Overzicht van mijn Prive verzameling boeken van Barbara Hand Clow:    

Nr.

JaarAankoop datum Prijs ISBN Foto Boek Titel + omschrijving

1(8)

Uit gelezen

 

2006 16 dec 2006 18,50 90-75636-6--1

Alchemie van negen dimensies. (Barbara Hano Clow met Gerry Clow) De ontraadseling van de verticale as door de dimensies, graancickels en de maya-kalender.

In 1995 ontving Barbara Hand Clow van de Pleiadische godin Satya een verbazingwekkend relaas over de negen dimensies van het menselijk bewustzijn, dat zij opnam in het ook bij petiet verschenen boek Het Pleiadisch Plan.
Na meer dan 10 jaar studie en onderzoek publiceerde Barbara onlangs haar gedetailleerde, verdere analyse van dimensies en de visie daarop van de Peiadiërs. Ze legt uit hoe de mens contact kan maken en werken met de wezens die in die dimensies wonen, en geeft meditaties en oefeningen om deze dimensies te gronden.
Dit boek bevat ook een nieuwe interpretatie van het fenomeen ‘graancirkels’.
Tot slot onthult Clow de werkelijke betekenis van einddatum 2012- het einde van de Maya-kalender- en wat wij dienen te weten om ons daarop fysiek en spiritueel voor te bereiden.

 

2(8)

Uit gelezen

 

1998 13 jan 2007 19,30 90-75636-21--0


HET PLEIADISCH PLAN (Barbara Hand Clow)
Een nieuwe kosmologie voor het Tijdperk van het Licht

De beroemde astroloog en spiritueel leraar Barbara Hand Clow beschrijft een immens kosmisch drama, dat zich tegelijk in negen dimensies afspeelt, met Aarde als het uitverkoren theater.
Terwijl ze voornamelijk als spreekbuis van SATYA B een Pleiadische godin - fungeert, onthult ze de timing van de kritieke evolutiesprong aan het einde van de Maya-kalender. Plezier en orgasme, fotonengordel-initiaties, scripts die alle negen dimensies betreffen - dit en nog meer staat op het menu dat gechanneld wordt door Barbara Hand Clow in dit boek, haar encyclopedische magnum opus. Barbara Hand Clow is een internationaal bekend astroloog, leider van ceremonieën, auteur en uitgeefster. "Het Pleiadisch Plan" is een synthese van haar trilogie [The Mind Chronicles], die een verkenning biedt van 300.000 jaar menselijk bewustzijn op Aarde, en haar onderzoek in twee astrologische boeken: Chiron en Liquid Light of Sex. Barbara's vermogen om multidimensionale waarnemingsvaardigheden te beschrijven werd geopend tijdens een reeks inwijdingen die ze met Hakim Nazlit Essaman uitvoerde in de Grote Piramide van Gizeh.

3(8)

Uit gelezen

 

2002 05 apr 2007 16,95 90-75636-43--1

CATASTROFOBIE  (Barbara Hand Clow) de waarheid achter de aardeveranderingen in de komende Tijdperk van het Licht.

Barbara Hand Clow schreef eerder o.a. The Pleiadian Agenda (bij Petiet verschenen onder de titel Het Pleiadisch Plan).
Ze is een internationaal gewaardeerd astroloog, uitgever, en begeleider van heilige ceremonieën. Van huis uit is ze theologe uit de school van Matthew Fox. Ze woont tegenwoordig op het platteland van Nieuw Engeland.
In CATASTROFOBIE onderzoekt Barbara Hand Clow de zeer bekende catastrofen uit onze aarde-geschiedenis en komt ze tot de conclusie dat de huidige angsten voor de voorspelde nieuwe catastrofen méér met het verleden dan met de toekomst te maken hebben. Ze concludeert dat we feitelijk aan de vooravond staan van een ongelofelijk groei.
De recent ontdekte restanten van dorpen onder de Zwarte Zee onderstrepen nog eens de juistheid van de veronderstelling dat onze mythen en overleving van gebeurtenissen als de Val van Atlantis en de Bijbelse Zondvloed echte historische gebeurtenissen zijn. De auteur toont aan dat een reeks cataclysmische gebeurtenissen, veroorzaakt door een enorme verstoring van de aardkorst die zo'n 11.500 jaren geleden plaatsvond, de wereld op zijn kop heeft gezet en de mensheid met diepe trauma's heeft achtergelaten.
Wij zijn een "gewonde" soort, en de generatie op generatie doorgegeven angst voor herhaling van deze verschrikkelijke gebeurtenissen, is verantwoordelijk voor die voortdurende angst voor de apocalyps, ellende rond de recente wisseling van millennium, culminerend in een onderhand berucht einde van de wereld aan het einde van de Maya-telling in 2012.

