die je in je leven tegenkomt', met als basis versterking van de relatie met je fysieke lichaam, je eigen waarheidlievendheid jegens jezelf en anderen, je werk en dienstbaarheid, met de heilige elementen van jezelf en de aarde. Dit wordt ondersteund door enkele 'meesterschapsoefeningen' en geillustreerd via nogal eenvoudige, maar daardoor heldere diagrammen, met het aloude alchemistische symbool van het mystieke huwelijk boven ieder hoofdstuk
                                  201(8) = Uitgelezen 1992 9 apr  2014 € 4,50 90 6010 796 9 . De Gezanten van Hyperion (Hans van Kampen)
  UFO's of 'onverklaarbare vliegende objecten' vormen steeds meer een fascinerend onderwerp. Officieel bestaan zij immers niet. Wie zich er echter wat meer in verdiept, ontdekt al snel raadselachtige feiten en verbanden. Het bestaan van UFO's lijkt niet alleen moedwillig te worden ontkend, maar het verzwijgen en verdraaien van de waarheid schijnt zelfs een systematische vorm te hebben aangenomen. Wat valt er dan te verzwijgen? Al 25 jaar houdt ufoloog Hans van Kampen zich met het UFO-fenomeen bezig. Dit is reeds zijn vijfde boek over UFO's. In dit boek echter verbreekt hij na jaren eindelijk het stilzwijgen. Met indringende pen onthult deze unieke UFO-expert nieuwe inzichten en verbanden, die tot dusver grotendeels verborgen of onuitgesproken waren gebleven. De centrale vraag over de waarschijnlijke aard en herkomst van UFO's, die van Kampen al jarenlang handig wist te omzeilen, wordt door hem in dit vlot geschreven werk eindelijk beantwoord. Zijn konklusie - gebaseerd op eigen onderzoek, analyse van honderden internationale voorvallen en tientallen UFO-studies - is zowel verontrustend als provocerend. De auteur signaleert een gevaarlijk menselijk chauvinisme met betrekking tot UFO's en daarmee samenhangende, met 'paranormaal' aangemerkte, verschijnselen. Hetzelfde merkwaardige chauvinisme, dat de betrokken academische wetenschap heeft doen verworden tot de karikatuur van een geloof. UFO's zullen uiteindelijk de mens verlossen uit diens lange kosmische isolement. Maar tegen welke prijs? De rode draad voor de beantwoording van die vraag loopt van oudheid tot heden: bijna onopvallend, soms bot ontkend en vaak belachelijk gemaakt. Hoe beter wij erop zijn voorbereid, zoveel groter is de kans dat wij de "Gezanten van Hyperion" en hun eeuwenoude, mysterieuze maskerade nog op tijd doorzien.
                                  202(8) = Uitgelezen 2004 15 apr 2014 € 17,34 90 73798 03 5 . De Aarde is 'Slechts' Een leerschool
  De aarde is een wondermooie planeet, waarop wij onze lessen mogen leren. Als wij echter naar het leven op aarde kijken, dan roept dat soms vele vragen op. Waarom lijkt de een zo bevoorrecht te zijn boven de ander? We praten zo graag over eerlijkheid en rechtvaardigheid, maar deze lijken vaak ver te zoeken. Doordat de auteur lange tijd mocht kijken in de wereld(en) na de dood, heeft zij op vele vragen bevredigende antwoorden gekregen. De auteur, mavo-lerares, is zich gaan verdiepen in het leven na de dood na een uittreding. Zij kwam in contact met een helderziende leerlinge en samen werden zij, via uittredingen, begeleid door wezens uit de andere wereld, anderhalf jaar geinformeerd over de zin van het leven en het leven na de dood. De informatie is niet in chronologische volgorde weergegeven, maar per onderwerp gebundeld om een zo duidelijk mogelijk inzicht te verschaffen. De auteur schrijft met grote stelligheid over de zeven kosmische graden, waarvan de aarde de derde is in het evolutieproces van de mens. Deze derde graad bevat verschillende bewustzijnsniveaus, van donker naar licht, waarbij het criterium om in hoger (hemelser) sferen te komen de mate van liefde is die een mens in zich heeft en uitdraagt. De begeleiders gaven op veel vragen o.a. over het stervensproces en het opnieuw geboren worden korte maar duidelijke antwoorden. Over het belichten van de donkere sferen bestaat nog maar weinig informatie. De schrijfster is, door haar ervaringen, overtuigd van de waarheid van het geschrevene, maar raadt de geinteresseerde lezer aan 'slechts te accepteren wat hij/zij wil en kan aannemen'!
                                  203(8) = Uitgelezen 2014 14 mei 2014 € 22,50 978 90 8759 477 0 . Door de vensters van God (Janny Post) Biografie - Robbert van den Broeke
  De honderden graancirkels die via Robbert in zijn directe omgeving zijn gevormd, evenals duizenden zichtbare fenomenen zijn onverklaarbaar. Hij maakte duizenden bijzondere foto's van overledenen, buitenaardsen, ufo's, overleden koningen en heiligen. Appels werden op onverklaarbare wijze gegraveerd. Robbert werd ge-dematerialiseerd en verscheen aards op een andere plaats. Hij verschijnt fysiek aan mensen voor hulp. Het is nog maar een klein deel van zijn wonderen en kracht tot materialisatie in de trilling. Dit boek is een heel klein gedeelte van een oneindige hoeveelheid aan informatie. Robbert zijn diepste zin in het leven is de mens verbinden met het universum en de medebewoners van de ruimte. Robbert wil ons overtuigen van het leven buiten de aarde en de noodzaak om samen te leven, waardoor we ons kunnen verrijken met hun kennis en kracht en het lijden op aarde meer tot verlichting komt. Daardoor kan een nieuw tijdperk zijn intrede doen waarin minder ziekte en pijn zal zijn. Zijn speurtocht naar het oneindige universum en het eeuwige leven prikkelt in voortduring zijn zintuigen. Zijn verbinding met het goddelijk plan achter al het leven is zijn voortdurende stuwing tot leven, spreken en inspiratie. Amerikaans Wetenschapper Nancy Talbott heeft zestien jaar intensief contact gehad en veel wetenschappelijke onderzoeken gedaan met Robbert. www.bltresearch.com onder 'Van den Broeke Case'. Janny Post heeft vanaf 1983 contact met haar engelen en Jezus. Zij ontmoette Robbert in 1993 als leidster in het kinderhuis waar hij op twaalfjarige leeftijd verbleef. Ze herkende hem meteen in een eenmalig en voor beiden onvergetelijk contact. Na hun weerzien in 2012 begon hun samenwerking.
                                  204(8) = Uitgelezen 2002 28 mei2014 € 7,- 90 73798 30 2 . Liever leven met engelen (Een autobiografie) Janny Post
  De autobiografie van Janny Post die van paranormaal normaal is geworden, waarbij het contact met de engelen de gewoonste zaak van de wereld is. Alle menselijke ongemakken, tegenslagen en twijfels kunnen voor de lezer een herkenning zijn; de daarin liggende boodschap kan een steun zijn in de eigen ontwikkeling van bewustzijn. In deze tijd zijn veel mensen op zoek naar het doel van het bestaan op aarde. De auteur ontdekte dat er meer is tussen hemel en aarde dan het 'normaal' zichtbare en is op zoek gegaan naar verklaringen voor ervaringen waar ze geen antwoord op kon vinden. Dit boek is het verhaal van haar zoektocht waarbij ze zich begeleid voelde door vele engelen en meesters van het licht. Ze geeft cursussen en heeft contact met mensen die evenals zij bewust bezig zijn met spirituele groei. Haar geschiedenis kan de lezer een weg wijzen naar bewustwording van het feit dat veel 'toevalligheden' met elkaar samenhangen en iets betekenen. Het verhaal is prettig leesbaar en zal mensen die zich voor deze manier van denken openstellen zeker aanspreken. Na een kort voorwoord volgen de ruim 30 hoofdstukken met haar verhaal. De indeling is logisch en de druk is prettig. Er komen geen tekeningen in voor. Tot slot vermelding van boeken van dezelfde uitgeverij met vergelijkbare onderwerpen. Paperback met op de achterkant een foto van de auteur en korte inhoud van het boek, aan de voorkant een tekening in zachte kleuren van twee engelen die beschermd worden door een godsfiguur.
                                  205(8) = Uitgelezen 2007 28 mei 2014 € 10,- 978 90 77247 61 7 . Op Consult bij onze hemelse gidsen (Marjolijn Bonthuis)
  Op consult bij onze hemelse gidsen laat zien hoe we kunnen samenwerken met engelen en meesters. Wij zijn allen in staat te communiceren met wezens van het Licht. Dit boek is een liefdevolle aanmoediging om in contact te komen met onze gidsen en vertelt hoe wij dat concreet vorm kunnen geven en wat ons nog in de weg kan staan. Wanneer wij daar om vragen, staan ons vele vormen van hulp ter beschikking. Om te laten zien hoe de geconsulteerde engelen en meesters op liefdevolle wijze antwoord geven op vragen van mensen, wordt er verslag gedaan van een aantal boeiende, ontroerende, maar ook humoristische praktijkvoorbeelden. Er zijn voorbeelden van deblokkades (een goddelijke healing die ons vrijmaakt van innerlijke blokkades), gesprekken met overgegane dierbaren voor nabestaanden en spontane doorgevingen van engelen en meesters. De hoffelijke taal van de engelen en meesters zal velen ontroeren. Een taal en energie die vele harten zal raken en begrepen wordt op het niveau van de ziel. Bestaan engelen, meesters en gidsen? Hoe kom je met hen in contact? Wat kunnen zij betekenen in ons leven? Volgens de schrijfster kunnen we via de samenwerking en communicatie met onze engelen, meesters en gidsen ons leven meer ten volle ervaren. Voordat we echter in vreugde ons leven kunnen leven, moeten we innerlijk schoon schip maken. Dit bestaat uit het leren herkennen en loslaten van innerlijke overtuigingen, pijnlijke ervaringen en angsten die onze innerlijke vrijheid in de weg staan. Overgave en vertrouwen zijn de sleutels tot het ontvangen van innerlijk te horen boodschappen van engelen, meesters en onze gidsen. In korte hoofdstukjes worden vragen van clienten, contact met overgegane dierbaren, ervaringen van clienten en een nawoord van de schrijfster weergegeven. De schrijfster heeft een eigen praktijk waarin ze werkt als astrologe en samenwerkt met engelen en meesters. Zij begeleidt mensen met het in contact brengen met hun eigen gidsen. Sympathiek vormgegeven, bevat hier en daar veel witruimte.
                                  206(8) = Uitgelezen 2002 19 jun 2014 € 0,- pdf . Achter de sluiers van ons bestaan (Thea van Leent)
  Na mijn uittredingservaringen mocht ik door middel van innerlijke gaven het contact met de geestelijke gebieden behouden. Ik kreeg in de loop der jaren daarna prachtige informatie door vanuit de geestelijke wereld over diverse onderwerpen. Deze informatie staat beschreven in mijn tweede boek “Achter de sluiers van ons bestaan”. Veel mensen wachten al een paar jaar op de uitgave daarvan. In augustus 2006 stuurde ik mijn manuscript op naar mijn uitgever. Door ingrijpende redactiewerkzaamheden van mijn uitgever werd de inhoud van mijn boek ernstig misvormd. Ik kon me daar niet mee verenigen. Mijn spirituele bedoelingen en mijn inzichten over de inhoud van mijn werk kwamen in botsing met de zakelijke bedoelingen en de belangen die de uitgever nastreefde. Om te voorkomen dat mijn misvormde boek ondanks mijn bezwaren en zonder mijn goedkeuring op de markt zou verschijnen, werd ik gedwongen een kort geding aan te spannen. Ik won het kort geding en kreeg in maart 2008 mijn manuscript weer terug. Dat is de reden waarom mijn 2e boek nog steeds niet in boekvorm is verschenen.
  Ik heb besloten mijn 2e boek “Achter de sluiers van ons bestaan” op mijn eigen website te publiceren, zowel in de Nederlandse als in de Duitse taal, zodat het boek voor iedereen die het wil lezen toegankelijk is.
                                  207(8) = Uitgelezen 2007 19 jun 2014 € 0,- pdf . Asja-Reizigers in Vrede
  . Healing met Hathors (Lia - Ariël Hermans)
  . Heaven met Hathors (Lia - Ariél Hermans)
  De Hathors zijn een sterrenvolk die in de tijd van het oude Egypte op onze aarde geleefd hebben. Zij leefden vanuit de verbinding met het godinnenbewustzijn. In feite leefden zij energetisch gezien in het veld van de vijfde dimensie in het aardse 3D veld. Vanuit deze ervaring delen zij nu in hun wijsheid. Het is de weg naar binnen via focus en intentie om ons op deze wijze met het nieuwe 5D veld te kunnen verbinden.
                                  208(8) = Uitgelezen 1999 28 jun 2014 € 7,50- pdf of 90 73798 53 1 . ZonnenKinderen en kosmische vrijheid (Micha Beuger & Ted Zolár)
  .
  Zonnen Kinderen Supplement
  De Rijswijkse arts (1951) ontdekte in regressie verbindingen naar andere zonnestelsels, waar miljoenen jaren geleden de schepping en bevolking van diverse planeten werd voorbereid. Dat beschrijft hij onder pseudoniem, helaas in een quasi-romantische stijl. De wereld Solam schijnt een door goden gecreëerd lustoord en kosmische Meesters voort te brengen, die, eenmaal op Aarde geïncarneerd als Zonnenkinderen, onsterfelijk kunnen worden. Ineens komt de lezer in Zolars recentere Aardse incarnaties terecht. Het zgn. autobiografische verhaal klinkt even irreëel. In een tweede deel staan lucide dromen ("paralleluniversa om dingen uit te proberen") en cursief gedrukte gesprekken met een 'Hoger Zelf' over filosofische, groeibevorderende wijsheden. Zijn aannames geven op zich een positief beeld van een oneindig, creatief universum waarin tijd- en ruimtedimensies moeiteloos in elkaar overgaan. Zo bereidt Zolar ook al een incarnatie als Shirley in een toekomstig heerlijk Zuid-Engeland voor. Het is allemaal goed bedoeld. Symbolische omslagtekening van een naïef paradijsje.
                                  209(8) = Uitgelezen 2010 4 jul 2014 € 11,- 978 90 225 5756 3 . Hoog in de Hemel (Lorna Byrne)
  Lorna Byrne ziet engelen en praat met hen, elke dag en al heel haar leven, zelfs toen ze nog een baby was. In Hoog in de hemel vertelt ze hoe ze op latere leeftijd, als moeder van vier kinderen, de stilte verbreekt door de wereld te vertellen over hun boodschappen.Lorna beschrijft de engelen bijzonder gedetailleerd en vertelt hoe zij zich met tomeloze liefde inzetten voor de mensen en de wereld, en hoe ze haar hielpen haar leven weer op te bouwen na de tragische, veel te vroege dood van haar echtgenoot. Ze spreekt over de beschermengel van de aarde en legt uit waarom het zo belangrijk is dat wij naar hem luisteren. De woorden van Lorna Byrne geven hoop. Hoog in de hemel leert je dat, hoe eenzaam je je ook voelt, je altijd een beschermengel hebt die je nooit in de steek zal laten. In deze autobiografie moet de auteur, na het overlijden van haar echtgenoot, haar leven weer op de rails zien te krijgen. Geen makkelijke opgave met vier kinderen. Vooral haar jongste dochter heeft het er erg moeilijk mee. Gelukkig is er hulp vanuit de engelenwereld want de auteur beschikte al op jonge leeftijd over de gave om met engelen te kunnen communiceren. Ook in deze crisis vertrouwt zij op de wijsheid van de engelen, die haar adviezen influisteren. Dat leidt tot soms radicale beslissingen, bijvoorbeeld het verruilen van haar eigen huis voor een vervallen boerderij. Uiteindelijk pakt alles goed uit. De kernboodschap van dit verhaal is dat je er in het leven nooit alleen voor staat en dat er altijd hulp aanwezig is. Daarmee is het een goed boek dat kan helpen bij rouwverwerking.
                                  210(8) = Uitgelezen 1997 12 jul 2014 € 4,- 90 202 81402 . Encounter (Kelly Cahill) Een UFO-ontmoeting te beangstigend om aan terug te denken en te verschrikkelijk om te vergeten
  Kelly Cahill is een moeder van drie kleine kinderen. Ze was ook sceptisch, vooral wanneer het ging om zogenaamde ontmoetingen met buitenaardse wezens. Op een nacht reed ze met haar man over een eenzame landweg in Victoria (Australië) toen ze plotseling verblind werden door een fel licht... Toen Kelly zich achteraf trachtte te herinneren wat er allemaal gebeurd was, stond één ding vast: ze had wezens gezien die nacht, wezens die ze niet kon thuisbrengen en waarmee ze niet sprak. Wetenschappers hebben haar verhaal geverifieerd aan de hand van 3 andere getuigeverklaringen en in alle gevallen was hun bevinding positief. 'Encounter' bevat Kelly's zeer persoonlijke en aangrijpende verslag van een ervaring waarvoor ze geen rationele verklaring had en die haar leven totaal veranderde. Soms beangstigend, soms adembenemend, soms boven iedere rationele verklaring verheven, roept haar verhaal vele vragen op die niet altijd beantwoord kunnen worden. Recensie: De Australische auteur beschrijft enkele ontmoetingen met buitenaardsen en vertelt en passant over haar jeugd als atheïste, haar huwelijk met een moslim, haar fascinatie voor en overgang naar de (christelijke) godsdienst, het zien van UFO's, het plotseling verschijnen van implantaten en vreemde bulten in haar lichaam, het doorstaan van lange geheimzinnige ziekteperioden met wekenlange bloedingen, migraine- en hysterische aanvallen, het vermogen tot helderhorendheid en helderziendheid, haar behandeling met regressietherapie en nog veel en veel meer. Ook meldt zij nog dat zij drie kinderen heeft en dat haar man ondertussen van haar is gescheiden. Geen gemakkelijk leven dus voor iemand die nog maar 29 jaar oud is! Speciaal voor de Nederlandse uitgave voegde de auteur een nawoord toe over haar spirituele ontdekkingen na de ontmoeting met de buitenaardsen. Het boek sluit af met twee adressen waar men terecht kan met dergelijke waarnemingen.
                                  211(7) = Nog aan het lezen 1994 12 jul 2014 € 20,- 90 6441 048 8 . De Meesters van het verre oosten - complete Editie (Baird T. Spalding)
  DE MEESTERS VAN HET VERRE OOSTEN behoort tot de meest uitzonderlijke en meest inspirerende boeken op geestelijk gebied, die in de twintigste eeuw verschenen. Het vertelt van de ontmoeting van de schrijver en zijn metgezellen, tijdens een expeditie, aan het eind van de vorige eeuw, met de 'Meesters van het Himalaya-gebergte'. Deze Meesters - of Siddha's - maken de leden van de expeditie deelgenoot van hun bijzondere ervaringen en vermogens (siddhi's), die door buitenstaanders als bovennatuurlijk en onmogelijk beschouwd worden. Dit boek geeft de ervaringen en waarnemingen weer van de leden van deze expeditie en bevat tevens de lessen van de Meesters, die getuigen van een grote wijsheid en een diep religieus inzicht. De Meesters nemen aan, dat Boeddha de weg naar het Licht wijst, maar zij stellen duidelijk op de voorgrond, dat Christus het Licht is, of wel een staat van bewustzijn, waarnaar wij allen streven - namelijk het Christus-bewustzijn. Dit boek levert een belangrijke bijdrage aan de verspreiding van de unieke wijsheid, die de Meesters van het Himalaya-gebergte ons te bieden hebben. Recensie(s) Gedurende zijn lange leven (1858-1953) schreef Spalding vijf boeken, in dit boek als vijf delen bijeengebracht. De eerste drie delen beschrijven een mysterieuze reis naar India en Tibet, hij ontmoet dan astrale Meesters van de Grote Witte Broederschap, die hem een esoterisch-theosofische boodschap brengen, namelijk dat de mens het christusbewustzijn in zichzelf moet ontwikkelen. De andere twee delen zijn min of meer leerstellige theoretische beschouwingen over de astrale wereld en de theosofische waarheden. De opvattingen van Spalding komen niet uit een specifieke theosofische beweging, hij heeft een heel eigen, doch wel als esoterisch herkenbare 'occulte' filosofie. Hoewel het boek de indruk wekt dat Spalding al de beschreven avonturen in Tibet hoogstpersoonlijk heeft meegemaakt, is dat onjuist. Zijn reisverslag is eerder een esoterische roman, waarin hij in de vorm van een fictief reisverslag zijn boodschap en opvattingen presenteert. Om die boodschap gaat het. En op zich is het niet onaardig deze boodschap te leren kennen.
                                  212(8) = Uitgelezen 1990 14 jul 2014 € 2,50 90 6120 8971 . Nader tot het licht - Bijna-doodervaringen van kinderen (Dr Melvin Morse)
  Men zegt dat kinderen die een bijnadoodervaring hebben gehad en daarin een ontmoeting in een andere sfeer dan de aardse hebben gehad, als geestelijk volwassenen terugkomen. Hun inzichten in de zin van hun leven zijn gerijpt op een niveau waar volwassen mensen een leven voor nodig hebben en dan nog lang niet klaar zijn met hun levensvragen, gesteld dat ze er ooit al aan toe zijn gekomen in deze voortrazende maatschappij van aanpassing en nivellering. Waardoor zouden juist kinderen deze "sprongmutatie" maken, terwijl je bij veel volwassenen met een BDE een veel moeizamer ontwikkeling ziet?
                                  213(4) Nog Lezen 1990 14 jul 2014 € 5,- 90 6152 769 4 . Mens-waardig sterven (Zuster leontine)
  Artsen maken niet altijd onderscheid tussen levens redden en levens rekken... Voor zuster Leontine, zelf arts en jarenlang directeur van een ziekenhuis, was het duidelijk: als de dood onafwendbaar is, dan heeft de patiënt het recht om elke agressieve behandeling te staken en de laatste fase van het leven volwaardig én menswaardig te beleven. Dit Forumboek is een krachtig pleidooi voor een menswaardig afscheid nemen van het leven. De getuigenissen van hulpverleners, familieleden en patiënten grijpen de lezer sterk aan.Recensie: Dit boek sluit zich aan bij de in Engeland ontstane hospice-beweging: verzorgingshuizen waar ongeneeslijk zieke patiënten kunnen sterven onder optimale pijnbestrijding, mentale begeleiding en 'huiselijke' omstandigheden. De mensen die zich hiervoor inzetten, zijn dikwijls bewogen, deskundig en volhardend, maar over het algemeen ook fervente tegenstanders van euthanasie en van de opvatting dat mensen zelf mogen bepalen wanneer zij lang genoeg hebben geleefd en geleden. Hun leidend beginsel is dat met inzet van mensen en middelen ieder sterfbed draaglijk en menswaardig kan zijn, een opvatting die onder artsen en verpleegkundigen niet onbetwist is. De hospice-beweging heeft gelijk dat ziekenhuizen en verpleeghuizen vaak onherbergzame en vervreemdende plaatsen zijn (geworden) voor stervenden. Het alternatief dat zij biedt, is prijzenswaardig, maar het doctrinaire karakter van de beweging sluit een vruchtbare samenwerking of gedachtenwisseling met voorstanders van vrijwillige euthanasie uit. De auteur is arts en r.k. religieuze; zij was vele jaren ziekenhuisdirecteur in Brussel.
                                  214(8) = Uitgelezen 19 16 jul 2014 € 5,- 90 74356 08 x . Leven in meerdere werelden (Henk Bos)
  Een autobiografisch verslag, waarbij de auteur beschrijft hoe zijn leven verandert door het ontdekken van zijn paranormale begaafdheden. Na een huwelijkscrisis, scheiding en problemen op het werk komt hij via zijn nieuwe partner in contact met een paragnost, waarna zijn belevingswereld drastische veranderingen ondergaat. In dat proces, waar hij in een maalstroom van gevoelens belandt, komt hij in contact met een vrouw uit de geestelijke wereld, die zijn echtgenote uit een vorig leven blijkt te zijn. Haar begeleiding en invloed zijn bepalend voor de wending die zijn leven neemt en waarin blijkt dat hij spirituele beelden uit andere werelden kan schilderen. De beschrijving van het contact met deze vrouw, het proces van het schilderen en later het omgaan met zijn paranormale begaafdheid beslaat het grootste deel van dit boek. Een zeer persoonlijk relaas, waarbij gevoelens de boventoon voeren. Het taalgebruik is daardoor af en toe warrig en kwalitatief niet erg hoog. Duidelijke druk, geïllustreerd met afbeeldingen van 9 schilderijen in kleur (10-14 cm), waarvan 1 op de omslag, die geel is met blauwe en zwarte belettering.
                                  215(8) = Uitgelezen 2010  13 sep 2014 € 65,75 978 3 9520031 5 2 . De Sleutels van Enoch (Dr. J.J. HurtaK) Deel 1 t/m 3 )
  Het Boek van Kennis: De Sleutels van Enoch® is een studieboek dat zaken die spelen in de toekomst uiteenzet in spiritueel en wetenschappelijk proza. De Sleutels onderzoeken de puzzels van het leven en geven een spirituele verklaring voor ons bestaan in deze werkelijkheid. Feitelijk geeft het zowel het scenario van een voortgaande verleden/tegenwoordige/toekomstige kosmologie als een blauwdruk voor een nieuwe richting van de menselijke evolutie naar een hogere staat van bewustzijn. “The Key of Enoch®” is in 1973 geschreven door Dr. J.J. Hurtak Ph.D, Ph.D in samenwerking met zijn vrouw Desiree Hurtak PH.D. De Sleutels van Enoch® leren ons dat er tussen de wetenschappelijke en spirituele werkwijze een grotere eenheid kan en moet ontstaan om de problemen van de Aarde te kunnen oplossen. De uiteindelijke doelstelling is de vooruitgang van de mensheid waardoor onze oriëntatie verandert zodat we voorbereid worden op een hogere spirituele afstemming en een kwantumverschuiving die de mensheid en de aarde vooruit zal brengen naar een volgende stap in onze evolutie. In dit proces is een ultieme interactie voorspeld wanneer we “in dit universum grotere intelligentiefamilies zullen ontdekken die dezelfde Hogere Evolutie en dezelfde Goddelijke Bron delen”. De tekst is een leerproces met vele lagen waarbij de lezer het vermogen verkrijgt om te werken met mentale beelden, heilige taal en bewustzijnsuitbreiding waardoor er daadwerkelijk een transformatie plaatsvindt en inzicht ontstaat dat leven een proces is van het ervaren van multidimensionale werelden. De tekst legt uit hoe we Gods Manifestatie kunnen ontdekken wanneer het Hogere positieve Gedachtevormen en mathematische Ritmes van Licht en Trillingen emaneert en laat zien hoe alle Hogere Gedachtevormen werken met de trillingen van Lichtgolven en een harmonieuze coördinatie van collectieve – niet onafhankelijke – “wegen” die ons tot een diepere verbinding met de Levende God brengen. Het Boek van Kennis: De Sleutels van Enoch® was het eerste boek dat erop wees dat de Grote Piramide was afgestemd op het sterrenbeeld Orion. Het was ook het eerste boek dat een rechtstreekse relatie liet zien tussen DNA-codering en de Goddelijke Naam. Bovendien beschrijven de Sleutels de Goddelijke Genetische Code in het menselijke lichaam die de mensheid zal voorbereiden op nieuwe levensperspectieven binnen de omringende Hogere Evolutie door het gebruik van de identieke centrale genetische lichtinformatie voor lichttransformatie. De Sleutels zijn daarom een blauwdruk voor de verschillende niveaus van spiritueel bewustzijn en voorzien in een “codering” om deze werkelijkheidsniveaus te begrijpen door ze intensief te bestuderen. Ze dagen ons uit voorbij het gewone driedimensionale denken van ons rationele intellect te gaan om ze als bovenrationeel te aanvaarden. Nog belangrijker is dat de Sleutels ons vertellen dat we allemaal ervaringswezens zijn met een vrije wil. Het is de acceptatie en integratie van ons Hoger Zelf met de vonk van het Goddelijke, in combinatie met het energieveld dat de kennis van de ware wetenschap van het Leven voorbrengt, dat ieder van ons in staat zal stellen gezamenlijk de kwantumsprong te maken.

