Overzicht van mijn Prive verzameling boeken over Seth (Jane Roberts):    

 

Nr.

JaarAankoop datum Prijs ISBN Foto Boek Titel + omschrijving

(4) Nog Lezen

 1981

18 aug 2007

Ä 7,50 90-202-4949-5

Individu en wereldgebeuren,  (Jane Roberts)  Een Seth-boek

In devorige door hem gedicteerde boeken (Seth Spreekt, Het wezen van de persoonlijke werkelijkheid en JE lichaam, je leven en het wezen van creativiteit) benadrukt Seth dat we onze eigen werkelijkheid scheppen. Als onze individuele werkelijkheden nu samengaan, hoe kunnen er dan zulke ingrijpende en masale gebeurtenissen uit voorkomen als oorlog, aarbevingen of nieuwe tijdperken in kunst en wetenschap? Seth wijst ons dan op de invloed die onze gedachten en overtuigingen hebben op bijvoorbeeld wetenschap en religie, zonder dat we ons deze bewust zijn. Daarbij gaat hij in op de psychologische achtergronden van leiders als Hitler en Nixon, op epidemieŽn en natuurrampen. Ook verklaart hij religieuze en wetenschappelijke cultussen en massagebeurtenissen, zoals de bijna-ramp met de kerncentrale in Harrisburg en de zelfmoord in Jonstown - waarbij individuen verkiezen samen te sterven, zodat hun dood in feite een massale verklaring is. Seth probeert duidelijk te maken how we onze wereld kunnen verbeteren. Daarbij gaat hij uit van de ,, bron van jouw wereld'' een niveau van een hogere werkelijkheid waarin alle positieve voornemens verwezenlijkt zijn - en hoe die zich laat vertalen en realiseren in het leven van alledag. Indereen kan een '' praktisch idealist'' zijn en een bijdrage leveren aan die realisatie, zoals Seth tenslotte laat zien: ,, Het Wezen van het leven is er een van blijheid, van overgave en daarin is elke actie doeltreffend en elke daadkrach een vanzelfsprekend recht''

7) = Nog aan het lezen

  1982 24 nov 2007 Ä 10,- 90-202-4940-1

Het wezen van de persoonlijke werkelijkheid   (Jane Roberts)  Een Seth-boek

 

Wij maken onze eigen oplossing van problemen met behulp ban bijzondere en praktische technieken. In het succesvoll SETH SPREEKT (2e druk) maakten we kennis met Seth en met zijn medium, Jane roberts. In dit tweede boek ligt het accent op de psyche, door welke we toegang krijgen tot de universele werelden andere realiteiten. Wat is de rol van suggestie, van geloof, van vooroordeel? Wat is de kracht van ons denken? Hoe negatief kunnen slechte gedachten op ons en onze ongeving inwerken? Onze gezondheid wordt steeds door ons denken bepaald. ,, Als je in slechte gezondheid verkeert, kun je herstellen. Als je persoonlijke betrekkingen je geen voldoening schenken, kun je ze verbeteren. Als je arm bent, kun je je bevinden temidden van overvloed..... Ieder van jullie wordt beheerd door zijn eigen ervaring, ongeacht standpunt, status, omstandigheden of lichamelijke toestand. Het wezen van de persoonlijke werkelijkheid verschijnt in twee delen. Deel 2 zal in het najaar van '82 worden uitgebracht onder de titel : Je lichaam, je leven en het wezen van de creativitiet

(8)

Uit gelezen

 

 1982

  

11 aug 2007

Ä 11,50 -

Je lichaam, je leven en het wezen van de creativiteit   (Jane Roberts)  Een Seth-boek
Je lichaam als je eigen unieke levende beeldhouwwerk, je leven is je meest vertrouwde kunstwerk. Dit zijn enkele van de adembenemende inzichten die dit boek ons geeft over de wisselwerking tussen geest en lichaam. Het lichaam is voortdurend bezig zich opnieuw te creŽren door bewuste suggesties. Na het boek Seth spreekt begon Seth dit boek aan Jane Roberts (1929-1984) te dicteren. Seth geeft ons wegen om eik hoekje van onze geest te onderzoeken en zo een 'medeschepper' van dit universum te worden. Niet alleen met ons doen, maar ook met ons denken 'scheppen' we namelijk onze eigen werkelijkheid en bouwen we (in positieve dan wel in negatieve zin) mee aan de wereld waarin we leven. Zo kunnen we met de kracht van onze geest bergen verzetten, maar ook aardbevingen veroorzaken. Dit boek sluit aan op Het wezen van de persoonlijke werkelijkheid. In originele Amerikaanse uitgave vormen beide boeken ťťn geheel. Ze kunnen echter heel goed onafhankelijk van elkaar worden gelezen.