 

4(8)

Uit gelezen

 

 

 2003   11 aug 2007 € 19,75 90-77463-02-X

Oog van de Centaur  (Barbara Hand Clow) Visionaire expeditie door vorige levens
In de Kronieken van de Geest herschrijft Barbara Hand Clow vanuit toestanden van verruimd bewustzijn de menselijke geschiedenis. In deze herziening van de geschiedenis krijgen gevoelens en bewustzijn, de aarde en de kosmos, het mannelijke en het vrouwelijke, planten, dieren en stenen, deze dimensie en andere dimensies, een plaats. Clow maakt ons op intieme wijze deelgenoot van het leven in oude geavanceerde culturen, aarde/hemel rituelen, heilige krachtplaatsen en de rol van aardetempels. Ze werpt nieuw licht op zin en zinloosheid, apathie en vervulling, ontworteling en verbinding, macht, geweld en seksueel misbruik en de ontwikkeling van die thema’s in de loop van de tijd.
De gepassioneerde verhalen hebben de kracht om verwondering, verbazing, irritatie en afschuw op te roepen, en onze sluimerende magische en mythische krachten tot leven te wekken. De trilogie is een uitnodiging tot een grondige zelfbespiegeling over wie wij zijn en wat we met onze vrije wil doen.

5(8)

Uit gelezen

 

 2003

  

 11 aug 2007 € 19,75 90-77463-01-1

Hart van de Christos (Barbara Hand Clow) Het ontwaken van sterrenbewustzijn op Aarde
In deel twee van de Kronieken van de Geest zet Barbara Hand Clow haar ontdekkingsreis door het menselijk geheugen voort. En niet alleen het menselijk geheugen? Wie zijn wij? Wat is ons bewustzijn? En als het waar is dat we onze eigen werkelijkheid scheppen, zoals tegenwoordig vaak beweerd wordt, waarom staan we dan op de rand van ecocide? Waarom is er nog geweld, seksueel misbruik, hebben we massavernietigingswapens en armoede op deze wereld? Hart van de Christos is een sjamanistische, transmuterende reis door de onderwereld, om licht te brengen in iedere schaduw die ooit deel heeft uitgemaakt van de menselijke ervaring op deze planeet. Het is een reis die werd aanvaard om het geheugen van de bijna voltooide 5125 jaar durende Mayacyclus te wekken - de cyclus van de ontwikkeling van zelfbewustzijn – om de verschrikkingen te helen, te ontdekken dat slachtoffer en dader één zijn, en te zien dat we inderdaad onze eigen werkelijkheid scheppen.
Hart van de Christos gaat over evolutie, over de relatie tussen de mensen en de goden, over het goddelijke dat de incarnatiecyclus inging, over de geschiedenis van de vrije wil, en over het misbruiken, weggeven en opnieuw aanvaarden van onze macht. Het gaat over de Oude en de Nieuwe Wereld, over de ontwikkeling van de linkerhemisfeer van de hersenen en de dringende noodzaak tot herstel van het evenwicht met de rechter hemisfeer. Het gaat over de rol van aardetempels en piramides. Over het ademen met God. Het gaat over het heilige huwelijk, faustiaanse verdragen, kruisiging en wedergeboorte. Het gaat over bewustzijn, van mannen en vrouwen, van kinderen en dieren en stenen, van de aarde en de kosmos zelf. Het gaat over een weg naar heelwording, het terugvinden van de magische en mythische delen van de psyche, en het vinden van de Christos... in ons eigen hart.

6(8)

Uit gelezen

 

 2003

 11 aug 2007 € 19,75 90-77463-03-8

Zegel van Atlantis   (Barbara Hand Clow) Omweg langs de oorlog in de hemel

Als de ingewijden barden van weleer ontvouw ik mijn verhaal voor jou. Laat ons, samen, ontwaken tot volledig planetair bewustzijn’.
Met deze woorden, en met humor, wijsheid en compassie, leidt Barbara Hand Clow ons op een reis door de oeroude herinneringen waarmee haar bewustzijn wordt overspoeld. Omdat de lezer wordt meegenomen in een energetische bewustzijnservaring, worden en passant de bij de lezer opgeslagen herinneringen geactiveerd, want ieder van ons draagt deze herinneringen in zich mee. In dit derde deel van de Kronieken van de Geest beleven we tijdreizen door de vierde en de vijfde dimensie. Zegel van Atlantis leert ons dat onze gedachten bepalen wie wij zijn en waar wij zijn, en wekt in ons het besef hoe we een levende relatie met de Aarde kunnen onderhouden. Want niet alleen het mannelijke technocratische beheersingsaspect van Atlantis komt aan bod: als we ons alleen daarop concentreren, is dat wat we opnieuw zullen creëren, aldus Barbara Clow.
In de oorspronkelijke titel Signet of Atlantis verwijst ‘signet’ niet alleen naar ‘zegel’ en ‘sleutel’, maar ook naar ‘sterrenpoort’. Het zal dan ook niet verbazen dat in dit boek de functie van heilige krachtplaatsen opnieuw uitvoerig aan bod komt, in dit deel van de trilogie onder meer uitgebreide aandacht voor Avebury en Silbury Hill (Engeland), Tana Toraja (Indonesie), Malta, Mohenjo Daro (India), en Çatal Hüyük.