  De Sleutels vormen tezamen een CODEBOEK dat uitlegt hoe het Goddelijke is verbreid en gemanifesteerd door hogere Gedachtevormen die zich ontvouwen in alle gebieden van het leven. Benadrukt moet worden dat deze tekst niet werd ”gechanneld” maar rechtstreeks aan de auteur werd gegeven in een ervaring van aangezicht tot aangezicht met twee wezens van Hogere Superluminale Intelligentie. Vandaar dat deze Sleutels ons een grote voorbereiding verschaffen, niet alleen voor de grote eenwording van het materiële rijk, maar voor de ascentie vanuit de materiële en metamateriële rijken naar de bewustzijns- en spirituele rijken van hogere schepping. Uiteindelijk tracht de tekst ons te helpen bij de volledige transformatie van onze fysieke en mentale mogelijkheden en bij Kwantum-Geest(mind)ervaringen. Hierbij is het mysterie waar Christus naar verwees als “Het Huis der Vele Woningen” niet langer een mysterie maar een actieve veelbetekende openbaring waarin we zelf actieve deelnemers zijn.
                                  216(8) = Uitgelezen 1995 7  sep 2014 € 7,90 90 202 8069 4 . Contact met Engelen Jane Howard
  Wie heeft niet van zijn persoonlijke beschermengel gehoord, kent niet de uitdrukking 'een engel van een mens' of de engelen gestalten die we vooral op Schilderijen van onder andere Rafaël en Da Vinci uit de Renaissance kunnen bewonderen? Jane Howard heeft vanaf haar jeugd in contact gestaan met engelen en natuurwezens. Zij is ervan overtuigd dat deze wezens helpen het grote goddelijke plan te volbrengen en dat ze zowel in de natuur als in mensenwereld actief zijn. Het boek beschrijf gedetailleerd de engelenwereld, zoals de auteur haar ziet, de unieke boodschap die de engelen aan de mensheid trachten over te brengen en ze laat zien hoe we door engelen worden begeleid en geholpen. Ook beschrijft zij hoe we in ons eigen leven de 'engelenkracht' kunnen ontwikkelen. Daarvoor worden meditatietechnieken, afstemmingsoefeningen op de hogere (engelen)-dimensies en visualisatietechnieken aangereikt.Recensie(s) Door haar opvoeding in een religieus gezin en het leven op het platteland, voelde de auteur al op zeer jonge leeftijd een betrokkenheid met engelen. Zij schrijft dit boek vanuit de vaste overtuiging dat engelen bestaan en dat deze geleid worden door God. Verder heeft zij zich laten inspireren door Edgar Cayce en veel gebruik gemaakt van zijn readings. De tekst is een aaneenschakeling van ervaringen met engelen zowel door de auteur als van cliënten, geïllustreerd met veel citaten uit de bijbel en spirituele belevenissen van de auteur. Daarnaast worden veel praktische aanwijzingen gegeven o.a. over: contact maken met engelen, geleide meditaties, aartsengel-meditaties en mediteren met kristallen. Tevens wordt uitleg gegeven over een hiërarchie in de engelenwereld, het verschil tussen bidden en mediteren en hoe engelen genezende energie uitzenden. De lezer wordt aangemoedigd en gestimuleerd zich bewust te worden van de aanwezigheid van engelen en wordt persoonlijk aangesproken door het gebruik van de je-vorm. Voor lezers die een religieuze toonzetting niet schuwen. Bevat noten en een literatuuropgave. Passend omslag met twee engelen.
                                  217(8) = Uitgelezen 2008 15 okt 2014 € 13,74 978 90 77247 78 5 . Inzicht in vijfdimensionaal bewustzijn (Informatie uit Telos - doorgegeven via Aurelia Louise Jones)
  “Wij, de Lichtmeesters, reiken je door middel van de eenvoudige lessen in dit boek alle sleutels aan die je nodig hebt om probleemloos en met een gevoel van verwondering de weg tot ascensie volledig te gaan. Het is belangrijk dat het je volkomen duidelijk wordt wat het betekent om geascendeerd te zijn en welke staat van bewustzijn en verantwoordelijkheden dit met zich meebrengt.” “Voor de meesten van jullie is het ascenderen in een stoffelijk lichaam een geheel nieuwe ervaring, zoals dat ook voor de meesten van ons het geval was. Het is in deze tijd en ruimte dat deze planeet je de kans daartoe biedt. Door het geven van deze informatie bevorderen wij de ontwikkeling en de verruiming van ons groepsbewustzijn in eenheid en liefde.” “De keuze is aan jullie, innig geliefde kinderen. De inhoud van dit boek geeft je alle sleutels tot ascensie in handen! Als je deze eenvoudige doch kostbare sleutels van wijsheid in je hart ontsluit, staan wij aan de andere kant klaar om je met open armen in liefde te ontvangen!” Adama, Ahnamar en de Telos-gemeenschap
                                  218(4) Nog Lezen 1987 22 okt 2014 € 8,10 90 202 5479 0 . HERINNERINGEN VAN ESSENEN Een ooggetuige-verslag over Jezus en de gemeenschap der Essenen
  Wie waren de Essenen? Was Johannes de Doper een Esseen? Wat was de relatie tussen de Essenen en Jezus? Wie was Jezus? De vondst in 1947 van de Dode-Zeerollen is van grote waarde voor bijbelstudie en wetenschap. De rollen leverden tal van belangwekkende gegevens, een vrijwel volledig handschrift van jesaja, een commentaar op Habakuk en een boek met orderegels, wellicht van een ascetische secte. Herinneringen van Essenen is geen historisch werk, maar wel een ooggetuigeverslag. Gedurende enkele jaren hebben de schrijvers namelijk kunnen putten uit de zogenoemde Akasha-kroniek, de drager van alle informatie in de kosmos, het eeuwige geheugen van het universum. Hun verslag verheldert de vele verbazende en lang onopgemerkt gebleven gebeurtenissen rond deze religieuze broederschap aan de Dode Zee en het leven van Jezus. Het corrigeert tal van heersende opvattingen, levert details en stemt tot nadenken over de Essenen: hoe zij leefden, wat hun bijdrage aan de beschaving is, wat hun betekenis voor de christelijke roeping is en welke rol zij speelden als voorboden van een georganiseerd monnikenwezen. Voor alles is Herinneringen van Essenen een aangrijpend verhaal, dat een scherp beeld schetst van het leven van een ascetische orde ten tijde van Jezus.
  Recensie: Naar de auteurs verklaren, is dit boek een verslag van hetgeen zij in de dusgenaamde Akasha-kronieken (ook bekend als 'het geheugen der natuur' - een soort collectief bewustzijn) hebben gelezen. Het beschrijft, in de ik-vorm, de levens vanaf de eerste kinderjaren van twee leden der Esseense broederschap, een jongen en een meisje, alsmede de diverse inwijdingsprocedures die zij ondergaan, tot zij tenslotte als volwassenen in een groep in de onmiddellijke omgeving van Jezus worden opgenomen. Naar veler overtuiging kwam Jezus uit de zeer zuiver en ascetisch levende gemeenschap der Essenen voort. Het boek kan op verschillende bewustzijnsniveaus worden gelezen: als een (bijbel)historisch belangwekkende geschiedenis, als een min of meer nieuwe, verruimende kijk op de evangelien en mogelijk als bron van geestelijke verdieping. Aan het slot een lijst van aura-kleuren en hun betekenis. Het Frans klinkt soms hinderlijk door in zinsbouw en woordkeus. Bovendien zou voor menige lezer een ruimer gebruik van toelichtende voetnoten wenselijk zijn.
                                  219(4) Nog Lezen 1976 23 oct 2014 € 8,- xxx . Het boek van Mormon
  Zendelingen delen over de hele wereld exemplaren van het Boek van Mormon uit, zelfs terwijl u dit leest. Dus wat is dit boek? Als het gratis wordt verstrekt, waarom beschouwen zoveel leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen het dan als een van hun kostbaarste bezittingen? Wat voor boek kan ertoe bijdragen dat zoveel lezers hun leven, hun denkwijze en hun hart veranderen? Wat voor boek kan de vragen beantwoorden die ogenschijnlijk niet te beantwoorden zijn? Het Boek van Mormon is het woord van God, net als de Bijbel. Het is heilige Schriftuur, met een soortgelijke vorm en inhoud als de Bijbel. Beide boeken bevatten Gods openbaringen aan de profeten en godsdienstige geschiedenissen van verschillende beschavingen. Hoewel de Bijbel door en over de mensen in het land Israël en omgeving is geschreven, en over de periode van de schepping van de aarde tot vlak na de dood van Christus gaat, gaat het Boek van Mormon over de geschiedenis en Gods handelingen met het volk dat tussen 600 v.C. en 400 n.C. in Amerika leefde. De profeten in het Boek van Mormon hebben over Gods handelingen met zijn volk geschreven. De profeet Mormon heeft ze op gouden platen samengevat. Voordat deze getrouwe christenen gedood werden, verborgen ze hun kronieken. Joseph Smith kreeg deze oude kronieken in 1827 in handen. Met de gave en macht van God vertaalde hij deze oude geschriften in wat nu het Boek van Mormon is. Samen met de Bijbel getuigt het Boek van Mormon dat Jezus Christus onze Heiland en Verlosser is en dat wij gemoedsrust in dit leven en eeuwig geluk in het volgende leven kunnen vinden.
                                  220(4) Nog Lezen 2010 27 nov 2014 € 28,- ook gratis beschikbaar als pdf! . Het Heilige Boek der Gevallen Engelen (Levi Zion)
  Dit heilige boek zal op een dag geopenbaard worden aan de hele schepping als het plan hier op aarde voltooid wordt.
  - IK BEN, DIE IK BEN -
  Het gevecht tussen de Aartsengelen Michaël & Lucifer Boek geschreven voor allen die ooit als gevallen engel hebben geleefd
  Samengesteld door: Zion Levi
  Opgedragen aan: Opgedragen aan Aartsengel Michaël, alle kinderen van Adam & Eva en de gevallen broeders en zusters van het verloren rijk. Aan alle Kathaarse broeders en Sterrenkinderen onder ons.
  Heilige Boek der Gevallen Engelen - 72 Works of Illumination -
  Dit boek maakt deel uit van de ‘72 Works of Illumination’ (72werken van verlichting) van Zion Levi. Deze collectie studiewerken is oorspronkelijk bedoeld voor ‘Solis Sacerdotibus’ leden van verschillende Fraternal genootschappen over de wereld. Deze 72 werken van verlichting brengen u terug naar de oorsprong van de mystieke leer en geheime geschiedenis. Onze zoektocht, leer en kennis wordt sinds duizenden jaren doorgegeven door de priesters Levieten. Wij zijn ingewijd in de aloude kennis van de mystieke leer, onze opdracht bestaat er ook uit om deze kennis te delen met andere fraters (broeders) en soros (zusters) over de wereld, daarvoor zijn we ook zo ingewijd. Het zijn werken die ons dichter brengen tegen de verlichting van de mystieke kennis. Sinds de grote vernietiging van de bibliotheek van Alexandrië zijn alle grote werken vernietigd van de geheime leer. Nog oude kopieën en andere werkstukken hebben de grote vernietiging overleefd en waren destijds al verspreid over de wereld. Maar de grote kennis van de geheime leer was verloren. Verschillende fraters zoals Saint-Germain, Newton, Flamel, Bacon en vele andere hebben reconstructies gemaakt van onze aloude kennis die was verloren gegaan. Een geschiedenis die meer dan 4 miljoen jaar terug gaat was vernietigd. De oude kennis van onze oudste beschavingen. Dankzij het bestaan van de Fraternal genootschappen hebben wij onze kennis in leven kunnen houden. Via rituelen, symbolen brengen wij onze kennis over. Sinds duizenden jaren zijn er verschillende Levieten geweest die de kennis hebben doorgegeven. We keren altijd terug om onze kennis te delen. Onze kennis zal wereldwijd verspreid worden voor allen die openstaat. Zal u in deze nieuwe periode van mijn bestaan de ‘72 werken van verlichting’ brengen, die ik met u deel.