(4) Nog Lezen

 1984

05 nov 2007

Ä 7,50 90-202-5480-4

Schep je eigen werkelijkheid   (Jane Roberts)  Een Seth-boek

 

Jarenlang heeft Seth met onze wereld gecommuniceerd. Hij gebruikte de fysieke aanwezigheid van Jane Roberts (1929-1984) om ons deelgenoot te maken van zijn grote kennis en diepe inzichten. Sinds 1963, toen Seth begon met dicteren, is er een groot aantal boeken verschenen waarin hij daarvan blijk geeft. Seth spreekt als iemand die de mens naar een steeds groeiende spirituele bewustwording kan voeren. Voortdurend wijst hij ons op de kracht en, invloed van onze gedachten en vermogen tot zelfverwerkelijking en vervolmaking. Hij stelt ook dat onze verborgen overtuigingen, onze beperkingen de stof scheppen die wij werkelijkheid noemen. Maar al te vaak weerhouden ze ons ervan een volwaardiger zelf te worden. Toch hebben we het in eigen hand ons van deze overtuigingen en beperkingen bewust te worden en ze door positievere en flexibele te vervangen.
 

(8)

Uit gelezen

 1988    

11 aug 2007

Ä 11,50 -

Dromen,  (Jane Roberts)  evolutie en waarde vervulling Een Seth-boek
Van 1963 to 1984 heeft seth, een hogere intelligentie, met onze wereld gecommuniceerd. Hij gebruikte de fysieke aanwezigheid van Jane Roberts (8 mei 1929 - 5 september 1984) om zijn grote kennis en inzichten met ons te delen.Dit boek is het eerste voltooide werk dat Robert Butts, de echtgenoot van Jane, klaarmaakte voor postjume publicatie. Seth zet hierin uiteen hoe de materiŽle werled tot stand kwam door middel van 'bewustzijneenheden'en dat het ogenblik van de schepping nooit eindigt. De mensheid droomde de taal en technologie die ze later zou gebruiken, evenals de noodzakelijk aanpassingen die ze onderging toen de droomwereld doorbrak tot fysieke realiteit. Seth beschrijft een bewust, zelf gewaarzujnd universum - een universum waar de vervulling van waarden zich niet alleen manifesteert in de chromosomen van een soort maar tevens in de opeenvolgende reÔncarnaties van zijn individuele leden. Dromen, 'evolutie'en waardevervulling 1 beantwoordt errlijk, provocerend en stimulerend de meest cruciale vragen over de betekenis van Seths denkbeelden.

(4) Nog Lezen

  1989 24 nov 2007 Ä 17,- 90-202-5519-3    

Dromen, 'evolutie' en waarde-vervulling II  (Jane Roberts)  Een Seth-boek

 

Dit is het vervolg op Dromen, 'evolutie'en waardevervulling 1. Daarin zet Seth, een hogere intelligentie, uiteen hoe de materiŽle werled tot stand kwam door middel van 'bewustzijnseenheden' en dat het ogenblik van de schepping nooit eindigt. Hij beschrijft een bewust, zelf gewaarzijnd universum waar de vervulling van waarde manifisteert in de chomosomen van een soort en in de opeenvolgende reÔncarnaties van zijn individuele leden. In dit tweede deel behandelt Seth ondermeer de rol diet het verstand en de verbeelding van ieder spelen in de deelname aan groepbestemmingen. Plezier, ontevrdenheid, spontaniteit en magie past hij in zijn totale visie. Seth breidt bovendien die visie van een door en door levend organisme verder uit - een universum waarin in feite iedere mogelijkheid niet alleen impliciet aanwezig is, maar ook voordurend wordt gestimuleerd tot haar hoogste capacitieit.