7(4) Nog Lezen

 2003    8 nov 2008 €18,50 978-90-75636-69-7

De MAYA- Code  (Barbara Hand Clow) Tijdversnelling en het wakker schudden van de wereldgeest

Bij het naderen van het moment waarop de Maya-kalender eindigt, versnelt de tijd en groeit het bewustzijn, waarbij een nieuw begrip ontstaat van het universum. Clow maakt in dit boek uitvoerig gebruik van het onderzoek van Carl Johan Calleman en de ideeën van andere kalender-kenners.

Clow onderzoekt 16,4 miljard jaren evolutie-geschiedenis en de patronen die daarin zijn te ontdekken, culminerend in 2011, en de astrologische invloeden gedurende 2012 die ons zullen inspireren om eenheid en verlichting te bereiken.


In de komende jaren lopen wij wat de Maya's noemen: 'de weg van verwondering' en dit boek zal een goede hulp blijken in deze tijden van grote transformatie.

 

8(4) Nog Lezen

    -  

 

 

Barbara Hand Clow English books

Nr.

Year But date Price ISBN Picture Titel + description

-

 

- - $ 29,95  


Journey Through Nine Dimensions DVD (Barbara Hand Clow)
Barbara Hand Clow has conducted "Journeys Through Nine Dimensions" for the past ten years, based on her bestselling book, The Pleiadian Agenda, and its sequel, Alchemy of Nine Dimensions.
 

-

 

- - $ 19,95  


The Mayan Code Revealed DVD (Barbara Hand Clow)
Barbara Hand Clow has been teaching the critical importance of time acceleration and the Mayan Calendar since May 2005.
 

-

 

- - - 1-59143-066-6 454


The Mind Chronicles: A Visionary Guide into Past Lives (Barbara Hand Clow)

Using the mind state produced during one hundred sessions of hypnotic regression, Barbara Hand Clow unlocks the records of time in which all humans participate. Travel with Barbara through 100,000 years of human evolution to illuminate the forgotten wisdom of our ancestors as the Mayan Calendar comes to a close.

-

 

- - -  


The Mayan Code: Time Acceleration and Awakening the World Mind (Barbara Hand Clow)
Would you like to get the latest news on the Mayan Calendar, which ends in 2011/12? Would you like to discover why time seems to be going so much faster these days? And would you also like to maintain your own inner peace, as your boundaries get blown apart by world events? Then I may have written just the book for you.

-

 

- - - 1-57174-420-7 384


Alchemy of Nine Dimensions: Decoding the Vertical Axis, Crop Circles, and the Mayan Calendar (Barbara Hand Clow)
In 1995, a Pleiadian goddess named Satya told her amazing tale of the nine dimensions of human consciousness in the bestselling book, The Pleiadian Agenda. In this exciting sequel, Barbara Hand Clow takes these teachings to a practical level so that we can all discover multidimensionality in our daily lives.

 

Ook in het Nederlands beschikbaar als Alchemie van negen dimensies

-

 

- - $ 20,-  


Journeys Through Nine Dimensions (Barbara Hand Clow)
60-minute CD
Music by Michael Stearns, copyright 1999
Based on The Pleiadian Agenda: A New Cosmology for the Age of Light by Barbara Hand Clow, copyright 1995

-

 

- - -  


Chiron: Rainbow Bridge Between the Inner and Outer Planets (Barbara Hand Clow)
(Llewellyn Publications, 1987, 3rd edition, 2004, 80,000 copies sold)
"This book is a major contribution to the new consciousness in astrology, one that celebrates the spirit of human potential. It is an inspiration for seekers and teachers, counselors and clients."
Jeff Jawer, astrologer

-

 

- - -  


Liquid Light of Sex: Kundalini, Astrology, and the Key Life Transitions (Barbara Hand Clow)
(Inner Traditions/Bear & Co., 1991, second edition in 1996 and third edition in 2001, 50,000 copies sold)
Introduced by Dr. Richard Gerber, author of Vibrational Medicine .
"Liquid Light of Sex is a beacon in the darkness for anyone who is struggling through a mid-life crisis and is wise enough to recognize the spiritual dimensions of the experience."
Michael Talbot, author of The Holographic Universe

 

-

 