  Heilige Boek der Gevallen Engelen
  ‘Al wie vijandig staat tegenover Allah, Zijn engelen , Zijn boodschappers - Djibriel (Gabriël) en Milaaïl (Michaël). Voorzeker staat Allah (ANU) vijandig tegenover de ongelovigen’ (Koran Qs Al Baqarah 2:97-98)
                                  221(8) = Uitgelezen 2015 10 apr 2015 € 19,95 978 90 77677 73 5 . De Grote Galactische Golf - Door de poort van de nieuwe tijd naar een kosmisch bewustzijn. (Kiara Windrider)
  In dit boek verduidelijkt Kiara Windrider het 'grotere beeld' van de planetaire evolutie vanuit het perspectief van oude wijsheid en nieuwe wetenschap. Hij onthult een ingewikkelde wisselwerking tussen kosmische en planetaire fenomenen om een nieuw soort mensheid te vormen op een snel evoluerende aarde. In plaats van passief te wachten tot er met ons iets gebeurt, is het nu tijd om actief het ontwaken van een nieuwe wereld te dromen!
  De Grote Galactische Golf is het begin van een geweldig nieuwe cyclus in het bewustzijn van de mens.
  'Kiara Windrider heeft een visie ontwikkeld die zowel wetenschappelijk als spiritueel is en waarin wordt uitgelegd wat er met onze wereld, ons zonnestelsel en ons melkwegstelsel gaande is en wat de gevolgen zijn voor de mensheid. De Grote Galactische Golf is een invloedrijk, geïntegreerd beeld van de toekomst!' John L. Peterson, redacteur, FUTUREdition, auteur van A vision for 2012
                                  222(4) Nog Lezen 2008 11 apr 2015 € 4,50 978 90 8510 5 343 . Seintje van boven - Verhalen voorbij de dood (Annemiek Paping)
  Is er meer tussen hemel en aarde? In seintje van boven worden opmerkelijke spirituele belevenissen van tientallen mensen en mijzelf besproken. Het gaat over 'bijna-dood'ervaringen, voorspellende dromen, uittredingen en geestenverschijningen. Voor mij staat inmiddels als een paal boven water dat er meer moet zijn. Wat dat 'meer'exact inhoudt, weet ik niet. Wel is voor mij ondenkbaar dat al deze bijzondere 'seintjes' helemaal niets te betekenen zouden hebben...
  Recensie: De auteur werkt als journalist bij De Telegraaf. Voor dit boek bundelde zij een groot aantal persoonlijke verhalen van lezers die reageerden op haar oproep om hun paranormale ervaringen met haar te delen en die in 2007 in deze krant verschenen in de rubriek 'Wat U zegt'. Aan de oproep is goed gehoor gegeven gezien de hoeveelheid uiteenlopende verhalen over voorspellende dromen, wonderbaarlijke genezingen en ontmoetingen met gestorven geliefden. In een kort hoofdstuk achterin het boek beschrijft de journalist haar eigen ervaringen met een breed scala aan spirituele therapeuten. De laatste twee pagina's zijn gereserveerd voor een selectie van negatieve reacties die ook op de oproep binnengekomen zijn. Het boekwerk maakt de indruk in grote haast in elkaar te zijn gezet met stukken tekst zonder spaties en soms regels in een kleiner corps dan de rest. De vormgeving nodigt niet uit tot lezen door de (te) kleine letter. Het boek zal niet veel toevoegen aan reeds bestaande boeken over het onderwerp, maar kan wellicht voldoen aan de groeiende belangstelling voor het onderwerp.
                                  223(8) = Uitgelezen 1995 12 apr 2015 € 6,50 90 202 8080 0 . Kroniek van een naderende dood (Anne en Daniel Meurois - Fivaudan)
  Wanneer het einde van het leven nadert, weten we vaak niet wat we moeten doen. Eerst zijn we boos en opstandig, uiteindelijk volgt acceptatie. Vaak blijft een gevoel hangen van: Had ik niet meer kunnen en moeten doen? De auteurs volgen in dit boek het stervensproces van een vrouw, Elisabeth genaamd, die kanker heeft. Week voor week beschrijven zij dit proces, haar diepste gevoelens op de drempel van de dood, het proces van innerlijke verandering dat zich in ,haar voltrekt als zij ontdekt dat er na het afscheid van haar stoffelijk lichaam nog een ander leven is. Met het verhaal van Elisabeth proberen de auteurs het machteloze zwijgen rond de dood te doorbreken en te laten zien hoe je er op een andere manier mee om zou kunnen gaan. Voor sommigen zal dit boek een aanvulling en bevestiging zijn van wat ze al dachten of wisten. Voor anderen zal een heel nieuwe wereld opengaan, waardoor ze wellicht anders tegen de dood en het sterven zullen gaan aankijken en er ook anders mee om zullen gaan als ze met de dood worden geconfronteerd. Anne en Daniel Meurois schreven eerder Herinneringen van Essenen, Verslag van een reiziger in de astrale wereld en De negen maanden.
  Recensie:  De auteurs, reeds bekend door eerder verschenen boeken als: 'Herinneringen van Essenen' (a.i. 87-38-251-9), bezitten beiden het vermogen uit te treden en op deze manier in contact te komen met zielen op aarde en in het hiernamaals. Via de draad van licht kwamen zij op fijnstoffelijk niveau terecht bij Elisabeth, waar zij d.m.v. een lichtwezen de boodschap ontvingen verslag te doen van haar stervensproces en haar te gidsen tot het moment van haar vertrek. Zonder sentiment maar vol liefde beschrijven de auteurs de gevoelens van Elisabeth, haar groei naar inzicht, aanvaarding en het open bloeien van haar ziel. Na haar stoffelijke dood treedt Elisabeth zelf in contact met de auteurs om via hen de lezers duidelijk te maken dat er na haar overgang een schitterende wereld op haar wachtte. Ook het laatste hoofdstuk: 'Adviezen voor begeleiding', kan de lezer helpen op een bewustere manier om te gaan met het overgaan van de ziel. Ondanks de overvloed aan verslagen op dit gebied voegt het vermogen van de auteurs uit te treden net die extra dimensie toe om de lezer te blijven boeien.
                                  224(4) Nog Lezen 2010 12 apr 2015 € 7,50 978 90 295 7330 6 . Leer ons stil te zitten - Een scpticus zoekt zin en gezondheid (Tim Parks)
  Leer ons stil te zitten is het bijzonder onderhoudende verhaal van Tim Parks’ zoektocht naar genezing.
  Wanneer Parks wordt gekweld door pijn die niemand lijkt te kunnen verklaren of verhelpen, wordt hij gedwongen een paar harde waarheden over de relatie tussen lichaam en geest, over onze hectische samenleving en over zijn schrijverschap onder ogen te zien. Na een vruchteloze gang langs de loketten van de traditionele geneeskunde vindt hij tot zijn eigen verbazing verlichting in het doen van ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Uiteindelijk komt hij zelfs uit bij meditatie, en dit was wel het allerlaatste wat Parks verwachtte. Gaandeweg rijzen bij Parks vragen over het effect van ziekte op het werk van geliefde schrijvers, over de rol van religie als vormende kracht bij de ontwikkeling van ons zelfbeeld, en over de invloed van sport en kunst op onze ideeën over gezondheid en welbevinden. Iedereen krijgt op enig moment met ziekte te maken – weinigen zullen die ervaring met zo veel elan, inzicht en intelligentie kunnen beschrijven als Tim Parks. Recensie:  In dit boek doet de bekende Britse, in Italie wonende schrijver van romans als 'Europa' en 'Buiten bereik'* uitgebreid verslag van zijn zoektocht naar een oplossing voor zijn onverklaarbare bekkenpijn en plasproblemen. Hij ondergaat een reeks onderzoeken; zijn weigering om zonder duidelijke medische indicatie een operatie te ondergaan leidt tot het volgen van alternatieve behandelingen. Hij vindt soelaas bij een Amerikaans zelfhulpboek, shiatsumassage, maar vooral bij Vipassana-meditatie door John Coleman. De hoofdmens Parks wordt meer en meer een ervaringsmens, die beter kan omgaan met zijn eeuwige nerveuze verzet tegen autoriteit en dogma's (zijn vader was predikant). Het interessante is dat het boek bovendien een reflectieve meditatie is op zijn leven. Zijn steeds veranderende interpretatie over bijvoorbeeld de koppeling tussen lichaam en geest koppelt hij aan Velazquez' schilderij De Waterverkoper en aan schrijvers als Coleridge, Lawrence, Beckett en Robert Walser. Zijn herkenbare angsten, twijfels en hoop worden eerlijk, humoristisch en prettig leesbaar gepresenteerd. Bevat kleine reproducties in zwart-wit van schilderijen en zwart-witfoto's.
                                  225(4) Nog Lezen 1971 18 apr 2015 € 0,50- x . Zijn leer in gesprekken en citaten (Sri Ramana Maharshi - Arthur Osborne)
                                  226(8) = Uitgelezen 2010 25 apr 2015 € 12,95 978 90 77478 29 5 . Contact met Gidsen (Wenken van Jeshua)
  Bevat tien uitgeschreven channelings van Jeshua over het onderwerp 'Gidsen' met een inleiding en een extra hoofdstuk met een toelichting over de verschillende soorten gidsen. Pamela Kribbe is sinds 2002 werkzaam als spiritueel therapeut. Zij organiseert samen met haar man, Gerrit Gielen, workshops en bijeenkomsten op het gebied van innerlijke groei, emotionele heelwording en de overgang naar een hartgedragen bewustzijn op aarde. Zij werkt met teksten die zij gechanneld krijgt vanuit een innerlijk contact met de Christusenergie die zich bij haar manifesteert in twee leraarsfiguren: Jeshua ben Jozef (Jezus) en Maria (de moeder van Jezus). Eerder verschenen haar boeken Gesprekken met Jeshua en Bezield leven bij ZWERK Uitgevers. In al haar boeken staan de zoektocht naar binnen voor ieder mens en vertrouwen hebben en krijgen in wie je bent en wat je te geven hebt aan deze wereld centraal. Recensie: De auteur channelt Jeshua ben Jozef (volgens haar de energie van Jezus Christus) in aanwezigheid van een publiek; de kennismaking met hem in 2002 heeft ze beschreven in 'Bezield leven: boodschappen voor een nieuwe tijd'*. Ze legt o.a. uit hoe je een goede gids kunt herkennen, wat het doel van een gids is en wat je doel op aarde is. De verhandeling wordt benaderd vanuit het christusbewustzijn, duidelijk gemaakt door de aanname dat de mens op aarde worstelt met goed en slecht ofwel licht vs. duisternis. Een dun boekje waarin bekende spirituele begrippen, zoals het derde oog, het bange kind in jezelf, luisteren naar je gevoel, het leren van lessen en het oplossen van oude problemen uit vorige levens, niet ontbreken. Wat verwarring brengt, is dat er op geen enkele manier uitgelegd wordt hoe het kan dat er duisternis is op aarde wanneer iedereen, volgens Jeshua, een engel van licht is. Daarnaast wordt er vaag advies gegeven hoe in het leven te staan zonder met concretere oplossingen te komen dan het licht in jezelf af te laten dalen. Er zijn boeken op dit gebied die verdergaan dan de standaard christelijke benadering dat er een strijd bestaat tussen goed en slecht die overwonnen moet worden.
                                  227(8) = Uitgelezen 2208 2 mei 2015 € 8,89 978 90 202 0247 2 . De Terugkeer van Atlantis - De Strijd van licht en Duisternis (Patricia Cori)
  Dit boek is zeker een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in Atlantis, de verborgen geschiedenis van de aarde en reïncarnatie. Het medium channelt de Siriaanse hoge raad. Er wordt ingegaan op het onstaan van de eerste buitenaardse inmengingen op aarde, het begin van de 100.000 jaar lange beschaving Atlantis, en wat er uiteindelijk misging waardoor Gaia (de aarde) wel in moest grijpen. De tijd waarin we nu leven heeft veel vergelijkingen met de laatste dagen van Atlantis. Door onszelf weer op te frissen met de geschiedenis van atlantis en de lessen die we eruit hebben gehaald zal ons helpen op weg naar de toekomst.
                                  228(8) = Uitgelezen 2000 23 mei 2015 € 10,- 90 202 8093 7 . Helende krachten (Jack Angelo)
  Ieder mens bezit de gave om te kunnen genezen. Helende krachten bevat een stap-voor-stapcursus om je potentiële gaven te ontwikkelen. Het boek geeft oefeningen om vertrouwd te raken met je lichaam en te experimenteren met energieën, uitleg over het ziekteproces en de rol van geest en emoties bij de genezing. Daarnaast bevat het gedetailleerde instructies om anderen te kunnen genezen en een eigen praktijk op te zetten. Uitvoerig wordt stilgestaan bij bekende begrippen als 'genezende handen', chakra's, aura's en de invloed van gedachten en gevoelens op het lichaam. Ook wordt er aandacht besteed aan ademhalingsoefeningen, visualisatie en meditatie. In de laatste oefeningen van het boek komen onderwerpen als geboorte, reïncarnatie en het innerlijke kind aan bod. Dit praktisch gerichte boek zal velen inspireren om de sluimerende geneeskrachtige talenten uit te bouwen tot een volwaardige gave die ingezet kan worden om de medemens te helpen. De auteur is een bekende Engelse genezer; hij geeft workshops in en buiten Engeland en heeft een bloeiende eigen praktijk. Recensie(s) De auteur is door het 'toeval' van het begrip synchroniciteit gestart met helend werken. Na het volgen van een aantal cursussen, meelopen met genezers en door zelf te behandelen, groeide zijn werk uit tot een bloeiende praktijk. Daarnaast geeft hij regelmatig workshops. Dit boek is ontstaan door behoefte in zijn omgeving aan niet alleen duidelijke maar zeker ook praktische informatie en is te gebruiken als handboek voor zelfgenezing, als praktische handleiding voor genezers en als informatiebron voor een workshop. De schrijver behandelt een breed scala aan onderwerpen en voert op lichtvoetige wijze de lezer mee via het grondstoffelijk, naar fijn- en onstoffelijke lichamen, geeft uitleg over de zielenreis, de chakra's en hun energieen, de wijsheid van het lichaam, achtergronden van ziekten, (zelf)-genezing, handoplegging, het innerlijk kind, reincarnatie enz. In totaal 98 oefeningen helpen de lezer zich te ontwikkelen en te groeien. De aanvullende adressenlijst is up-to-date, terwijl een literatuurlijst, een verklarende woordenlijst en het register een goede aanvulling vormen. Ondanks de vele uitgaven op dit gebied, behoort dit boek zeker tot de top: helder, eenvoudig, creatief en praktisch.
                                  229(4) Nog Lezen 1996 7 jun 2015 € 2,- 90 295 1234 2 . De Alchemist (Paulo Coelho)
  Volg de wijsheid van het hart  De jonge schaapherder Santiago heeft één grote wens: de wereld bereizen tot in alle uithoeken om zo uit te vinden hoe deze in elkaar zit. Zijn dromen over een verborgen schat zetten hem aan tot een zoektocht. Na veel omzwervingen ontmoet hij in Egypte de alchemist, die over grote spirituele wijsheid beschikt. Hij adviseert de jongen: `Luister naar je hart. Dat kent alles, omdat het afkomstig is van de ziel van de wereld en daar ooit naar zal terugkeren ( ) Waar je hart is, is ook je schat.  De alchemist is een magische fabel, met de diepe wijsheid van een klassiek sprookje. Als je van iemand houdt, kun je alles worden. Als je van iemand houdt, heb je geen enkele behoefte om te begrijpen wat er gebeurt, omdat alles binnen in je gebeurt, en kun je jezelf veranderen in wind. Mits de wind helpt natuurlijk. Recensie(s) In Andalusië trekt een jongen met zijn kudde schapen door de velden omdat hij wil zwerven en reizen. In een tweetal dromen wordt hem geopenbaard dat hij naar de piramiden in Egypte moet vertrekken, waar hij een schat zal vinden. Op reis erheen ontmoet hij een alchemist die over een grote wijsheid beschikt. De jongen ziet uiteindelijk in, dat hij het ware geluk alleen kan vinden als hij door meditatie de geheimen van de wereld om hem heen kan doorgronden. Een goed geschreven roman, waarin de auteur in de zoektocht van de hoofdpersoon naar de schat, de diepere waarheden van het leven symboliseert. In de vertaling zijn de poëtische stijl en taal van het origineel behouden
                                  230(8) = Uitgelezen 1994 27 jun 2015 € 0,60 90 225 1826 4  . Ontmoetingen (John E. Mack)
  Mack, hoogleraar psychiatrie aan de universiteit van Harvard werkt sinds enkele jaren met mensen die beweren door buitenaardse wezens te zijn ontvoerd. In dit boek beschrijft hij uitvoerig het geval van een tiental van die mensen, mannen en vrouwen, uit alle rangen van de bevolking. Zij maken - veelal onder hypnose - melding van ruimteschepen, kleine grijze wezens en een onwaarschijnlijke hoeveelheid seks. Staat Mack aanvankelijk nog sceptische tegenover hun verhalen, uiteindelijk kan hij niet anders dan concluderen dat de ervaringen van deze getraumatiseerde mensen berusten op ware gebeurtenissen, en niet worden veroorzaakt door hallucinaties of waanideeën. Recensie: Oude kronieken maken reeds gewag van ontmoetingen met buitenaardse entiteiten. Omgaan met het fenomeen buitenaards ras zet het Westerse wereldbeeld op zijn kop. In het materialistisch/dualistische model is de werkelijkheid fundamenteel geworteld in de stoffelijke zintuiglijke wereld met voorbijgaan aan de etherische wereld. Vooral in het vierde kwart van deze eeuw treden mensen, die zeggen geregeld contacten te hebben gehad met buitenaardse beschavingen, met hun ervaringen in de openbaarheid. De auteur, een klinisch psychiater en dieptepsycholoog, zet door zijn conclusies naar aanleiding van zijn intensieve hypnose/regressie-sessies met deze personen het begrippenpaar waar/onwaar in een nieuw licht. Ondanks de traumatiserende ervaringen van met name de ontvoeringen maken deze mensen een spirituele transformatie door, waardoor onvermoede intellectuele vermogens vrijkomen. Op zorgvuldige wijze gaat de auteur om met dit omstreden onderwerp. Geen moment vervalt hij in sensationele berichtgeving.
                                  231(4) Nog Lezen 2011 11 jul 2015 € 3,50 90229 9884 7 . Een blik in de Eeuwigheid - Gedeelde ervaringen met de dood (Paul Perry)
  Dr. Moody ontvangt jaarlijks niet alleen duizenden verhalen van mensen over wat ze voelden, zagen en hoorden toen ze dicht bij de dood waren, hij krijgt ook verhalen binnen van mensen die aanwezig waren bij het overlijden van een dierbare. In zijn nieuwe boek laat hij zien dat familie en vrienden vaak getuigen zijn van de eerste momenten van de reis van hun dierbare van dit leven naar het volgende. Dat kan het aanschouwen zijn van een helder licht van een onbekende bron, of het zijn onverwachte inzichten in het leven van de overledene met feiten die niet bekend waren bij de nabestaanden. Dit bijzondere boek is een bron van troost voor nabestaanden en het bewijs van onze spirituele verbondenheid. Dit is het eerste boek over het bijzondere fenomeen van gedeelde ervaringen met de dood. Recensie: Velen hebben al geschreven over bijna doodervaringen, maar deze auteur geldt als een autoriteit op dit gebied. Hij richt het onderzoek nu vooral op gedeelde doodervaringen. Wakende familieleden of verplegend personeel beschrijven uittredingen uit het lichaam en het reizen naar het licht: waarnemingen die identiek lijken aan bijna doodervaringen, maar nu gedeeld worden met de overleden persoon. Velen beschrijven de aanwezigheid van een opstijgende mist uit het lichaam van de overledene, een terugblik op zijn leven en de impact die de ervaring heeft op het persoonlijk leven. Telepathische ervaringen, het gevoel van intense liefde en de aanwezigheid van hemelse figuren of reeds overleden familieleden komen uitgebreid aan bod. Het boek eindigt met vragen en verklaringen rond de gedeelde ervaringen met de dood. Met het optekenen van de doodervaringen en de parallellen, die onmiskenbaar aanwezig zijn, probeert Moody te overtuigen dat er een leven na dit leven bestaat.
                                  232(4) Nog Lezen 2014 25 jul 2015 € 12,50 978 94 005 0407 3 . Na dit leven - Een neurochirurg over zijn reis naar het hiernamaals (Eben Alexander)
  Eben Alexander gaf al vijftien jaar les in de neurochirurgie toen hij een bijna-doodervaring kreeg na een zeldzame vorm van hersenvliesontsteking. Zeven dagen lang was hij buiten bewustzijn, tot hij onverwacht uit zijn diepe coma ontwaakte. Wat hij zich kan herinneren uit die tijd staat voor altijd in zijn geheugen gegrift: hij is ervan overtuigd geraakt dat er meer is na de dood. In dit fascinerende boek - dat in Amerika op de eerste plaats van de New York Times-bestsellerlijst binnenkwam - vertelt hij zijn ongelooflijke verhaal.Recensie: Het is indrukwekkend als een wetenschapper zich bezighoudt met spiritualiteit en/of de mogelijkheden van een verruimd bewustzijn (in Nederland bijv. Pim van Lommel), maar het is nog meer bijzonder als een neurochirurg zijn eigen BDE weergeeft. De auteur beschrijft het verloop van zijn schijnbaar dodelijke ziekte op de IC van het ziekenhuis en de reacties daarop van zijn familie en vrienden, afgewisseld met zijn eigen ervaringen tegelijkertijd in een andere dimensie. Vervolgens beschrijft hij zijn revalidatie en hoe zijn BDE hem heeft veranderd. Het doel van zijn boek is juist om het naast elkaar laten bestaan van de wetenschap en spiritualiteit te bevorderen. De hoeveelheid informatie over de familie is nogal overbodig. Met voorwoord van de genoemde Pim van Lommel, een uitgebreide literatuurlijst (voornamelijk in het Engels) en o.a. neurologische hypothesen als bijlage achterin het boek. De ziekte van de auteur was zeldzaam, maar de BDE is dat ook: zijn ervaringen zijn anders, dus voor geïnteresseerden in het onderwerp is er genoeg nieuws te lezen.
                                  233(8) = Uitgelezen 2003 26 jul 2015 € 5,- 90 202 1384 9 . De Lichtbrenger (White Eagle)
  De vraag of er een nieuwe wereldleraar zal komen bij de overgang naar het Watermantijdperk en wie dat dan zal zijn, houdt de mens al meer dan honderd jaar, bezig. Zal de leraar zich manifesteren als een mens van vlees en bloed? Of is het wellicht een leraar die we in ons eigen hart kunnen vinden? Wat zal de boodschap zijn van deze nieuwe leraar? White Eagle wil niet alleen een antwoord geven op deze vragen maar gaat nog verder. Hij spreekt over het Licht dat door ieder mens kan schijnen en hoe dat aan de mensheid wordt gegeven. Hij heeft het ook over het ontwikkelen van de intuïtie, over hoe we innerlijk kunnen veranderen en waarom we de veranderingen die in de wereld plaatsvinden met vertrouwen en kalmte onder ogen kunnen zien, als we vanuit innerlijke zekerheid de wijsheid Van het plan begrijpen. Alle leven is gericht op vooruitgang. Als we verder kijken dan wat er direct voor ons gebeurt, is daar de belofte dat we op zekere dag de dood achter ons kunnen laten. White Eagle brengt ons dus een universele boodschap van hoop en leven. Recensie: Het Engelse medium Grace Cooke channelde sinds 1930 een christelijke entiteit, sterk verbonden met de apostel Johannes, die zei zegsman te zijn voor een groep astrale leraren, de Sterbroederschap. Sinds de oprichting in 1936 heeft de White Eagle Lodge veel van die boodschappen uitgegeven, waarvan er nu veertien in het Nederlands zijn vertaald. De boodschap van de lang verwachte nieuwe Wereldleraar, Johannes Christus, is dat de bewuste Waterman-mens meer open moet staan voor de geest om in grotere groepsharmonie en met het rijk van de natuur en de engelen te leren werken, waarbij het accent komt te liggen op het moederlijke, vrouwelijke en intuitieve aspect en de versmelting van dualiteit. De idealistische voorspellingen van Cooke/White Eagle over de 'komende vijftig jaar' zijn helaas negatief door de oorlogsrealiteit ingehaald, hetgeen de verder prachtige taal een klank van 'wishful thinking' meegeeft. Aan het begin van ieder hoofdstuk staat een aantal kenmerkende bijbelcitaten.
                                  234(8) = Uitgelezen 2000 31 jul 2015 € 10,49 90 202 81445 . Wijsheid van een Sterrenkind (Phoebe Lauren)
  In Wijsheid van een Sterrenkind beschrijft Phoebe Lauren op ontroerende en invoelbare wijze het korte maar indrukwekkende leven van haar zoon Marcus. Waar in haar boek De leegte achterje laten Marcus' vroegtijdige overlijden en haar verwerking van dit verlies aan bod kwam, is Wijsheid van een Sterrenkind het verslag van een gewone moeder die te maken krijgt met een bijzonder kind. Ze beschrijft haar ervaringen met Marcus, haar contact met Item na zijn overlijden, maar vooral haar verrassende ontdekkingen over de afkomst van haar zoon. Marcus wist dat hij geen gewone sterveling was. Hij was duidelijk verbonden met zijn spirituele kern en was zich dat ook bewust. Hij deed geen moeite om zich nieuwe vaardigheden aan te leren, maar wachtte rustig af tot hij zich die herinnerde. Zo wilde hij niet leren pianospelen, wat zijn moeder graag zag, maar speelde hij meteen goed viool toen hij die in handen kreeg en als zijn instrument herkende.
  Phoehe Lauren wil met dit boek niet louter verslag doen van haar leven met een bijzonder kind. Het is ook en vooral een boek over bewustwording en over het helen van relaties. De uitwerking die Marcus op zijn moeder had kan hij ook op de lezer hebben. 'Ik beschouwde hem in velerlei opzichten als mijn gelijke, zo af en toe als mijn zoon en in alle o pzichten als mijn spirituele leermeester', zegt ze over Marcus. 'Daardoor werd ik me weer bewust van talloze ideeën en waarheden die ik vergeten was.' Nu de aarde steeds meer bevolkt wordt door kinderen als Marcus, is Wijsheid van een Sterrenkind een boek dat ons rijp maakt voor de nieuwe tijd. Recensie: Persoonlijk relaas van een moeder, die haar 10-jaige zoon in 1980 heeft verloren. Marcus vertelde haar tijdens zijn leven dat hij 'een geestelijk wezen met menselijke ervaring' was, afkomstig van een andere planeet. Na zijn dood houdt hij contact met zijn moeder. Het begrip reïncarnatie komt tevens aan de orde. De stijl is vertellend. Het taalgebruik is eenvoudig en mist elke literaire aspiratie. De persoonlijke toon zorgt voor betrokkenheid bij het verdriet van de moeder. Veel voorbeelden moeten het geloof dat haar zoon nog boodschappen 'stuurt' bewijzen. Ruime bladspiegel. Visie op een andere beleving van leven en dood dan gangbaar is.
                                  235(8) = Uitgelezen 2002 1 sep 2015 € 9,24 90 202 8057 0 . Worden wie je werkelijk bent (Phoebe Lauren)
  Ken je het gevoel dat je hier niet zomaar op aarde bent, in er ben je er nog niet achter gekomen wat de speciale reden waarom jij nu hier moet zijn? Ben je iets wezenlijks vergeten dat je je graag weer herinneren zou, zodat je weet wat je levensmissie is en je weer van daaruit zou kunnen gaan leven? Dit boek wil met jou die weg van zelfontdekking gaan zodat je kunt gaan inzien wat de werkelijke bedoeling is van je verblijf op aarde en wat jouw plaats is in het grotere geheel. Via boodschappen van engelen, en doordat de schrijfster deze weg met haar leven illustreert, word je er liefdevol toe geleid om je eigen plek in deze wereld in te nemen. Het is er de tijd voor. Het bewustzijn van de mensheid als geheel kan alleen veranderen wanneer van ons de moed en het vertrouwen heeft zijn/ haar innerlijke licht te laten stralen, zodat het ook anderen aanzet hun licht te ontsteken. Daarvoor is het nodig dat we oude gewoonten een patronen, die niet langer zinvol zijn, loslaten. De wereld zal meer harmonie en vrede kennen als iedereen wordt wie hij werkelijk is en doet waarvoor gekomen is.
  Recensie: Het schrijven van dit boek is volgens de auteur geleid door engelen die al lang in haar leven aanwezig zijn. De titel is ontleend aan een visualisatie waarin haar werd gezegd dat zij dit boek zou gaan schrijven op de juiste tijd en de perfecte plek met als doel te functioneren als kanaal om inzicht te krijgen in het 'goddelijk plan' en dit door te geven aan anderen. Door te luisteren naar de boodschappen van de engelen, ze naar haar fysieke centrum te halen en duidelijk over te brengen op de lezers, leert zij ons de waarde van praktische spiritualiteit. Zij neemt ons mee op een lichtreis waarbij ze de hoofdstukken 'Stargates' noemt. Via uitleg, methoden om onderscheid te maken tussen gedachten en gevoelens, oefeningen, visualisaties, aangevuld met de letterlijke boodschappen van de engelen, informeert zij de lezer over de weg tot zelfontdekking. Ondanks het feit dat er momenteel veel 'doorgegeven' geschriften verschijnen, springt dit boek eruit, omdat de lezer actief betrokken wordt bij het vervullen van een levensmissie. Achterin verklaring van termen en bibliografie van 2 boeken.
                                  236(4) Nog Lezen 2007 25 sep 2015 € 2,50 978 90 229 9269 1 . Keuzes voor het Sterven - In het leven voorbereid zijn op het einde (Monique Mortier)
  We leven allemaal met het besef dat we eens dood zullen gaan. Vaak schuiven we die gedachte ver voor ons uit, omdat het een lastig onderwerp is om over na te denken of om over te praten. Daardoor geven veel mensen de regie van deze belangrijke, laatste levensfase uit handen. In Keuzes voor het sterven vindt u uitgebreide informatie over hoe u uzelf en uw omgeving kunt voorbereiden op uw eigen dood of die van een naaste. Monique Mortier legt uit dat het meer rust geeft om het sterven te zien als een actief proces van loslaten. Door kenbaar te maken wat u zou willen, geeft u uw nabestaanden gelegenheid om in uw geest te handelen. Want we weten nooit wie het eerst zal gaan, we weten alleen dat niemand wordt overgeslagen. Naast de emotionele keuzes gaat Monique Mortier ook in op praktische keuzes die gemaakt kunnen worden. Onderwerpen als orgaandonatie, een zorgverklaring, de invulling van de uitvaart en nazorg worden vanuit verschillende visies belicht, zodat u zich bewust wordt van de keuzevrijheid die er is om ook het levenseinde op eigen wijze in te vullen. Monique Mortier is stervens- en rouwbegeleider met een eigen praktijk. Daarnaast werkt zij als vrijwilliger in een hospice en is zij lid van het Netwerk Uitvaartvernieuwers.
  Recensie: Dit boek gaat over dingen waarover we meestal liever niet praten: sterven en dan in het bijzonder de manier waarop je zelf zult sterven. Op een toon die zowel empathisch als gedecideerd is, vraagt de auteur aandacht voor tal van potentiele keuzemomenten: waar wil je sterven, wie moeten erbij zijn en wie niet, met wie heb je nog iets af te ronden, wil je orgaandonor worden of je lijk ter beschikking van de wetenschap stellen, zou je euthanasie willen of liever terminale sedatie, wie moet bericht krijgen van je overlijden, hoe moet de uitvaart zijn en hoe wordt die betaald etc. De schrijfster geeft veel aandacht aan de psychologie van het sterfbed en aan het verdriet - en de verwerking ervan - van de nabestaanden. Als begeleidster van stervenden en rouwenden heeft zij veel praktijkvoorbeelden om als illustratie te dienen. Die professionele achtergrond levert enerzijds een praktisch en invoelend boek op, maar zorgt anderzijds voor een toonzetting waarin soms een vleugje vervreemdende opgewektheid doorklinkt.
                                  237(8) = Uitgelezen 2015 3 okt 2015 € 22,50 978 90 77677 71 1 . De Venusiaanse Trilogie (3 boeken in één, 1e boek Van Venus kwam ik 2e Engelen huilen niet en 3e Mijn boodschap (Omnec Onec)
  Omnec Onec heeft met haar autobiografie inmiddels duizenden mensen geraakt en naar waardevolle inzichten geleid. Haar boeken zijn unieke getuigenverslagen van een hoger bewustzijn. De Venusiaanse Trilogie omvat de drie boeken die Omnec schreef: Van Venus kwam ik: Omnec Onec beschrijft haar leven in de astrale sfeer van Venus en onderwijst tijdloze wijsheid. Ze schrijft over hoe en waarom ze besloot zich in een fysiek lichaam te manifesteren en over haar reis naar de Aarde in 1955. Engelen huilen niet: In het vervolg van haar autobiografie beschrijft Omnec haar ervaringen op Aarde en brengt ze vele waardevolle inzichten over. Mijn boodschap, De essentie van de spirituele leringen: De waarheid is altijd eenvoudig. Omnec schrijft op praktische en actuele wijze over de essentie van de schepping, de ziel en het leven. Dit derde deel bevat ook een nieuw hoofdstuk over de evolutie van zielen op de planeet Aarde. Bevrijd je geest en ga op reis door de niveaus van bewustzijn! Recensie: De auteur beweert afkomstig te zijn van de planeet die wij Venus (vernoemd naar de Romeinse godin van de liefde) noemen. Zij vertelt dat zij de beslissing nam om hier op aarde de rest van haar leven door te brengen. In het eerste deel van haar autobiografie vertelt ze hoe het is, om zonder lichaam te leven in een astrale dimensie op Venus. In het tweede deel vertelt ze over haar gevecht om te overleven in een fysiek lichaam hier op aarde. Waar ze in 1955 het lichaam van het 7-jarige verongelukte meisje Sheila in nam, om zo op tumultueuze wijze op te groeien en om later als volwassene haar leringen van vrede en liefde te verspreiden. In het laatste deel van deze samengevoegde trilogie, zet ze de details uiteen van de spirituele begrippen van de Venusianen, zodat mensen hier op aarde een beter begrip kunnen krijgen van zichzelf en de andere dimensies om hen heen. Onecs boeken zijn nu voor het eerst vertaald en in gedrukte vorm uitgebracht in het Nederlands.
                                  238(8) = Uitgelezen 1999 18 okt 2015 € 7,50 90 202 81674 . De P'Taah Tapes - Boodschap van de Pleiaden (Jani King)
  Gedurende het tweede halfjaar van 1991 manifesteert zich in North Queensland, Australië, een entiteit van de sterrengroep de Pleiaden aan een groep mensen die daar wekelijks bijeenkomt. Hij noemt zich P'taah en probeert de mensheid voor te bereiden op de op handen zijnde verschuiving van scheiding naar Eenheid. P'taah vertelt over de grote veranderingen die de mensheid en de Aarde te wachten staan en schetst ons een beeld van een universum boordevol leven, waarin we leren angst om te vormen tot liefde en ontdekken wie we in diepste wezen zijn. Hij bevrijdt ons langzaam van de ketens van dogma's en vastomlijnde ideeën die de mens gevangenhouden in overlevingsstrategieën en onthult ons een - tegen alle verwachtingen in - adembenemend mooie uiteindelijke bestemming voor de mensheid. P'taah, die gechanneld wordt door Jani King, is dus zeker geen doemdenker. Zijn boodschap aan ons is vol liefde, gevoel voor humor, vreugde en in de praktijk van alledag toepasbare adviezen. Ook verzekert hij ons ervan, dat we in ons veranderingsproces niet alleen staan, maar constant door de 'sterrenmensen'worden begeleid. Om met P'taah's eigen woorden te spreken:'We zullen alles doen om jullie thuis te brengen: Recensie: De Nieuw-Zeelandse auteur (55) is als kind meegenomen aan boord van een ruimteschip, vertelde een medium haar en in een hypnoregressie bevestigde ze zelf dit beeld. Later kreeg ze doorgevingen van een wezen van de Pleiaden dat zich Ptaah noemt. Dit boek bevat de verslagen van wekelijkse bijeenkomsten met nieuwsgierigen en discipelen in 1991 in Noord-Australië. Deze gechannelde afgezant van de sterrenmensen spreidt een wollige wattendeken van liefdevolle opvoedkundige cliché's uit over de aanwezigen, die gepast eerbiedig -nooit kritisch- reageren. Soms haalt Ptaah het liberale opvoedkundige niveau van de overleden Bhagwan Rajneesh, meestal is het oeverloos New Age-gepraat rond vertrouwen, accepteren, respecteren en nietsdoen. Echte vragen worden niet beantwoord of afgeleid naar algemeenheden. Voor wie houdt van positief affirmeren, vleierij en loze beloften ("De verwoesting van de aarde zal Noord-Australië in elk geval niet raken en na de overgang komt er een extatische explosie").
                                  239(4) Nog Lezen 2007 23 oct 2015 € 5,- 978 90 269 8497 6 . Miriam het Medium (Rochelle Shapiro)
  Ze heeft dezelfde gave als haar geliefde grootmoeder Bubbie, ze kan de toekomst voorspellen. Als professionele helderziende heelt ze gebroken harten, verbetert relaties, geeft goede carrière adviezen, helpt de ene onbekende na de andere. Maar de mensen van wie ze het meest houdt, zitten niet op haar raad te wachten. Haar 17-jarige dochter Cara is tot over haar oren verliefd op een heel verkeerd vriendje. Ze schaamt zich voor haar moeder en het werk dat zij doet en werpt haar waarschuwingen in de wind. Haar man Rory stevent af op een faillissement. Miriam weet wat er moet gebeuren, maar Rory gaat alleen maar harder werken en keert zich verder van Miriam af.<br>Gedreven door eenzaamheid en geldzorgen neemt Miriam een beslissing die niet alleen indruist tegen haar eigen intuïtie maar ook tegen het devies van haar geliefde Bubbie. De gevolgen zijn groot, en niet alleen voor haarzelf...<br>Miriam het medium is een bijzondere autobiografische roman over het overwinnen van twijfel en het leren vertrouwen op je eigen intuïtie.<br>Rochelle Jewel Shapiro is zelf helderziende en heeft een bloeiende praktijk. Ze heeft haar gave geërfd van haar Russische grootmoeder. Ze publiceerde in The New York Times en vele literaire tijdschriften. Miriam het medium is haar eerste roman. ontroerende wijsheid over moeders en dochters. Recensie: Miriam Kaminsky heeft de gave van helderziendheid van haar Russische oma geerfd. Ze werkt als telefoonmedium vanuit haar huis waar ze met haar man Rory, de apotheker, en haar dochter Cara woont. Man en dochter accepteren Miriams gave maar willen er zelf niets mee te maken hebben. Als Cara een verkeerd vriendje krijgt en Rory in financiele problemen raakt, kan Miriam haar adviezen niet aan hen kwijt. Vanwege geldgebrek besluit ze om met haar gave de publiciteit te zoeken. Dit heeft grote gevolgen voor haar en haar gezin. Het debuut van deze Amerikaanse schrijfster en helderziende is een warm gezinsverhaal waarin de personages zich gaande het verhaal ontwikkelen en de helderziendheid als een alledaags gegeven wordt neergezet. Het geheel bevat veel autobigrafische elementen, maar is geen autobiografische roman pur sang, zoals wel op het voorplat staat. Een mooi geschreven moeder-dochterverhaal met een paranormaal tintje.
                                  240(8) = Uitgelezen 2015 1 dec 2015 € 17,- 978 94 91557 26 2