(8)

Uit gelezen

 

   1990    11 aug 2007 Ä 11,50 -

Gesprekken met Seth I (Jane Roberts)
Seth, een hogere intelligentie, heeft zijn enorme kennis en inzichten aan ons doorgegeven via Jane Roberts (1929-1984). Al deze kennis is gedicteerd en voor ons beschikbaar in boeken. Jane fungeerde gedurende acht jaren tevens als medium voor de ongeveer 300 cursussessies die Seth aan studenten gaf. Sue Watkins woonde de meeste sessies (lessen) bij en beschrijft in dit boek hoe ze verliepen, waarover Seth sprak en welke discussies er plaatsvonden. Er werd door een steeds andere groep mensen aandeelgenomen. Ze wisselden van gedachten over eeuwenoude gebeurtenissen, begonnen ineens in een andere taal te praten maar bleven elkaar verstaan, werden door Seth uitgedaagd om hun diepgewortelde overtuigingen aan de orde te setellen. Seth gaf hen opdracht om een 'innerlijke stad'te creŽren, een nieuwe dimensie in de werkelijkheid. De Seth-sessies, weergegeven in dit boek, zijn een esoterisch avontuur en een demonstratie van de rijkdom van Seths kennis. Hij blijkt daarbij ook nog een humoritsch. Denadruk ligt tijdens veel sessies op onze creatieve vermogens om van ons leven een kunst te maken en het vorm en inhoud te geven zoals wij zelf willen. Opgenomen zijn ook enkele tekeningen en gedichten van cursisten. De gesprekken met Seth gaan over het wezen van de psyche, verruiming van onze mogelijkheden, seks, spiritualiteit en creativiteit, maar ook over meer dan dat - het is een onthullende ontdekkingsreis die leidt tot aan de grenzen van het bewustzijn.

(4) Nog Lezen

  1990  11 aug 2007 Ä 11,50 -

Gesprekken met Seth II (Jane Roberts)
Gaat over meer dan het wezen van de psyche. Gezondheid, genezing, oorlog, drugs, maar ook reizen buiten het lichaam komen in zeven hoofdstukken aan bod. In 1991 verschijnt Gesprekken met Seth III

(4) Nog Lezen

   1991   

 11 aug 2007 Ä 11,50 -

Gesprekken met Seth III (Jane Roberts)
Dit beok is het derde en laatste deel van een serie Gesprekken met Seth. Het vormt de afsluiting van een getrouw verslag van een aantal cursus-sessies, waarin Jane roberts, alias Seth, de cursisten op soms nogal provocerende wijze de les leest. Op een speelse maar pittige manier worden ze geconfroteerd met de door henzelf gecreŽerde werkelijkheden, die maar al te vaak met 'de werkelijkheid'worden verward. Seth leert ons hoe we los kunnen komen uit verstarde denkbeelden en patronen van handelen en zelf onze nieuwe identiteit kunnen scheppen. een verfrissend en openhartig boek, dat de lezer stimuleert op een creatieve manier zijn leven vorm en inhoud te geven zoals hij dat zelf wil.

(8)

Uit gelezen

 

1998 14 jul 2007 Ä7,- 90-202-81 56-9

Seth Spreekt  (Jane Roberts)
Een hoge intelligentie vertelt over het leven voor en na de dood.
Seth spreekt met als medium Jane Roberls (8 mei 1929 - 5 september 1984). Hij gebruikte haar fysieke aanwezigheid om met onze wereld te kunnen communiceren. In haar eerste hoek, The Seth Material, beschrijft zij de verbazingwekkende ervaringen van iemand die ingewijd word( in de mediamieke wereld. Kort daarna begon Seth haar een eigen boek Ie dicteren. Op zijn eigen manier maakt Seth u deelgenoot van alle kennis die bij in de loop van duizenden jaren bijeen heeft vergaard; hij vertelt over gebeurtenissen die bij om zich heen heeft meegemaakt: wat er werkelijk gebeurde op de Calvarieberg, hoe en wanneer Christus weer op aarde zal komen, over de Dode-Zeerollen en verdwenen beschavingen, over zijn eigen problemen als derde-eeuwse paus en over vele andere incarnaties. Hij geeft aan wat een mens onmiddellijk na de dood kan verwachten, hoe iemand een glimp van een vorig leven kan opvangen, hoe je wegen kunt vinden naar en contact opnemen met overleden vrienden en familieleden. Seth beschrijft op welke manieren een mens zich kan oefenen in het vinden van die kernpunten in deze wereld van materie die de geest openen voor het ongeziene en ongekende, voor liet buitenzintuiglijke.