- - -  


Eye of the Centaur: A Visionary Guide into Past Lives (Barbara Hand Clow)
(Inner Traditions/Bear & Co, 1986, 30,000 including two Llewellyn editions)
Introduced by Gregory Paxton, Chicago past-life regression therapist, and illustrated by Angela Wernecke of Medicine Cards.
"Eye of the Centaur makes us hungry to control the fire and bring the light into our own realities--makes us wonder who we are. "
Chris Griscom of The Light Institute

 

Ook in het Nederlands beschikbaar als Oog van de Centaur

-

 

- - -  


Heart of the Christos: Starseeding from the Pleiades (Barbara Hand Clow)
(Inner Traditions/Bear & Co., 1989, 25,000 copies sold)
Introduced by the therapist who conducted the sessions, Chris Griscom of The Light Institute of New Mexico, author of Ecstasy is a New Frequency, and by gravitational physicist and cosmologist Brian Swimme at the California Institute of Integral Studies, author of The Universe is a Green Dragon. Illustrated by Angela Wernecke of Medicine Cards.
"A spellbinding tour de force of ancient mysteries and archaic consciousness drawn into the present time and space."
Robert Masters, director of research for The Foundation for Mind Research.

 

Ook in het Nederlands beschikbaar als Hart van de Christos

-

 

- - -  


Signet of Atlantis: War in Heaven Bypass (Barbara Hand Clow)
(Inner Traditions/Bear & Co., 1992, 20,000 copies sold)
Introduced by therapist Rick Phillips of the Deva Foundation, Valencia, New Mexico, and illustrated by Angela Wernecke of Medicine Cards.
"Barbara Hand Clow unveils a passionate pantheism, weaving a spellbinding journey through cellular memory and the multidimensional self, brilliantly recalled with an infusion of Pleiadian perspective."
Barbara Marciniak, author of Bringers of the Dawn and The Living Library

 

Ook in het Nederlands beschikbaar als Zegel van Atlantis  

-

 

- - -  


The Pleiadian Agenda: A New Cosmology for the Age of Light (Barbara Hand Clow)

(Inner Traditions/Bear & Co., 1995, 80,000 copies sold)
Introduced by gravitational physicist and cosmologist Brian Swimme at the California Institute of Integral Studies,
author of The Universe is a Green Dragon.
"An intriguing kaleidoscope of galactic interdimensional cosmology that offers an intimate overview of the star histories as they play themselves out in our current planetary judgement day. Fun and orgasm, photon belt initiations, whole-scale nine-dimensional scripts--these and much more on the menu channeled by Barbara Hand Clow in this, her encyclopedic magnum opus, The Pleiadian Agenda."
Jose Arguelles, author of The Mayan Factor

 

Ook in het Nederlands beschikbaar alsHET PLEIADISCH PLAN

-

 

- - -  


Catastrophobia: The Truth Behind Earth Changes in the Coming Age of Light (Barbara Hand Clow)
(Inner Traditions/Bear & Co., 2001, 15,000 copies sold)
Introduced by J. B. Delair, Oxford geologist and anthropologist,
and author of Cataclysm: Compelling Evidence for a Cosmic Catastrophe in 9500 B.C.
"Compelling, and authoritative. An important addition to our understanding of ancient catastrophes and their impact on human consciousness. Essential reading for the alternative prehistorian."
Andrew Collins, author of From the Ashes of Angels and Gateway to Atlantis
"I find this book mind-expanding, provocative, and offering an important contribution to our self-understanding as a species. "
Matthew Fox, author of Original Blessing

 

Ook in het Nederlands beschikbaar als CATASTROFOBIE

-

 

- - -  


Nine initiations Nile (Barbara Hand Clow)
Barbara Hand Clow conducts nine initiations in the main temples in Egypt with her husband Gerry Clow, Egyptian teacher Abdel Hakim of Giza, and 95 students. This is a movie-quality video made from over a 100 hours of professional filming with a musical sound track and a script written by Barbara Hand Clow. This filming happened when it was still possible to conduct initiations in the deepest recesses of the temples, and the camera man, David Drewry, was inspired by the initiations. Clow is very grateful to producer Jean Scoville, because this is the only filmed record of Clow's initiatic work. The temples were reactivated and used as they were originally designed--for healing and initiation. 

 

 

(1) = Niet uitgelezen (4) = Nog lezen (7) = Nog aan het lezen
(2) = Moeilijk te lezen (5) = erg veel oefeningen waar veel tijd voor nodig is. (8) = Uitgelezen
(3) = Na slag   (6) = Een zeer praktisch boek met 5 oefeningen die ik probeer elke dag te doen!  

Heeft Uw vragen & opmerkingen stuur me dan een mailtje.

Rene Gieltjes

Free Web Hosting