  . De Sterrenpas (Petra Stam)

  De broertjes Jesse en Flint spelen in de tuin en zien een vallende ster. In stilte doen ze een wens. Als Flint later een stukje van de ster vindt, heeft hij nog geen idee hoe belangrijk dat voor hen zal zijn. Die avond krijgen ze bezoek van de witte dwerg, die hen meeneemt naar Sirius. Hun reis gaat van Sirius A naar Sirius B, Oceana, Mars, Venus en Marduk.
  Wensen zijn zo gedaan, maar wat als je weet dat ze echt uitkomen? Flint vindt het fantastisch, maar Jesse zwijgt en hoopt dat zijn wens wordt vergeten. Hun wensen en de sterrenpas (het stukje ster dat Flint vond) leiden tot ontmoetingen met lichtwezens, dolfijnen en een draak. Ze leren over kristallen, dromen en hoe je keuzes maakt vanuit je hart en niet uit angst. Ze worden op de proef gesteld en leren elkaar waarderen. Maar hoe komen ze weer thuis na zo'n avontuur?
  Een ontdekkingsreis naar andere werelden en je eigen binnenwereld voor mensenkinderen van 6 tot minstens 99 jaar.

                                  241(4) Nog Lezen 2009 19 jan 2016 € 2,- 978 90 229 9614 . Spoed cursus verlichting - een innerlijk avontuur (Tijn Touber)

  De Amsterdamse popmuzikant Tijn Touber besloot twintig jaar geleden van de ene dag op de andere dag te stoppen met seks, drank, luxe, carrière, sigaretten, afleiding en hippe schoenen. Zijn doel: verlicht worden. Na veertien jaar maakte hij de balans op en dacht: als ik nu nog niet verlicht ben, dan word ik het nooit meer. Hij keerde terug op aarde en ging weer vrijen, dansen, lachen, zingen, feesten en... verlicht zijn. In dit boek neemt hij je mee op de spannendste reis die je ooit zult maken: de weg terug naar je eigen licht. Onderweg maak je kennis met de mensen die Tijn door de jaren heen interviewde voor bladen als Ode en Happinez en onthult hij de essentiële stappen en inzichten die nodig zijn om gelukkig en verlicht te leven. Wees gerust: je hoeft er niet veertien jaar over te doen en je hoeft niet celibatair te leven. Verlichting kan nu zoveel sneller en makkelijker in spijkerbroek en driedelig pak, in de file, in de kroeg, op je werk. En met hippe schoenen. Verlichting is je oorspronkelijke natuur en het is zelfs moeilijker om niet verlicht te zijn dan het wél te zijn. Dit boek is niet alleen een juweel van wijsheid en inspiratie, maar ook dé uitdaging van deze tijd.
  '[...] de vrolijke boodschap is dat je niet jarenlang in een ongemakkelijke houding op een matje hoeft te zitten om verlicht te worden.' – de Volkskrant
  Recensie: De auteur/muzikant is dertien jaar op zoek geweest naar verlichting en doet hiervan verslag in dit boek. Daarnaast laat hij talloze anderen aan het woord die hij geinterviewd heeft voor Ode en Happinez. In vijf delen (en dertig hoofdstukken) belicht hij de reis naar binnen, de reis naar boven, terug op aarde, dragers van het licht en de nieuwe verlichting. Waarin onder meer de wet van resonantie, de kunst van visualisatie, oude programma's wissen en thuiskomen in de wereld beschreven worden. Met een inleiding, vermelding van bronnen en aanbevolen literatuur en een dankwoord. Elk hoofdstuk begint met een uitspraak van een bekend persoon, en wordt afgesloten met vragen die je jezelf kunt stellen, korte overdenkingen, een of meer actiepunten en diverse uitspraken van bekende en beroemde mensen. De hoofdstukken over de relatie tussen gedachten en de fysieke uitwerking op het lichaam onderbouwt hij met berichten uit de wetenschappelijke hoek. Korte, leesbare hoofdstukken, verrassend eenvoudig overgebracht met verhalen in een frisse sfeer en met beide benen op de grond.

                                  242(4) Nog Lezen 1988 19 jan 2016 € 2,- 90 5064 023 0

  . Van Eeuwigheid en Tijd (Johan Theissen)

  omvattende mensenleven kent twee 'ommegangen'een makrokosmische (geboren-worden, aardeleven, sterven, hemelleven) en een daarmee corresponderende mikrokosmische (ontwaken, dag, inslapen, nacht) De vier delen van elk der beide ommegangen spiegelen tegelijk de vier componenten van de OER CULTUS, te weten: openbaring, offer, omzetting, éénwording.

                                  243(4) Nog Lezen 1986 19 jan 2016 € 1,- 90 202 0679 4

  . Ontsluiering - Overhet leven voor en na de dood (Judy Laddon)

  In Ontsluiering wordt een beeld gegeven van het leven na de dood. Het beschrijft de rijken van de geest en de betekenis van het leven in het hiernamaals voor onze wereld en de manier waarop wij tegen het leven aankijken. We kunnen inzien hoe de omstandigheden waarin we leven samenhangen met ons karma en onze levensopdracht: alles om ons heen houdt verband met de lessen die we in dit leven moeten leren. Judy Laddon kwam in contact met Af, een bewoner van de geestenwereld Ze dicteert Judy berichten, waarin ze ons deelgenoot maakt van haar geestelijk inzicht en ingaat op vragen die de schrijfster stelt. 'Houdt je hart open en je geest helder', houdt Af ons voor, 'om je medemens te leren begrijpen en hem te helpen en om de stem van je intuïtie te kunnen horen, want deze vertelt je de grootste waarheden die er in dit leven te kennen zijn. Alles wat je overkomt heeft een bedoeling, niets gebeurt bij toeval. Achter ogenschijnlijk toevallige gebeurtenissen schuilen waarheden, die in verband staan met vorige levens. Elke vorm van bestaan in het universum heeft een diepe zin en bedoeling.'
  Recensie: Er is op dit moment een hausse in verhalen, die door 'geesten', 'geleiders', 'goeroes' of 'entiteiten' worden gedicteerd aan mensen, die deze op schrift stellen. Deze mediums laten het genoteerde dan uitgeven, opdat niet alleen zij zelf, maar ook anderen hun voordeel kunnen doen met de inhoud van deze verhalen/boodschappen. Voor de gelovige geïnteresseerden in het occultisme is dit boekje natuurlijk enerzijds nummer zoveel in de rij van dit soort uitgaven, maar anderzijds ook prettig leesbaar en zeer bevredigend. Dit omdat het zowel 'geestelijk steun' geeft, als ook een voor hen begrijpelijk 'wetenschappelijk' fundament heeft. Aangezien er een redelijk groot lezers-potentieel is voor dit genre, zal ook de beschrijving, die 'entiteit Af' aan de schrijfster geeft van het leven na de dood voor velen aantrekkelijke lectuur zijn.

                                  244(4) Nog Lezen 1979 19 jan 2016 € 1,50 90 6001 444 8

  . De Stervende patient - Leven en welzijn (Ronald W. Raven)

  Boeken zoals dit geven een kijk op het dramatisch gebeuren van het sterven in onze tijd. Zodoende kunnen ze meewerken aan het (soms angstig en pijnlijk) terugbrengen in het bewustzijn van het onontkoombare feit dat wij sterfelijk zijn. Het meest kenmerkend facet van het menselijk bestaan- het weten van de eigen dood - kunnen ze opnieuw tot leven brengen

  In de aanzienlijke reeks binnen - en buitenlandse boeken die zich met het doodgaan bezighouden viel dit boek op door zijn humane, respectvolle, maar ook deskundige toon. Het geeft een duidelijke kijk op het werk en de instelling van de zeer diverse beroepspersonen. die een taak hebben rond het sterfbed. Het komt voort uit de Engelse traditie, die reeds lange tijd uitstekende vormen van terminale zorg ontwikkelde. Dit boek wil getuigen van jarenlange ervaringen met stervende mensen. Het zijn juist deze ervaringen die het mogelijk maken de vele, nog onbekende, vremde, verder te ontwikkelen en te onderzoeken aspecten van de terminale zorg eerlijk aan de orde te stellen.

                                  245(4) Nog Lezen 1985 27 jan 2016 € 5,- 90 202 0692 3

  . Bespigelingen - Inzichten van Bedoeïen vanuit het hiernamaals (Judy Laddon)

  Bedoeïen of kortweg Bed is net als Af een bewoner van het geestenrijk. Door de levensgeschiedenis van mensen die geleefd hebben of nog leven te vertellen, houdt hij ons een spiegel voor. Zijn verslagen, aan Judy Laddon gedicteerd, zijn levenslessen, die hij gebruikt als leidraad voor zijn geestelijke inzichten, raadgevingen en vermaningen. Bij de meeste van de door hem gedicteerde verhalen ligt de nadruk op de relatie mens-aarde, met het accent op de situatie in technologisch ver ontwikkelde landen. Bed constateert dat met alle technologische ontwikkelingen de kloof tussen Moeder Aarde en haar kinderen steeds groter wordt. Hij voorziet drastische veranderingen in onze manier van leven, beproevingen en uitdagingen, maar ook bevrijding en nieuwe levensvreugde. Hij wil de lezer voorbereiden op de Nieuwe Tijd. Voor sommigen zullen zijn ideeën wat extreem of misschien romantisch zijn, maar zijn kritiek op onze passieve consumptiemaatschappij is terecht. Velen zullen ervaren dat het proces van sociale erosie en persoonlijke vervreemding stopgezet en ten goede gekeerd kan worden. Met een andere, zuiverder instelling kan ons leven zoveel zinvoller zijn, ons begrip van de dingen om ons heen zoveel rijker. Recensie: Bedoeien of kortweg Bed is net als Af (vgl. "Vooruitzicht" van dezelfde auteur; a.i.'s deze week) een bewoner van het geestenrijk. Door de levensgeschiedenis van mensen die geleefd hebben of nog leven te vertellen, houdt hij mensen een spiegel voor. Zijn verslagen, aan Judy Laddon gedicteerd, zijn levenslessen, die hij gebruikt als leidraad voor zijn geestelijke inzichten, raadgevingen en vermaningen. Bij de meeste verhalen ligt de nadruk op de relatie mens-aarde, met het accent op de situatie in technologisch ver ontwikkelde landen. Bed constateert dat met alle technologische ontwikkelingen de kloof tussen Moeder Aarde en haar kinderen steeds groter wordt. Hij voorziet drastische veranderingen in onze manier van leven en wil de lezer voorbereiden op de Nieuwe Tijd.

                                  246(8) = Uitgelezen 1938 4 feb 2016 € 0,- x . De Bescherm Engel (Spiritualistische Novelle van M. Beversluis)
                                  247(8) = Uitgelezen 1950 4 feb 2016 € 0,- x . Ervaringen van het Generzijds - In Dromen en visioenen (Ania Teillard)
                                  248(4) Nog Lezen 1954 4 feb 2016 € 0,- x

  . Het Leven in de Ongeziene wereld (Athony Borgia)

  Er zullen maar weinig mensen zijn die er bij tijden niet eens over hebben nagedacht, wat er na de dood met hen zal gebeuren. De meesten van hen hebben zich een voorstelling gemaakt van wat we de hemel en de hel noemen, doch voor iets preciezer dan de conventionele denkbeelden over dit belangrijke onderwerp moeten we ons tot andere, meer definitieve bronnen wenden. Vele jaren geleden schreef monseigneur Robert Hugh Benson, de zoon van een vroegere aartsbisschop van Canterbury, het boek "The Necromancers" (de geestenbezweerders) een werk, dat zeer veel opgang maakte, maar dat een verwrongen kijk gaf op het onderwerp van communicatie met gestorvenen. In zijn voorwoord bij "Het leven in de ongeziene wereld" legt de heer Borgia uit, hoe Monseigneur Benson ontdekte, dat zijn beschouwingen in het boek "The Necromancers", in wezen onjuist waren. In zijn nieuwe levenssfeer was het ondermeer zijn hoofddoel om te trachten de verkeerde indrukken, welke hij met zijn aardse geschriften had gewekt, te herstellen. Om die reden trad hij in communicatie met de heer Borgia die de boodschappen getrouw heeft opgetekend. De grote wens van monseigneur Benson bij het voorbereiden van deze boodschappen is, te trachten de vrees voor de dood bij de mensen weg te nemen door het vertellen van zijn ervaringen en het mededelen van zijn kennis van de geestelijke wereld. Hij verhaalt zeer omstandig de levenswijze van de overgegane en behandelt de verschillende arbeidsvelden van de laagste tot de hoogste.

                                  249(4) Nog Lezen 1953 4 feb 2016 € 0,- x . De ziel en haar toekomst (A. Sparenburg)
                                  250(4) Nog Lezen 2001 22 mrt 2016 € 11,65 90 202 8230 1

  . De kracht van het NU (Eckhart Tolle)

  Op aanraden gekocht via een ET Healer Patricia Hollaar-Prinse uit Breda, zie dr webpage ethealing.jimdo.com

  De kracht van nu is het spirituele boek van de afgelopen tijd.
  Om de weg te gaan die wordt beschreven in De kracht van het Nu dien je de identificatie met je analytische geest en het daardoor gecreëerde onechte zelf, het ego, te laten varen. We zijn ons denken niet. We kunnen onszelf van psychische pijn verlossen. Je authentieke kracht wordt pas gemobiliseerd door je over te geven aan het Nu. Hier vinden we vreugde en zijn we in staat ons ware zelf te omarmen.
  Daar komen we er ook achter dat we al 'heel' en 'volmaakt' zijn. Velen zullen tijdens het lezen van dit boek vaststellen dat de grootste blokkades om in het Nu te komen onze relaties zijn, dat wil zeggen de manier waarop we in onze relaties staan. Relaties kunnen echter ook een toegang zijn om tot verlichting te komen, mits we ze wijs benutten zodat ze bijdragen aan onze bewustwording en we daardoor in staat zijn meer liefde te geven. Als we volledig aanwezig kunnen zijn en iedere stap in het Nu kunnen zetten, kunnen we de werkelijkheid ervaren van zaken als 'overgave', 'vergeving' en 'het onnoembare'. Zo kunnen we onszelf openstellen voor de transformerende ervaring van De kracht van het Nu.
  Recensie:De auteur  verhaalt over de wijze waarop het zich richten op het 'nu' kan leiden tot het hervinden van innerlijke vreugde en vrede. Dit gebeurt via de vorm van vraag-en-antwoord, waarbij sterretjes tussen de tekstdelen als rustpunt dienen om het betoogde dieper te laten doordringen. Zijn betoog is net als bij Osho niets nieuws. Zijn kracht zit in de eigenzinnige samenstelling en uitleg van inzichten uit de psychologie (Gestalt), verschillende wereldreligies (boeddhisme, christendom, soefisme) en 'Een cursus in wonderen'. De kern ervan bestaat uit het aankweken van grote opmerkzaamheid voor de rijkdom van het leven zonder het waargenomene meteen te vertalen in mentaal-emotionele patronen. Deze laatste zijn volgens Tolle vooral verantwoordelijk voor het individuele en collectieve lijden in de wereld. In het boek zijn de oefeningen in de tekst geïntegreerd en daarom lastig terug te vinden als men ze niet noteert. Tolle's betoog kent dezelfde strenge, maar tevens liefdevolle toon als veel van zijn geciteerde leermeesters. Hierdoor is het als lezer makkelijk om positief op zijn boodschappen te reageren.

                                  251(8) = Uitgelezen 2012 13 mei 2016 € 6,50 978 90 79638 03 1

  . Toen ik een vlinder was (Henriëtte Peek)

  Op 24 jarige leeftijd krijgt Henriëtte Peek - in verwachting van haar eerste baby - een ernstig verkeersongeluk. Tijdens de dagen dat zij in coma is, komt zij terecht in een totaal andere wereld en voelt zich als 'Alice in Wonderland. Waar ben ik? Is dit het Paradijs? Hier wil ik altijd blijven. Totdat zij een ontmoeting heeft met haar ongeboren dochter Patricia. Haar leven verandert daarna ingrijpend. Ze begrijpt op dat moment zelf nog niet wat ze tijdens haar coma heeft meegemaakt en de eerste arts die aan haar bed komt, verklaart haar voor 'geestelijk gestoord' als zij probeert uit te leggen wat ze heeft gezien. Na een jarenlange zoektocht leest ze het boek van Dr. Moody 'De tunnel en het Licht' en realiseert zich, dat niet alleen zij, maar ook haar baby tijdens haar coma een Bijna Dood Ervaring heeft meegemaakt. In dit openhartige boek, geschreven voor jong en oud, neemt Heriëtte de lezer mee in haar wereld vol kwetsbaarheid, liefde, verdriet en schoonheid. Bovendien helpt de auteur ons beter te begrijpen dat kinderen en volwassen contact kunnen hebben met het bewustzijn van overleden dierbare familie, vrienden en dieren.