(4) Nog Lezen

1989 24 dec 2007 Ä17,95 90-202-5533-9

De Seth-materie (Jane Roberts)

Je bent wat je bent en je zult meer worden. Wees niet bang voor verandering, want jij bent verandering en je verandert terwijl je voor me zit. Elke actie is verandering, anders zou er een statisch universum zijn en dan zou dood inderdaad het eind zijn. Wat ik ben is ook wat jij bent: geÔndividualiseerd bewustzijn

De Seth-materie is een belangrijk deel in de door ons uitgegeven serie Seth-boeken. Het bevat de beste van een serie opmerkelijke voordrachten van Seth, een hogere intelligentie, via Jane Roberts (1929-1984). Ze gaan over onderwerpen als gezondheid, het wezen van de fysieke werkelijkheid, dromen, astrale projecties, God, reÔncarnatie en het onderbewustzijn van de mens. Seth presenteert deze - toch betrekkelijk complaxe materie - op de hem bekende heldere manier. Over wie en wat hij is, wordt in deze uitgave eveneens informatie gegeven. De Set-materie is het overtuigend bewijs van een van de meest buitengewonen geestelijke 'leraren'van deze eeuwe. Seth verraste niet alleen door de inhoud en diepgang van zijn mededelingen. Hij stelde ook diagnose van ziekten, beschreef de inhoud van gesloten enveloppen en kon een geestverschijning materialiseren in een volop verlichte woonkamer. De tekst wordt afgewisseld met een aantal foto's, gemaakt van Jane roberts tijdens de sessies

(4) Nog Lezen

1987 21 mar 2008 Ä10,- 90-202-5494-4

 Het wezen van de psyche (Jane Roberts)

Haar menselijke expressie

Dit boek bevat een stroom informatie over essentiŽle levenszaken die we elders niet of nauwelijks kunnen krijgen. Seth, een hogere intelligentie,maakt ons vertrouwd met de ware aard van de psyche, de menselijke persoonlijkheid en haar wisselwerking met het lichaam. Teven belicht hij de rol van de psyche in relatie tot seksualiteit, creativiteit, taal dromen en energie. Zo maakt Seth duidelijk wat het belang van onze dromen is, ze dienen om informatie te verzamelen en verwerken, maar staan ook in direct verband met het lichaam. Hij toont welke lichamelijke ziekten het gevolg zijn van onderdrukte of geblokkeerde impulsen en dat ieder van ons zijn of haar eigen dood kiest. Onthullend zijn ook Seths uiteenzettingen over de psyche in relatie tot de menselijke seksualitieit en seksuele elementen. In dat verband komen ondermeer homeseksualitieit en lesbische liefde ter sprake. We leren bovendien welke rol onze psyche speelt in de taal en de creativiteit, en wat de eigenschappen zijn van ernergie. Het blijft niet bij beschouwingen en inzichten: Het wezen van de psyche is eveneens een praktisch en stimuleren boek. Het reikt ons oefeningen aan, creatieve en speelse bezigheden waarmeer we de mogelijkheden in ons leren gebruiken en zicht kunnen krijgen op onzienbare facetten inde levensvrageb en geeft hij nieuwe prespectieven voor de eveolutie en voor de oorsprong van gebeurtenissen.

(4) Nog Lezen

  1989  4 jan 2009 Kado 90-202-5509-6

Schep je eigen geluk (Jane Roberts)


Een Seth-werkboek
De inspirerende ideeŽn en wijsheid van Seth, een hogere intelligentie, kunnen we in ons dagelijks leven toepassen. Nancy Ashley baseert zich daartoe op het omvangrijke oeuvre dat Seth aan Jane Roberts heeft doorgegeven. Zij vertaalt de visie en inzichten van Seth in een praktische levensbeschouwing. Onze persoonlijke overtuigingen stellen ons in staat onze eigen werkelijkheid te creŽren. En meer dan dat: ons geluk valt of staat ermee. Het gaat erom dat we onze innerlijke stem volgen en openstaan voor onze opvattingen. Gelukkig zijn ligt letterlijk voor de hand: door ons meer bewust te zijn van onze overtuigingen, kunnen we met succes werken aan de doelen die we ons in dit leven willen stellen. Neem verantwoording voor je overtuigingen. Je bent uniek - geniet daarvan. Stem af op alles wat je bewerkstelligt. Wees ervan overtuigd dat geluk iets is waarvoor je kunt kiezen. Dat is wat Seth de lezer in dit boek voorhoudt.

 

(1) = Niet uitgelezen (4) = Nog lezen (7) = Nog aan het lezen
(2) = Moeilijk te lezen (5) = erg veel oefeningen waar veel tijd voor nodig is. (8) = Uitgelezen
(3) = Na slag   (6) = Een zeer praktisch boek met 5 oefeningen die ik probeer elke dag te doen!  

Heeft Uw vragen & opmerkingen stuur me dan een mailtje.

Rene Gieltjes

Free Web Hosting