                                  252(8) = Uitgelezen 2016 4 jun 2016 € 22,50 978 90 77677 97 1

  . Reiziger in het Multiversum - Avonturen van een modern mysticus - Van de auteur van de trilogie - Door de ogen van liefde (Maichael J. Roads)

  Ik sta vaak versteld van de eindeloze diversiteit en overvloed van het leven, die zo ver buiten ons menselijke referentiekader ligt. We leven in onze persoonlijke realiteit als een goudvis in een glazen kom. Voorbij deze persoonlijke fysieke realiteit is er de immensheid van de grootsere metafysische realiteit. Gedurende mijn leven heb ik geleerd dat het mogelijk is om in mijn metafysische lichtlichaam de grootsere realiteit binnen te gaan. Ik beweeg me... tussen de realiteiten. In dit boek bezoek ik de Melkweg waarin we fysiek leven - een sterrenstelsel waarmee we slechts een beperkte relatie hebben. We zijn hier niet alleen! Ik ga metafysisch een zwart gat binnen voor een ervaring die mijn meest fantastische inbeeldingsvermogen overtreft. Ik ontmoet een galactisch wezen dat een sterrenstelsel op zichzelf is, en ik bezoek enkele van de vele verbazingwekkende astrale werelden. In feite is dit boek gevuld met unieke inzichten die ik verkreeg uit mijn metafysische reizen naar sferen en realiteiten die ons voorstellingsvermogen te boven gaan. Mijn verbluffende, bewustzijnsverruimende reis tot binnen in de dynamische, levende energie die we onze zon noemen, geeft slechts een van de voorbeelden van het wonderbaarlijke universum waarin we leven. De kosmos is geen dode materie en eindeloze ruimte, maar gevuld met bewustzijn, zingeving, richting, kortom... leven! Laat Michaels metafysische reizen je bewustzijn verruimen en je leven voorgoed veranderen. Helder, eenvoudig en doorspekt met humor inspireert hij je om elk moment opnieuw bewust voor Liefde te kiezen...

                                  253(4) Nog Lezen 2015 5 jun 2016 € 10,- 978 90 811981 2 7

  . Placebo's en Fluitende fietsen - Verhalen voor trainers, Coaches en 'nornamle' mensen (Marja Ruijterman)

  In haar trainingen, lezingen en verhalen creëert trainer en coach Marja Ruijterman een sfeer die mensen helpt hun maskers af te zetten. Ze geeft je het gevoel dat alles mogelijk is: Je kunt kiezen voor een andere beleving van je werk, je vrije tijd en je relaties. In humoristische, rake stijl beschrijft Marja herkenbare situaties uit het (bedrijfs)leven. Ze vertelt op een open manier waar een trainer voor kan komen te staan, wat ze mee maakt en leert in de praktijk. De tips van Marja leren je op ontspannen wijze jezelf een prettiger leven te geven maar ook hoe je ontspannen en toch alert met mensen kunt werken. Placebo’s en fluitende fietsen geeft je een andere kijk op alledaagse situaties. Op die manier wordt een piepende fiets het vrolijke geluid van een vogel en verandert dit boek in een doeltreffend medicijn tegen stress en negativiteit.
   

                                  254(4) Nog Lezen 2014 5 jun 2016 € 10,- 978 90 811981 0 3

  . Niets meer te bewijzen - Verhalen over Liefde en licht uit de praktijk (Marja Ruijterman)

  Of het nu gaat over communiceren in het bedrijfsleven, spirituele ervaringen of de wijsheid in jezelf ontdekken, Marja’s verhalen pakken je beet, raken en geven nieuwe inzichten die je zo in het dagelijkse leven kunt gebruiken. De titel van dit boek is uit haar leven gegrepen. Het gevoel dat je niets meer hoeft te bewijzen en ontspannen kunt doen wat je te doen hebt, geeft ze heel graag door. Marja’s verhalen zijn sprankelend, humoristisch, toegankelijk en ontlokken steeds weer een glimlach van herkenning. Je wordt er onderdeel van en ziet het als het ware voor je gebeuren. Al lezend voel je Marja’s dynamiek, maar tegelijkertijd de rust van het niets meer hoeven bewijzen

                                  255(4) Nog Lezen 2016 11 jun 2016 € 20,- 978 90 8954 867 2

  . Godenmens (Sigrid Karssens)

  Na drieënveertig jaar op aarde grijpt de lichtwereld in in het leven van Sigrid Karssens. De poort naar de metafysische werelden wordt wagenwijd opengezet. Mariaverschijningen, ontmoetingen met buitenaardsen, hybride kinderen en goden uit vervlogen tijden volgen. Sigrid ontmoet hen tijdens uittredingen in haar slaap. Op uittredingsmomenten is haar trillingsfrequentie zo hoog dat ze zich naar andere werkelijkheden kan begeven. Daar heeft ze met dagbewustzijn ervaringen. Ze reist naar parallelle Aardes waar oogverblindende natuur is en wilde dieren hun natuurlijke nieuwsgierigheid tonen. Ze begeeft zich naar ruimteschepen en tussensferen waar ze wordt herenigd met haar hybride kinderen en behandelingen krijgt. Ze ontmoet geliefden buiten tijd en ruimte. Er is contact met wezens uit de onderwereld.  Hoe mooi en zinvol deze ervaringen ook zijn, toch ontstaat er een gekartelde wond in haar hart, door heimwee en gemis naar de soms volmaakte werelden en haar hybride kinderen, als ze langere tijd onthouden wordt van deze nachtelijke reisjes. Haar menszijn en de vreugdevolle aanwezigheid op aarde blijken minder vanzelfsprekend nu er ook andere mogelijkheden beschikbaar zijn.In dit baanbrekende en avontuurlijke boek komen oeroude verborgen kennis en informatie uit de verre toekomst samen. Op heldere en meeslepende wijze doet ze verslag van haar ervaringen. Daarnaast beschrijft ze het pad van heling dat heimwee, gemis en uitreikend verlangen definitief oplost, en ze zichzelf als mens kan heiligen.

                                  256(8) = Uitgelezen 2006 19 jul 2016 € 19,- 978 90 78506 03 4

  . Een Buitenaards dagboek (Channie West - Channie Cha)

  Velen kennen haar met haar spirituele naam, namelijk Channie Cha Centara.
  Zij is de grondlegster van de Universal White Time Healing zoals het nu gegeven wordt. Zij is als vijfjarig kind in contact gekomen met vriendelijke buitenaardse wezens. Deze hebben haar vaak bezocht en haar ook mee genomen naar andere planeten waar Channie een opleiding keer. Zij bericht hier op een verrassend aardse wijze van haar reizen en ervaringen vanuit de aantekeningen van haar eigen dagboek.
  Voor de White Time healers een prachtig boek waarin je op zachte wijze door het geschrevene geopend wordt. Het zal je ontwikkeling zeker stimuleren!

                                  257(8) = Uitgelezen 2008 4 aug 2016 € 16,90,- 978 90 78506 04 1

  . Een Buitenaards dagboek (Channie West - Channie Cha)

  Velen kennen haar met haar spirituele naam, namelijk Channie Cha Centara.

  Het is belangrijk dat mensen hun ware rol in het universum gaan begrijpen en op zich nemen.

   

  Alles is met elkaar verbonden in een eeuwig durende kringloop van samenwerking. Een puzzel waarbij de Aarde en de mensen stukjes vormen van het patroon, het geheel en Al Wat Is. Geen enkele puzzel is compleet zonder alle stukjes. Geen enkel patroon is compleet of perfect zonder alle details in volledige harmonie met elkaar.

   

  Wanneer de mensen hun rol op zich nemen in het Al, zullen ze het geheel gaan zien en vrede vinden in hun bestaan. Eerst dan is men in staat op te gaan in een nieuw bewustzijn en zal de Nieuwe Aarde worden geboren als lid van een andere dimensie.

   

                                  258(8) = Uitgelezen 2008 2 sep2016 € 16,- 978 90 77247 71 6

  . White Time Healing - Thuiskomen in de Witte Tijd (Ananda Wensing-Boerema)

  We leven in een tijd waarin de energie wordt verhoogd. Deze verhoogde energie, die we White Time Energie noemen, kunnen we gebruiken voor onszelf en onze omgeving. White Time geeft een verdieping aan je eigen kwaliteiten, talenten en gaven. Je leven met White Time kan een rijk gevoel van bestaan geven omdat het je steeds meer versterkt. In dit boek wordt uitgelegd hoe je met de White Time Energie en White Time Healing kunt werken. Bij White Time Healing maak je gebruik van een universele energie die tegelijkertijd in verleden, heden en toekomst werkt. Zo kun je aan alles werken van voor het moment van ontstaan tot en met een mogelijke manifestatie in de toekomst. Bekende therapieën en technieken, zoals de kleurentherapie en het werken met kristallen en edelstenen, kunnen vanuit de White Time op een nieuwe manier worden benaderd. Zo kan al eerder opgedane kennis worden verdiept. In dit boek wordt hier ruim aandacht aan besteed. Ananda Wensing-Boerema is therapeute en docente, onder andere in White Time Healing. Zij is opgeleid door Channie West, de grondlegster van de White Time Healing. Ananda heeft een goedlopende praktijk en eigen centrum in Haaksbergen. Wat is White Time of Witte Tijd? Volgens de schrijfster zijn de laatste jaren op de aarde de energieen verhoogd via 'poorten' vanuit de kosmos. Deze energieen hebben het zuivere witte licht in zich en bewerkstelligen een transformatie voor een nieuwe aarde oftewel White Time. In deze nieuwe tijd zullen we anders omgaan met de natuur, met onze normen en waarden, maar vooral met elkaar. We gaan van 'ik ben' naar 'wij zijn'. Dit houdt de levensinstelling in: leven vanuit het hart. Deze witte energieen kan men ook gebruiken om te helen. Grondlegster van de White Time Healing is Channie West uit Zweden. Dit boek bevat een voorwoord en informatie over het behandelcentrum van de schrijfster, vele oefeningen, o.a. om behandelingen te kunnen geven, tips voor het werken met kristallen, edelstenen, kleuren en klanken etc. Geschikt voor geinteresseerden in healing en energieoverdracht en docenten en cursisten op het spirituele vlak. Prettig vormgegeven, met verschillende lettertypen en duidelijke illustraties en zwart-witfoto's van behandelvormen.

                                  259(8) = Uitgelezen 2014 17 okt 2016 € 26,- 978 90 6963 966 6

  . De Ziels-bestemming (Michael Newton) Het bestaand tussen de Levens in

  Vorig jaar verscheen bij Altamira het eerste boek van Michael Newton, De zielenreis. Nu presenteren wij zijn boek dat hierop een sterk vervolg is: De zielsbestemming. In dit nieuwe boek doen 67 mensen verslag van hun leven tussen de levens in. Beide boeken werden in Amerika een bestseller en vonden een groot lezerspubliek. Actrice Shirley MacLaine zei zelfs: 'Dit zijn de twee fascinerendste boeken die ik ooit heb gelezen.' De genoemde ervaringen werden opgetekend nadat de betrokkenen in een diepe hypnose waren gebracht. Ze onthullen unieke informatie over: - ons doel op aarde; - spirituele plekken waar zielen heengaan na de dood; - de verbinding tussen ziel en brein; - soulmates; - zielenreizen tussen de levens in; - hoe zielen geleid worden, en hoe ze zich verbinden en verzoenen met de levenden; - waarom wij bepaalde lichamen kiezen. Recensie Na de publicatie van zijn internationale bestseller 'De zielenreis'* (vertaling 5e herziene druk 2010, oorspronkelijk 1994) kreeg de Amerikaanse spirituele regressietherapeut vele verzoeken om een vervolgboek te schrijven, waarin meer specifieke vragen over de ontwikkeling van de ziel tussen twee levens op aarde in konden worden beantwoord. Deze uitgave is daarvan het resultaat, met daarin de schriftelijke samengevatte neerslag van zevenenzestig voor de ontwikkeling van de ziel representatieve casusbeschrijvingen van patienten onder hypnose. De integer en authentiek overkomende bevragingen, commentaren en antwoorden geven via het hoger bewustzijn van de ondervraagden gedetailleerde informatie over de ontwikkeling van de ziel. Voor de lezers die 'De zielenreis' niet kennen, vat de auteur zijn bevindingen over de spirituele wereld tussen twee levens in nog eens samen. De verdieping van dit in thematisch gerangschikte hoofdstukken gestructureerde boek betreft vooral de gevarieerdere behandeling van de meer gevorderde zielengroep, hun onderlinge dynamiek/niveaus en de uiteindelijke zielsbestemming. Geschikt voor de groeiende lezersgroep die is geinteresseerd in bijnadood-ervaringen en zielsontwikkeling en het hoe en waarom van (traumatische) aardse levens.

                                 260(8) = Uitgelezen 2010 19 okt 2016 € 24,- 978 90 6963 913 o

  . De Zielenreis - Het bestaan tussen de Levens in (Michael Newton)

  In dit opmerkelijke boek presenteert dr. Michael Newton verslagen uit de eerste hand van negenentwintig mensen, over de reis die hun ziel heeft gemaakt. Met regressietherapie ('Life Between Lives') brengt Newton mensen onder diepe hypnose terug naar de tijd die zij in de spirituele wereld doorbrachten, om vervolgens te vertellen hoe deze wereld waar we heengaan eruitziet, wat we doen als zielen en waarom we terugkeren in een bepaald lichaam. Deze casestudies geven dieper inzicht in:
  - wat het is om dood te gaan;
  - wat je ziet en voelt vlak na het sterven;
  - wat er gebeurt met de ziel in afwachting van de wedergeboorte;
  - waar en wanneer je leert zielsverwanten op aarde te herkennen;
  - welke verschillende zielsniveaus er bestaan;
  - wat er omgaat in 'verwarde' zielen.

                                  261(8) = Uitgelezen 2006 19 nov 2016 € 1,- 978 90 75636 61 1

  . De Reconnectie (Dr. Eric Pearl)

  Volgens Deepak Chopra levert dit boek een interessant en nieuw inzicht in de dynamiek van genezing". De buitengewone genezingen die bij patienten van Dr. Pearl worden waargenomen, trekken de aandacht in de hele wereld. Aan de universiteit van Arizona is wetenschappelijk onderzoek verricht naar dit fenomeen en bevestiging gevonden van de bijzondere energie die in deze bijzondere tijd beschikbaar komt. De nieuwe frequenties van genezing" die door Pearl hier worden beschreven, overstijgen alles wat tot heden aan genezings-technieken bekend is geworden. Volg Eric Pearl op zijn ontwikkelingstocht van gewoon arts/chiropractor naar de verbazingwekkende ontdekking van deze nieuwe energie. Met buitengewoon veel humor en relativerend vermogen neemt hij afstand van onnodige rituelen rond genezing en komt hij tot de conclusie dat deze genezing een verbond is tussen patient, genezer en het Universum. Dit verbond noemt hij Reconnectie, om vooral aan te geven dat het gaat om het herstel van de band met onze Hogere Zelven. Dit boek is een helende reis die je opnieuw verbindt met de Oorsprong. Eric Pearl laat ons een kijkje nemen in zijn eigen ziel, zijn verwondering over de wonderen die in zijn omgeving gebeuren, zijn geluk en plezier als hij zijn patienten ziet genezen. In de Benelux worden de opleidingen en lezingen met Dr Pearl georganiseerd door Bliz Events: T +31 (0)35 888 4628, info@blizevents.com. Meer informatie vindt u op www.blizevents.com Recensie: Door middel van een autobiografisch verslag vanaf zijn geboorte legt de schrijver uit waarom en hoe hij zich vanuit zijn beroep als chiropractor heeft ontwikkeld tot genezer. De nieuwe manier van werken die hij vanaf het begin en van nature heeft gebruikt noemt hij 'de reconnectie'. Onder andere omdat hij deze manier ziet als een (herstelde) verbinding met het universum. De resultaten zijn wetenschappelijk onderzocht en spectaculair te noemen. Dr. Pearl zelf denkt dat heel veel mensen met reconnectieve energie kunnen werken, omdat deze kan worden doorgegeven en geactiveerd. Het boek is belangrijk vanwege de interessante inhoud. Het is ook verfrissend, omdat er wordt afgerekend met allerlei poespas en bijgeloof rondom andere vormen van genezen en (bijvoorbeeld) bijbehorende egoproblemen.

                                  262(8) = Uitgelezen 1997 22 jan 2017 € 5,- 90 75763 03 4

  . Jacob's Ladder - Steeds een treetje hogerr.. met de hulp de pyramide (Louise Dekker)

  JACOB'S LADDER is een geestig, ontwapenedopenhartig boek over de kracht van een spirituele doch zeer onderschatte energiebron: de "Pyramide van Cheops". De schrijfster gaat op een gevoelsmatige manier in op de vele vragen omtrent de mysterieuze bouw en Bouwers de Ankh, Ufo's, Atlantisáardstralen, het gebruik van de schaalmodellen... Ondertussen wordt je als lezer op een speelse maar haast onontkoombare wijze meegenomen op de dwaaltocht die Ram en de "ik"-persoon dwars door de spirituele jungle...  Waar natuurlijk altijd de kans bestaat dat je blijft hangen tussen de lianen... De kracht van JACOB'S LADDER is, dat het behalve origineel en "waar" (uit het hart) geschreven een doe- boek is. Het zet je aan tot. Geeft enthousiaste wegwijzers, uitnodigende ideëen, praktische informatie en tips. Het doet gegarandeerd iets met je. Maakt iets los. (Je energie? Je spirituele daadkracht? Je ware Zelf? Je Liefde misschien?....? of het inzien dat je pas dan in harmonie kunt levenen zijn, als je- Zelf verantwoordelijk gaat nemen voor alles wat je overkomt... Ervaar het Zelf. En beleef. Belééf het intrigerende Jacob's avontuur.

                                  263(8) = Uitgelezen 1985 22 jan 2017 € 5,- 90 5108 151 0

  . Het Roswell incident - Het geheim van de verongelukte Ufo (Charles Berlitz, William Moore)

  Getuigen zagen mensachtige bemanningsleden liggen te midden van de vele wrakstukken. Eén was nog in leven… Van hogerhand werd aan iedere getuige, burger en militair, het zwijgen opgelegd. Al het bewijsmateriaal werd met onbekende bestemming afgevoerd. Maar, na verloop van vele jaren en bij stukjes en beetjes, lekte de schokkende waarheid steeds meer uit. Over de geconserveerde resten van niet-aardse kosmonauten in top-secret bewaarplaatsen. Over testvluchten met schotelachtige constructies door de US Air Force. Over de als ‘zeer geheim’ geclassificeerde memo’s van FBI en CIA. Over de door het Witte Huis nooit afdoend verklaarde, één dag lange ‘verdwijning’ van president Eisenhower… Voor het eerst in de geschiedenis reconstrueerden Charles Berlitz en William Moore na lang speurwerk het dramatische gebeuren. Het Roswell Incident is hun indringende verslag waarin zijn opgenomen nog nooit eerder gepubliceerde interviews met ooggetuigen, een verslag van de werkelijke feiten achter het in 1947 verzwegen nieuws, waarmee science fiction werkelijkheid is geworden.

                                  264(8) = Uitgelezen 2007 22 jan 2017 € 6,50 978 90 202 8444 7

  . Duisternis Belicht - Spiritueel ontwaken in de duisternis via meditatie (Ros Heaevn & Simon Buxton)

  Millennia lang hebben mystici en wijzen de duisternis gebruikt als spiritueel instrument om met hun verleden, oude conditioneringen en de beperkte werkelijkheid van hun samenleving te breken.
  Spirituele zoekers uit veel oude tradities - Keltisch, oosters, indiaans,Tibetaans en Afrikaans – hebben de duisternis gehanteerd als een instrument voor spirituele verlichting. Heaven en Buxton laten zien hoe de ervaring van totale duisternis, zelfs al is het maar voor een paar uur, een opmerkelijke helderheid en mentale stilte brengt en op die manier een springplank verschaft voor creativiteit, intu e en spirituele ontwikkeling. Een ceremoni beleving van duisternis is een manier om verborgen aspecten van het onbewuste en bovenbewuste te ontdekken en kennis te maken met de diepere spelonken van het zelf. ROSS HEAVEN & SIMON BUXTON DUISTERNIS BELICHT SPIRITUEEL ONTWAKEN IN DE DUISTERNIS VIA MEDITATIE SIMON BUXTON is oprichter/ directeur van de Sacred Trust, een stichting die praktisch sjamanisme wil brengen voor moderne mensen. Hij schreef The Shamanic Way of the Bee. ROSS HEAVEN is therapeut en geeft workshops op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en healing.Hij heeft al meerdere Engelstalige titels gepubliceerd. Recensie: Dit interessante boek is een verhandeling over de totale duisternis als middel tot spiritueel ontwaken. Deze manier wordt al vanaf het begin van de mensheid als inwijdings- en spiritueel ontwikkelingsmiddel ingezet. Het is dan ook begrijpelijk dat door de beide auteurs (resp. psycholoog en sjamanistische leraar) vooral de modern-sjamanistische invalshoek gekozen wordt, zoals ze die beleden hebben via bijen ('de weg van pollen') en voodoo op Haiti. Deze hebben ze pasklaar gemaakt voor de moderne westerling in hun Darkness Visible workshops. Net als in deze workshops leiden zij de lezer stap voor stap de geheimen van de totale duisternis als inwijding binnen met thema's als psychologie, effect en inwijding van de duisternis, de kwestie van identiteit en leven na de duisternis. Op het einde van ieder hoofdstuk staan 'probeer dit' oefeningen zoals het visualiseren van positieve verbeteringen. Het boek is meeslepend geschreven, met naast persoonlijke belevenissen van henzelf en deelnemers talrijke citaten uit de alternatieve wetenschappen en religie. Een belangrijke verhandeling in deze tijden van immense lichtvervuiling. Op de voorkant een foto van een bijna volledige maansverduistering.

                                  265(8) = Uitgelezen 2005 22 jan 2017 € 12,50 987 90 812037 2

  . Mijn naam is ISAAK (Elise Schuitemaker & Tresi Barros)

  TRESI BARROS ELISE SCHUITENMAKERMet trots presenteerden paranormaal genezend medium Tresi Barros, Isaak, gids van het medium en schrijfster Elise Schuitenmaker, het afgelopen jaar hun eerder verschenen boek `Bekijk het, voel het en laat het los'. In zoveel zalen in het land kregen zij een warm welkom en luisterden de mensen gretig naar de woorden van Isaak, hoge meester uit het Hiernamaals. Nieuwsgierig geworden, kwamen de vragen van het publiek in de zaal vaak als vanzelf. De vragen werden beantwoord op de zo welbekende wijze van Isaak, helder, boeiend, met liefde en geduld, maar wel direct, want de waarheid kan heel confronterend zijn.In dit boek zijn alle wijze woorden die Isaak sprak en de vragen uit het publiek opgenomen. Ook laat Isaak iets meer van zichzelf zien. Met mij, Elise, sprak hij over zijn laatste leven hier op Aarde met zijn instrument, het medium Tresi Barros en de warme herinneringen die hij aan deze tijd heeft.De onderwerpen die Isaak onder de loep neemt zijn zeer uiteenlopend, maar zullen ons in staat stellen een beter bestaan voor onszelf te cre n. We hebben gekozen daarboven om hier op Aarde te groeien en de aardse leerscholen zijn vaak zwaar. Isaak wil ons helpen ons bestaan op Aarde te verlichten, hij wil ons wakker maken, bewust maken en ons verder helpen in ons evolutieproces. Zoals Isaak vaak zei: Luister naar je gevoel, dan luister je naar ons en wij zijn er om jullie te helpen. De volgende onderwerpen komen ondermeer aan bod: dementie, schizofrenie, euthanasie, donorschap, crematie, autisme, mediumschap, natuurrampen, IVF, abortus, buitenaardse wezens, engelen, zelfrealisatie, dromen, vlees eten, re arnatie, charlatans, toeval, de sferen, tweelingziel, jong overlijden, 2012, intu e en nieuwetijdskinderen. Tresi en ik doorkruisten het hele land, soms door weer en wind, soms plakkerig van de hitte, maar altijd met plezier in ons hart. We genoten van Isaaks wijze woorden en van de lieve mensen die zo verlangend waren om verder te komen op hun spirituele pad. Het publiek in de zaal hing immer aan Isaaks lippen en ik hoop dan ook dat u, lieve lezer, net als wij, zult genieten van zijn mooie woorden in MIJN NAAM IS ISAAK.

                                  266(4) Nog Lezen 1995 18 feb 2017 € 5,- 90 74358 17 9

  . De Belofte (spirituele fantasy) Peter den Haring

  DE BELOFTE is een SF-variant die het beste valt te omschrijven als spirituele Fantasy. Recent ufologisch onderzoek bevestigt echter zoveel van de dichterlijke aannames van de auteur, dat deze kroniek over de ondergang van Atlantis (12.000 jaar geleden) op zijn minst een mystieke aansluiting op onze hedendaagse realiteit vindt. De Belofte duidt op een overeenkomst tussen het aardse Shir-volk en de Mengt, een ras van buitenaardse reuzen, maar ook op het eeuwig onvervulbare menselijke verlangen naar zekerheid.
  Hoofdpersoon Gaosar Ouran heeft een zwarte moeder en een hem aanvankelijk onbekende blanke vader. Met zijn halfbroer Tipo en hun metgezel, de zestenige reuzenman Karnk, raakt hij betrokken bij extreme intriges rond een elite van de Shir, toveraars in het eilandenrijk van Tillant. Oeroude patriarchale en matriarchale structuren botsen, mannelijke en vrouwelijke magiërs strijden een wonderlijke strijd, waarin sex een soms bizarre rol speelt. Wat echte mannelijkheid is, wordt diepgaand onderzocht. De mysterieuze goeroe-figuur Oerbash roept op tot het verwerven van zelfkennis voorbij iedere Belofte. Verborgen motieven domineren het hele verhaal. De Shir-koning, Katsin Oatreru, slaapt al zeven jaar een geheimzinnige slaap en het lijkt er op dat alleen Karnk hem wakker kan krijgen. Of dat op tijd lukt? De tijd is niet wat hij lijkt, maar hij schijnt toch te dringen... De tochtgenoten krijgen hulp van een buitenaardse delegatie van dwergen die door het fenomeen Humor gefascineerd lijken, maar andere, reusachtige Sterrenheren lijken met hun machtige manipulaties toch aan het langste en onsympathieke eind te trekken. Onaangename demonen en grappige tussenwezens houden ondertussen de aandacht van de lezer in adembenemende actie gevangen. De dood is vaak dichtbij, maar wat is de dood eigenlijk? De Zonnetempelpriesters schijnen veel antwoorden te kennen."De ervaringen van het levende lichaam en de waarnemende geest gaan pas tellen als de ziel ze voorbij de dood kan meenemen," beweert Meester Oerbash.
  De Belofte is een spiritueel en magnetisch boek datje in één keer zou willen uitlezen als je het kon.
  Over de schrijver: Peter den Haring (1946) is na zijn Nijenrode-opleiding jarenlang aktief geweest in jongerenwelzijnswerk, reclame en journalistiek. Hij woonde langdurig in India en in Brazilië. Hij schrijft voor o.m. BRES, Prana, Onkruid en de Koórddanser en tekent cartoons. Daarnaast heeft hij een Haagse praktijk als regressietherapeut. Eerder schreef hij een Ankertje over het waarzeggen met dominostenen.

                                  267(8) = Uitgelezen 1993 18 feb 2017 € 6,- 90 72931 39 4

  . Het onbegrensde Ontsluierd - Door tijd en ruimte op zoek naar je ware zelf (G. van Arckel)

  In een flits die eeuwig lijkt te duren, overbrug ik de afstand tussen onze aarde en onze planeet van herkomst. In die flits kan ik met mijn gedachten stoppen waar ik wil, bij elk van de zonnen en planeten die ik passeer. Zo begint deze filosofische roman. Volgens oude verhalen werd de aarde vroeger ook bewoond door Atlantiden die van een andere planeet waren gekomen en hier verder incarneerden. Dit boek neemt ons mee naar hun planeet en laat ons kennis maken met hun manier van zijn, hun wijsheid en cultuur.Het is een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn, waar gedachten of verlangens telepatisch worden uitgewisseld en waar samenwerking voor het algemeen belang een natuurlijk gegeven is. In ieder van ons zit het heimee naar het evenwicht en de harmonie die toen door hen op onze aarde werden uitgestraald, een heimee naar de essentie van ons bestaan.De wervelende tocht door geest en materie die we met de hoofdpersoon op die planeet beleven geeft ons nieuwe inzichten in onszelf en in de evolutie van onze aarde.

                                  268(8) = Uitgelezen 2004 4 mrt 2017 € 5,- 90 75636 50 4

  . Marek's Koffer (Ton Müller)

  Een haveloze koffer met dagboeken vormt het begin van dit prachtige verhaal. Axel, die deze geestelijke nalatenschap van zijn verdwenen vriend Marek erft, verdiept zich in de inhoud ervan. Hij beseft dat Marek¿s filosofische inzichten hem leiden naar de essentie van het bestaan. Vanaf het moment dat hij besluit om dit spoor te volgen, geven onverwachte ontmoetingen een andere wending aan zijn leven. Hierin durft hij zich steeds meer over te geven aan de stroom van het hier en nu, en ontdekt hij dat alle bewustzijn één is. Dit is een boek voor vrijdenkers en ieder die vrij willen leren denken. Recensie:  De auteur is psycholoog en pschychotherapeut en bovendien meditatie- en Lightbody-leraar. Hij schreef eerder een vergelijkbaar werk 'Vrij om te gaan'*, waar de nieuwe titel op aansluit. Leidraad voor het leren gebruiken van de vijfennegentig verschillende bewustzijnsoefeningen (in groepjes na elk hoofdstuk opgenomen en verwijzend naar gebeurtenissen in de romantekst) is een verhaal over Alex die in de vorm van een koffer met dagboekaantekeningen van zijn Russische vriend en mentor Marek een spiritueel geschenk krijgt. De daar beschreven inzichten helpen hem om zich te leren overgeven aan de stroom van een bestaan waar controle niet langer essentieel is en identiteit maar een tijdelijke voorziening binnen een groter kosmisch bewustzijn. Er wordt een beleven van leeftijdsloosheid in het vooruitzicht gesteld voor de aandachtige leerling. Een boek voor vrijdenkers, noemt de auteur het zelf. Met trefwoordenregister achterin. Blauwe omslag met foto van surrealistisch schilderij van een kofferhandgreep.

                                  269(8) = Uitgelezen 1989 15 apr 2017 € 10,- 90 72931 06 8 . Het vlechten van de zilveren koord (G. van Arckel)

  Deze gefantaseerde en geromantiseerde vertelling is gebaseerd op de reïncarnatie-gedachte. De twee hoofdpersonen van het verhaal zijn gedurende drie van hun incarnaties gezamenlijk op avontuur, resp. in Egypte, Griekenland en in het Oosten. De simpele vertelling is voor de schrijver een voertuig om 'wijsheden' als 'de oerkern in alles en allen', 'ons diepste Zelf' en 'kosmisch bewustzijn' over te brengen, in naïeve stijl van schrijven, die doet denken aan een ouderwets kinderboek vol onderwijzerige lering en uitleg. De pretentieuze titel en de aanprijzende tekst op de achterkant dekken de inhoud niet. Dit belooft verschijnselen als reïncarnatie, helderziendheid en 'de samenhang van wat er gebeurt' te verklaren. Grote woorden als 'universele broederschap onder de mensen, in vrijheid en zonder onderscheid naar ras, stand of geslacht' typeren de sfeer. Een eenvoudige zwart-wit vertelling, makkelijk leesbaar, die een 'kapstok' is voor allerlei ideeën over de 'wijsheid over leven en dood', 'de harmonie tussen mens en natuur' en 'karma'.
  (Biblion recensie, K. Scholten-Wassink.)

   

                                  270(8) = Uitgelezen 1998 27 apr 2017 € 4,- 90 5599 054 . Levend Licht - spirituele psychologie (Frits Löhnen)

  Alles is opgebouwd uit licht materie en leven. Quarks, Lichtflitsjes. Van een eenvoudige tot en met hoog ontwikkelde levensvormen. Ook de verre voorouders van de mens maakte deel van de eenvoudigste levens vormen. Het leven nam door het leerproces steeds hogere vormen aan. Stappen van onbewust naar onderbewust leven tot de moderne bewuste mens. De mens is toe om zich voor te bereiden op een nieuwe stap, naar het bovenbewustzijn, de verlichting genoemd in het oosten. En daar gaat di boek over, verteld als een sprookje waar de lezer zelf in mee speelt.
  Recensie New Age-boek, waarin de auteur aan de hand van een sprookje betoogt dat de mens er nu aan toe is om zich voor te bereiden op de stap naar het 'bovenbewustzijn', oftewel de verlichting. Alles is opgebouwd uit energie, en deze energie is vanuit 'de kern van het zelf' gaan leven. Het eerste leven op aarde was het steenleven (kristallen), vervolgens kwamen de planten, de dieren en tenslotte de mens. Na een primitief verleden, waarin de mens veel natuurlijke handelingen heeft afgeleerd en onnatuurlijke heeft aangeleerd door o.a. opvoeding, religie enz., is de mens nu toe aan een nieuwe start. Door middel van zelfkennis, moed en geduld is de mens nu in staat een sprong in de evolutie te maken, die hem in staat zal stellen tot het 'bovenbewustzijn' te komen. Met dit sprookje hoopt de auteur zijn lezers een beetje gelukkiger en een beetje wijzer te maken, steeds bewuster levend in een spiritueel groeiproces. Het laatste hoofdstuk bestaat uit 12 p. steeds kleiner wordende cirkels met als 13e een lege pagina. Veel fouten tegen de grammatica en de spelling.

                                  271(8) = Uitgelezen 1984 16 mei 2017 € 6,45 90 6590 084 5 . Buitenaardse ontvoeringen - John Rimmer (Het onomstotelijke bewijs)

  Het komt gelukkig weinig voor, dat een boek in vertaling zo'n misleidende titel krijgt als bij dit zg. onomstotelijke bewijs van buitenaardse ontvoeringen. Na zo'n aankondiging verwacht je een sensationeel en weinig subtiel verhaal waarin van alles en nog wat wordt beweerd zonder twijfel aan het eigen gelijk. Niets van dit alles in dit boek, integendeel. John Rimmer behandelt verschillende hypotheses op overzichtelijke wijze en beargumeert de verschillende voor- en nadelen. Typerend is dat het boek niet eindigt met een conclusie maar met een hoofdstuk dat tot titel heeft "een persoonlijke inschatting". Dit boek bevat nu eens niet een opsomming van min of meer verbijsterende ontvoeringsverhalen, maar probeert op intelligente wijze een nieuwe impuls te geven aan het Ufo-onderzoek. Verplichte lectuur voor iedereen die zich voor het Ufo-verschijnsel interesseert.

                                  272(8) = Uitgelezen 1994 30 mei 2017 € 6,10 90 410 0288

  . Ontvoerd - Twee zussen vertellen hun ervaringen met UFO Ontvoeringen (Debbie Jordan & Kathy Mitchell)

  Ontvoeringen van mensen door UFO's vormen een vraagstuk dat door de jaren heen voortdurend heeft geleid tot verhitte discussies en dialogen. Komen dergelijke ontvoeringen echt voor, of zijn ze slechts een waanidee in de geest van de zogenaamde slachtoffers? Wat is er waar van de herinneringen en verhalen, die met vele overeenkomsten door een opvallend groot aantal mensen over de hele wereld worden verteld? Is het allemaal onzin, of is er hier sprake van een angstaanjagend verschijnsel dat nog nooit openlijk is onderzocht? In dit boek vertellen Amerika's beroemdste slachtoffers van UFO-ontvoeringen, de zusjes Debbie Jordan en Kathy Mitchell, voor het eerst zelf hun verhaal. Debbie was, onder een schuilnaam, de hoofdpersoon van de beroemde bestseller "Indringers uit het heelal" van Budd Hopkins (1987), waarin een deel van haar ervaringen tijdens een UFO-ontvoering werd onderzocht. Nu blijkt dat er nog veel meer heeft plaatsgevonden, en dat haar zusje Kathy, die in "Indringers uit het heeal. Recensie: De zusjes Debby Jordan en Kathy Mitchell vertellen hun verhaal over hun ontvoeringen door bemanningen van diverse UFO's. Debby was, onder een schuilnaam, de hoofdpersoon in: 'Indringers uit het heelal' van Bud Hopkins. De zusjes vertellen hun verhaal op een eerlijke manier en willen bereiken dat de mensen serieus gaan nadenken over dit soort ontvoeringen. Ook zij zitten nog met een groot aantal vragen. Hoe komt het dat dit fenomeen nooit openlijk is onderzocht? Is het echt gebeurd, of is het louter fantasie? Een goed boek voor mensen die geïnteresseerd zijn, maar zeker ook voor de twijfelaars. Het boek bevat een aantal pagina's met zwart-witfoto's van o.a. de plaatsen waar een UFO geland zou zijn, maar ook van tekeningen gemaakt naar aanleiding van hun ervaringen.

                                  273(4) Nog Lezen 1999 30 mei 2017 € 6,95 90 246 0485 0

  . Alien Complot - De Geheime plannen van de Aliens: Wat zij werkelijk willen en hoe ze het zullen bereiken (Dr. David M. Jacobs)

  ALIEN DE GEHEIME PLANNEN VAN DE ALIENS: WAT ZIJ WERKIELLIK WILLEN EN HOE ZE HET ZULLEN KOKEN BEREIKEN COMPLOT Al vijftig jaar bestaat er een controverse over het verschijnsel ufó's en ontvoeringen van mensen door buitenaardse wezens. Dit boek maakt een definitief einde aan alle speculaties. David M. Jacobs ontvouwt hierin namelijk de eerste op feiten gebaseerde verklaring voor dit mysterie dat de wetenschap al tientallen jaren bezighoudt. In een schokkend relaas zet hij' uiteen waarom de buitenaardse bezoekers hier zijn en waarom. Hij verklaart waarom deze aliens hun bedoelingen altijd geheim hebben gehouden en onthult de angstaanjagende plannen die ze voor de aarde en haar bewoners in petto hebben. 'Na dertig jaar studie gemaakt te hebben van het fenomeen ufo's ben ik bang geworden. Alle stukjes van de puzzel liggen nu op hun plaats. Ik weet waarom de aliens bier zijn, wat ze willen en boe ze hun doel kunnen bereiken. Als ze slagen zal onze beschaving worden weggevaagd...'   Recensie: Met de regelmaat van de klok worden mensen ontvoerd door buitenaardse wezens. In hypnotische sessies geven ze aan dat ze kortstondig in een UFO verblijven waar ze worden onderworpen aan gynaecologische experimenten en seksuele handelingen. Het doel van de ontvoerders is het verzamelen van geslachtscellen. Vooral in Amerika circuleren deze verhalen al decennia, maar sinds enkele wetenschappers en de media er vanaf het begin jaren '70 serieus aandacht aan besteden is het aantal ontvoeringen exponentieel gestegen. Een van deze wetenschappers is David Jacobs, historicus aan de gerenommeerde Temple Universiteit. Hij is ook hypnotherapeut en heeft met ruim 100 slachtoffers gesproken. Het staat volgens hem als een paal boven water dat de ontvoerders de mensheid fysiologisch exploiteren door het kweken van een superras uit een kruising van buitenaardsen en aardbewoners. Het eindproduct krijgt uiteindelijk de volledige controle over de mensheid. We moeten ons dus geen zand in de ogen laten strooien door aandoenlijke ET's of naïeve opvattingen dat die 'anderen' ons alleen maar willen waarschuwen dat we verkeerd bezig zijn. Echt Amerikaans en ongetwijfeld fascinerend voor wie erin gelooft.

                                  274(8) = Uitgelezen 1997  1 jun 2017 € 7,40 90 5121 781 1

  . Het UFO experiment (Monica Lammer)

  Bij slachtoffers van een UFO-ontvoering laat deze ervaring meestal blijvende sporen achter: ze worden verlamd, medisch onderzocht en vaak geopereerd, waarbij weefsel wordt weggenomen of juist implantaties worden aangebracht. Nog jaren later hebben zij regelmatig last van traumatische flashbacks, waarin zij alles opnieuw beleven. Maar dat is nog niet alles: Helmut en Marion Lammer tonen onomstotelijk aan dat militairen al geruime tijd bezig zijn niet experimenten bij juist deze groep mensen. Zij worden lastiggevallen door onherkenbaar gemaakte helikopters of opnieuw ontvoerd en onderzocht om zo in liet bezit te komen van de door buitenaardsen ingebrachte implantaties. Ook worden zij wel het slachtoffer van 'mind control-experimenten', waarbij door middel van ingebrachte chips hallucinaties opgeroepen kunnen worden. Dit alles niet liet doel om soldaten zo te kunnen manipuleren dat zij zonder voorkennis de meest geavanceerde wapens kunnen bedienen. Een huiveringwekkend relaas van een wereld waarin 'vrijheid' en 'werkelijkheid' geen vanzelfsprekende begrippen meer zijn. Recensie: De (Duitse) auteurs presenteren hier de resultaten van hun onderzoek naar ontvoeringen door UFO's en/of door Amerikaanse militairen. Zij baseren zich vooral op getuigenverklaringen. In een voorwoord wordt het boek "een reis door de waanzin" genoemd; de schrijvers wijzen er zelf op, dat het wel een verzameling draaiboeken voor de TV-serie The X-Files lijkt. Getuige K. Wilson stelt dat het om zowel UFO's als projecten van regeringswege gaat; de auteurs laten het in het midden maar dragen veel bewijsmateriaal aan dat op beide mogelijkheden wijst. Hun onderzoek omvat geheime biochemische, psychologische en elektronische experimenten om het bewustzijn van mensen te beïnvloeden, geheime implanteringsprojecten, zwarte helicopters zonder registratiekenmerken, verdekt opererende militaire eenheden die mensen ontvoeren nadat zij door UFO's ontvoerd zouden zijn, en de ontwikkeling van geheime wapensystemen. Het boek is rijk geïllustreerd, o.a. met foto's van geheime militaire bases en van hersen-implantaten (van ufonauten of militairen).

                                  275(8) = Uitgelezen 1979 1 jun 2017 € 6,20 90 6426 003 6

  . Ontvoerd in een UFO

  Travis Walton ziet in de vooravond van 5 november 1975 in de bossen van de Rocky Mountains een enorm lichtend voorwerp. Hij loopt er op af en verdwijnt plotseling. Vijf dagen later wordt Walton teruggevonden. Volgens zijn zeggen en dat van een aantal getuigen is hij ontvoerd geweest door een ufo, bemand met buitenaardse wezens. Dit boek geeft het verslag van deze ontvoering en van het onderzoek dat later volgde. De vraag of het gehele verhaal nu bedrog is of nietzal iedere lezer na lezing voor zichzelf moeten uitmaken. Stevige kaft. Vlotte verteltrant. Geschikt voor een groot lezerspubliek.

                                  276(4) Nog Lezen 1996 22 jul 2017 € 4,- 90 5599 0167

  . Inzicht in Jezelf (Rikki van der Schoot) Wetend Medium

  Met Tom Sanders gaat het de laatste tijd niet zo goed. Zijn huwelijk is niet geworden wat hij er van verwachtte en ook op het werk vlot het niet. Zijn huidige relatie wankelt en zijn baas stuurt hem op vakantie. Tom gaat 'bij toeval' naar de Canarische Eilanden en daar ontmoet hij 'bij toeval'het 'wetend' medium Rikki van der Schoot. Het klikt tussen hen en Rikki neemt hem mee op een zoektocht naar de waarheid omtrent zichzelf. Zij laat hem kennis maken met zijn Hogere Zelf en leert hem ook zijn persoonlijke gids kennen. Rikki zegt dat ze de energie 'doorkrijgt' om mensen zichzelf bewust te laten worden. Ïk genees niet, mensen genezen zichzelf. ik ben slechts het ruggesteuntje. Mensen kunnen met hun gegeven inzicht doen wat ze willen." 'Inzicht in jezelf' laat je via de figuur van Tom Sanders kennismaken met je Hogere Zelf en je dagelijkse leiding: je gids. Alle inzichten zijn geladeerd met beschrijvingen van Tenerife. De Canarische Eilanden blijken namelijk zeer spiritueel te zijn en Recensie: De auteur heeft als 'wetend medium' haar inzicht en kennis omtrent bewustwordingsprocessen verwerkt in verhaalvorm. Hoofdpersoon Tom Sanders ontmoet tijdens een vakantie op Tenerife 'toevallig' de schrijfster. Zij is bereid een 'privéstoomcursus' te geven waarin zij de zeven chakra's, de kleuren, de muziek en hun bijbehorende aura's behandelt met Tom, die daardoor een merkbare verandering ondergaat en zich door deze inzichten een bewuster levend mens voelt worden. Hoewel er reeds een overvloed is aan esoterische boeken, is de manier waarop de auteur deze kennis overbrengt van een verfrissende originaliteit. De conversatievorm geeft de lezer het gevoel aanwezig te zijn bij deze gesprekken, terwijl de auteur door haar humoristische, speelse en praktische benadering de lezer een helder inzicht geeft in zichzelf. Op de omslag een prachtige illustratie van de chakrakleuren, getekend door de auteur met als inspiratiebron haar spirituele gids Elim. Een uitstekend boek voor leners die op een lichtvoetige manier willen kennismaken met hun innerlijk bewustzijn.

                                  277(4) Nog Lezen 2007 27 jul 2017 € 5,- 978 90 75636 65 9

  . Stairway to Heaven - Persoonlijk lediderschap in een tijd van bewustzijnstransformatie (Eric Huysmans)

  In zekere zin is het leven een zoektocht naar inzicht, groei en loutering, een soort STAIRWAY TO HEAVEN. Dit geldt op persoonlijk niveau, maar ook voor het collectieve bewustzijn van de hele mensheid. Onze wereld in chaos, op weg naar de vijfde dimensie, vraagt om leiderschap, in de eerste plaats om leiderschap over ons eigen leven. Immers, wat er in de buitenwereld gebeurt, is een afspiegeling van onze binnenwereld. Wij dienen dus eerst de problemen in onze binnenwereld op te lossen. De Kabbala, de overleveringen van de Maya's, en de oude bronnen spreken vooral van de overgang aan onze zichtbare, driedimensionale en dualistische wereld naar een nieuwe wereld met een hoger bewustzijn.  Door ons te bevrijden van de ballast van ons verleden en de illusie van afgescheidenheid kan ons individuele bewustzijn en daarmee het collectieve bewustzijn een belangrijke stap zetten naar een verlicht eenheidsbewustzijn, naar een besef dat alles en iedereen in de schepping met elkaar verbonden is.  Eric Huysmans weet in Stairway to Heaven' op humoristische en boeiende wijze zijn inzichten, hulpmiddelen en technieken te integreren met de ervaringen die zijn ziel in dit en vorige levens heeft opgedaan. Recensie De auteur van dit boek vertelt aan de hand van zijn eigen levensloop hoeveel valkuilen er in een mensenleven kunnen zijn. Als men onbewust is en blijft van zowel de voortgang van dat proces als de manieren om daar controle over te krijgen, kunnen daardoor bijvoorbeeld een burn-out of depressieve gevoelens ontstaan. Bekende technieken en ideeen om grip op het leven te krijgen, komen tussen de teksten door aan de orde: The Work van Byron Katie, NLP, het energie- en chakrasysteem, de kabbala en de Maya-kalender. Het tweede deel van het boek is gechanneld: de auteur stelt vragen aan zijn gids of hogere zelf (?) en krijgt daar antwoorden op. En deze antwoorden ondersteunen opnieuw zijn bewustzijnsproces. Het boek is erg persoonlijk en dat kan de inhoud maken of breken bij de lezers: het zal een aantal mensen irriteren of juist erg aanspreken. Wat maakt het uit: als er weer en/of toch een aantal mensen bewust wordt van de mogelijkheid gelukkiger te zijn, is de missie van het boek geslaagd.

                                  278(4) Nog Lezen 2010 27 jul 2017 € 5,- 97 89078947622

  . Diamant licht Bewustzijn (Iris Barkhuysen)

  Iris Barkhuysen brengt een bijzonder verfrissende blik op het vinden van de waarheid in onszelf en de wereld waarin we leven. Het is een baanbrekende boodschap die werkelijk zowel je goddelijkheid als menselijkheid omarmt. De Diamant Geometrie van het Licht activeert ons volledige DNA en versnelt het verlichtingsproces. Vanuit ervaring biedt Iris specifieke oefeningen en gewoontes die je helpen om deze Licht energieën te gebruiken op dit zeer cruciale keerpunt van de
  menselijke evolutie terwijl wij voorwaarts veranderen in een nieuw tijdperk van zelf realisatie.
  Diamant bewustzijn is een boodschap voor iedereen en in het bijzonder nuttig voor die mensen die klaar zijn om de volgende stap in hun persoonlijke evolutie te nemen. Het verbreden van het bewustzijn is de sleutel. Het is de eerste lering van de realiteit die we betreden voorbij dualiteit naar de drie-eenheid van ware essentie. Iris, geboren in Nederland, werkt al meer dan 7 jaar aan het Diamant Bewustzijn in haarzelf en anderen. Ze is nu gevraagd deze boodschap van licht te delen en
  de perfectie die sluimerend aanwezig is, te realiseren, in afwachting van jouw ontwaken
  Recensie De laatste 2000 jaar worden volgens de auteur gedomineerd door een patriarchale maatschappijvorm. Nu ten tijde van het 'nieuwe ontwaken' worden we weer opnieuw in contact gebracht met vrouwelijke energieen. De auteur heeft na nare jeugdervaringen verschillende spirituele paden gevolgd, maar zij miste daarbij toch iets. Vervolgens reisde zij de wereld over op zoek naar informatie over de 'Goddelijke Vrouwelijkheid' en dit leidt tenslotte naar de eeuwenoude energie die 'Diamanten Licht Energie' (Merkaba) wordt genoemd. Dit is het diep spiritueel Lichtbewustzijn, oftewel, het openen van de Geest. Men hoeft alleen maar de bereidheid te hebben om zich daarvoor open te stellen. Dit boek is ontstaan uit een samenwerking van de auteur met Lichtwezens. Bevat oefeningen om in contact te komen met Sterwezens, het Lichtlichaam en ademhalingsoefeningen. Illustraties zijn weergegeven in grijstinten. Gedrukt in een vrij kleine, ronde letter; delen van de tekst zijn cursiefgedrukt. Bevat een alfabetische index. Voor een klein publiek dat geinteresseerd is in werken met Lichtenergieen, mede door de weinig algemene ervaringen van de auteur met Licht- en Sterwezens.

                                  279(8) = Uitgelezen 2006 27 jul 2017 € 5,- x 90 77649 06 9

  . Door de poort van de tijd (Adasthra)

  Er komt in ieders leven een moment, dat je op zoek gaat naar de diepere betekenis van het leven.
  leder mens wil toch graag meer weten over zichzeif en het universum, waar hij deel van uitmaakt?
  Een veel gestelde vraag is dan: "Waar kom ik vandaan en wat kom ik hier op aarde doen?".
  Dit boek gaat niet alleen op dit soort vragen in, maar ook op veel andere diegaandere vragen.
  Het geeft inzicht in het hoe en waarom van de schepping. Hoe deze tot stand is gekomen en waarom alles gaat zoals het gaat. Het is een spiritueel hand- en leerboek, dat je op elk moment gebruiken kan als je dat wil. Met dit boek hoop ik een bijdrage te leveren aan een andere zienswijze, die gericht is op het Al dat ons doordringt en waar we allen deel van uitmaken.

                                  280(4) Nog Lezen 2010 27 jul 2017 € 5,- 978 90 75343 47 2

  . De grote plagen van het leven Autisme ADHD Dyslexie (SONIA)

  In dit boek De grote plagen van het leven zijn de lezingen die Sonia heeft gegeven over autisme, ADHD en dyslexie samengebracht omdat ze alles te maken hebben met een stoornis in het proces van incarnatie. Omdat deze stoornissen in het Aquariustijdperk doorbroken kunnen worden, incarneren heel veel mensen op dit moment met dat doel. Daarom nemen autisme, ADHD en dyslexie hand over hand toe. De hier genoemde ‘nieuwe’ stoornissen openbaren zich meestal vroeg in de kindertijd. Hoeveel beter kunnen wij als ouder, grootouder, leerkracht of anderszins betrokkene op de problemen van deze kinderen of volwassenen inspelen als wij ons bewust zijn van de diepere spirituele oorzaken. Deze oorzaken zijn met name verbonden met verschillende typen oertrauma's. Op dat niveau vind je uiteindelijk ook de oplossing en dit boek geeft daarin een uitleg en handreiking. Bij het boek is een CD bijgevoegd met de originele meditaties uit de lezingen waarmee je direct aan de slag kunt voor jezelf maar ook voor een ander die hiermee te maken heeft.

                                  281(4) Nog Lezen 2010 27 jul 2017 € 5,- 978 90 75343 48 9

  . De weg naar verlichting (SONIA)

  Op weg naar verlichting: het pad van verlichting van de mens in een nieuwe tijd
  Het boek bestaat uit drie delen: Zelfrespect, Leren leven in overgave en Verlichting. In deze delen worden stap voor stap het pad van verlichting verklaard en via de meditaties geactiveerd.
  Dit unieke boek over verlichting is bestemd voor ieder mens die heeft gekozen om zijn bewustwording aan te gaan. Werd in het Vissentijdperk de verlichting van de mens van hogerhand uit gegeven als een genade, in het Aquariustijdperk is verlichting toegankelijk voor elk mens en kan hij daar ook heel bewust naartoe werken. Er wordt belicht welke stappen u moet nemen om volledig goddelijk te worden en hoe u kunt leren leven in overgave aan het God-zijn in u. Alleen van daaruit kunt u namelijk liefde, eenheid, rust en harmonie brengen in uw eigen leven en het leven om u heen. Tenslotte worden de zeven fasen van verlichting besproken en de uitdagingen op deze weg worden onder de loep genomen. Inclusief een CD met de meditaties die in het boek zijn opgenomen.

                                  282(4) Nog Lezen 2010 29 sep 2017 kado 978946015023 4

  . Ontdek de Lichtreiziger in jou - Leer reizen tussen de dimensies (Maryse Meertens-Spada)

  Op aarde leef je in een materiële dimensie. De trilling, het bewustzijn, van deze dimensie is lager dan die van de spirituele (immateriële) dimensie, waar je ziel verbleef voordat ze in je huidige lichaam huisde. Als Lichtreiziger reis je gemakkelijk naar deze spirituele dimensie met haar hoge trillingen en liefde. Je weet dat je meer bent dan alleen je lichaam en je verplaatst je energetisch van de ene plek naar de andere door die reis te visualiseren. Je brengt de schoonheid van deze dimensie op aarde. De reis naar de oorspronkelijke spirituele dimensie is voor iedereen weggelegd, ook voor beginners, en brengt alleen maar voordelen: - Je vibraties worden verhoogd. - Je laadt je energetisch op. - Als het niet zo goed met je gaat, kun je je moeilijkheden beter aan. - Door naar het verleden te reizen, kun je problemen in het heden oplossen. - Je kunt andere mensen spiritueel ondersteunen. - Gestorvenen die de weg naar huis kwijt zijn, kun je naar het Licht begeleiden. Wanneer je de Lichtreiziger in jou wilt ontdekken of verder wilt ontwikkelen en wanneer je wilt gaan reizen, dan geeft dit boek veel informatie, oefeningen en visualisaties die je daarbij helpen. Maryse Meertens-Spada heeft een praktijk als regressie- en reïncarnatietherapeute en geeft regelmatig lezingen en workshops. Ze schreef dit boek door inzichten, verkregen via een spirituele gids, te combineren met haar ervaring als therapeut.
  Recensie: De auteur, van Nederlands-Italiaanse afkomst, heeft een praktijk als regressie- en reincarnatietherapeute en geeft lezingen en workshops in deze sfeer. Ook treedt ze naar haar zeggen op als channel voor een niet-belichaamde entiteit. Dit boek is ontstaan uit haar praktijkervaringen en het contact met deze spirituele gids aan gene zijde. De schrijfster pleit voor een bepaalde manier van contact leggen met hogere dimensies van het bestaan als geheel, de spirituele dimensie met haar hogere trillingen en liefde. Zij noemt dit lichtreizen, hetgeen te beschrijven valt als een min of meer beheerste vorm van uittreden (het lichaam tijdelijk ontstijgen, als energiewezen op reis gaan) om in hogere sferen licht, kracht en inspiratie op te doen en deze bij terugkeer in het lichaam en op aarde uit te werken. Dit zou de persoon kunnen helpen zich innerlijk te ontwikkelen en zijn of haar bestemming te vervullen - mits men zich wel op trillingsniveaus van hoge kwaliteit afstemt; verder is de methode ook te gebruiken om anderen te helpen.

                                  283(4) Nog Lezen 2013 29 sep 2017 kado 978 94 013 0131 2

  . De kracht van Waarneming - Ontwikkel je aandacht voor een hogere trillingsfrequentie (Penney Peirce)

  De aarde draait binnen een enorm elektromagnetisch veld. Vanuit het universum bereikt steeds meer energie onze aarde en als gevolg daarvan neemt de trillingsfrequentie van deze wereld en zijn inwoners in rap tempo toe. Daarbij hoort een nieuwe vorm van waarnemen die vooral gebaseerd is op intuïtie. Deze gaat hand in hand met hogere waarden, zoals eenheid, mededogen en vreugde. In De kracht van waarneming biedt Penney Peirce, auteur van het succesvolle boek Verhoog je trillingsfrequentie, een uitgebreide gids ons laat zien hoe wij ons dit nieuwe waarnemen eigen kunnen maken en hoe we hooggevoeligheid en empathisch vermogen kunnen inzetten om nieuwe doelen te bereiken. Een wereld met ongekende mogelijkheden ligt binnen handbereik.

                                  284(4) Nog Lezen 2016 29 sep 2017 kado 978 90 77677 98 8

  . Leven vanuit verbinding - Spitituele gids voor eenheidsbewustzijn (Jeroen Kuyper)

  Vrijwel dagelijks zijn er tal van boeiende spirituele activiteiten te bezoeken. Maar wat blijft er over van je prachtige ervaringen wanneer je op maandag het gewone leven weer oppakt, met collega's die glazig voor zich uit kijken wanneer je iets van je enthousiasme probeert te delen?Dit boek gaat over de verbinding tussen je spirituele en je dagelijkse leven. Het wil een leidraad en houvast zijn voor degenen die het spirituele pad gaan. Het doel is om je te helpen spiritualiteit in je leven te integreren door te leven in verbinding en eenheidsbewustzijn. Je leest hoe je werkelijk in verbinding kunt zijn met jezelf, anderen, je omgeving, je ziel en het goddelijke. Aan de orde komen de valkuilen op het spirituele pad en hoe je hiermee om kunt gaan. De hoofdstukken bevatten een schat aan informatie en inzichten, aangevuld met tal van oefeningen en geleide meditaties. Twee van deze meditaties zijn als audio-cd aan dit boek toegevoegd.
  Recensie: Inspirerend boek met inzichten over hoe men in verbinding kan zijn: met zichzelf, anderen, de omgeving, de aarde, de eigen ziel en met het goddelijke. De stof voor dit boek is aan de schrijver en zijn vrouw gedicteerd door een onstoffelijke meester die zich Phylos noemt. Dit gebeurt tijdens wandelingen op en rond Mount Shasta, een belangrijke energieplek in Californië. Een enkele keer komen ook de opgestegen meesters St. Germain en Kuthumi aan het woord. De hoofdstukken zijn prima opgebouwd met heldere boodschappen, verrijkende oefeningen en meditaties. Liefde en respect zijn centrale onderwerpen door het hele boek heen. Bekende stof in een verfrissend jasje; de krachtige energie is voelbaar. Zeer actueel boek in deze tijd waarin de mensheid zich beweegt naar een nieuw niveau van bewustzijn en spiritualiteit. Voor zowel beginners als gevorderden een nuttig en diepgaand boek dat echte veranderingen kan aanbrengen. Bevat voorwoord, appendix 1 en 2 met een overzicht van de meditaties en van de verrijkende oefeningen.

                                  285(4) Nog Lezen 2000 29 sep 2017 kado 90 74899 37 4

  . De Buitenplaneten in een nieuw perspectief - (DRA. Karen M. Hamaker- Zondag)

  Is de werkelijkheid die we waarnemen wel de echte werkelijkheid? Zien we wel wat we zien? Antropologische studies over sjamanisme vertellen ons dat er volkeren zijn die heel andere dingen doen en waarnemen dan wij. Dat lijkt ver weg, maar ook u en ik kunnen plotseling hele bijzondere dingen meemaken, uiteenlopend van een lucide of heldere droom tot een uittreding of doorbraak van koendalini. Kunnen we dat in de horoscoop en in progressies terugvinden? Welke planeten hebben met deze als paranormaal omschreven zaken te maken? Karen heeft altijd een levendige belangstelling voor de wetenschappelijke parapsychologie gehad en heeft vele jaren horoscopen bestudeerd van mensen die iets buitengewoons meemaakten. Ze bestudeerde biografieën, maar putte minstens zo veel uit de ervaringen die cliënten met haar deelden. Zo ontvouwde zich geleidelijk aan een beeld dat de planeten Uranus, Neptunus en Pluto elk nog een diepere dimensie hebben, die over de grenzen van de tijd en ruimte heelreikt. In dit boek bouwt ze haar visie stap voor stap op, en laat aan de hand van de verhalen hoe de langzame planeten ontdekt zijn zien hoezeer de planeetenergie van elk al tot uitdrukking komt in wat er speelde rond zijn ontdekking. Daarna zet ze in een apart hoofdstuk de huidige kennis over de duiding van Uranus, Neptunus en Pluto in transit en progressie uiteen. Vervolgens beschrijft en analyseert ze in detail de ervaringen van een aantal mensen, uiteenlopend van LSD experimenten van John Lilly tot aan de helderziende dromen en uittredingen van een chemisch analyst. De verhalen op zich laten al zien dat er meer onder de Zon is dan we denken, en Karen koppelt deze ervaringen aan de drie buitenplaneten, waarmee ze deze een veel breder en dieper perspectief geeft. Ze besluit met aanvullende duidingsaanwijzingen. Een adembenemend en baanbrekend werk van deze internationaal zeer gerespecteerde astrologe. Recensie: Sommige mensen kennen zeer bijzondere paranormale ervaringen (uittreding, zien van de andere werkelijkheid, visioenen, verschijningen). De auteur, astrologe, vroeg zich af of in de horoscopen van deze mensen aanwijzingen te vinden waren van hun paranormale belevenissen. Zij ontdekte dat de drie buitenplaneten (Uranus, Neptunus, Pluto) dan een bijzonder opvallende rol spelen (in positie, transit, progressie). Zo komt ze tot een diepere interpretatie en duiding van deze drie planeten. In zes hoofdstukken beschrijft ze een persoon en diens opvallende ervaringen waarbij ze dan steeds de horoscoop trekt, en laat zien dat de drie planeten inderdaad een sleutelrol spelen. Het is een boeiend boek, zowel vanwege de beschreven bijzondere belevenissen, als vanwege de analyse van de horoscopen. Toch zal de scepticus niet overtuigd worden. Hij zal de interpretatie van de horoscopen beleven als een 'bewijs achteraf': pas als je gelooft dat het erin zit, zie je het ook.

                                  286(8) = Uitgelezen 2009 29 sep 2017 kado 978 90 78070 26 9

  . De Thuiskomende Aarde - Essays over de transformatie van onze planeet voorbij 2012 (Peter Toonen)

  Moeder Aarde wacht op ons. De natuur om ons heen wacht op ons. Voor alles wat we zowel lichamelijk of geestelijk mankeren, zijn er planten om ons heen die ons daarbij kunnen ondersteunen en helpen. Zij hebben op aarde de weg voor ons voorbereid, samen met de stenen en de dieren die hier allemaal al veel langer zijn dan wij. Onze moeder is klaar voor een nieuwe transformatie naar permanent bewustzijn. En zij wordt daarbij gesteund door Hunab K' u, het hart van onze Melkweg. En jij mag meedoen. Niet je ratio, maar je gevoel is daarbij je leidraad.
  In dit boek vind je de artikelen die Peter Toonen geschreven heeft voor Frontier Magazine in de periode 2002-2009. Deze stukken vormen samen een prachtig overzicht van deze roerige tijd in de aanloop naar het jaar 2012. Moeder Aarde, dat een levend wezen is, bevindt zich nu in een ongekend radicaal en fundamenteel transformatieproces waaraan wij als mensen handen, voeten, en woorden geven. Zij bevindt zich in een bewustzijnstransformatie beïnvloed door haar positie en rol als galactisch wezen in tijd en ruimte in de kosmos.
  Het oordeel is nu aan jou. Ik kan slechts hopen dat je dit boek niet te veel leest vanuit je hoofd, maar vanuit dezelfde bron van verbazing waaruit dit boek geschreven is: het hart.
  Peter Toonen is in Nederland de autoriteit op het gebied van de Maya-kalenders en het transformatiejaar 2012. Al meer dan twintig jaar verschijnen van hem regelmatig publicaties en columns in diverse tijdschriften over deze en andere onderwerpen.
  Recensie: De negen essays uit dit boek zijn verschenen in het Frontier Magazine tussen 2003 en 2009 en behandelen de toestand in de wereld in verband met klimaatverandering, kredietcrisis, oorlog en vrede enz. gezien vanuit een New Agestandpunt. De auteur legt hierbij de nadruk op de magische datum van het einde van de Mayakalender: 21 december 2012, waarop de al eerder in gang gezette transformatie van planeet en mensheid zijn volledig beslag begint te krijgen. Auteur die een specialist is op het gebied van kalenders uit verschillende culturen, voert een ontzaglijke hoeveelheid feiten en veronderstellingen aan, die op typische New Agemanier allemaal met elkaar in verbinding lijken te staan. Zijn weetjes en ideeen zijn soms verrassend en interessant, maar de boodschap van het boek wordt niet echt duidelijk door de veelheid van deze -nauwelijks of niet te verifieren- informatie. Zijn vrolijke, directe, maar ietwat gehypte schrijfstijl is nogal vermoeiend om te lezen. Harde kaft in prachtige kleuren geeft positie van de aarde op 21-12-2012 in een lijn met de midwinterzon en het centrum van de Melkweg. Met aanbevolen bronnen (zonder plaatsvermelding), websites en achtergronden over de schrijver.

                                  287(4) Nog Lezen 2011 29 sep 2017 kado 978 90 813047 1 9

  . Ontheemde Zielen Ontwaken - Een samengaan van wetenschap en spiritualiteit ( Jan Wicherink)

  Dit boek brengt wetenschap en spiritualiteit weer samen nadat 300 jaar geleden de wegen zich scheiden. Steeds meer wetenschappers komen tot de ontdekking dat beide disciplines slechts verschillende kanten van dezelfde medaille zijn. We staan aan de vooravond van een grote paradigma verschuiving in de wetenschap, waarbij de immateriële subjectieve wereld van de geest niet langer afgescheiden gezien kan worden van de objectieve materiële werkelijkheid.
  Deze omslag in het menselijke bewustzijn werd al voorzien door de Ouden maar ook de Amerikaanse inheemsen, de Maya, Hopi en Azteken voorzagen dat deze transformatie zou plaatsvinden in onze tijd. Dit boek neemt u mee van de wijsheid van de Ouden naar de meest moderne wetenschappelijke inzichten en laat zien hoe beiden verenigbaar zijn.

                                  288(4) Nog Lezen 2013 29 sep 2017 kado 978 90 5911 773 0

  . De verborgen geheimen van de Mensheid (Bert Thurlings)

  Bert Thurlings, ingenieur bij onze Eindhovense elektronicagigant, is het antwoord op de bizarre wereld van Erich von Däniken. Waar Von Däniken ophoudt, begint Thurlings, en waar de eerstgenoemde begint te speculeren, komt Thurlings met de harde feiten en cijfers. De conclusies zijn er niet minder om. Thurlings confronteert de lezer en de kenner met onbegrijpelijke leemtes in onze kennis over onze vroegste geschiedenis en het oude Egypte.
  In deze set zijn twee eerder verschenen titels van Bert Thurlings samengebracht: Wie schiep Egypte? en Wie hielp de mens? Recensie: Thurlings schreef 'Wie hielp de mens?' (2008)* over zijn onderzoek naar de buitenaardse beschavingen die de mens 'hielpen'. Hier, in ruim 650 (!) compacte pagina's, een omnibus van twee eerder afzonderlijk verschenen delen (2009)**, ondersteund door grafieken, schema's en foto's in zwart-wit, vindt hij volop bewijzen voor zijn stelling. Hij bestudeert vooral de talrijke (inderdaad raadselachtige en geniale) megalithische bouwwerken in Zuid- en Midden-Amerika, Egypte, Griekenland, India, Ethiopië en op Paaseiland. Hij kent de oplossing: 'ze' hadden een stof die gesteente week maakte, zodat je er zelfs mee kon boetseren: vandaar die onbegrijpelijke precisie en die duizenden stenen vaasjes van Djoser. Het komt allemaal tot ons in rare taal: 'Opletten, nu'; 'Laat dit maar eens op je inwerken'; 'Als je dit zo leest, kijk je er vreemd tegenaan'. Alsof hij je aan de keukentafel zit te overtuigen. Een zeer moeizaam leesbaar boek door de lastig te volgen berekeningen en redeneringen, maar vooral door de vele taal- en stijlfouten. Met enkele bijlagen, eindnoten en registers.

                                  289(8) = Uitgelezen 1992 25 jun 2018 € 27,- 90 215 1723 x

  . Het Holografisch Universum (Michael Talbot)

  Fysicus David Bohm en neurofysioloog Karl Pribram ontwierpen, onafhankelijk van elkaar, het zgn. 'holografisch model', gebaseerd op het hologram, een met behulp van laserstralen gemaakte driedimensionale 'afbeelding', van bijv. een appel, waarbij, eenvoudig gezegd, elk 'deel' van de appel ook steeds weer het geheel blijkt te vertegenwoordigen. Dit gegeven sluit aan bij oeroude spirituele, religieuze visies over de 'uiteindelijke eenheid van alles'. Na een schets van brein èn kosmos als hologram beschouwt de auteur aan de hand van dit nieuwe model 'oude' opvattingen over geest en lichaam, ruimte en tijd. Hij beschrijft voorvallen, verschijnselen en experimenten die vanuit een geijkt wetenschapsmodel niet te verklaren zijn. Het is een verdienste van de belezen auteur het 'holografisch model' via vele voorbeelden uitstekend te verduidelijken, ondanks de moeilijkheid van het onderwerp. Dit boek zal geïnteresseerden in het 'verschijnsel' mens en hen die antwoord zoeken op vragen naar ontstaan en structuur van de kosmos ongetwijfeld zéér aanspreken

                                  290(8) = Uitgelezen 2017 9 dec 2018 € 22,50 978 94 6015 175 . In verbinding met de Arcturiërs (De transformatie van de Aarde) Gechanneld door David K. Miller

  Dit boek bevat de meest recente doorgevingen van Juliano, de Arcturiërs en twee gidsen die van Andromeda afkomstig zijn: Heylang en Gurhan. Ze spreken over onder meer kosmische spiritualiteit, de evolutie van onze planeet, het elkaar doorkruisen van dimensies, bewustzijn en de noösfeer en eenheidsbewustzijn. Daarnaast geven zij een inkijkje in de manier waarop de leden van de overkoepelende Galactische Raad met elkaar communiceren.
  Vanuit hun vijfdimensionale Arcturiaanse inzichten vertellen zij verder over individuele en planetaire genezing. Hierbij delen zij de allernieuwste kennis over ascensie, zoals nieuwe spirituele technieken om dit proces te ondersteunen, waaronder het auraversterkende "twinkelen'. Je leert hoe je zelf met nieuwe planetaire en kwantumgenezingstechnieken en kosmisch bewustzijn kunt werken en hoe de techniek "biorelativiteit' kan helpen om onze planeet te herstellen.
  David K. Miller is een ervaren psycholoog en psychotherapeut. Na vijfendertig jaar op de traditionele manier gewerkt te hebben, richt hij zich nu uitsluitend op de psychologie van de ziel. Hij heeft diverse therapeutische methodes ontwikkeld en vele artikelen en boeken geschreven.

                                  291(8) = Uitgelezen 2018 15 dec 2018 € 19,95 978 94 92 500 89 2

  . De laatste stap naar bewustzijn -Inzichten in de oorzaak en betekenis van de creatie (Jaap Hiddinga)

  Waarom bestaat het leven, de schepping, en de menselijke levensvorm? Er zijn veel gedachten over de schepping en de creatie van het leven door een goddelijke intelligentie, maar wat is de werkelijkheid? Dit boek gaat diep in op recente herontdekte geschriften uit het oude India, de allerlaatste ontwikkelingen in de kwantumnatuurkunde, aangevuld met inzichten vanuit de geestelijke wereld, die de laatste stap naar het volledige bewustzijn in de ziel laten zien.
  In feite creëert de ziel zelf zijn/haar wereld en vanuit dat weten kunnen we op concrete wijze uit de illusie van deze schepping stappen. Deze laatste stap naar dat ultieme bewustzijn laat de verbijsterende eenvoud en schoonheid zien van het niveau, dat boven alle kennis en ideeën van nu over bewustzijn en spiritualiteit uit gaat. Het ultieme bewustzijn is er voor iedereen binnen handbereik. Jaap Hiddinga studeerde kwantumnatuurkunde en chemie. Hij kreeg in 1993 een openbaring die zijn leven en denken totaal veranderde. Hij houdt zich al geruime tijd bezig met het schrijven van boeken en het geven van consulten. Daarnaast geeft hij adviezen over duurzame energiebronnen zoals wind en zon. Hij heeft vele boeken geschreven. In het BRES-fonds verschenen: Transformatie naar nieuw leven, Voorbij de illusie, Visioenen vanuit de bron, Boeddha en de uil, De verwarde mens en De Levensbron. Recensie(s) Waarom ontstond dit leven en wat is de rol van de mens vanuit het goddelijke gezien? De auteur, van huis uit chemisch ingenieur en fysicus, krijgt oorspronkelijke Sanskrietgeschriften in handen. Samen met zijn uittredingservaringen (visioenen) komen diepe inzichten beschikbaar. In vroegere periodes was er een duidelijk bewustzijn aanwezig waarom de Aarde en de kosmos bestaan. Vanuit oude overleveringen van kennis en wijsheid en vanuit de kwantumnatuurkunde wordt dan ook aangetoond dat het leven een illusie is. Hiermee wordt bedoeld dat de schijnbare werkelijkheid anders is dan wij nu denken. Pas wanneer wij dit inzien, zullen we de laatste stap naar een volledig bewustzijn kunnen maken en vrij zijn van angsten en negativiteit. Een werk dat aanzet tot denken buiten de gebaande paden. Fascinerend en actueel voor deze tijd. Geschikt voor geïnteresseerden in non-dualiteit, kwantumnatuurkunde en oosterse wijsheid. Inclusief krachtige zinnen in grijze tekstvlakken, literatuuroverzicht en nawoord. Het is prettig, maar niet noodzakelijk zijn eerdere boeken te kennen alvorens dit te lezen.

  292(8) = Uitgelezen 2014 28 feb 2019 € pdf 9783954471447

  . 20190228-WO-Lichtschepen-van-Arcturianen-Tom-Kenyon

  Wilma Olhof goede vriendin waar ik ooit oa. UWTH heb gedaan. Heeft een uitstreksel gemaakt van een deel van dit Duitse boek in het Nederlands

  Zie de toegevoegde pdf via de de weblink

  Elke 20 jaar verschijnt er een boek dat je manier van denken fundamenteel verandert. Dit is zo'n boek. ' Arcturianen zijn lange tijd de bewakers en beschermers van mensen geweest. Waar ze eigenlijk vandaan welke taken ze hebben genomen en hoe zij ons steunen in deze moeilijke tijd, beschrijven hier acht van hen - een arts, een wetenschapper, een bibliothecaris van de Akasha kronieken, een krijger, een meditatie meester, de opgevaren meesters Sanat Kumara evenals de grote dragers van de Christusenergie Yeshua ben Joseph en Maria Magdalena. Uit het voorwoord van Tom Kenyon: Sommige ideeën kunnen katalysatoren zijn voor persoonlijke groei en evolutie. Sommige ideeën zijn ook inherent zo radicaal dat ze onze waarneming van de werkelijkheid veranderen. De reis van persoonlijke transformatie kan vele vormen aannemen en kan vele vormen aannemen. Voor mij zijn de boodschappen van de Arcturianen die je hier kunt lezen enkele van de meest diepgaande en geestverruimende informatie die ik ooit ben tegengekomen. Het is gewoon adembenemend. Ik wens je een prettige reis.

  293(8) = Uitgelezen 2019 05 mrt 2019 € 20,00 9789492883674

  . De Holist - kosmische liefde op aarde in het licht van de verandering naar de nieuwe tijd (Bob Kukler)

  Angelo, afkomstig uit het Siriaanse sterrenstelsel, ontmoet na zijn "wake-up call"
  in dit leven op aarde zijn kosmische liefde waarvan hij tijdens zijn incarnatie is
  gescheiden. Daarnaast is Angelo op zoek  naar de sleutel die hem en ook de rest van
  de mensheid weer terug kan brengen bij de  oorspronkelijke scheppingskracht, de
  goddelijke essentie. In de vele gesprekken met het Hogere Zelf krijgt hij steeds meer
  inzichten hoe we dat zouden kunnen realiseren, met als doel de mensheid
  te bevrijden uit het huidige systeem, de slavernij van de "matrix'.
  "Wat een inspiratie van Kukler!" Geert Kimpen,
  auteur van onder meer De Kabbalist "Wat dit boek bijzonder maakt, is de
  combinatie tussen de dagelijkse aardse zaken die ons bezighouden en herkenbaar zijn voor iedereen en de innerlijke beleving – de reflectie – waardoor we deze dagelijkse dingen kunnen ervaren." Irma Schiffers, schrijver en onderzoeker van de waarheid achter de werkelijkheid Bob Kukler heeft Nederlandse taal- en letterkunde gestudeerd. Op latere leeftijd is hij zijn passie gaan volgen van inspirator, schrijver en filmmaker; twee door hem gemaakte documentaires zijn op tv uitgezonden. In De Holist zijn veel eigen persoonlijke ervaringen verwerkt. www.kuklerfilmliteratuur.nl

  294(8) = Uitgelezen 2013 05 mrt 2019 €11,85  9789079482078

  . God ontmoet God - de verbinding die het geheim van ons leven onthult (Janosh)

  Op de wand prijkt het mozaïek van het Laatste Avondmaal dat Christiaan wilde zien, nota bene de versie die hem het meest intrigeert: Judas met een kistje in zijn handen, zich afkerend tegen Jezus en diens apostelen. Dit kan geen toeval zijn! Ik was er niet op uit om dit schilderij te vinden en juist daarom weet ik dat deze ontdekking mij iets te zeggen heeft. Ik zit dicht bij een ontknoping, dat voel ik aan alles. Het enigste dat me nog in de weg staat is een groepje toeristen dat niet wil wijken, maar daar laat ik me niet door tegenhouden. Zij hebben hun moment gehad; nu wil ik mijn antwoorden.' God ontmoet God laat je herinneren waar we door de eeuwen heen allemaal naar op zoek zijn geweest. Het opent je ogen voor wat je eerder nog niet mocht zien: het geheim van ons bestaan op Aarde. Het boek geeft antwoord op waarom wij in af gescheidenheid leven, waarom faalangst en afwijzing onze grootste struikelblokken zijn en waar ons sterke verlangen naar onvoorwaardelijke liefde op gebaseerd is. Geen nieuwe wijsheden of dogma's maar alom bekende symbolen vormen de stukjes van een puzzel die alleen de ziel kan leggen. Weet dat alles een reden heeft en niets bij toeval gebeurt. Als jij voelt dat je klaar bent voor de waarheid, om te herinneren wie jij bent en waar jouw levenspad naartoe leidt, wees dan voorbereid: hierna is er geen weg meer terug.
  In zijn boek nodigt Janosh zichzelf en de lezer uit voor een reis door verschillende levens, werelden en tijden. Al snel vormt zich een rode draad: de ervaringen van twee individuen die zijn voorbestemd om elkaar te ontmoeten en de wereld te veranderen. Een serie van vreemde visioenen, emotionele beproevingen en pittige confrontaties is nodig om beiden dichter bij elkaar te brengen en wanneer de ontmoeting nadert, blijkt dat fictie en realiteit niet langer van elkaar te onderscheiden zijn. Het verhaal komt steeds dichter bij de werkelijkheid, tot het punt dat niet meer duidelijk is wie het lot van de mensheid in handen heeft.

  295(8) = Uitgelezen 2019 13 sep 2019 €42,50 978 94 6015 176 7 . Alles wat je moet weten - maar wat je nooit is verteld (David Icke)

  David Icke waarschuwt al bijna 30 jaar voor een naderende orwelliaanse staat, waarin een zeer klein aantal mensen de bevolking geknecht houdt via hun controle-uitoefening over regeringen, de media en de financiële wereld, en een militaire geheime politie die 24 uur per dag toezicht houdt op een gechipte bevolking.
  Hij beweert dat onze "fysieke' werkelijkheid een illusie is en dat wat we beschouwen als "de wereld' een holografische simulatie of "Matrix' is, gecreëerd door een niet-menselijke kracht om de perceptie van de mensen verstrikt te houden in dienstbaarheid. David Icke werd "gek' en "gestoord' genoemd en jarenlang belachelijk gemaakt en verguisd. Maar het tij is gekeerd, en hoe! Keer op keer bleek hij het namelijk bij het rechte eind te hebben.
  Vandaag de dag worden zijn boeken over de hele wereld gelezen en worden zijn presentaties op alle continenten bijgewoond door duizenden mensen. Waarom? Omdat dat waar hij zo om bespot werd nu wereldwijd aan het gebeuren is. En reguliere wetenschappers komen nu zelfs tot de conclusie dat onze werkelijkheid inderdaad een simulatie is.
  Vrijwel dagelijks zien we bevestiging van iets wat David Icke lang geleden al verkondigde, via allerlei bewijsmateriaal en door de dingen die gebeuren. Zoals Mahatma Gandhi zei: "Eerst negeren ze je, daarna lachen ze je uit, vervolgens bestrijden ze je, en uiteindelijk win je.'De tijd van David Icke is aangebroken.

  296(8) = Uitgelezen 2019 11 apr 2020 €21 978 94 928835 75

  . Time Bender - De man die de aarde kwam redden - Tijn Touber

  Tijn Touber (1960) is muzikant, schrijver en meditatieleraar. Hij is oprichter van popgroep Loïs Lane en schreef enkele van hun grootste hits. Hun debuutalbum bereikte de eerste plaats van de Album Top 100 en verkocht meer dan 100.000 stuks. Na dit muzikale avontuur trok hij zich veertien jaar terug om zich toe te leggen op bewustzijnsontwikkeling. Na enkele jaren begon hij trainingen (meditatie, stress management, positief denken) te geven aan onder meer de Amsterdamse politie, drugsdelinquenten in de Bijlmerbajes en verplegend personeel (VU, AMC en MCA). Hier leerde hij ingewikkelde spirituele zaken op een simpele manier uit te leggen. Samen met Jacqueline Berg schreef hij het boek Geluk? Daar kom ik mijn bed niet voor uit! (inmiddels in de dertiende druk). Daarnaast reist Tijn regelmatig de wereld over om spirituele denkers te interviewen en schrijft hij columns, interviews en verhalen voor bladen als Ode, Happinez en Salt. Tijn maakte meerdere cd’s met songs, geleide meditaties en muziek. Hij is getrouwd met Kris en woont in Amsterdam.

  297(8) = Uitgelezen 2020 17 mei 2020 € 22,50 978 94 6015 194 1

  . Berichten ui de Holle Aarde - Dianne Robbins

  Onze Aarde is niet massief, maar hol. In het binnenste van de Aarde leven hoogontwikkelde beschavingen, onder andere in de ondergrondse steden Telos en Catharia. Dianne Robbins deelt in haar boek de boodschappen die ze van Adama en Mikos – bewoners van de Holle Aarde – doorgegeven heeft gekregen.
  De wezens in de Holle Aarde zijn buitengewoon spiritueel en technologisch hoog ontwikkeld. Ze leven in vrede en broederschap, en hun land, bergen en oceanen verkeren in ongerepte staat. Adama en Mikos vertellen ons over hun levensstijl en de kennis die zij als geascendeerde beschaving hebben, om ons te helpen op onze weg naar ascensie. Ze gaan hierbij onder meer in op hun bibliotheek die als leidraad dient voor de evolutie van de planeet, het reizen via ruimteportalen, hoe elektronen in water intact blijven, de extra zintuigen die wij als oppervlaktebewoners hebben, remedies tegen vervuiling en ziekte, voedsel en natuurelementen, het opwekken van de Ziel, een nieuw Gouden Tijdperk en hoe we ons met hen als bewoners van het binnenste van de Aarde kunnen verbinden. Toen Dianne Robbins begon met mediteren, opende zich haar telepathische verbinding met de bewoners van het binnenste van de Aarde, opgestegen meesters, walvisachtigen en natuurgeesten. Sindsdien richt ze zich op het verspreiden van de boodschappen van deze hogere wezens

  298(8) = Uitgelezen 2021 5 jun 2021 €  21,- 9789493191372 . 2044 - Het mysterie van de vijfde dimensie - Robert Bridgeman

  Het jaar is 2044. De mensheid leeft in een matrix van onderdrukking die is ingezet in het jaar 2020. Onbewust van de krachten die de wereld in hun greep houden, werkt Simon als hooggeplaatst ambtenaar binnen het ministerie van Waarheid in Den Haag. Dan wordt hij ontvoerd door een verzetsbeweging en ontdekt de waarheid. Wat voor krachten besturen de overheid achter de schermen? Welke rol spelen buitenaardse beschavingen in de galactische oorlog waarin de mens speelbal is? Wie houden de mensheid gevangen in steden en afgescheiden van zichzelf, en bovendien van de Bron van alles? Belangrijker nog: waarom? Welke beslissingen moet Simon nemen om de mensheid te bevrijden uit het duister? 2044: een droom, of een nachtmerrie?

  299(4) Nog Lezen 1970 13 jun 2021 € 8,- 9789060456958 . Zij kwamen van andere planeten - Kolosimo

  Mysteries - Een fascinerend verhaal over alles op aarde wat "niet-aards" is.

  300(4) Nog Lezen 2021 11 jul 2021 €22,- 978 94 6015 187 3 .Christina, deel 3: bewustzijn schept vrede

  Christina von Dreien (2001) komt uit het Zwitserse Toggenburg en werd met een sterk verruimd bewustzijn en een veelheid aan paranormale gaven geboren. Daarmee behoort ze tot een nieuwe generatie jonge mensen die ons een geheel nieuwe dimensie van het menselijk bestaan laat zien. Deze wegwijzers en impulsgevers zijn gekomen om ons te vertellen welke intrinsieke waarde en grootsheid wij als mens hebben en hoeveel positief potentieel er sluimerend in ons allemaal aanwezig is. Ze laten ons zien hoe we de kracht van ons bewustzijn en de kracht van onvoorwaardelijke liefde kunnen gebruiken om op een helende en constructieve manier een nieuwe vorm te geven aan ons individuele leven en het leven van de mensheid als geheel.De eerste twee delen uit de Christina-boekenreeks zijn geschreven door Christina’s moeder, Bernadette von Dreien, en vertellen het begin van haar verhaal: de bijzondere omstandigheden van haar geboorte, haar jeugd, evenals het begin van haar werk in het openbaar tot aan het voorjaar van 2018.Het derde deel bestaat volledig uit Christina’s eigen woorden. Het is samengesteld uit haar seminars en interviews uit 2018 en 2019, waarin Christina ons vertelt wie wij als mens werkelijk zijn, waarom de omstandigheden op Aarde op dit moment zijn zoals ze zijn en in welke positieve richting de wereld zich kan ontwikkelen. Daarmee geeft ze ons vertrouwen en hoop op een toekomst waarin we in en buiten onszelf vrede ervaren en versterkt ze ons gevoel dat alles ondanks alle sombere voorspellingen uiteindelijk goed zal komen.
  Andere onderwerpen in deel drie zijn: individuele trillingsverhoging, zuivering van de ziel, lichaamswezen en celcommunicatie, ons spirituele team, het grote spel van vergetelheid, karma en scheppingskracht, een school voor hartgedragen leren, vertrouwen in het eigen hartsgevoel, de evolutie van de liefde, spirituele netwerken, en kinderlijke levenslust en speelsheid.
  ‘Je hoeft niet altijd een reden te hebben om gelukkig te zijn. Je kunt het ook gewoon zijn.’

  301(8) = Uitgelezen 1995 13 jul 2021 €6,- 9 789020 280722

  Een boodschap van vrede - Pierre Monnet

  Ontmoetingen met buitenaardse bezoekers

  302(4) Nog Lezen 1978 13 jul 2021 € 7,50  

  . Onbekend verleden  - Robert Charroux

  303(4) Nog Lezen 2003 13 jul 2021 € 9,- 9789657269008 . X3 Healing Entities and Aliens - Adrian Dvir

  What does a computer engineer do when he discovers he has powers of extra-sensory perception? He starts to investigate!
  Through a series of extraordinary experiences, a new world opens before Adrin Dvir, unsuspecting computer engineer.
  An amazing and fascinating world of other-dimensional life forms, of past lives, of spiritual guides, of beings and entities, and...Aliens from parallel dimensions. Through his attempts to reconcile his empirical-science-based education with strange experiences, he discovers the practical side of the issue -- healing. He can harness his powers to heal others! Through this common aim, Adrian is joined by others -- positive-intentioned, other-wordily beings. Together this bizarre team, consisting of a flesh and blood healer and invisible spiritual entities and Aliens, can heal people!
  In his matter-of-fact and open manner, the author takes us with him through mind-expanding experiences.
  The reported raw facts of these experiences sketch a picture of everything man finds mysterious, unknown, and beyond the reach of human logic.
  Through his telepathic communications with entities and Aliens, Adrian Dvir tries to better understand the universe we live in...and the universe is revealed as wondrous place far beyond all imaginings. A place inhabited by multitude of life forms, whose culture and technology are far in advanced of ours ... and they are here to help!
  ET-HEALING
  This book 'X3 Healing Entities and Aliens' is a must read for everyone who wants to be in contact with these benevolent extraterrestrial beings as well and for everyone who is interested in ET-Healing or want to become an ET-Healing Practitioner ! Adrian covers a lot of different topics, starting with his own proces in contacting the ET's and moves from explanations from the ET's about more or less known topics like past lives to far more complex topics like the fabric of space, time and travelling the galaxies. Although this book is already published in 1999 it provides so much relevant and invaluable information where still so many people are looking for, like :
  - Past life and our connection with our present life; - Spirits, Aliens and other 'beings' of light and energy;
  - Aliens' life experiences;- Channelling, telepathic communication;- Healing -- various methods, personal encounters; - Parasites;
  - Otherworldly spirits and beings; - Beings as spiritual guides; - Partings and unfinished business; - Aliens from another universe;
  - The council a corporation of alien civilizations; - Creatures of energy and... what?; - Channeling and telepathy;
  - The structure of memory foundations of telepathy and channelling; - Meditation and contacting the inner spirit;
  - The spirit-the reincarnating core; - Methods of healing - an explanation; - Self-healing; - Alien chips implanted in humans;
  - Alien treatment of physical complaints; - Treatments in the alien spacecraft hospital; - Faster than the speed of light;
  - Alien communications; - Aliens interfacing with time; - Aliens explain the structure of matter; - Life forms in parallel universes;
  - The duality problem aliens and matter.

  304(4) Nog Lezen 1977 13 jul 2021 €  5,- 9789025709624

  . Ufo's controleren ons - Jacques Vallée
  De invloed van ufo's op de mens wetenschappelijk bewezen

  305(4) Nog Lezen 1980 16 jul 2021 € 5,- 9789020230826

  . Ufo's in het verleden documentatie Julien Weverbergh

  306(4) Nog Lezen 1997 16 jul 2021 € 5,- 9051215991 / 9789051215991

  . Het geheimboek UFO Helmut Lammer Oliver Sidla
  Er zijn de laatste jaren talloze aanwijzingen waargenomen dat vreemde krachten van invloed zijn op onze werkelijkheid. Zo bestaan er meer dan driehonderd getuigenissen van onder meer hooggeplaatste militairen en duizenden brieven en documenten van belangrijke geleerden uit de Verenigde Staten die bewijzen dat Amerika neergestorte UFO's zou hebben buitgemaakt en de bestudering ervan serieus ter hand zou hebben genomen. Bovendien worden al sinds de jaren zestig over de hele wereld proefdieren gevonden, waarbij met de uiterste precisie organen en weefsels zijn verwijderd zonder dat ook maar een spoor van bloed of ander bewijsmateriaal zichtbaar is. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze geheimzinnige verschijnselen in verband moeten worden gebracht met de waarneming van UFO's en de ontvoering van mensen door buitenaardse wezens. De verklaringen die deze mensen over hun traumatische belevenissen hebben afgelegd, stemmen vaak tot in de kleinste details overeen. En daar komt nog bij dat met moderne apparatuur vervaardigde computer analyses het bestaan van levensechte UFO- waarnemingen zonneklaar bewijzen.
  In deze opzienbarende uitgave brengen de auteurs talloze bewijzen en nieuwe feiten aan het licht. Deze zijn voor een groot deel afkomstig uit documenten van verschillende geheime diensten; hetgeen wijst op een wereldwijde geheimhouding van dit fascinerende verschijnsel dat van allesomvattende betekenis kan zijn voor het voortbestaan van de mensheid. Een onthullende analyse onder redactie van de Nederlandse deskundige Herman Hegge. Zoekwoorden: aliens, alien, buitenaards, buitenaardse, boek, kopen, bestellen, webshop, UFO, vliegende schotel, heelal, ruimte, ruimtewezens, Vliegende Schotels, graancirkel, buitenaards, winkel, tweedehands

  307(4) Nog Lezen 1994 16 jul 2021 € 6,50 90-5121-667-X

  . De witte piramide Hartwig Hausdorf

  In de Chineese provincie Honan bevindt zich een heuvel die sinds jaar en dag bekendstaat als de 'grafheuvel van koning Ma Yin'. In die heuvel - de witte piramide - vonden in 1972 grootscheepse opgravingen plaats die een aantal opzienbarende vondsten aan het licht brachten: een balsemvloeistof waarvan de samenstelling tot op heden onbekend is, maar waardoor het lichaam van de dode intact en soepel bewaard is gebleven; medische handboeken waaruit blijkt dat de Chinese wetenschap al in 168 v.Chr. op de hoogte was van de aard van de ziekte kanker en de verwijdering van tumoren ; een kaart van de omloop der planeten die aantoont dat de Chinezen in die tijd al wisten dat de zon het centrum van het zonnestelsel wasen dat de omloopperiode van de planeet Venus circa 584 dagen bedraagt; en een topografische kaart die verbluffende overeenkomsten vertoont met een satelietfoto's. Hoe kwamen de oude Chinezen aan deze kennis? In een museum in het verre Oosten kwamen onlangs vondsten te voorschijn die

  308(4) Nog Lezen 1980     PDF . 1980-THE_JANOS_PEOPLE
  309(4) Nog Lezen 2003     PDF . 2003-Tales_From_The_Time_Loop__David_Icke
  310(4) Nog Lezen 2004     PDF . 2004-And_the_truth_will_set_you_free_-_Icke
  311(4) Nog Lezen 2004     PDF . ARCHONS-hidden-rulers-through-the-ages
  312(4) Nog Lezen 2004     PDF . Dulce_Book_-_Area_51_Underground
  313(4) Nog Lezen 2015     PDF . Lemuria - Wishar Cerve
  314(4) Nog Lezen 2012     PDF . Our-Universal-Journey-George-Kavassalis
  315(4) Nog Lezen 1969     PDF . 1969-IARGA-NL-Buitenaardse-beschaving-Stefan-Denaerden
  316(4) Nog Lezen 2018     PDF . Boek-1-Tartari-Moddervloed-dutch

  . Boek-2-Pyramids-dutch

  . Boek-3-Geschiedenis-is-een-Leugen

  . Boek-4-Tartaria-en-Hitler-dutch

  . Boek-5-Tartarie-dutch

  . Boek-6-Tartarie-Atlantis-dutch

  . Boek-7-Tartaria-trans-dutch

  . Boek-8-Renaissance-dutch

  . Boek-9-Flat-earth-dutch

  . Boek-10-Tartaria-city-dutch-new

  . Boek-11-Tartarie-Wezentrein

  . Boek-12-Lemuria-dutch

  . Boek-13-Tartarie-Jezus-Christus-dutch

  Drie boeken zijn te groot om te plaatsen op deze webserver

  Zie deze Telegram link voor o.a. deze boeken, klik hier

   

  317(4) Nog Lezen xxxx xx mrt 2019 €  9   .
  318(4) Nog Lezen xxxx xx mrt 2019 €  9   .
  319(4) Nog Lezen xxxx xx mrt 2019 €  9   .

   

  (1) = Niet uitgelezen (4) = Nog lezen (7) = Nog aan het lezen
  (2) = Moeilijk te lezen (5) = erg veel oefeningen waar veel tijd voor nodig is. (8) = Uitgelezen
  (3) = Na slag   (6) = Een zeer praktisch boek met 5 oefeningen die ik probeer elke dag te doen!  

  Heeft Uw vragen & opmerkingen stuur me dan een mailtje.

  Rene Gieltjes

  Free Web Hosting